"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

 

Cuprins:

Semintiile lui Israel
Erezii
Muntele Templului
Nenorociri Noi
Esticii (Împaratii Rasaritului)

 eBooks - Cărți în format electronic:

Nenorocirile din această secundă: https://gdacs.org/

CASCADIA: https://www.usgs.gov/centers/pcmsc/science/cascadia-subduction-zone-marine-geohazards

 

 

Domnul Isus înainte de a se înălța la cer le-a spus ucenicilor: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stapânirea Sa. (Faptele Apostolilor 1:7). La fel și apostolul Pavel a folosit aceiași termeni: Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. ( 1 Tesaloniceni 5:1-2).

Este vreo diferență între vremuri sau soroace și semne?

Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește SOROC ca fiind termenul fixat pentru savârșirea unei acțiuni. În ce privește escatologia, adică doctrina (învățătura) care se preocupă de sfârșitul întregii istorii a lumii, spre care sunt îndreptate toate actiunile răscumpăratoare ale Domnului Dumnezeu în istorie, cea mai mare greșeală este fixarea unei date exacte, fixarea soroacelor (an, luna, zi). Despre Răpirea Bisericii și Venirea Domnului, însăși Domnul Isus a spus: Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24:36, Marcu 13:32)

Evanghelistul Matei, însa, l-a prezentat pe Domnul Isus într-o discuție cu fariseii și saducheii mustrându-i pe aceștia că nu deosebesc semnele vremurilor: Fariseii și Saducheii s-au apropiat de Isus, și, .. I-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceți: ,Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu.’ și dimineața, ziceți: ,Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu-posomorât.’ Fățarnicilor, fața cerului știti s-o deosebiți, și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? (Matei 16:1-3).

Liderii vremii învățaseră să citească și să memoreze Cuvintele lui Dumnezeu, dar nu puteau interpreta evenimentele lumii în lumina Cuvântului. Ei și mulți alții de atunci și de azi nu pricep că istoria în sine este istoria Lui (History = His Story).

Acelasi dicționar (Dictionarul Explicativ al Limbii Române) definește cuvântul SEMN ca fiind un indicator de direcționare. Pot spune în contextul în care scriu acum și aci ca un SEMN este un indicator de direcționare la acele vremuri sau soroace. La această rubrică nu veți găsi zile, luni și ani (soroace), dar veți găsi semne ale acestor vremuri sau soroace, semne trăite sub ochii tuturor pământenilor. În această rubrică prezint evenimente ale lumii de azi cu corespondență Scripturală începând de la centrul scoarței terestre, Ierusalimul, la nord, sud, est și vest și până la marginile pământului.

Cu ajutorul și inspirația Duhului Sfânt, prezint semne ale vremurilor din urma, ca să vă provoc pe voi, cititorii, în a distinge bine vremurile pe care le trăim, în a înțelege Scriptura mai adânc și a-i vedea împlinirile scrise cu mii de ani în urmă, vădite și în vremurile noastre ale secolului XXI.

După ani de studiu, (august 2003 – Prezent), neavând nici un plan de viitor al subiectelor ce le voi trata, scriind în fiecare ediție a publicației Romanian Times, atât la rubrica de Politologie Escatologica (fost Marul de Cearta) cât si la rubrica Strajerul, articole de adâncire în studierea Scripturilor, am ajuns la poza aceasta care pentru mine are semnificatii foarte adânci.

Iată, pe scurt, câteva din semnificații:

1. Mesajele prezentate au baza Scripturii, insuflate de Dumnezeu.
2. Mesajele nu au fost inspirate din lucrările escatologice găsite în librării.
3. Mesajele prezentate sunt sub forma de acrostih, scoțând în relief frumusețea limbii române.
4. Teoria escatologică PREMILENISM o studiem sprijinindu-se pe patru stâlpi: Pregătirea Bisericii, Răpirea Bisericii, Noul Mileniu și Misterul Veșniciei.
5. Evenimentele escatologice care se derulează în zilele ce le trăim, le-am grupat ca fiind SEMNE, si care ne avertizează Venirea foarte aproape a Domnului.

(detalii - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

SEMINȚIILE LUI ISRAEL

Studiul care urmează încearcă să dea răspuns la câteva întrebări puse de-a lungul publicării lui, începând din anul 2000, prezentând evenimentele zilelor noastre cu corespondență scripturală.

Câteva întrebări: Care sunt cele douăsprezece seminții ce vor ocupa Canaanul, știind că pentru o perioadă de timp erau treisprezece seminții? Care va fi motivația întoarcerii evreilor? De ce Canaanul este teritoriul ce va fi ocupat de evrei? Care vor fi granițele noului teritoriu al Israelului? Ce se va întâmpla cu popoarele ce trăiesc acum în aceste teritorii?

Desigur că sunt și alte întrebări a căror răspuns necesită comentarii: Care ţări actuale din lume, adăpostesc seminţiile lui Israel? Ce ţinuturi sunt astăzi ca hotare şi numite în Scriptură prin: Haţar-Enon, Ţafon, hotarul Hamatului, Havran, Damasc, Galaad, Tamar, apele Meriba de la Cades? E posibil definirea unei hărţi precise cu hotarele ţării promise? Ocuparea ţării promise se va face prin forţă armată?

Materialul prezent face parte din expunerea escatologică Premilenistă şi pentru înţelegere trebuie conectat la articolele din capitolul PREMILENISM.

Legământul Canaanului (numit de unii legământul palestinian) este unul din legămintele necondiţionate ale lui Dumnezeu. Îl găsim în Deuteronom 30:1-10. Iată doar esenţa legământului citat din acest text scriptural: Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va strânge Domnul, Dumnezeul tău, şi acolo Se va duce să te caute. Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi, şi o vei stăpâni; îţi va face bine, şi te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi. Acest legământ prevede dreptul Israelului de a stăpâni tara promisă, şi anume ţara pe care o stăpâneau părinţii lor. Acest legământ ilustrează cum un legământ, altfel necondiţionat şi irevocabil, poate avea elemente condiţionale aplicabile doar anumitor generaţii din istorie. Promisiunea dată lui Avraam (Genesa 12:7) anunţa că Dumnezeu dă pe vecie ţara în stăpânirea evreilor. Totuşi, din cauza neascultării lor, Iacov şi urmaşii săi au trebuit să locuiască un timp de patru sute de ani în Egipt. Pentru o vreme, israeliții s-au întors să ia în stăpânire o parte din ţară. Mai târziu, când au încetat iarăşi să-L asculte pe Domnul şi s-au îndepărtat de Lege, Dumnezeu i-a dat în mâna asirienilor şi babilonienilor, care i-au asuprit şi i-au dus în robie. Prin harul divin şi ca urmare a promisiunilor Lui, Dumnezeu i-a adus înapoi în ţară după 70 de ani şi i-a lăsat s-o locuiască până în anul 70 A.D. După răstignirea lui Christos şi după refuzul de a primi harul dat la Rusalii, Dumnezeu i-a răspândit iarăşi printre neamuri, unde au continuat și continuă să trăiască şi astăzi. Recenta lor întoarcere în zona vetrei străbune, deşi i-a surprins pe mulţi, este şi ea o urmare a legământului Canaanului. Ea pregăteşte scena finală pentru vremea sfârşitului.

Profeţiile Scripturii anunţă că israeliții se vor întoarce în ţară şi că nu o vor mai părăsi, cât va exista pământul acesta. Personal, cred, că după o perioada de "Un Necaz Unic", din istoria lumii, ei se vor întoarce la Isus-Mesia.

            Ei  vor trăi în pace şi prosperitate Când îi voi aduce înapoi dintre popoare, şi îi voi strânge din ţara vrăjmaşilor lor, voi fi sfinţit de ei înaintea multor neamuri. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, care-i lăsasem să fie luaţi prinşi de război între neamuri, şi care-i strâng iarăşi în ţara lor; nu voi mai lăsa pe nici unul din ei acolo şi nu le voi mai ascunde Faţa Mea, căci voi turna Duhul Meu pentru casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.” (Ezechiel 39:25-29) Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăşi cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mânca roadele. Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău! (Amos 9:14-15).

Legământul Canaanului deci, deşi necondiţionat, cuprinde: risipirea lui Israel ca pedeapsă pentru necredinţă şi neascultare, necesitatea pocăinţei lui Israel pentru restaurare, întoarcerea lui Israel din diasporă, restaurarea naţiunii Israel în prerogativele ei, binecuvântarea lor finală cu prosperitate şi pace, o teribilă judecată divină asupra tuturor duşmanilor lui. Iată doar câteva versete ale Scripturii care confirmă cerinţele legământului Canaanului.

Risipirea lui Israel ca pedeapsă pentru necredinţă şi neascultare: Domnul te va împrăştia printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă: şi acolo, vei sluji altor dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, dumnezei de lemn şi de piatră. (Deuteronom 28:63-66).

            Necesitatea pocăinţei lui Israel pentru restaurare: în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul, Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta şi din tot sufletul tău, tu şi copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi. (Deuteronom 30:1-2). În zilele noastre, unii conducători religioşi evrei pe faţă sau pe ascuns recunosc că Isus Christos născut în ieslea Betleemului, chinuit şi asuprit, mort şi înviat, înălţat la cer şi viu în vecii vecilor este adevăratul Mesia al Scripturii, şi ei, evreii, trebuie să se pocăiască;

Întoarcerea lui Israel din diasporă: Domnul Dumnezeul tău, va aduce înapoi robii tăi şi va avea milă de tine, te va strânge iarăşi din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăştia Domnul, Dumnezeul tău.  (Deuteronom 30:3); vin zile, zice Domnul, când voi aduce înapoi prinşii de război ai poporului Meu Israel şi Iuda, zice Domnul; îi voi aduce înapoi în ţara, pe care am dat-o părinţilor lor, şi o vor stăpâni. (Ieremia 30:3); 

Restaurarea naţiunii Israel în prerogativele ei: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile, şi-i voi aduce înapoi în ţara lor. Voi face din ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur împărat, şi nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărţiţi în două împărăţii. Nici nu se vor mai spurca, prin idolii lor, cu urâciunile lor, şi cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit, şi-i voi curăţi; ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor. (Ezechiel 37:21-23).

            Binecuvântarea lor finală cu prosperitate şi pace: În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile, şi-l voi zidi iarăşi cum era odinioară, ca să stăpânească rămăşiţa Edomului şi toate neamurile peste care a fost chemat Numele Meu, zice Domnul, care va împlini aceste lucruri. (Amos 9:11-12) şi o

Teribila judecată divină asupra tuturor duşmanilor lui: Căci iată că în zilele acelea şi în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile, şi le voi pogorî în valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele ţara Mea. (Ioel 3:1-8).

Profeții Vechiului Testament au multe mesaje, care spun clar că va veni o vreme în care seminţiile lui Israel vor fi aşezate din nou în ţara promisă. Istoria este martoră că aceste profeţii nu s-au împlinit şi-şi aşteaptă împlinirea.

…. Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit în Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în ostroavele mării. El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului. Pizma lui Efraim va înceta, şi vrăjmaşii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, şi Iuda nu va mai fi vrăjmaş lui Efraim, ci vor zbura pe umărul Filistenilor la apus, şi vor jefui împreună pe fiii Răsăritului. Edom şi Moab vor fi prada mâinilor lor, şi fiii lui Amon le vor fi supuşi. Domnul va seca limba mării Egiptului, Îşi va ridica mâna asupra Râului în mânia Lui, îl va împărţi în şapte pâraie, aşa că îl vor putea trece încălţaţi. Şi va fi un drum pentru rămăşiţa poporului Său, care va mai rămâne în Asiria, cum a fost pentru Israel, în ziua când a ieşit din ţara Egiptului. (Isaia 11:11-16)

Domnul va avea milă de Iacov, va alege iarăşi pe Israel, şi-i va aduce iarăşi la odihnă în ţara lor; străinii se vor alipi de ei, şi se vor uni cu casa lui Iacov. (Isaia 14:1)

... ostroavele şi corăbiile din Tarsis sunt în frunte, ca să aducă înapoi de departe pe copiii tăi, cu argintul şi aurul lor, pentru Numele Domnului, Dumnezeului tău, pentru Numele Sfântului lui Israel, care te proslăveşte. Străinii îţi vor zidi zidurile, şi împăraţii lor îţi vor sluji; căci te-am lovit în mânia Mea, dar, în îndurarea Mea, am milă de tine. Porţile tale vor sta veşnic deschise, nu vor fi închise nici zi nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăţia neamurilor, şi împăraţii lor cu alaiul lor. Căci neamul şi împărăţia care nu-ţi vor sluji, vor pieri, şi neamurile acelea vor fi în totul nimicite. Slava Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul şi merişorul (cimişirul), cu toţii laolaltă, ca să împodobească locul sfântului Meu locaş, căci Eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele Mele. Fiii asupritorilor tăi vor veni plecaţi înaintea ta, şi toţi cei ce te dispreţuiau se vor închina la picioarele tale; şi te vor numi ,Cetatea Domnului’, ,Sionul Sfântului lui Israel.’ De unde erai părăsită şi urâtă, şi nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veşnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. Vei suge laptele neamurilor, vei suge ţâţa împăraţilor; şi vei şti astfel că Eu sunt Domnul, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov. (Isaia 60:8-16)

De aceea iată, vin zile, zice Domnul, când .... se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din ţara de la miază-noapte şi din toate ţările unde-i izgonise!’ Căci îi voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor.” (Ieremia 16:14-15)

„De aceea iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: ,Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!’ Ci se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos şi a adus înapoi sămânţa casei lui Israel din ţara de la miază noapte şi din toate ţările în care îi risipisem! ,Şi vor locui în ţara lor.’ (Ieremia 23: 7,8)

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi aduce înapoi prinşii de război ai poporului Meu Israel şi Iuda, zice Domnul; îi voi aduce înapoi în ţara, pe care am dat-o părinţilor lor, şi o vor stăpâni.” (Ieremia 30:3)

...îi aduc înapoi din ţara de la miazănoapte, îi adun de la marginile pământului: între ei este şi orbul şi şchiopul, femeia însărcinată şi cea în durerile naşterii; o mare mulţime se întoarce înapoi aici! (Ieremia 31:8)

...voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile, şi-l voi înălţa din nou: pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul (Fapte 15:16-17)

Va veni o perioadă în istoria lumii când Israelul va fi adunat acasă. Ţara promisă va fi împărţită conform celor scrise în profeţiile lui Isaia, Ieremia şi Ezechiel. Cei 144.000 numiţi de două ori în Apocalipsa (Apocaplipsa 7 fiind pecetluiţi cu pecetea Dumnezeului celui viu şi în capitolul 14 având scris pe frunte Numele Mielului şi Numelui Tatălui Său) vor fi mărturii (probe de verificat) a celor 12 seminţii care vor ocupa ţara promisă. Iată ce spune Scriptura despre Seminţiile lui Israel în vremurile din urmă, profeţii care-şi aşteaptă împlinirea:

