"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“Rugăciunea este cheia ce ne-a dat-o Dumnezeu să deschidă uşile cu puterea Sa.” Ward B. Scharp

 
Este bine ştiut de noi, de toţi, faptul că Domnul Isus a trăit o viaţă de rugăciune. Exemplul Său de a se ruga sistematic Tatălui i-a determinat pe ucenicii Săi să fie mai interesaţi în acest domeniu. Nicăieri în Biblie nu găsim că vreodată ucenicii Să-I fi cerut Domnului Isus să-i înveţe cum să predice sau cum să facă minuni. Însă găsim scris (textul citat) că la un moment dat, unul dintre ucenici I-a cerut să-i înveţe cum să se roage. Nu ne este relatat numele ucenicului, ceea ce înseamnă că ar fi putut fi oricare dintre ei; tot aşa oricare dintre noi, putem să-I cerem Domnului să facă acelaşi lucru: să ne înveţe cum să ne rugăm. Acest fapt ne spune că rugăciunea e foarte importantă şi merita să învăţăm şi noi cum să ne rugăm.

IOCHEBED MAMA LUI MOISE (Exod 2:1-10)


I. INTRODUCERE


Mai mult ca oricând, atunci când ne apropiem de sărbătoarea mamei sufletul nostru se umple de nostalgie şi gândurile ne “zboară” spre mama (dacă mai e în viaţă) sau spre ceea care a fost mama noastră. Nu vom fi în stare să-I mulţumim îndeajuns lui Dumnezeu pentru mama noastră şi nici mamei noastre pentru ceea ce a făcut sau încă mai face pentru noi. Fără îndoială că se cade să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru calităţile speciale, unice pe care le-a pus în mama noastră.


Ziua mamei, e ziua recunoştinţei şi a mulţumirii…Nu am să uit niciodată pe cea care mi-a dat viaţa, care m-a învăţat primul gângurit şi primul pas spre viaţă; pe mama mea. Acum, ea e acasă la Domnul, dar ceea ce a făcut va sta…ca un exemplu de urmat şi o încurajare pe drumul vieţii.

De curând am intrat într-un An Nou. Făcând analiza “reuşitelor” sau a “ne-reuşitelor” din anul trecut, putem să ne dăm bine seama dacă deciziile pe care le-am luat de-a lungul anului trecut au fost corecte sau nu. Pentru ca în acest an nou în care am intrat să fim în măsură să luăm decizii mai bune care să atragă la urmă rezultatele scontate, recomand să învăţăm să luăm

În cadrul seriei „CERCETAŢI SCRIPTURILE” propun să studiem împreună o pildă spusă de Domnul Isus. Aplicarea ei în viaţa noastră ne v-a aduce numai binecuvântare:


VIP (VERY IMPORTANT PERSON)
PERSOANĂ FOARTE IMPORTANTĂ

Ci, când eşti poftit, du-te şi aşează-te în locul cel mai depe urmă; pentruca, atunci când va veni cel ce te-a poftit, să-ţi zică: "Prietene, mută-te mai sus.”
Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalţă, va fi smerit; şi cine se smereşte, va fi înălţat."(Luca 14:10-11)

Pentru numarul trecut impreuna am meditat la “Umblarea cu Dumnezeu”. In numarul acesta va invit sa “alergam” pentru a primi:

PREMIUL ALERGĂRII CREŞTINE

"Nu stiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul! Toţi ceice se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji; noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate vesteji."(1 Cor. 9:24,25).

Pentru rubrica “Cercetaţi Scripturile” recomand ca de data aceasta să studiem împreună un subiect care pe cât este de cunoscut pe atât este neaplicat în viaţa noastră de credinţă:

UMBLAREA CU DUMNEZEU

„umblă înaintea mea şi fii neprihănit...” Genesa 17:1b

 

Expresia „umblare” în general se referă la mersul pe jos. Potrivit studiilor de medicină, mersul pe jos este una din formele cele mai profitabile de exerciţiu fizic. Aceasta, umblarea, stimulează inima şi plămânii, întăreşte oasele şi muschii, creşte fluxul de sânge în întregul organism şi contribuie la pierderea excesului de greutate.

În cadrul seriei „CERCETAŢI SCRIPTURILE” propun să ne „adâncim privirile” în a studia un episod din viaţa poporului evreu chiar înainte de a intra în Ţara Promisă. Lecţia ce au primit-o atunci poporul evreu este valabilă şi pentru noi cei de astăzi. Oricare din noi putem experimenta,

CHEZĂŞIA VICTORIE GARANTATĂ

Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite şapte zile” (Evrei 11: 30)

LUCA 15:11-24

Textul de mai sus prezintă dragostea Tatalui ceresc pentru cei pierduţi sub forma de pildă şi în acelaşi timp ne arată adevăratul caracter al Tatălui ceresc.

 

1. George Murray spunea despre această pildă, că este "the most divinely tender and most humanly touching story ever told on earth."
2. Charles Dickens o descrie ca fiind "cea mai frumoasă povestioară ce s-a scris vreodată"
3. Unii comentatori o consideră “Evanghelia din Evanghlie”

“Să ia aminte urechea Ta şi ochii să-ţi fie deschişi: ascultă rugăciunea pe care ţi-o face robul Tău acum, zi şi noapte, pentru robii Tăi copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta; căci eu şi casa tatălui meu am păcătuit.” Neemia 1: 6

Şi după Lege aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este iertare” (Ev. 9:22)

În Cartea Geneza, vedem omenirea ruinată prin căderea în păcat, în Cartea Exod, vedem poporul evreu, izbăvit din robia Egiptului, iar în Cartea Levitic, vedem poporul lui Dumnezeu, reabilitat prin jertfe.
Yom Kippur
(יום כפור yom kippùr, Ziua ispăşirii) - este una din cele trei mari Sărbători evreieşti; este ziuă de post religioasă ebraică care celebrează ziua ispăşirii. În Tora este numită Yom haKippurim ("Ziua celor care ispăşesc"). Este una din aşa-zisele Yamim Noraim ("Zilele temerii reverenţioase"). Yamim Noraim sunt Roş haŞana şi Yom Kippur, respectiv primele şi ultimele două zile din cele zece zile ale Penitenţei.