Munţi ai lui Israel, ...veţi da crengi, şi vă veţi purta roadele pentru poporul Meu Israel... Cetăţile vor fi locuite, şi se vor zidi iarăşi dărâmăturile. Voi înmulţi pe oamenii şi vitele, care vor creşte şi se vor înmulţi: voi face să fiţi locuiţi ca şi mai înainte, şi vă voi face mai mult bine decât odinioară; şi veţi şti că Eu sunt Domnul... poporul Meu Israel... vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră... Veţi locui în ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi ...Voi înmulţi rodul pomilor şi venitul câmpului... Atunci vă veţi aduce aminte de purtarea voastră cea rea, şi de faptele voastre, care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înşivă, din pricina nelegiuirilor şi urâciunilor voastre.... Şi neamurile, care vor mai rămâne în jurul vostru, vor şti că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat, şi am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit, şi voi şi face.”.... „Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, şi vă voi aduce iarăşi în ţara lui Israel.... Vor locui iarăşi în ţara, pe care am dat-o robului Meu Iacov, şi pe care au locuit-o şi părinţii voştri. ... Şi neamurile vor şti că Eu sunt Domnul, care sfinţeşte pe Israel, când Locaşul Meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.” (Ezechiel 36 -37). A scos pe copii lui Israel din toate ţările (Ier. 16:14-15) adu-Mi fii şi fiicele de la marginile pământului (Is. 43:5-7)

„Iată hotarele ţării, pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel.... de la mare până la Haţar-Enon, şi la miază noapte de el hotarul Damascului, Ţafonului, şi hotarul Hamatului. ... În partea de răsărit, dintre Havran şi Damasc, între Galaad ... Iordanul... Hotarul de miază zi..., va merge de la Tamar până la apele Meriba de la Cades, până la pârâul Egiptului, şi până la Marea cea mare. Hotarul de apus va fi marea cea mare, până la locul unde apucă spre Hamat ... (Ez. 47:13-23)

... Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit ...El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului... (Isaia 11:11-16) vor uni cu casa lui Iacov. (Isaia 14:1) …cu toţii laolaltă.. să împodobească locul sfântului Meu locaş, (Isaia 60:8-16) voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor.” (Ieremia 16:14-15) se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos şi a adus înapoi sămânţa casei lui Israel din ţara de la miază noapte şi din toate ţările în care îi risipisem! ,Şi vor locui în ţara lor.’ (Ieremia 23: 7,8) şi-i voi aduce înapoi în ţara aceasta (Ieremia 24:6) îi voi aduce înapoi în ţara, pe care am dat-o părinţilor lor, şi o vor stăpâni.” (Ieremia 30:3) ...îi aduc înapoi din ţara de la miazănoapte, îi adun de la marginile pământului (Ieremia 31:8) ...voi ridica din nou cortul lui David (Fapte 15:16-17).

Bătrânul Ioan în vedenia lui din Apocalipsa înregistrează de trei ori, în vremurile din urmă prezenţa în Israel, specific a unui număr de 144,000 cu specificaţie clară ca fiind parte din douăsprezece seminţii ale lui Israel: Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. (Apocalipsa 7.4); Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. (Apocalipsa 14:1); Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.( Apocalipsa 14:3)

După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii; din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii; din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii; din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Beniamin, douăsprezece mii, au fost pecetluiţi. (Apocalipsa 7:1-8)

Sunt câteva amănunte în înşiruirea specifică a lui Ioan: între seminţii apare seminţia lui Manase şi Efraim, seminţia Dan nu este pomenită, iar seminţia lui Levi apare ca o seminţie obişnuită şi nu ca preoţime.

Seminţia lui Iosif, conform profeţiei lui Ezechiel trebuie să primească două părţi: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată hotarele ţării, pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif va avea două părţi. (Ezechiel 47:13-23).

Ce s-a întâmplat cu Dan?  

Călcarea de lege la nivelul ordinii publice, e numită de Scriptură silnicie, şi e păcat cu consecinţe grave. Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte cuvântul „silnic” ca ceva împotriva legii naturale, greu de suportat, apăsător, penibil. Scriptura ne prezintă că în istoria pământului a fost o perioadă când pământul a fost pedepsit pentru că era plin de silnicie. Moise a scris: Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. .... Dumnezeu a zis lui Noe:Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. (Genesa 6.11-13). (Bible in Basic English: Pământul era plin de căi rebele). Pe vremea lui Noe a fost pedepsit tot pământul. Pe vremea lui Lot ca să nu se răspândească păcatul cu  prioritate sodomismul, Dumnezeu a nimicit Sodoma şi Gomora. (Genesa 19). Domnul Isus a făcut referire la vremea lui Noe şi a lui Lot, când vorbea de Revenirea Sa. (Luca 17:26-37)

În acest context, iată mai jos o incursiune în istoria seminţiei Dan.

Israel (Iacov), fiul lui Isaac, fiul lui Avraam îl binecuvântează: Dan va fi un şarpe pe drum, O năpârcă pe cărare, Muşcând călcâiele calului, Făcând să cadă călăreţul pe spate. (Gen 49:17).

Pe vremea judecătorilor găsim daniţii cucerind cetatea Lais, distrugând totul şi rezidind cetatea căreia i-a dat numele Dan în care au înălţat chipuri cioplite. (Judecători 18).

Prin anii 930 BC împăratul Ieroboam a făcut doi viţei de aur, şi a zis poporului: „Destul v-aţi suit la Ierusalim; Israele! Iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.” A aşezat unul din aceşti viţei la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan. Şi fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viţei până la Dan. (1 Împarati 12: 28-30). După 300 de ani, împăratul Iosia (630 BC) a dărâmat  altarul de la Betel, şi înălţimea făcută de Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască; a ars înălţimea şi a prefăcut-o în ţărână, şi a ars idolul Astarteei. (2 Împăraţi 23:15). Nu este specificată dărâmarea altarului de la Dan.

Istoria arată că daniţii din partea de nord a Israelului, s-au mutat în zona Caucazului, de unde au migrat pe fluviul Dunării înspre nord vestul Europei. Ca şi pe vremea judecătorilor, obiceiul daniţilor era ca să schimbe nume la locuri geografice cu un nume care conţine cuvântul Dan. Astfel a apărut Macedania (Macedonia), Danube (Dunărea), Don, ScanDANevia, Danemarca. Danemarca înseamnă efectiv marca lui Dan. Ţări ca Danemarca, Irlanda, Olanda au multe aşezări care conţin cuvântul „dan”.

Sunt documente care atestă că seminția Dan, era poreclită ”navigatorii” încă de pe vremea judecătorilor migrând pe pământul de azi al Irlandei, sub numele de Tuatha De Danann. În anul 1901, recensământul Irlandei arată că 99,6 la sută din irlandezi erau descendenți evrei, considerați de cei mai mulți cercetători ca fiind descendenți a seminției Dan. La ora actuală sunt relativ, puțini evrei declarați, în Irlanda, dar obiceiurile lor, sunt moștenite.

Seminţia aceasta care a dus pe Israel în idolatrie, care a fost o pricină de păcătuire pentru Israel, a continuat o viaţă departe de legea lui Dumnezeu, și în țări ca Irlanda. Această seminție este scoasă afară din semințiile lui Israel, seminții care, într-un viitor apropiat se vor bucura din nou de Canaanul pământesc, țara unde va curge din nou lapte și miere. De ce oare? Ce au făcut daniții?

 Miercuri, 22 mai 2015 cetățenii irlandezi, prima națiune din lume, au decis prin referendum, cu o largă majoritate, să recunoască pentru persoanele LGBT dreptul de a se căsători.

După irlandezi a urmat SUA unde Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri, 26 iunie 2015 că egalitatea în drepturi între heterosexuali și persoane de același sex trebuie recunoscute în toate statele Americii.

Marți, 21 iulie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, într-un proces intentat Italiei, că statul este obligat să acorde o recunoaștere cuplurilor formate din persoane de același sex. Imediat a apărut o inițiativă legislativă privind recunoașterea parteneriatului civil (Pl-x nr. 340/2015), care, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială și a fost votată în noua sesiune parlamentară din toamna anului 2015.

Sunt vești neplăcute, când națiunile lumii, redefinesc și răspândesc concepte greșite și clar definite de Creator. Citind Scriptura nerespectarea decretelor Creatorului au dat naștere la ștergerea națiunilor de pe fața pământului, pedepsirea crunt a popoarelor.

Deși sunt vremuri cumplite, care ne așteaptă, mai sunt și unele știri pozitive. Astfel, Sunt țări care se ridică și merg împotriva curentului care aduce pedeapsa lui Dumnezeu. Astfel, pe data de 20 iunie 2015 Parlamentul Austriei a adoptat o moțiune de respingere a căsătoriilor homosexuale, moțiune respinsă cu 110 la 26.

Un alt lucru pozitiv, vineri 3 iulie 2015, Consiliul Drepturilor Omului al ONU a adoptat (29 la 14) rezoluția privind ”protejarea familiei”. Între cele 29 țări se pot enumera: China, India, Cuba, Congo, Etiopia, Nigeria, Indonezia, Venezuela, Vietnamul, Rusia, și altele. Între cele 14, cu regrete trebuie să notăm: țările membre din Uniunea Europeană, Japonia, SUA, Marea Britanie, Corea de Sud, Africa de Sud. La nivel global se estimează că reprezentanții a 4,5 miliarde de oameni au votat în favoarea protejării familiei și reprezentanții a 1 miliard de oameni au votat împotrivă.   Așa cum știm musulmanii sunt foarte categorici și împotriva căsătoriilor de același sex ei fiind în grupul celor 29 de țari.

Ce-i de făcut: Pentru noi ca Biserică să veghem la o relaţie mai apropiată cu Mirele pentru că ce s-a întâmplat pe vremea lui Noe şi pe vremea lui Lot se întâmplă și astăzi. Pentru cei dinafara Bisericii, ca străjeri avem misiunea clară în Ezechiel capitolele 3 şi 33: Vă spunem din tot sufletul şi nu vrem să fim vinovaţi că nu v-am spus. Nu staţi nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, a fost adeverită de Biserica Lui. Pe cei ce nu aveţi o relaţie de părtăşie cu Domnul şi Mântuitorul Isus Christos opriţi-vă din calea voastră ca să vă mântuiţi sufletele.

Seminţia DAN, care a dus pe Israel în idolatrie, care a fost o pricină de păcătuire pentru Israel, a continuat o viaţă departe de legea lui Dumnezeu. Să fie aceasta motivul că ei sunt eliminaţi dintre seminţiile lui Israel?

Sodomiţii la scară mare şi-au popularizat apariţia prin anii 1500 AD, au rămas însă în orice cultură şi naţiune ca o urâciune. Daniţii, însă, au generat oficierea păcatului sodomit, astfel că prima căsătorie de sodomiţi a fost oficiată în Danemarca în anul 1989. Danemarca este prima ţară care a permis dreptul sodomiţilor de a adopta copii. Danemarca alături de Olanda şi Irlanda sunt ţările de pe glob cu stricăciunea cea mai accentuată.

Sodomismul a dus la ştergerea omului de pe faţa pământului prin potopul de pe vremea lui Noe, a şters oraşe ca Sodoma şi Gomora de pe faţa pământului Să fie acesta şi motivul ştergerii moştenirii lui Dan ca seminţie a lui Israel?

Plaga sodomismului oficial este împânzită pe tot globul. Sub diferite forme sodomismul este legalizat în ţări de pe toate continentele: Europa, Asia, Australia, America de Nord şi de Sud, Africa.

Cu ruşine trebuie să spun că aşa zise „biserici” liberale pătrunse în România deşi e ilegal, dar au început oficierea de căsătorii sodomite. Fundaţia Metropolitan Community Church din Bucureşti în 5 iunie 2006 a oficiat prima căsătorie de sodomiţi din România între un român şi un spaniol.

Referitor la celelalte seminţii, trăim vremuri istorice, când seminţii ale lui Israel îşi definesc identitatea şi se întorc acasă.  

Am trăit și trăim o perioadă istorică de întoarcere a seminţiilor „pierdute” ale lui Israel, acasă. Israelul acceptă imigrarea celor care, în mod special, dovedesc că fac parte din una din seminţii. Tehnica modernă, inexistentă în urmă cu 50 de ani, tehnologia pe bază de ADN (Acidul dezoxiribonucleic) ) facilitează foarte mult autenticitatea apartenenţei la una din seminţii a evreilor risipiți pe tot globul. 

Mii de oameni din partea de nord-est a Indiei încă de la începutul lunii aprilie 2005, sunt în pregătirea unei mari sărbători, la 1 mai 2005, de finalizare a convertirii la iudaismul ortodox, pasul mare de admitere a emigrării lor în Israel.

Peste 7,000 de indieni au demonstrat că fac parte din seminţia lui MANASE, fiul lui Iosif, una din seminţiile lui Israel. Aceşti evrei au păstrat obiceiurile israeliţilor din vechime: tăierea împrejur cu piatră ascuţită aşa cum a făcut Iosua din Biblie, la sărbători folosesc pâinea nedospită, mâncăruri cerute de legea mozaică, şi altele.

Exilul celor 10 seminţii a început pin 722 BC prin nesupunerea sub asirieni, a urmat apoi fuga de babilonieni (607 BC), perşi (457), Alexandru cel Mare (331 BC). Astfel că seminţia MANASE a trecut prin Asiria (zona Irakului de azi), Afganistan, Himalaia, Mongolia, China ajungând în cea mai mare parte în partea de nord-est şi est a Indiei. Se estimează între 1 şi 2 milioane de evrei din seminţia Manase în regiunea de nord-est şi est a Indiei. Deşi au preluat obiceiuri chinezeşti, ei se consideră urmaşi ai lui Israel.

Exilul celor 10 seminţii a început prin 722 BC prin nesupunerea sub asirieni, a urmat apoi fuga de babilonieni (607 BC), perşi (457), Alexandru cel Mare (331 BC). Astfel că seminţia MANASE a trecut prin Asiria (zona Irakului de azi), Afganistan, Himalaia, Mongolia, China ajungând în cea mai mare parte în partea de nord-est şi est a Indiei. Se estimează între 1 şi 2 milioane de evrei din seminţia Manase în regiunea de nord-est şi est a Indiei. Deşi au preluat obiceiuri chinezeşti, ei se consideră urmaşi ai lui Israel.

Folosind tehnologia pe bază de ADN, descoperită prin 1869, dar folosită abia prin anii 1970, au fost testate şi astfel autorităţile israeliene au fost convinse că una din cele 10 seminţii „pierdute” au fost găsite în partea de nord-est a Indiei la graniţa cu China.

Aaron Klein de la biroul din Ierusalim a declarat special pentru 2005 WorldNet Daily .com, în 26 septembrie 2005 următoarele: „Tribunalul rabinic, Beit Din, s-a deplasat în India la începutul lunii septembrie 2005, pentru investigaţii şi a verificat peste 9000 de evrei care pretind a face parte din seminţia Manase”. În protocolul de recunoaştere a seminţiilor este printre altele şi obligaţia de convertire la ortodoxismului iudaic. Din 3000 de persoane care au depus cerere de convertire la ortodoxismul iudaic, în luna septembrie 2005, numai 1800 au fost acceptate.   

La începutul lunii septembrie 2007 au sosit la Ierusalim 230 evrei din seminţia Manase  şi s-au dus în grup la să viziteze Ierusalimul vechi, Zidul Plângerii unde au recitat psalmi şi rugăciuni.

Domnul Freund conducător al organizaţiei de sponsorare, Shavei Israel a declarat: ”Cred din toată inima că întoarcerea acasă a seminţiei Manase este un miracol istoric imens şi cu semnificaţii biblice. Aşa cum profeţii ne-au spus cu mult timp în urmă, seminţiile ale lui Israel se vor întoarce acasă din exil, şi aşa trebuie să se întâmple”.

Migrarea lui Manase se desfăşoară anual. La jumătatea lunii iulie 2007, un grup de evrei, care pretind că fac parte din seminţia lui LEVI s-a adunat la Ierusalim pentru a avea un moment special de rugăciune pentru Israel. Descendenţi ai profeţiei levitice au declarat ca prioritate reconstruirea celui de-al treilea templu.

 Legile din Israel au înăsprit cerințele de depistare a semințiilor. Cu toate acestea în anul 2013 a început un nou val de repatriere.

La data de 6 ianuarie 2013, CBN news a fost pe aeroportul Ben Gurion din TeleAviv fiind martor la sosirea unui grup de 50 de membri ai seminției Manase adăugându-se la cei peste 2000 membri existenți deja în Israel. ”Mă simt ca și cum am ajuns acasă” a spus unul din membrii grupului. Alt membru al grupului a declarat: ”Mă simt copleșită și în același timp exaltată de bucurie. E ceva inexplicabil pentru inima mea. Plâng de bucurie. Emoțional nu mă regăsesc. Fără cuvinte”. Un număr de 300 de membri ai Manase au fost așteptați să sosească în ianuarie 2013. O decizie recentă a guvernului israelian permite ca un număr de 7,000 de membri ai seminției Manase să devină în curând rezidenți ai țării Israel.

Israel își așteaptă fiii împrăștiați să se întoarcă acasă.

Până la începutul anului 2013, sunt depistate 3 seminții: Iuda, Levi și Manase. În registrele de stare civilă israeliene se găsesc 300 mii de leviți gata să preia preoția în cel de-al Treilea Templu.

Într-adevăr seminția Levi se pregătește să îmbrace hainele preoțești. Dar se pune o întrebare: Se vor sacrifica animale, în viitor, în cel de-al treilea Templu?  

Seminţia Levi aveau un loc special între seminţii: Leviţii să n-aibă parte în mijlocul vostru, căci moştenirea lor este preoţia Domnului; ....”( Iosua 18:7) Leviţii, însă cu toate pretenţiile lor de azi, au pierdut moştenirea preoţiei Domnului!;  Leviţii nu vor mai avea să poarte cortul şi toate uneltele pentru slujba lui.” (1 Cronici 23:26). Leviţii sunt evrei, dintre cele douăsprezece seminţii, dar conform Scripturii nu mai sunt preoţi.

Preoţia este încredinţată Bisericii: Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi ... o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. (1 Petru 2:5); Voi ... sunteţi ..  o preoţie împărătească, ... ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; (1 Petru 2:9). Ce mare har pentru Biserica lui Christos.

Începând cu anul 2009, constatăm că de 2000 de ani Ţara Promisă nu a avut un aşa număr de evrei. „Comunitatea evreiască din Israel este cea mai vibrantă din lume - a declarat pentru Agenţia Reuters, Avinoam Bar Yosef, directorul general al , Jewish People Policy Planning Institute (JPPPI) - în Statele Unite fiind stagnată în ultimii ani...”

Biroul Central de Statistică (CBS) al Israelului la data de 2 ianuarie 2007 a declarat că numărul de evrei aflaţi în Israel la sfârşitul anului 2006 este le nivelul de 5,4 milioane, din care numai 70 de mii s-au născut de la Ziua Independenţei încoace. Ceilalţi au venit acasă prin repatriere.

Doctorul de pediatrie Jeremy Halberstadt din Pensilvania, este conştient că plecarea în Israel va duce la pierderi financiare pentru el şi familia lui, dar întoarcerea acasă a evreilor este necesară pentru ei şi copiii lor, în ciuda conflictelor persistente din zonă.

Anul 2006 este primul an, când, de 2000 de ani încoace, în istoria evreilor, când ţara în care locuiesc cei mai mulţi evrei este Israelul, depăşind Statele Unite şi fostele ţări din Uniunea Sovietică.

Revista Shavei Israel, marți 19 august 2014, a prezentat un raport în care printre altele se ocupă de întoarcerea evreilor acasă. Shavei Israel este o organizație fondată de Michael Freund. Michael Freund, un idealist American, care s-a întors cu familia sa în Israel în anul 1995, s-a implicat în politică, în cabinetul primului ministru Benjamin Netanyahu, s-a angajat în lumea afacerilor, dar pentru ultimii zece ani și-a concentrat energiile pe un singur scop: întoarcerea sufletelor pierdute ale evreilor în Israel, la poporul evreu. ”Mulți oameni călătoresc prin lume să vadă locuri splendide, peisaje uluitoare”, spune Freund, ”dar eu umblu să-mi găsesc evreii”. Freund în ultimii zece ani a călătorit în mai mult de 15 țări.

În raport, Michael, spune că Israel este responsabil pentru întoarcerea evreilor acasă și specifică: întreaga seminție a lui Manase din India; gruparea Anousim (ori Marranos, ori evreii crypto) din Spania, Portugalia, sudul Italiei, America de Sud, evreii din gruparea Subbotnik din Rusia și fosta Uniune Sovietică; chinezii evrei din Kaifeng, China; ”Evreii Ascunși” din Polonia din era holocaustului; și mulți alți evrei răspândiți peste tot în lume. Războiul din Ucraina, din 2014,  a determinat ca mulți evrei să meargă în Israel, chiar dacă și Israel e în război, unii dintre tinerii evrei ajunși acasă fiind gata a se alătura armatei Israelului. Antisemitismul revenit în Europa și în lume îi motivează pe evrei să se întoarcă acasă.

La sosirea pe aeroportul Ben-Gurion, a primului grup de evrei, din Seminția lui Manase, la 6 ianuarie 2013, Domnul Michael Freund a declarat: ”Cred din toată inima că întoarcerea acasă a seminţiei Manase este un miracol istoric imens şi cu semnificaţii biblice. Fiind emigrant nu este ușor și veți întâmpina multe provocări în viitor. Dar întotdeauna să știți că Statul Israel este unul din cele mai mari cadouri făcute de Domnul Dumnezeu poporului evrei, și generația noastră este privilegiată să trăiască din plin această realitate”… Aşa cum profeţii ne-au spus cu mult timp în urmă, seminţiile ale lui Israel se vor întoarce acasă din exil, şi aşa trebuie să se întâmple”… ”Cele zece seminții au fost pierdute pentru multe secole, dar identitatea lor a rămas”.

În 1948 populația Israelului număra numai 806 mii. La cea de-a 66-a aniversare, în anul 2014, populația Israelului a ajuns de zece ori mai mare, 8 milioane și 180 mii.

Nu există țară, în lume, care să se asemene cu Israel în ce privește întoarcerea acasă a cetățenilor. Pentru evrei fenomenul de întoarcere acasă este numit ”Aliyah” care, literalmente, înseamnă mutarea acasă, în Israel. Israelul are Legea întoarcerii acasă, care oferă cetățenie israeliană și beneficii speciale evreilor din toată lumea.

Peste 3.700 de evrei din SUA și Canada, precum și 525 din Marea Britanie, s-au mutat în Israel în anul 2014 atingând o creștere de 7 la sută a celor plecați din America de Nord și o creștere de 32 la sută per total.

Pentru prima dată în istorie, Franța deține locul de frunte a repatrierilor evreilor de cetățenie franceză. Astfel, în anul 2014 s-a înregistrat un număr record de evrei (peste 7 mii) din Franța care s-au repatriat, de ouă ori mai mulți ca în anul 2013. 

"2014 a fost un an record Aliyah. În acest an s-a văzut, de asemenea, o schimbare istorică: pentru prima dată în istoria lui Israel, numărul de imigranți care au venit în Israel din lumea liberă este mai mare decât cea a imigranților din țările unde evreii sunt în primejdie, a declarat Natan Sharansky, președinte al Executivului Agenției Evreiești. Deși o duc bine unde sunt, deși Israelul este în continuu război, evreii din lume se întorc acasă. Desigur, marea majoritate nu cred rațiunea ultimă a întoarcerii, pregătirea pământului Israel pentru vremurile din urmă 

"Atractivitatea spre Israel este ca un loc de apartenență, și totodată este rezultatul eforturilor comune de a promova procesul Aliyah și întărirea conexiunilor dintre evrei din întreaga lume și Statul Israel", a spus Sharansky. 

Ministrul israelian de Absorbție, Sofa Landver a spus: "Sunt încântat să văd roadele multor eforturi de a încuraja Aliyah, dar mai avem de lucru cu toate părțile relevante pentru a promova recoltarea de exilați,. o viziune care a însoțit poporul Israel de la crearea statului și preconizăm ca și în anul 2015 să depășim cifrele din 2014"

Ucraina a fost a doua țară, după Franța cu peste 5840 imigranți care au fugit de "războiul civil rus și colapsul economic ucrainean". Din toate țările fostei Uniuni Sovietice, în Israel, au venit aproape 50 la sută mai mulți evrei în 2014 față de 2013. Din Europa de vest procentul de imigrare a fost de 88 la sută.

Este foarte important de remarcat că jumătate din evreii repatriați, în 2014, au fost sub vârsta de 35 de ani, între care vreo 5300 de copii și 8200 între vârste de 18 și 34 ani. Marea majoritate a adulților  imigranți sunt specialiști în domeniul tehnologie moderne, umanism. științe sociale, științe exacte, doctori, artiști, sportivi.

Revista Newsmax.com la începutul lunii ianuarie 2015 a publicat un raport interesant despre întoarcerea evreilor acasă. Un număr record de imigranți evrei din America de Nord au sosit în Israel în 2014, Agenția Evreiască pentru Israel și Ministerul de Absorbție al Imigranților raportând cel mai mare număr de repatrieri din ultimii 10 ani.

Desigur că guvernul Israelului nu facilitează întoarcerea evreilor acasă pentru ca să împlinească profețiile Scripturii, dar constatăm foarte ușor că Domnul Dumnezeu, care orchestrează mersul istoriei, face posibilă sub ochii noștri împlinirea multor profeții pentru vremurile din urmă. Din punctul de vederea al numărului necesar sunt suficienți evrei din care se pot selecta 144 de mii. Din punctul de vedere al Domnului, El știe dacă sunt cei 144 de mii vrednici de a fi selectați.

Se fac eforturi costisitoare de depistare a semințiilor, dar pentru Domnul Dumnezeu, nu e nevoie de nici o procedură pe bază de ADN, în vederea alegerii și pecetluirii a câte 12 mii din cele 12 seminții.

            Anul 2017 intră în record prin atitudinea pozitivă a israelienilor ca Semințiile lui Israel să se întoarcă acasă. 

            Potrivit ziarului Israel HaYom, 70% dintre israelieni nu doresc doar accesul neîngrădit la Muntele Templului din Ierusalim, ci și reconstruirea celui de-al treilea Templu. Asta ne spune că presiunea de a reconstrui al Treilea Templu este în creștere.

            Revista virtuală, breakingnewsisrael.com, a relatat vineri, 27 octombrie 2017, că două sute douăzeci și șapte de noi imigranți din Belarus, Franța, Rusia și Ucraina au sosit în Israel în timpul săptămânii Israel Aliyah (Imigrația). 174 au sosit marți, 24 octombrie, în timp ce Knesset a sărbătorit Yom Ha'aliyah (Ziua Imigrării).

            Noii cetățeni israelieni veniți se alătură la cei peste 10.000 de persoane care au fost aduse în Israel de către Frăția Internațională a Creștinilor și a Evreilor (IFCJ) în ultimii 3 ani. IFCJ a lucrat timp de 25 de ani pentru a aduce în Israel un număr total de 730 000 de imigranți evrei. Inițial, IFCJ a lucrat împreună cu alte agenții și a contribuit la lansarea organizației aliyah Nefesh B'Nefesh. Astăzi organizația este activă în 26 de țări și oferă seminarii înainte de călătorie, zboruri gratuite și ajutoare financiare la sosire pentru evreii care se confruntă cu dificultăți economice. Mulți dintre imigranți au decis să se mute în Israel ca urmare a creșterii antisemitismului și a amenințărilor de securitate în țările unde au trăit.

            "Suntem mândri să salutăm atât de mulți imigranți noi, în special în această săptămână când Israel sărbătorește Yom Ha'aliyah (Ziua Imigrării)", a declarat fondatorul și președintele IFCJ, Rabbi Yechiel Eckstein. "Nu există o modalitate mai bună de a marca ziua și săptămâna aceasta decât dorința de a le spune din toată inima un bun venit evreilor care vin acasă".

            Noii imigranți se vor muta în localități din întreaga țară, inclusiv Ashkelon, Bat Yam, Haifa, Netanya și alții. IFCJ oferă fiecărui adult imigrant un cec 800 USD și fiecărui copil un cec de 400 USD, le oferă locuințe, estimează și satisface nevoile ulterioare ale imigranților timp de șase luni după ce ajung în Israel. Organizația ajută imigranții să cumpere aparate casnice și mobilier, să aleagă școli pentru copiii lor și multe alte facilități. IFCJ oferă, de asemenea, seminare privind pregătirea pentru noul stil de viață din Israel, care detaliază informații practice privind aclimatizarea vieții israeliene.

            "Imigranții alcătuiesc trecutul, prezentul și viitorul statului evreu", a spus Eckstein. "Ei sunt VIP-urile noastre, care contribuie substanțial la economia, educația, știința, cultura și sportul din Israel". "Nu ne vom odihni până când vom aduce acasă pe fiecare evreu care dorește să emigreze în Israel!"

Revin în a sublinia câteva amănunte referitor la cele 12 seminții ale lui Israel, în vremurile scrise de Apocalipsa:

În primul rând, cei 144 de mii vor fi pecetluiți cu pecetea lui Dumnezeu să nu fie loviți de nici o urgie care va veni pe pământ în perioada necazului unic din istoria pământului.

Al doilea amănunt este că, Ioan scrie clar că cei 144 de mii sunt câte 12 mii din 12 seminții ale lui Israel. Asta nu poate fi altfel interpretată decât așa cum este scris.

Al treilea amănunt este că în înşiruirea specifică a lui Ioan: între seminţii apare seminţia lui Manase şi Efraim, seminţia Dan nu este pomenită, iar seminţia lui Levi apare ca o seminţie obişnuită şi nu ca preoţime. Seminţia lui Iosif, deci, conform profeţiei lui Ezechiel trebuie să primească două părţi: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată hotarele ţării, pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif va avea două părţi. (Ezechiel 47:13-23).

Al patrulea amănunt este că cei 144 mii vor apare pe Muntele Sionului împreună cu Mielul și vor cânta o cântare nouă înaintea scaunului de domnie. Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. (Apocalipsa 14:1); Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.( Apocalipsa 14:3)

Al cincilea amănunt este țara lui Israel va deveni din nou țara unde curge lapte și miere. În anul 2013 am vizitat Israelul. E de necrezut că acest ținut a fost o dată măcar ca pe vremea lui Saul și Ionatan, când a intrat poporul într-o pădure, unde se găsea miere pe fața pământului, poporul a văzut mierea curgând. (1 Samuel 14:25-26). Scriptura ne spune că țara lui Israel va deveni din nou, cea mai frumoasă țară de pe fața pământului.  „Munţi ai lui Israel, ...veţi da crengi, şi vă veţi purta roadele pentru poporul Meu Israel... Cetăţile vor fi locuite, şi se vor zidi iarăşi dărâmăturile. Voi înmulţi pe oamenii şi vitele, care vor creşte şi se vor înmulţi: voi face să fiţi locuiţi ca şi mai înainte, şi vă voi face mai mult bine decât odinioară; şi veţi şti că Eu sunt Domnul... poporul Meu Israel... vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră... Veţi locui în ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi ...Voi înmulţi rodul pomilor şi venitul câmpului... Atunci vă veţi aduce aminte de purtarea voastră cea rea, şi de faptele voastre, care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înşivă, din pricina nelegiuirilor şi urâciunilor voastre.... Şi neamurile, care vor mai rămâne în jurul vostru, vor şti că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat, şi am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit, şi voi şi face.”.... (Ezechiel 36 -37). A scos pe copii lui Israel din toate ţările (Ieremia 16:14-15) adu-Mi fii şi fiicele de la marginile pământului (Isaia 43:5-7)

Al șaselea amănunt este că Israel va ajunge să stăpânească teritoriile promise de Dumnezeu.

Iată hotarele ţării, pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel.... de la mare până la Haţar-Enon, şi la miază noapte de el hotarul Damascului, Ţafonului, şi hotarul Hamatului. ... În partea de răsărit, dintre Havran şi Damasc, între Galaad ... Iordanul... Hotarul de miază zi..., va merge de la Tamar până la apele Meriba de la Cades, până la pârâul Egiptului, şi până la Marea cea mare. Hotarul de apus va fi marea cea mare, până la locul unde apucă spre Hamat ... (Ezechiel 47:13-23)

... Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit ...El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului... (Isaia 11:11-16) vor uni cu casa lui Iacov. (Isaia 14:1) …cu toţii laolaltă.. să împodobească locul sfântului Meu locaş, (Isaia 60:8-16) voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor.” (Ieremia 16:14-15) se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos şi a adus înapoi sămânţa casei lui Israel din ţara de la miază noapte şi din toate ţările în care îi risipisem! ,Şi vor locui în ţara lor.’ (Ieremia 23: 7,8) şi-i voi aduce înapoi în ţara aceasta (Ieremia 24:6) îi voi aduce înapoi în ţara, pe care am dat-o părinţilor lor, şi o vor stăpâni.” (Ieremia 30:3) ...îi aduc înapoi din ţara de la miazănoapte, îi adun de la marginile pământului (Ieremia 31:8) ...voi ridica din nou cortul lui David (Fapte 15:16-17).

Al șaptelea amânunt este că cei ce se întorc în Israel sunt descendenți din 12 seminții. Omenește, deși guvernul statului Israel investește în depistarea semințiilor este un proces de lungă durată, dar este vremea când Domnul îi adună de la marginile pământului (Ieremia 31:8)  Orice noutate în acest domeniu, vă voi ține la curent cu ce va apare în legătură cu semințiile lui Israel, dar din ce se vede ele sunt acasă sau sunt în procesul de repatriere.

Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun eu pentru că de fapt a spus-o Domnul Isus (Marcu 13:37).

EREZII

Mai 2011
EREZIA SFÂRŞITULUI LUMII
După ce ereticul, declarat evanghelist, Harold Camping, a prezis sfârşitul lumii la 6 septembrie 1994, iată că a revenit din nou pe scena Ereziilor vremilor din urmă de câteva luni punând lumea creştină în mişcare spunând că sfârşitul lumii va fi miezul nopţii zilei de 21 mai 2011. Am folosit cuvântul lumea creştină în sensul adevărat ale expresiei, nu cu înţelesul grupărilor creştine, ci ale creştinior care trăiesc ca lumea, pentru că numai aceştia pot urma un eretic şi ignora Sfânta Scriptură.
Scriu aceste lucruri în ziua de 18 mai 2011, Anul Domnului, deci cu trei zile de ziua de sfârşit prezisă de Harold. Iubite cititor, Domnul Isus ar putea veni să-şi răpească Biserica în următoarea secundă, sau minut, sau oră, zi lună, an; dar nicidecum atunci când cineva prezice aceasta, ci numai când Tatăl îi spune.
Unul din cei mai mari adepţi ai lui Harold, este pensionarul american, Robert Fitzpatrick din New York care şi-a cheltuit economiile de-o viaţă pentru a anunţa sfârşitul lumii ce va veni pe 21 mai 2011. Fitzpatrick (60 de ani) fost angajat al companiei de transporturi din metropola americană, a cheltuit peste 140.000 de dolari într-o campanie publicitară prin care avertizează că lumea se va sfârşi sâmbăta care vine.
Culmea este că Harold îşi bazează prezicerea pe Scriptură. El spune că luând în calcul că au trecut 7 zile de la intrarea lui Noe cu tot ce avea în corabie până au venit apele potopului (Genesa 7:10-11), va mai trebui să treacă 7 mii de ani până în ziua judecăţii. Luând textul din context face referire la 1 Petru 3:8 spunând că la Dumnezeu o zi este o mie de ani. Versetul din 2 Petru zice ”ca o mie de ani” nu o zi egal cu o mie de ani.
Harold ia în considerare că potopul a avut loc în anul 4990 BC. 4990 + 2011 -1 = 7000. Minus unu pentru că trecerea de la numărarea anilor Before Christ la anii noştri din perioada cunoscută AD se pierde un an.
Fiind departe de înţelesul contextual al Scripturii, Harold prezice că aşa cum potopul a venit în al şaptelea an de la intrarea în corabie în ziua la 17 –a a lunii a 2-a şi noul potop prezis de el va începe în a 17-a zi a lunii a 2-a al anului 4990 al calendarului biblic.
Iată declaraţia lui Harold de luni de zile pe care o susţine şi azi 18 mai 2011: Pentru că ziua de 21 mai 2011 împlieşte exact 7000 de ani de la anul 4990, când a începutul potopul pe vremea lui Noe, Biblia îmi dă o dovadă absolută că această zi este ziua sfărştiului lumii, ziua Judecăţii de Apoi.
Despre Venirea Domnului, însăşi Domnul Isus a spus: Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24:36, Marcu 13:32).
Ce vă zic vouă, zic tuturor: VEGHEAŢI ! a spus Domnul Isus prin Marcu 13:37

Ianuarie 2011

EREZIA ANULUI 2012

Asa cum am mai scris Dictionarul Explicativ al Limbii Române (DEX) defineste cuvântul erezie astfel: Erezie, erezii, s.f. 1. Doctrina sau credinta religioasa care ia nastere în sânul unei biserici, abatându-se de la dogmele consacrate, si care este condamnata de biserica respectiva. 2. Fig. Greseala, eroare, ratacire. – Din fr. heresie, lat. haeresis (DEX, pag. 346). Desigur ca as putea lua fiecare doctrina religioasa si as putea spune ca din fiecare când s-a desprins o grupare, a fost considerata eretica. Nu despre aceste erezii am scris si scriu. Ereziile ca semne sunt legate mai mult de evenimentele vremurilor din urma.

Mai mult, când scriu despre erezii ca semn ale vremurilor din urma ma refer la rataciri produse de vrajitori ori Nostradamus. S-a tot scris despre Vanga, clarvazatoarea bulgaroaica si Nostradamus, care dupa ce s-au petrecut evenimentele, le-au declarat preziceri, spre exemplu catastrofa de la Cernobâl, caderea comunismului din Europa, tragedia 911. Nostradamus si Vanga au anuntat ca pe 11 noiembrie 2010 se va declansa cel de-al al treilea razboi mondial. Am trait si am vazut ca nu s-a întâmplat. De altfel tot mai mult se vehiculeaza alta profetie a lui Nostradamus (Michel de Nostredame), medic si farmacist francez din secolul XVI, ce a scris cartea "Les Propheties", si anume ca pe 21 decembrie 2012 ar avea loc o aliniere galactica care va genera trecerea dintr-un ciclu galactic în altul sau unii spun trecerea din era pestilor în era varsatorului. Aceasta aliniere a mai fost profetita si de mayasi, astronomi din vechime ce au trait în America Centrala, al caror calendar se încheie brusc la data de 21 decembrie 2012. Oamenii de stiinta deja s-au ridicat împotriva acestei „profetii”.

Tot mai mult se vehiculeaza erezia calculului celor 70 de saptamâni din capitolul 9 al cartii profetului Daniel care se va încheia în anii 2011 -2012.

Oricine a dat date precise cu privire la evenimente viitoare, întotdeauna au gresit, pentru ca viitorul apartine lui Dumnezeu. Este clar daca nici Fiului nu I s-a dat sa dezvaluie data sfârsitului dar apoi oamenilor.

Cele mai periculoase erezii, însa, au loc în mijlocul celor care traiesc prin biserici. Profetii mincinosi, sunt din ce în ce mai multi, si au în multe cazuri trecere printre oameni. Devierea de la învatatura Sfintelor Scripturi produc erezii care duc în ratacire pe multi.

La modul general, erezii gasim si în lumea ciberneticii. Anul trecut am scris despre momeli care o data oferite, au fost usor acceptate de multi în mod foarte usor dar cu consecinte neplacute, pe termen scurt sau pe termen lung. Scriam ca una din capcanele internetului care a prins pe multi printre care si unii dintre dumneavoastra este eliberarea unor date personale pe tot felul de programe, pe gratis, desigur, dar care pentru altii fac bani si pentru emitator devine un pericol.

Hi5, Facebook, Reunion, Twitter si atele de genul lor nu sunt altceva decât colectarea de date personale, pe gratis si vânzarea acestor date la cei care platesc bani grei. Trebuie sa fim constienti ca ori de câte ori transmitem prin internet date personale ele sunt vulnerabile, si de aceia nu trebuie sa fim creduli ci prudenti.

Retelele de socializare, de pe internet, efectueaza operatii majore, în urma carora profilul abonatilor la programul Facebook, spre exemplu, poate fi disponibil pentru cei interesati. Câteva greseli grave comise intrând în aceste retele: folosirea unei parole comune, cuvânt uzual; data si locul nasterii; poze si date personale ale detinatorului si familiei; numele partenerului si a copiilor; informatii despre adresa, sau unde pleci la sfârsit de saptamâna sau în concediu.

4 Octombrie 2009

Prea putine ziare si reviste ale lumii au sesizat evenimentul istoric, ziua de Vineri, 25 septembrie 2009, declarata Zi Nationala de Rugaciune Islama. Orice religie a lumii poate declara o anume zi ca o zi de rugaciune. Fiecare religie a lumii pretinde ca se închina la un dumnezeu pe care-l considera real.

Ziua de 25 septembrie, însa, sa fie însa declarata ca zi de rugaciune islamica contravine în primul rând religiei isalmice. În anii 2001-2003 fiind temporar pe insula Penang, din Malaiezia, am avut ocazia sa vad pe viu câteva forme de traditie islamice în domeniul rugaciunii: vinerea este zi speciala de rugaciune ale barbatilor, directia spre care trebuiau sa stea toti era Mecca. De data asta rugaciunea de vineri a fost a tuturor, barbati si femei, iar directia nu a fost Mecca, ci Casa Alba. Ziua declarata a fost 25 septembrie, care anul acesta este vineri, si pe viitor, va cadea în alte zile a saptamânii. Ca atare Ziua de Rgaciune Islamica de la Capitoliu o consider o actiune politico-religioasa.

În adâncime, însa, întlnirea islamica din 25 septembrie 2009 are semnifica?ii demne de re?inut. Înca din campania electorala, în 2007, candidatul la presedintie, Barack Hussein Obama a decalrat ca America nu mai este o natiunie crestina. As vrea sa fiu corect, nu vorbesc de tara crestina, ci natiune crestina. Cum un presedinte spune mult despre tara sa, si de data asta se poate vedea ca presedintele constiend directionaza America spre o cale gresita.

Presedintele Truman a introdus oficial o zi din an ca o Zi natioanla de Rugaciune. În 1988, presedintele Reagan, a desemnat prim zi de Joi din luna Mai a fiecarui an ca si Zi Nationala de Rugaciune. În anul 2009, presedintele Barack Hussein Obama a suspendat ceremonia Zilei Nationale de Rugaciune de la Casa Alba, exprimând-si motivatia de a nu deranja pe altii.

Rugaciunea islamica de la Capitoliu, sediul Congresului America. a fost promovata cu reclame ale musulmnailor de genul: "Vin vremurile noastre".

Conform relatarilor postului de telviziune CNN, câteva mii de musulmani s-au adunat la Capitol Hill pentru o zi de rugaciune, de devotiune, nadajduind ca toti oamenii pot lucra împreuna pentru îmbunatatirea comunitatilor lumii, asa cum a declarat imamul Abdul Malik, organizatorul întâlnirii. El a mai spus: "Noi putem veni împreuna si sa lucram împreuna pentru un bun comun".

Ziua nationala de rugaciune islama, a avut loc la sfârsitul sarbatorii islamice de o luna, Ramadan.

Pe de o parte întâlnirea din 25 septembrie de la Capitoliu, este un semn de extindere a influentei islamice în America si special în conducerea ei. Nu e ceva nou, am scris despre aceasta infleunta, când unora li se pareau basme fara importanta.

Pe de alta parte, tot mai mult înteleg ca islamul va avea un rol foarte important în vremurile din urma, în pregatirea guvernatorului religios al lumii.

top

EREZIA CIPULUI DE PE PASAPORT

Apostolul Pavel l-a avertizat pe Timotei de aparitia ereziilor în vremurile din urma scriindu-i: va veni vremea când oamenii nu vor putea sa sufere învatatura sanatoasa; ci îi vor gâdila urechile sa auda lucruri placute, si îsi vor da învatatori dupa poftele lor. Îsi vor întoarce urechea de la adevar, si se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. (2 Timotei 4:3,4).

Asa de usor a gâdilat urechile românilor presa de scandal româneasca ca au facut demonstrratii de dragul demonstratiilor, impotriva pasapoartelor cu cip. Am explicat în editiile anterioare ale prezentei rubrici date concrete despre pasapoartele electronice cu elemente biometrice.

Pasaportul cu cip este un instrument de protejare a identitatii purtatorului si nu are de-a face cu semnul de pe frunte sau pe mâna. Pe de alta parte este adevarat ca tehnologia pasaportului cu cip este o faza avansata a tehnologiei RFID (Radio Frequency IDentification) tehnologie care într-adevar va fi folosita la comunicarea cu semnul de pe frunte sau de pe mâna.

top

EREZIA BIG BANG -ului

Miercuri 10 septembrie 2008, a fost declansat primul fascicol de protoni în tunelul „Large Hadron Collider” care a facut turul tunelului în mai putin de o ora. Tunelul numit „Masina Big Bang” de la granita franco-elvetiana are o lungime de 27 kilometri plasata la o adâncime de 100 metri. „Cercetatorii” de pe margine spuneau ca ar fi existat doua scenarii catastrofale: formarea unei gauri negre, care sa absoarba pamântul ori formarea unei reactii nucleare în lant care ar putea distruge Universul. Cercetatorii de la Organizatia Europeana de Cercetare Nucleara (CERN) au declarat ca LHC are misiunea de detectarea particulelor elementare neobservate pâna acum, care formeaza materia neagra. Vor fi create mai multe reactii nucleare iar socurile puternice din interior se estimeaza a degaja o caldura de o suta de ori mai mare decât cea din centrul Soarelui. Se mai spune ca energiile uriase vor putea genera într-o secunda starea Universului din prima suta de miime de secunda dupa teoria Big Bang.

La 21 octombrie 2008, va fi inaugurata oficial, masina Big Bang. În interiorul acceleratorului sunt planificate a se produce primele ciocniri propriu-zise între protoni. În 2010 va avea loc experimentul final când energia produsa de protoni sa fie la valori maxime posibile (7 tetraelectrovolti) de sapte ori mai mare ca si acceleratorul din Fermilab Chicago.

Desigur ca scaparea de sub control a masinii Big Bang ar avea urmari catastrofale, dar nicidecum înghitirea pamântului sau distrugerea Universului.

Scriptura este clara spunând când va avea loc arderea pamântului cu tot ce este pe el. Asta nu se va face nicidecum la comanda oamenilor de stiinta: Ziua Domnului însa va veni ca un hot. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile ceresti se vor topi de mare caldura, si pamântul, cu tot ce este pe el, va arde. (2 Petru 3:11)

top

MUNTELE TEMPLULUI

Mai 2011
ISRALEUL şi MUNTELE TEMPLULUI
Luna mai este luna anului cu aniversări speciale în Israel.
Statul evreiesc Israel  şi-a proclamat independenţa la 14 mai 1948.
Guvernul israelian a proclamat ziua 28 Iyar ca Ziua Ierusalimului, data când Ierusalimul a fost eliberat în timpul Războiului de Şase Zile din 1967. După calendarul evreiesc, Ziua Ierusalimului este întotdeauna la 28 Iyar, care în calendarul vestic gregorian cade în a doua jumătatea a lunii mai.
Duminică 15 mai 2011, a avut loc zi specială de rugăciune pentru Israel, pentru al treilea an consecutiv, organizată de Christian United for Israel (CUFI). Biserici din America şi peste 49 ţări ale lumii au ţinut servicii speciale de rugăciune pentru Israel. Unul din obiectivele rugăciunii a fost ”Pacea Ierusalimului” 
Am numit Ierusalimul, centrul scoarţei terestre, şi este un loc central mondial, din punct de vedere politic, religios şi militar. Ierusalimul numit şi cetatea lui David, a fost mărul de ceartă de-a lungul istoriei. Şi azi încă este o luptă continuă pentru scoaterea lui de sub control israelian. Prin independenţa din 14 mai 1948 Israelul a repreluat controlul Ierusalimului. Politicienii evrei duc o luptă continuă pentru unitatea cetăţii lui David şi rămânerea sub apărare israeliană. Scriitorul contemporan evreu Ken Abramowitz enumeră 12 motive de ce Ierusalimul trebuie să rămână unit şi pentru totdeauna sub control israelian:
1. Ierusalimul este capitala poporului evreu de 3000 de ani incluzând vechiul şi actualul Israel.
2.  Evreii au locuit în Ierusalim cu 1700 ani înainte de a fi cucerit de arabi în secolul VII.
3.  Ierusalimul este menţionat de 641 ori în Biblie şi niciodată în Koran.
4.  Evreii au drepturi legale ”irevocabile” asupra Ierusalimului, drepturi hotărâte de Liga Naţiunilor Unite, în unanimitate de cei 51 membri ai săi la Conferinţa din anul 1920.
5.  Evreii au fost forţaţi să se mute din Ierusalimul de Est prin atacul armatelor arabe din 1948.
6.  Fără un control de securitate israelian existent şi azi, Ierusalimul ar experimenta un haos de nedescris. Mărturie stă Fâşia Gaza.
7.  Controlul Israelului asupra Ierusalimului este crucial pentru Ministerul de Apărare isrealian în timpul mişcărilor din Orientul Mijlociu permiţând accesul la râul Iordan.
8.  Arabii, rezidenţi în partea de est a Ierusalimului se bucură de ajutor social şi asigurări medicale în valoare de 10 mii dolari pe an, pe cap de locuitor. Pierderea acestor beneficii şi mutarea populaţiei din est sub regimul Palestinian or Hamas ar fi o acţiune inechitabilă şi imorală şi apoi ar călca în picioare dorinţa majorităţii arabe din estul Ierusalimului.
9. Dacă Israelul ar fi iraţional şi ar admite stabilirea statului arab palestinian, aceştia cu siguranţă nu ar asigura protecţie creştinilor pe locurilor istoric-religioase, mărturie fiind persecuţiile palestiniene ale creştinilor arabi din Betleem. Locurile istorice (morminte, muzee, sinagogi) evreieşti nu ar fi protejate ci mai degrabă distruse să le dispară orice urmă. Asta s-a încercat cu Muntele Templului. Numai între 1948 – 1967 prin ocupaţia iordaniană, au fost distruse 59 de locuri religioase din istoria evreilor.
10.  Presupusul control al palestinienilor în estul Ierusalimului ar crea un ”magnet” pentru organizaţiile teroriste sunite (Muslim Brotherhood/Al Qaeda/Palestinian Islamic Jihad) şi şiite (Iran, Hezbollah, Hamas) care au luat controlul în Liban, Gaz şi mai nou în Egipt. De fapt Ierusalimul ar putea deveni focarul organizaţiilor teroriste internaţionale, gruparea al-Queda, Hamas, fiind din nou în parteneriat cu Fatah din teritoriile locuite de palestinieni.
11.  Ostilitatea crescândă, ar genera un război inevitabil care va conduce la tensiune puternică între evrei, musulmani şi creştini.
12.  Divizarea Ierusalimul nu ar fi de nici un folos pentru Israel, SUA, EU, teritoriile ocupate de palestinieni ori arabii localnici. Singurul stat care, oficial, caută un interes în divizarea Ierusalimului este Iranul.
Am scris cele de mai sus, şi pentru că New York Times magazin în 24 aprilie 2011 a publicat un articole despre planul preşedintelui Obama de a desparte Ierusalimul dând partea de este palestinienilor. Mă întreb şi eu de când preşedintele Americii are puterea de a da sau lua ceva la şi de la evrei.  Dacă şi asta ar mai face-o preşedintele Americii, ar îngropa America şi mai mult de la nivelul la acare se află. Partea de est a Ierusalimului conţine Muntele Templului care a fost cumpărat de împăratul David al Israelului şi nu poate fi dată sub control palestinian.
Ne aşteptăm la discuţii tari pe această temă. Sâmbătă 14 mai 2011, George Mitchell, şi-a dat demisia din funcţia dată de preşedintele Obama, de negociator al păcii dintre Israel şi palestinieni. Se aşteaptă ca mâine, joi 19 mai 2011, preşedintele să aibă un discurs pe tema Orientului Mijlociu şi Vineri 20 mai primul  ministru israelian Benjamin Netanyahu să viziteze Washingtonul.

Februarie 2011

MUNTELE TEMPLULUI

Marti 18 ianuarie 2011, presedintele Rusiei, Dimitrie Medvedev stând alaturi de Abbas în Ramallh a declarat ca Rusia recunoaste statul independent Palestina cu capitala la Ierusalim. Asa cum se stie Abbas nu recunoaste apartenenta istorica, israleliana a Ierusalimului, declarând ca evreii n-au nimic cu Ierusalimul si cu atât mai mult cu Muntele Templului.

Medvedev, ca sa arate bine lumii, a pledat pentru împartirea Ierusalimului între statul evreu si statul Palestinian.

IERUSALIMUL - CAPITALA EVREILOR

Premierul israelian Benjamin Netanyahu fiind în cunostinta de cauza de masurile luate de cabinetul sau de a construi noi locuinte evereiesti în zona de est al Ierusalimului, nu-i este frica sa-si apere cabinetul, în ciuda disputelor pe aceasta tema avute cu Statele Unite, principalul aliat al Israelului.

Înaintea întâlnirii cu presedintele american, în fata unei asistente entuziaste, premierul a tinut un discurs ferm, categoric declarând printre altele: "Cartierele evreiesti din Ierusalimul de est reprezinta o parte esentiala si inalterabila a orasului. Legatura dintre poporul evreu si Ierusalim nu poate fi negata. Evreii au început sa construiasca Ierusalimul acum 3.000 de ani si tot evreii sunt cei care construiesc Ierusalimul astazi. Ierusalimul nu este doar o simpla asezare. Este capitala noastra"

Vicepresedintele american, Joe Biden, la începutul lunii martie 2010, a încercat fara rezultat sa opreasca Israelul de a construi noi locuinte în Ieruslimul de est. Dupa vizita lui Biden, Israelul a anuntat oficial planul de constructie a 1600 de locuinte în zona Ierusalimului de est. În nenumarate rânduri premierul Netanyahu a facut clar pentru toata lumea ca unitatea Ierusalimului nu este negociabila.

Într-un mod neobisnuit, fara strângeri de mâna fotografiate, fara presa, marti 23 martie 2010 presedintele american s-a întâlnit cu premierul israelian pe seama locuintelor construite si cele care sunt în planul de constructie, proiecte care ar amâna procesul de pace din Orientul Mijlociu si posibilitatea delimitarii granitelor celor doua state Israel si Palestina. Dupa 90 minute de stat de vorba în particular, Netanyahu s-a retras în camera Roosevelt sa dicute cu consilierii, dupa care a reluat discutia particulara pentru 35 minute cu presedintele. Fara rezultatul scontat cu presedintele american premierul israelian a fost primit cu aplauze de Congresul american, fiind laudat pentru statornicia de aparare al Ierusalimului. Însasi Nancy Pelosi, speaker of the House, a declarat: ”Noi, în Congres, stam de partea Israelului. În Congres toti vorbim cu o singura voce pentru Israel”.

Muntele Templului este una din tintele care scot în evidenta semne ale vremurilor si vedem ca în aceste vremuri din urma Ierusalimul, Muntele Templului pe masa negocierilor este nerezolvat înafara apartenenentei evreiesti.

top

August 2009

UNIREA RELIGIILOR LUMII ÎN JURUL IERUSALIMULUI

În martie-aprilie 2008 am prezentat în aceasta rubrica suprematia religioasa a islamului în lume, recunoscuta chiar de Vatican. Monseniorul Vittorio Formenti, statistician al Vaticanului, a declarat în martie 2008 ca 19,2 la suta din populatia globului este musulmana, în timp ce catolicii reprezinta doar 17,4 la suta. „Pentru prima data în istorie noi nu mai suntem pe locul întâi, ne-au întrecut musulmanii”, a declarat Formenti pentru ziarul Vaticanului, L'Observatore Romano.

În anii 2008 si 2009 au avut loc mai multe întâlniri pe plan politic si religios cu scopul gasirii unor solutii de compromis ale apropierii celor doua mari religii ale lumii: islamul si catolicismul, care unite nu numai ca ar aduna împreuna aproape jumatate din populatia lumii, dar ar cuprinde ca arie de influenta tot globul. Papa Benedict al XVI-lea a extins si mai mult aria. Înca de la începutul lunii mai 2005, papa început colaborarea cu budistii. Budistii se exprima în scrisoare, au puncte comune cu Vaticanul: eliberarea umanitatii din suferinta, rezolvarea conflictelor lumii, actiuni împotriva razboaielor si a saraciei umane, actiuni împotriva pedepsei cu moartea.

Papa Benedict al XVI-lea a propus de mai multe ori împartirea Ierusalimului, Muntele Templului putând fi un loc de închinare pentru crestini, evrei si musulmani, deopotriva. Presedintele Obama, convins ca America este una din marile tari islamice, insista si el pe alegerea unui compromis de împartire al Ierusalimului, înfruntându-l direct si foarte dur pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu.

Asa cum se vede, unirea religiilor nu se face în Numele Mântuitorului Isus Christos, ci în numele unor telurilor politice si sociale, dar unirea se focalizeaza pe Ierusalim. În acest mod, este evidenta pregatirea cailor de dominare politico-religioasa ale printului care va veni în vremurile din urma.

top

Iulie 2009

 

 

La sfârsitul lunii lunie 2009 au fost câteva evenimente care au adus din nou în atentie Muntele Templului. Astfel, prim ministrul Israelian, Benjamin Netanyahu, nu accepta împartirea Ierusalimului facând declaratii de genul ”Ierusalimul nu a fost împartit si nu se va împarti niciodata”. Pe de alta parte Papa Benedict al XVI-lea a propus împartirea Ierusalimului, Muntele Templului putând fi un loc de închinare pentru crestini, evrei si musulmani, de-opotriva. Presedintele Obama, convins ca America este una din marile tari islamice, insista si el pe alegerea unui compromis de împartire al Ierusalmului. Chiar si scolarii evrei propaga ideia construirii celui de-al treilea Templu alaturi de Domul Stâncii.

Ministrul de Interne israelian, Yitzhak Aharonovitch, marti 23 iunie 2009 a vizitat Muntele Templului sa studieze, chipurile, masurile ce trebuie luate în acel loc, în caz de urgenta. Vizita ministrului a fost facuta cu acordul si sprijinul Autoritatii musulmane Waqfa, ce controleaza moscheia Al Aqsa. Doar ca o reamintire: în anul 2000 când Ariel Sharon a vizitat Muntele Templului, s-a declansat cea de-a doua Intifada.

Una din impedimentele de veacuri în construirea Noului Templu a fost gasirea Chivotului Legamântului.

GASIREA CHIVOTULUI LEGAMÂNTULUI

Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Etiopia, Abuna Paulos, la întâlnirea avuta cu Papa Benedict al XVI-lea a facut o declaratie socanta: ”În curând lumea va putea admira Chivotul Legamântului, descris în Biblie ca si adapostul tablelor legii pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise”. Un muzeu special destinat chivotului a fost construit în Axum Etiopia, locul unde va putea fi admirat Chivotul Legamântului. Paulos a mai declarat: ”Chivotul Legamântului se afla în Etiopia de multe secole. Ca patriarh l-am vazut cu ochii mei si numai un numar restrâns de persoane calificate au avut ocazia sa-l vada pâna acum”. ”Chivotul este pastrat într-o biserica a carei locatie este tinuta secreta, si pentru a se pierde de urma, câte o copie a chivotului a fost postata în fiecare biserica etiopeana”.

Istoricii sustin prezenta Chivotului în Etiopia adus fiind acolo prin secolul VII Înainte de Christos. Spita de neam levitic au grija de chivot care nu poate fi atins de mâna umana.
Voi reveni cu amanunte referitor la Chivotul Legaamântului si legatura cu construirea noului Templu.

top

 

MODELUL CELUI DE-AL DOILEA TEMPLU

 

Primele zile ale lunii august 2009 au concentrat o seama de evenimente legate de Muntele Templului cu corespondenta pentru vremurile din urma.

Scriam în aprilie 2008 ca s-a început construirea unui muzeu care va costa 20 milioane dolari, pe trei nivele, cu vederea principala spre Zidul Plângerii, în complexul Yeshiva (Aish HaTorah, adica Focul Torei). Anul acesta, 2009, Alloni Company (care a construit Muzeul Turnului Londrei si Muzeul Lumii din Liverpool), a terminat muzeul, care contine documente din istoria poporului israel de la primul evreu, Avraam, pâna în prezent, dovezi care atesta prezenta israelitilor pe aceste teritorii de la formarea ca popor, aspecte din istoria zbuciumata a poporului israel de-a lungul istoriei, etc.

Miercuri 7 august 2009, la centrul turistic Aish HaTorah Yeshiva, a fost dezvelit modelul celui de-al doilea Templu, asezat pe acoperisul muzeului, cu fata spre Muntele Templului si Zidul Plângerii. Modelul este construit la scara de 1:60, fiind de dimensiunea a 10 pe 4.5 picioare. Este cel mai mare model de Templu construit vreodata.

Conducatorul centrului, Ephraim Shore, a declarat pentru presa israeliana: ”Lansarea modelului celui de-al doilea templu este începutul unui proiect de asistenta pentru evrei de a-i reconecta la mostenirea lor iar evreii tineri sa fie ajutati sa înteleaga bogatia si semnificatia istorica a locurilor sfinte”.

Israel National News.com comentând inaugurarea celui mai mare model al Templului, a declarat ca pentru cel de-al treilea Templu este construit altarul, vasele necesare, hainele preotesti.

 

 

NENOROCIRI

Mai 2020          

STRÂMTORARE printre neamuri           

            Există o deosebire între evenimente și vremuri, pentru că nu e treaba mea să știu vremurile sau soroacele, dar e bine de știut unde în Scriptură își are locul un anume eveniment cu însemnătate specială, pentru că Sfânta Scriptură este cartea vieții și fiind valabilă și azi, e bine să știm ce mesaj ne transmite special pentru zilele ce le trăim, prin evenimente deosebite. Nu pot pretinde că fiecărui eveniment global i-am găsit locul în Scriptură. Spre exemplu, dacă vreți să știți nenorociri care se întâmplă chiar acum, pe glob, mergeți pe romaniantimes.com, în coloana din dreapta click pe - Cele mai citite articole - click pe Semne ale vremurilor din urma - Click pe linkul care spune: Nenorocirile din aceasta secunda și le veți afla. Acestea sunt evenimente și nu sunt vremuri.

            În luna martie și aprilie 2020 se vorbea, se scria că această perioadă a  pandemiei COVID-19 este perioada vremurilor din urmă, vremurile venirii Domnului. Am spus NU, și am avut un interviu la Vocea Evangheliei Timișoara care stă mărturie publică (interviul a fost difuzat pe data de 4 aprilie 2020). Iată unul din rațiunile, pe care se bazau teologi, matematicieni, chiar ministrul sănătății al Israelului, Yaakov Litzman. Mulți prevesteau venirea lui Mesia. Într-adevăr nu se spunea ziua și ora când se va întâmpla, dar perioada și numărul de referință era definitoriu.

            Miercuri, 14 aprilie 2020 12:19:42, populația globală a atins exact 7 miliarde, 777 milioane, 777 mii, 777 suflete (o populație globală deci de 7.777.777.777 pe planeta pământ).                    Teologii matematicieni zic că numărul  7 este cifra Domnului Dumnezeu. Combinațiile de 7, spun ei, definesc superlativul divin în toată splendoarea și desăvârșirea. Numărul format din combinația cifrei 7, spun ei, este un sigiliu al lucrării Duhului Sfânt. Da, numărul populației globului a fost ”înșeptită la maxim posibil”, a fost un eveniment unic în istoria lumii, dar nimic, deosebit, nu s-a întâmplat cu atingerea acestui număr.

            Un prim adevăr este că trebuie să filtrăm în gândirea noastră veștile ce le primim și oridecâte ori se face referire la escatologie trebuie să le conectăm cu cuvântul Scripturii.

            Așa cum scriam în martie și aprilie, și puteți urmări acele articole pe site, strâmtorarea creată de COVID-19 este un SEMN al vremurilor din urmă, încadrat la Nenorociri Noi. De ce e o Nouă Nenorocire? Pentru că a creat un blocajul mondial nemaintâlnit și este unică prin originea și manifestarea ei.

            Pandemia COVID-19 a produs strâmtorare între neamuri, ceea ce-i găsim locul în Sfânta Scriptură, unde, strâmtorarea este „o apăsare comună”, „îngustare a locului”, „o limitare a posibilităților de mișcare”. Ideea fundamentală este presiunea de a sta izolat într-un loc restrâns sau durere prin tortură fizică sau psihică. Nu cred că e cazul să mai detaliez. Pandemia COVID-19 a limitat posibilitatea de mișcare a celor peste 7 miliarde de suflete ale planetei.

            Vă prezint mai jos cele mai mari pandemii cunoscute în istorie, și nici una nu s-a transmis de la un loc fix (SARS-CoV2 din Wuhan China), nici una nu s-a răspândit așa de rapid (3-4 luni), nu a creat pete vizibile pe corp, în peste 6 luni încă nu are medicamentul necesar.

            Variola - 300 milioane de morţi - eradicată în 1980 - a desfigurat milioane de persoane având în vedere că lasă urme permanente pe faţă.

            Pojarul - 200 milioane de morţi - boală caracterizată prin mici bubiţe roşii pe piele.

            Gripa spaniolă - între 50 şi 100 milioane de morţi - în timpul primului războiului mondial. Spania, deși, nu făcut parte din război, a raportat-o și a fost numit gripa spaniolă.

            Ciuma neagră sau bubonică - 75 milioane de morţi - a apărut în jurul anului 1384, a făcut ravagii în Europa. Boala provoca pete mari pe corp nu era provocată de un virus, ci de bacteria Yersinia pestis, încă activă în populaţiile rurale.

            HIV (Virusul Imunodeficienţei Umane) o infecție cronică care produce SIDA - 25 de milioane de morţi - descoperită prin 1981, în SUA.

            Tifosul - 4 milioane de morţi - creează erupţie cutanată de pete roşii, se întinde pe toată suprafaţa corpului.

            Holera - 3 milioane de morţi - boala infecţioasă intestinală acută, contagioasă, cauzată de o bacterie: vibrionul holeric (Vibrio cholerae), care a provocat peste 3 milioane de morţi de-a lungul timpului. 

            Gripa din Hong Kong - un milion de morţi - este o variație a virusului H2N2, influența staționar, declanşat în 1968 răspândită în Hong Kong, Singapore și parțial în America.

            Gripa rusească (1889-1890) a apărut la Sankt Petersburg, în 1989 provocată de virusul Influenzavirus A subtipul H2N2.

            Gripa A (H1N1) - 150.000 - 575.000 de morţi, provocată de o variaţie a Influenzavirus A (subtip H1N1) iar ultima criză a avut loc în 2009. Noul virus gripal A(H1N1), descoperit recent, este un nou subtip de virus gripal care se transmite la om şi care conţine gene de la viruşii gripei porcine, aviare şi umane.

            COVID-19 - 328.000 morți raportați, pe tot globul, azi 21 mai 2020 - infectând peste 1 milion 580 mii persoane raportate până acum, peste 301 mii recuperându-se după înfectare.

 

COVID-19 - creația Chinei comuniste

            Pandemia COVID-19, în schimb a mai scos în evidență nenorocirea ce o poate produce comunismul din China, locul unde sunt cele mai multe persecuții ale creștinilor de azi.          Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru actuala administrație americană, care a luat și ia atitudine, nu numai față de China ci și față de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cu sediul la Geneva, care a devenit o organizație mondială de apărare a Chinei. Să mă explic și vă rog să fiți atenți la date:

            Coronavirusul din Wuhan, China, a fost declarat de către OMS abia la 11 martie 2020, ca fiind o pandemie, când Europa devenise focar al Covid-19, și se depistaseră prin testare 118.000 de cazuri cu 4.291 de decese, în Italia erau deja 15.000 de oameni infectați.

            Președintele Donald Trump a anunțat marți, 14 aprilie 2020,  suspendarea contribuției SUA la OMS pe motivul “proastei gestionări” a pandemiei noului coronavirus. Liderul american a declarat că OMS a promovat “dezinformarea” din partea Chinei în legătură cu acest virus care a determinat o răspândire mai largă și mai rapidă pentru că criza apărută nu a fost gestionată corect. Președintele Trump a precizat că suma pe care contribuabilii americani o plătesc anual OMS este de 400 – 500 de milioane de dolari, comparativ cu aproximativ 40 de milioane de dolari și “chiar mai puțin” cât contribuie China, și ca atare SUA are datoria să ceară explicații.

            Pe de altă parte experții din SUA presupun și azi că virusul a apărut fiind scăpat din laboratorul din Wuhan. Lilieci au fost și vor fi, mâncare de sălbăticiuni au mâncat chinezii și vor mânca, mizerie în China a fost și va mai fi. Dar o dată a apărut virusul SARS-CoV-2 și s-a răspândit enorm de rapid.

            La o săptămână, după declarația de retragere a finanțării, OMS a anunțat, marți, 21 aprilie 2020 că din toate datele disponibile, la momentul respectiv, se poate trage concluzia că noul coronavirus este de origine animală, conform declarației, într-o conferință de presă a purtătorul de cuvânt al OMS, Fadela Chaib: „Toate probele disponibile sugerează că virusul are o origine animală şi că el nu este rezultatul unei construiri sau unei manipulări în laborator sau altundeva”.

            La două zile după aceasta, China a anunțat, joi, 23 aprilie 2020 că va aloca suplimentar 30 de milioane de dolari pentru OMS. Dar de ce comuniștii chinezi n-au făcut-o înainte?

            Luni, 17 mai 2020, SUA au condamnat „excluderea” Taiwanului de la Adunarea Anuală a OMS, declarând că decizia „aduce şi mai multă lovitură credibilității” acestei agenții a ONU. Într-un comunicat, secretarul de stat Mike Pompeo a criticat „lipsa de independenţă” a directorului general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreysus, acuzat că „a ales să nu invite Taiwanul la presiunile Republicii Populare Chineze”. Vestea a apărut în perioada când administrația și-a anunțat intenția de a reveni în a ajuta financiar OMS.

            Administrația de la Beijing l-a acuzat, marți, 18 mai 2020 pe președintele Donald Trump, că nu respectă angajamentele faţă de OMS, după ce liderul de la Casa Albă a ameninţat cu oprirea definitivă a contribuţiilor financiare faţă de OMS din cauza poziţiei favorabile Chinei, având o atitudine indulgentă faţă de China, avertizând că va opri definitiv finanţarea organizaţiei dacă nu lansează „reforme substanţiale în cel mult 30 de zile”. „Organizaţia Mondială a Sănătăţii trebuie să demonstreze în mod real independenţa faţă de China. Administraţia mea a iniţiat deja discuţiile cu OMS pentru reformarea organizaţiei…”, a subliniat Donald Trump.

 

COVID-19 și Cipul RFID

            Pandemia COVID-19 a facilitat motivarea dezvoltării rapide a sistemului de monitorizare a populației lumii, de data asta, pe motive de sănătate. Peuntru că toate sunt în faza de developare, le voi trata cu altă ocazie. Sunt cel puțin trei domenii de acțiune: unul mai vechi a lui Bill Gates, vaccinul cu cip, numit WO/2020/060606, ori simplu ID2020; al doilea e al democraților americani prin propunerea legislativă H.R. 6666 numit COVID-19  TRACE (Testing, Reaching, And Contacting Everyone) Act și al treilea monitorizarea vaccinării emisă de Departamentul de Sănătate al SUA, în contract cu compania ApiJect Systems Corp., numit Prefilled COVID-19 Vaccinations with RFID Microchip Tracking System Including “Unique ID Number”

 

top

 

Aprilie 2020

Ce se ascunde în spatele molimei COVID-19?

Mai întâi o clarificare: Care este diferența între SARS-CoV-2 și COVID-19? Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2) (a 2-a variantă de SARS) este un virus puternic care cauzează boala respiratorie COronaVIrus Disease 2019 (COVID-19), ce a apărut în 2019. Una din întrebările frecvente, în plină criză pandemică, este: Ce, de fapt, se ascunde în spatele molimei COVID-19? Revista virtuală RaptureReady are un articol intitulat ”Forța Majoră” scris de Pete Garcia, și publicat în 16 aprilie 2020, la Categoria: Articole generale. O prelucrare al articolului amintit scoate în relief lupta acerbă pentru globalizare, care se pare că în ultimul timp a cam fost pierdută și se înceracă renegocierea ei.

Primele trei luni ale anului 2020 a devenit o perioadă cu evenimente ieșite din comun, mai mult decât întregul an 2019. Una din cele mai interesante, dar mai puțin raportate a fost părăsirea pozițiilor a unor șefi executivi (CEO=Chief Executive Officer) a unor organizații cu impact internațional.

Potrivit Challenger, Gray and Christmas Inc., care a urmărit statistici de acest gen din 2002, în anii 2019-2020 s-a constatat cel mai mare exod al CEO-urilor din ultimul timp. Spre deosebire de anul 2008, în care fondul ipotecar (mortgage) a aruncat întreaga economie într-un declin, economia a crescut până când actualul COVID-19 și-a început ravagiile pandemice pe tot globul. Peste 172 de șefi executivi și-au părăsit postul în octombrie 2019, ceea ce totalizat 1.160 de plecări pentru tot anul. În anul precedent (2018) numai 425 și-au părăsit poziția. În octombrie 2019, nimeni nu știa despre COVID-19, și de faptul că aceasta ar duce la o pandemie. În acea lună s-au înregistrat cele mai mari plecări de la căderea financiară a anului 2008.

Cu toate acestea, acel record din luna octombrie a fost zdrobit în ianuarie 2020, când peste 215 de șefi executori (CEO) și-au părăsit funcția. În acest moment, știrile despre gripa chineză din Wuhan tocmai începuseră să se scurgă din China, dar efectele economice nu au fost încă resimțite în Occident. Iată câteva dintre plecările mai notabile:  Bob Iger- Disney /  Page and Brin - Google / Bill Gates - Microsoft, Berkshire Hathaway / Dennis Muilenburg- Boeing / Steve Easterbrook- McDonald's / Mark Parker- Nike / Devin Wenig- EBay / Adam Neumann- We Work / Kevin Burns- Juul / Oscar Munoz- United / Mark Okerstrom- Expedia / Kevin Tsujihara- Warner Bros / Ginny Rometty- IBM.

Întrebarea îngrijorătoare este de ce „aristocrația managerială” pleacă în viteză mare și în număr semnificativ? Ce știu ei și noi nu știm și când au știut-o?

Trebuie menționat că pozițiile CEO permit avantaje mari. Au  acces peste tot. Ei au parte de cele mai bune locuri de parcare, birouri, case, hoteluri, oferte; trăiesc literalmente ca regii și reginele. De ce oare în mod voluntar, renunță?

Un alt considerent de luat în seamă este un CEO nu este fără cunoștințe. Ei nu au ajuns (sau au rămas) la culmea imperiilor respective, fiind niște manechine prost informate. Nu are niciun sens faptul că, la o economie și o tehnologie în plină expansiune, care literalmente evoluează și într-o anumită zi acești aristocrați manageriali renunță chiar când lucrurile arată bine. Exodul lor de masă are sens atunci când vremurile sunt rele (2001, 2008), dar nu și când lucrurile sunt în creștere (înregistrează piețele bursiere mari). Ceva i-a speriat.

Unii au susținut că motivul principal al tuturor acestor CEO-uri este renunțarea la faptul că dinamica culturală s-a schimbat de când mișcarea MeToo a început în 2015. Cu toate acestea, acest lucru nu explică de ce directorii de sex feminin au renunțat la poziția de CEO (IBM, Altria, etc.) . Mulți de la extrema dreaptă au conectat acest lucru la o conspirație la scară largă, legând în mod complex arestarea și moartea lui Jeffrey Epstein, precum și arestarea și condamnarea lui Harvey Weinstein, la plecarea lor bruscă. Se susține (pe bună dreptate) că cei bogați și puternici au tendința de a alerga în aceleași cercuri, astfel, soarta acestor doi bărbați ar fi putut să-i determine pe mulți să se gândească la propriile lor trecuturi ascunse.

Mai mult, având în vedere că mulți dintre acești CEO au tendința de a se apleca spre stânga din punct de vedere ideologic, s-ar putea ca ei să vadă retribuirea în lumina tentativelor eșuate repetate ale democraților de a-l îndepărta pe președintele Trump din funcție. Poate că se tem de investigațiile în curs de la Durham și Barr, care, deocamdată, nu și-au lansat în totalitate concluziile.

Deși unele dintre motivele menționate mai sus ar putea fi adevărate (într-o măsură sau alta), e greu a spune că răspund la întrebarea: De ce au plecat atât de mulți și atât de repede? Nu pot fi cu toții într-o conspirație uriașă. E posibil să fie ceva mai sinistru și mai puțin conspiratoriu decât credem.

Așa cum am menționat anterior, mulți dintre cei mai buni CEO-uri (în special în sectoarele tehnologiei) se îndreptă spre stânga, deoarece operează în principal din zone controlate de liberali, precum Silicon Valley din California, New York, Seattle, Washington, Dallas și Austin, Texas. Oamenii pe care îi angajează în sectorul tehnologic trăiesc, de asemenea, în aceste domenii liberale, cultural diferite. Ei fac donații pentru cauze de stânga, cum ar fi Planned Parenthood  și un mare număr de organizații afiliate lui Soros. Ei fac acest lucru, nu atât pentru că le pasă sau cred în ceea ce vinde stânga (socialismul), dar nu doresc să ia măsurile politice, economice și culturale pentru a merge împotriva valului cultural (vezi sprijinul absurd al lui Nike pentru Colin Kaepernick).

Ei sunt înclinați spre stânga pentru a câștiga cât mai mulți bani pentru companiile lor și pentru a face acest lucru, trebuie să fie cât mai neutri din punct de vedere politic și prietenoși cu cei de stânga. Nu doresc ca presa negativă, nici din mediul academic, din mass-media, nici de la Hollywood să le boicoteze bunurile și serviciile.  

Prin urmare, actuala cultură a oficialilor corporativi de top este tot ceea ce rămâne ca fiind o atotputernică economie occidentală în 2020. Acești șefi pleacă în timp ce viața lor e bună. Ei știu ce se ridică (de exemplu, Dow) și ce trebuie să coboare. Ei consideră că acest boom economic al “Make America Great Again” nu este sustenabil, cu națiunea care are 22 trilioane de dolari în datorii. Ei știu în ce adâncimi vor merge democrații și stânga pentru a scăpa de Trump sau pentru a se asigura că nu va fi reales.

Din serviciul de informații New Yorker’s Intelligencer (dated February 27, 2020)În octombrie anul trecut, cu două luni înainte de apariția coronavirusului care provoacă COVID-19 în China centrală, un grup de experți în sănătate publică s-au adunat la New York pentru o simulare. Obiectivul lor a fost să stabilească modul în care industria, guvernele naționale și instituțiile internaționale ar putea colabora pentru a răspunde unei ipotetice „pandemii cu consecințe potențial catastrofale”.

Caracteristicile virusului care provoacă în prezent devastări globale sunt remarcabil de similare cu cea propusă în simularea, supranumită „Event 201”. Virusul simulat, numit CAPS pentru Coronavirus Associated Pulmonary Syndrome, a început la porcii brazilieni care l-au transmis fermierilor. A rezultat simptome care variază de la simptome asemănătoare gripei la pneumonie În trei luni, boala ipotetică a cauzat 30.000 de boli și 2.000 de decese.

În procesele de fabricație a produselor, chinezii sunt vestiți a fi un Copy / Paste a orice produs care se fabrică în lume. Nu cumva chinezii au copiat Event-201și l-au scăpat de sub control?

Un alt aspect este că de multe ori s-a pus întrebarea: Ce va face lumea în fața epidemiilor? Bill Gates declara în 2015: „Dacă ceva va ucide peste 10 milioane de oameni în următoarele decenii, este cel mai probabil să fie un virus extrem de infecțios decât un război - nu rachete, ci microbi”, a spus el la acea vreme. „Am investit o sumă imensă în factorii de descurajare nucleară, dar am investit de fapt foarte puțin într-un sistem pentru a opri o epidemie. Nu suntem pregătiți pentru următoarea epidemie. ”

Ca informație, nu este ciudat sau bizar pentru organizații precum ARNORTH (Army Northern Command), CDC (Center for Disease Control) sau OMS (Organizația Mondială a Sănătății) să ruleze scenarii de dezastre legate de focare virale. Cu toate acestea, este curios că un exercițiu Event-201 și o pandemie efectivă CAPS coincid atât de strâns și de perfect cu molima COVID-19.

Este relevant, și un scenariu mai probabil, este că acești CEO de top știu disperarea stângii și știu intenția și măsura în care va merge stânga, pentru a folosi un dezastru major pentru a distruge economia în plină expansiune a lui Trump. Stânga nu-și permite să participe la următoarele alegeri, cu un Biden în frunte, și o națiune care se bucură de prosperitate economică, pe care nu a văzut-o în decenii. Acest lucru denotă încă patru ani cu Donald J. Trump, ceea ce este complet inacceptabil stângii democratice.

Când ne gândim la stânga politică, ne gândim la Joe Biden, Barack Obama, Hillary Clinton, Chuck Schumer, Nancy Pelosi, etc. care au ”progresat” de la rău la mai rău de-a lungul deceniilor. Cu toate acestea, acești clovni de circ nu sunt adevărații brokeri de putere.  

Bărbați precum George Soros, fostul banker american David Rockefelle și alți globaliști consacrați, cred cu adevărat în globalism, adică un guvern mondial singular și atotputernic, înființat de ei. Aceștia cred și propagă ideea că leacul tuturor celor care afectează lumea este un guvern atotputernic și global. Din perspectiva lor, ai putea pune capăt războiului, sărăciei și schimbărilor climatice provocate de om dacă un singur guvern ar fi responsabil. Luăm, de exemplu, acest citat atribuit lui David Rockefeller: „Suveranitatea supranațională a unei elite intelectuale și a bancherilor mondiali este cu siguranță preferabilă autodeterminării naționale practicate în secolele trecute.” „Autodeterminarea națională”, înseamnă că suveranitatea și / sau dreptul unei națiuni de a-și crea propria formă de organizare. Statele Unite are Constituție proprie pentru a-și ghida guvernul; britanicii au ai lor; rușii a lor și așa mai departe. Ceea ce spunea el a fost că lumea ar fi mai bună, dacă ar fi condusă de un grup de elite intelectuale supranaționale (sau deasupra națiunilor individuale) și bancheri mondiali, în loc să permită națiunilor individuale să-și determine propriul viitor.

La încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, liderii mondiali s-au întâlnit în 1944 la Bretton Woods, New Hampshire, și au ajuns la ceea ce este cunoscut acum drept Acordul de la Bretton Woods. Acesta a stabilit în mare măsură structura financiară globală care va merge înainte în eventuala înfrângere a celui de-al treilea Reich și în ascensiunea democrațiilor occidentale.

Standardul de la Bretton Woods a funcționat din 1944 până în 1971, dar, atât cu Europa cât și cu Japonia la revenire, capacitatea SUA de a-și acoperi datoriile cu aur efectiv era în pericol. Asta a fost atunci când președintele Nixon a „șocat” piețele globale prin înlocuirea standardului de aur cu monedele fiat „free-floating”. Deși conceptul de petrodollar s-a născut în 1945 cu alianța oficializată a președintelui Roosevel cu saudiții, nu a putut deveni viabil din punct de vedere politic decât după dizolvarea Acordului de la Bretton Woods.

În urma războiului Yom Kippur din 1973, 12 națiuni OPEC au procedat la un embargo petrolier (drept recompensă pentru sprijinul acordat de SUA Israelului). Aceasta a crescut enorm prețurile benzinei în 1973-74, dar au menținut în mare parte prețurile pentru a dubla ceea ce au fost înainte de 1973, chiar și după stabilizare. Până în 1979, Administrația Carter a negociat o reînnoire a petrodollarului, asigurând stabilitatea celor șapte regate în schimbul asigurărilor că toate tranzacțiile cu benzină vor fi efectuate cu moneda americană. Această garanție a oferit acoperirea geopolitică a Arabiei Saudite cu un Iran reînviat și Uniunea Sovietică adversară, precum și moneda americană a rămas principala monedă de rezervă mondială. Lumea a funcționat în mare măsură în conformitate cu aceste reguli până la apariția erei internetului.

Odată ce lumea a început să se aplaneze online cu seriozitate (la mijlocul anilor 90), totul a fost în tendință spre digitalizare. Ceea ce a început cu eforturi scăzute a devenit un diluant complet al digitalizării informației. Ne aflăm în mijlocul a ceea ce a fost supranumită Revoluția industrială 4.0. Ca informare iată aici cele 4 revoluții industriale: Revoluția industrială 1.0 - Mecanizarea, aburul și puterea de apă / Revoluția industrială 2.0– Producția în masă și electricitate / Revoluția industrială  3.0– Sisteme electronice, informatice (IT) și automatizări / Revoluția industrială 4.0 - Sisteme cyber-fizice, sisteme computerizate în nori, sisteme cuantice, inteligență artificială

Secolul XX a fost, până în prezent, cel mai violent și mai turbulent secol înregistrat; totuși, în același timp, umanitatea era în culmea inovației, invenției și procesării informațiilor: 101 milioane de decese din cauza foametei; 177 milioane de decese din cauza omorului; 131 milioane de decese din cauza războiului; 1.680 milioane de decese din cauza bolilor infecțioase. (Sursa: https://informationisbeautiful.net/visualization/20th-century-death)/

V-ar putea să vă întrebați din nou: Care este exodul unor CEO-uri puternice și această lecție de istorie lungă a globalismului din secolul XX în comun cu reacția noastră mondială continuă la Coronavirus (Virusul Wuhan)?

Nu este pur și simplu un complot democratic pentru a dezvălui un președinte republican prin criptarea economiei americane. Oricât stânga îl urăște pe Donald Trump - Joe Biden, Nancy Pelosi, Hillary Clinton și restul politicii lor au o perioadă destul de grea, alcătuind fraze simple împreună, cu atât mai puțin cu o schemă multistratată pentru dominația globală. Pur și simplu, le lipsește lățimea de bandă mentală pentru a se rumena la acel nivel de strategie.

Democrații congresmeni se gândesc doar în termeni de doi ani și la eforturile imediate de justiție socială ale partidului lor. Renunțarea la Trump, indiferent dacă este vorba de eforturi neconstituționale, investigații falsificate și probe de instrucțiune ilegitimă, este doar o parte din mașinațiile mai mari ce le au la îndemână.

Ceea ce este în joc este „mlaștina” internațională care accelerează pentru a închide naționalismul. Președintele Trump reprezintă o revenire la naționalism și la supremația americană care a dominat a doua jumătate a secolului XX. Acest lucru este inacceptabil pentru globaliștii din întreaga lume, care include lideri din Europa, Asia, America și Africa. Pe de altă parte, răspunsul comunității internaționale la această pandemie este cel mai sever pe care l-a cunoscut istoria lumii. Te face să te întrebi, din moment ce pandemia H1N1 din 2009, care a înregistrat șaizeci de milioane de infecții, trei sute de mii de spitalizări și aproape două mii de decese, abia a justificat un anunț de informație. Extinderea internațională a virusului Wuhan, a devenit subiectul major al știrilor și o amenințare potențială și astfel economia globală a început să se oprească. Mulți au susținut că reacția la acest lucru este cea mai nejustificată și că vindecarea mandatată (distanțarea socială / carantina) este mai rea decât boala. Zeci de mii de companii se confruntă cu închiderea, punând milioane de persoane în pericol de șomaj, de adăpost și de a agrava alte probleme medicale pe care le-ar putea avea nevoie de angajare și asigurare pentru a le acoperi. Industrii întregi se confruntă cu probleme de solvabilitate în lumina panicii actuale: companiile aeriene, liniile de croazieră, călătoriile, fabricația, parcurile tematice, sporturile și industria de servicii / ospitalitate se confruntă cu perturbări severe și forme diferite de falimente.

Unii dintre CEO-urile care au ieșit o fi avut „cunoștințe privilegiate” cu privire la ceea ce venea de anul trecut și a decis să se retragă înaintea viitorului tsunami financiar, început cu martie 2020? Poate că vom afla în viitorul apropiat, date care pot oferi adevărul cu privire la motivul pentru care atât de mulți CEO-uri au decis să se îndepărteze de culmile puterii chiar înainte de cea mai grea încetinire economică pe care SUA a cunoscut-o de la Marea Depresiune.

Cu toate acestea, știm anumite lucruri cu siguranță.

  1. Știm că de la începutul secolului XX, puterea a devenit consolidată istoric și constant în ultimii 120 de ani. De fiecare dată când se întâmplă o criză, băncile mici sunt cumpărate de marile bănci. Întreprinderile mari cumpără micile afaceri. Acesta a fost modelul de la Legea Rezervei Federale din 1913. Guvernul federal a crescut în putere și autoritate.
  2. Știm că Scriptura afirmă că în zile din urmă, lumea va trece prin mari necazuri (Matei 24: 3-14). Aceste necazuri vor crește în frecvență și intensitate până când Răpirea Bisericii va lansa lumii criza crizelor care mult mai gravă decât pandemia COVD-19 (1 Tes. 5: 1-9).
  3. Știm că un om cunoscut drept „cel fără lege” sau „Anticrist” se va ridica la putere, care va controla toate cumpărăturile și vânzările din lume. Profetul fals, care îl va ajuta prin semne și minuni supranaturale, își va impune statul de drept. Acest om este capabil să controleze cumpărarea și vânzarea din lume printr-o formă de închinare forțată care încorporează o anumită formă de tehnologie pe fruntea sau mâna purtătorului (Apocalipsa 13).

În pregătirea acelor vremuri, rețelele globale / infrastructura - (proiectul Kuiper, OneWeb) corporațiile și guvernele se alătură pentru a încercui pământul cu sateliți Low Earth Orbit (LEO) care sprijină o rețea globală 5G.

Într-o lume împărțită între hass-uri digitale, miliardarii Elon Musk, Jeff Bezos și Richard Branson încearcă să reducă decalajul. Cei trei antreprenori urmăresc separat să lanseze mii de sateliți mici pentru a face zip pe tot globul în ceea ce este cunoscut sub numele de orbită a Pământului scăzut sau LEO. Planul lor este să prospere oferind servicii de date de ultimă generație comercianților de acțiuni și altor persoane dispuse să plătească oricât pentru a radia câteva milisecunde în afara timpilor de transmitere. Sateliții ar trebui să ofere, de asemenea, o acoperire de internet de mare viteză pentru regiuni prea sărace sau la distanță pentru a o atrage pe teren. Niciun rezultat nu este sigur. Costurile de pornire sunt în miliarde de dolari.

Cu OneWeb, nu contează unde vă aflați. În curând, toată lumea va avea acces la internet de mare viteză și fiabil. E o companie de pionierat care construiește prima rețea globală de comunicații care este alimentată de o constelație de sateliți cu orbită joasă a Pământului și va oferi conectivitate oamenilor și întreprinderilor din întreaga lume.

Aproximativ o cincime din populația lumii (1,8 miliarde de persoane) este fără identitate juridică, ceea ce îi privează de acces la asistență medicală, școli, adăpost, justiție și alte servicii guvernamentale. Grupurile afectate în mod obișnuit includ refugiații deplasați de război, dispute teritoriale, victime ale foametei, excluziuni sociale, tulburări globale, instabilitate politică, concurență pentru resurse și schimbări climatice.  

Ceea ce ne interesează astăzi este faptul că Scriptura a prezis toate acestea cu peste două mii de ani în urmă. Deși nu cunoaștem încă semnificația 666 dincolo de sensul său declarat în Apocalipsa și legătura sa biblică istorică cu greutatea aurului regelui Solomon (1 Regi 10:14), cel puțin ambele cazuri au o legătură tangibilă cu bogăția.

Știm că Răpirea va îndepărta zeci de milioane de credincioși de pe fața pământului într-o clipă. Aceasta va avea ramificări economice și politice mondiale semnificative, mult peste ceea ce ar putea face o pandemie.

După Răpire vor fi nenorociri mult mai mari decât COVID-19. Vor veni vremuri când vor fi omorâţi toţi (denotă autoritate absolută) cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Vor veni vremuri când toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.  (Apocalipsa 13:15-18)

top

Martie 2020

 

SARS și COVID-19

            SARS. În perioada Noiembrie 1990 – Martie 2002 am lucrat ca și Technician de Utilaje de Producție pentru AVX Corporation Vancouver WA. De la 1500 de angajați, am ajuns la 3 printre care m-am numărat și eu și am pregătit, împachetat, instalat utilajele de fabricarea condensatorilor de mici dimensiuni din Vancouver Washington, în Malaiezia. În perioada August 2002 – Octombrie 2003 am lucrat ca și Consultant Technic pentru AVX Corporation a Kyocera Group Company.

            De câte ori mergeam în Malaiezia, pe insula Penang, eram cazat la hotelul Vistana. Hotelul avea două scări cu vreo 15 etaje. Una din scări avea camere de lux, unde eram cazat de obicei, și cealaltă scară camere tip apartament. În aprilie 2003 am fost cazat la scara cu apartamente. Miercuri 23 aprilie 2003 la hotelul Vistana a venit pentru a fi cazat pilotul şi copilotul unui avion care aduse încărcătură de la Hong Kong. Erau cazați în camere de lux. Se ştia că Hong Kong aveau atunci 1059 de cazuri infectate si 32 de morţi de SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).

            A doua zi, joi, 24 aprilie 2003, ziarul local a anunţat că pilotul era infectat cu SARS, şi că a fost dus de urgenţă la spital. Personalul hotelului care a fost de serviciu, taximetristul şi alte persoane ce au fost în apropierea lui (peste 30) au fost internaţi pentru evaluare, şi ţinuţi în carantină cel puţin 7 zile. Cinci consultanţi tehnici străini. ca și mine, ce erau la acelaşi hotel cazați pe palierul cu camere luxoase, n-au fost primiţi la compania unde lucrau, până nu au fost verificaţi medical. Simptomele SARS-ului sunt respiraţie greoaie, febră, tusă, durere de cap şi gât, pneumonie. In joia respectivă am avut parte de unele simptome ale unei răceli. Abia terminasem traducerea şi corectarea cărţii „The purpose driven life”. Eram în cumpănă. Să merg la doctor, de la acel hotel, eram suspect de SARS. Aproape o săptămână am fost preocupat de situaţia sănătăţii personale într-un mediu infectat de SARS.

            Am recunoscut public şi recunosc că numai Domnul m-a păstrat, şi m-a ferit de SARS. Efectiv eram străin printre străini, şi nu puteam şti cu cine sunt în maşină, pe stradă, local public, liftul hotelului. A fost şi atunci o perioada de provocare pentru creştini şi pentru biserici.

            SARS este o boală, de tip coronavirus, care afectează sistemul respirator uman, indusă de virusul cu același nume, SARS. Între noiembrie 2002 și iulie 2003 SARS a făcut ravagii. A apărut în China și în doi ani a generat 8.422 de cazuri de infecție și 916 morți confirmate. În câteva săptămâni, de la apariție, boala s-a transmis în Hong Kong și în 37 de alte țări. Ultima infecție observată a avut loc în iunie 2003. Perioada de incubație este de 10 zile.  

            În cazul SARS, a durat 20 de luni de cercetare, omologare, fabricare și punerea la dispoziție a  vaccinului. SARS este considerată o molimă fiind o boală care se răspândește rapid și poate genera moartea persoanei infectate.

 

COVID-19

            Pandemia de coronavirus official numită COVID-19, cunoscut și sub denumirea de coronavirus Wuhan, a apărut pe 12 decembrie 2019 în centrul orașului Wuhan, China, atunci când a apărut un grup de persoane cu pneumonie de cauză necunoscută, a fost legat în principal de proprietarii de tarabe care lucrau la piața de pește Huanan, care vindeau carne, produse alimentare și animale vii. Imediat s-a încercat tratmentul de SARS, dar fără effect. Ulterior, oamenii de știință chinezi au constatat că este un nou coronavirus, denumit 2019-nCoV, care s-a dovedit a fi cam 70% similar în secvența genelor SARS-CoV. Virusul prezintă dovezi de transmitere de la persoană la persoană, iar rata de transmitere (rata infecției) a escaladat pe la jumătatea lunii ianuarie 2020.

            Pe 11 martie 2020 Organizația Mondială a Sănătății a declarat că focarul de coronavirus COVID-19 a devenit o pandemie. Perioada de incubație (perioada de la expunere până la apariția simptomelor) este de la 2 la 14 zile, simptomele includ febră, tuse și dificultăți de respirație și ea poate fi fatală.

            Din 12 decembrie 2019 până azi, 16 martie 2020, pe tot globul, au fost raportate 167 414 cazuri de COVID-19 (în conformitate cu declarațiile date de țările afectate), curmând 6 507 vieți.

            După 3 luni azi, 16 martie 2020, cercetătorii americani au acordat prima vaccinare experimental împotriva COVID-19. Oamenii de știință de la Institutul de Cercetări Kaiser Permanente Washington din Seattle lansează un experiment în prima fază, ca fiind un vaccin potențial COVID-19 dezvoltat într-un timp mai scurt decât vaccinul contra SARS.

            Associated Press a scis și i-a luat un interviu la primul participant voluntar al experimentului, un manager de operațiuni la o companie tehnologică, care a primit vaccinul într-o sală de ședințe. Experimentul se va desfășura pe 45 voluntari, la o lună distanță.   

            Experimentul de luni, 16 martie 2020, a marcat doar începutul unei serii de studii, pentru omologarea, finalizarea și producerea vaccinului. Dacă cercetările merg conform planului, un vaccin COVID-19 ar fi disponibil pentru utilizare pe scară largă după 12 până la 18 luni, a spus dr. Anthony Fauci de la Institutul Național de Sănătate din SUA.

            Găsirea unui vaccin „este o prioritate urgentă a sănătății publice”, a declarat Fauci luni într-o declarație. Noul studiu, „lansat cu viteză record, este un prim pas important spre atingerea acestui obiectiv”.

            COVID-19 ca și SARS sunt pandemii, MOLIME. Pandemia este o epidemie care apare la o scară care trece granițele internaționale, afectând un număr mare de oameni.

 

Ce spune Scriptura despre CORONAVIRUS?

            Așa cum se întâmplă întotdeauna, la un eveniment major internațional au apărut și speculațiile. Urmăriți-le pe internet. Am fost provocat să vorbesc și am spus, în limita posibilităților ce zice Scriptura, Cartea Vieții, despre COVID-19 și în general despre molilme (Boală contagioasă cu tendință de extindere rapidă ce poate duce la moarte).

            Bătrânul Ioan, apostolul, în Apocalipsa 6:7-8 a scris: Când a rupt Mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: "Vino şi vezi!" M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea, şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului.       Înțelegem ușor a patra parte a pământului, să fie ucisă cu sabia, cu foamete, cu fiarele pământului. Puțini dăm atenție la atacul cu molima. Am scris altădată și mă puteți căuta pentru detalii, ruperea peceților începe cu Răpirea Bisericii (apariția calului alb). La ruperea pecetei a patra Biserica lui Christos va fi răpită, nu va fi pe pământ, în timpul necazului unic din istoria lumii.

            Deci COVID-19 nu este un eveniment al vremurilor scrise de Apocalipsa 6. Este, însă, un semn că va veni vremea când molima va distruge împreună cu sabia, foametea și fiarele pământului a patra aprte din locuitorii lumii.

            Molima este amintită și în alte locuri din Scriptură. Unul din cele mai clare, cu o aplicație pentru zille acestea este în Psalmul 91. Voi începe cu ce spune psalmistul în versetele 5-7: Nu trebuie să te temi ... nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. E o întrebare majoră: la cine se referă psalmistul? Se referă oare numai la cei din vremea lui? Se referă la toți oamenii? Se referă la credincioși? Se referă la familii? Se referă la grupuri de oameni? Răspunsul este dat citind acest psalm de la versetul 1: Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, zice despre Domnul: "El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!" Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.

            Este foarte clar, fără a necesita explicații. Nu trebuie să te temi de molima care bântuie ziua în amiaza mare NUMAI dacă stai sub ocrotirea Celui Prea Înalt, numai dacă te odihnești la umbra Celui Atotoputernic și în aceste condiții declari: "El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!"

            Este extrem de important să avem grijă de noi și de cei din jurul nostru. E posibil să nu fii afectat, dar ai putea transmite virusul.  Din câte se știe până acum, virusul se transmite în primul rând pe cale aeriană, adică prin picături de secreții respiratorii (în timpul strănutului, tusei, vorbitului), care apoi intră în contact cu mâinile, ochii, mucoasa orala sau nazală. Virusul se poate transmite și prin contact cu suprafețe sau obiecte contaminate cu secrețiile unei persoane infectate. Atingerea cu mâna a obiectelor infectate poate transmite, prin mînă, virusul atingând obiecte din altă parte.  Atenție! Perioada de incubație este de între 2 și 14 zile, motiv pentru care a fost stabilit ca perioadă de izolare, 14 zile.

 

top

Ianuarie 2020

            Revin cu realități cu care ne confruntăm fiecare dintre noi și în fiecare zi, realități care însă au o corespondență scripturală și e bine să le dăm o atenție deosebită. De data asta revin la relaitatea numită: Încălzirea Globală.

            Pentru început, trebuie să înțelegem doi termeni: încălzirea globală și schimbările climatice. Ambii termeni sunt folosiți frecvent în literatura științifică, dar se referă la două fenomene fizice nu chiar identice. După cum sugerează și denumirea, „încălzirea globală” se referă la tendința de creștere pe termen lung a temperaturii medii globale. „Schimbările climatice”, după cum îi este și numele, se referă la modificările globale ale climei ca rezultat al încălzirii globale. Altfel spus încălzirea globală provoacă schimbări climatice. Termenii sunt relaționali și sunt adesea folosiți în mod interschimbabil în comunicările zilnice normale.

            Cercetările mai adânci scot la iveală că încălzirea globală este determinată de fenomenele ce se petrec în soare, pe de o parte și accentuarea fenomenului de fierbere a pământului, realități pe care trebuie să la privim mai atent din punct de vedere escatologic. 

            Încălzirea atmosferică, în general, o primim în primul rând de la soare. Activitatea solară este învăluită în mister, dar se ştie că este legată de magnetism şi rotaţia Soarelui. Când Soarele devine mai activ, suprafaţa sa se acoperă de pete şi se observă mai multe erupţii solare. Erupţiile solare determină o creştere a încălzirii globale. În același timp, erupțiile solare fiind tot mai frecvente determină o oarecare erodare a soarelui. Cercetările recente scot în evidenţă că soarele se găseşte în a doua parte a existenţei, privind din punctul de vedere a puterii de încălzire. Oamenii de ştiinţă spun că în viitorul îndepărtat Soarele va trece într-o stare gigantă roşie apoi se va transforma într-o pitică albă creind o nebuloasă planetară.

            Ocupându-mă și scriind despre Semne ale Vremurilor din Urmă, foarte adesea am constatat că sunt unele evenimente ale sfârșitului, care în zilele ce le trăim sunt în faze premergătoare.

            Nu e loc să revin la detalii referitor la polul nord magnetic. În ultimii 20 de ani, polul magnetic nordic s-a mișcat mult mai rapid, de la o viteză de 9,3 mile (jumătate de km) pe an la aproximativ 34 mile (55 km) pe an, plecând din nordul Canadei, peste Oceanul Arctic către Siberia. Polul nord, magnetic, s-a deplasat din 1900 până în 2000 (100 de ani) aproape echivalent cu deplasarea din 2000 până acum, în 2020 (20 de ani).

            Există fenomene ale naturii, specific ale soarelui, care sunt studiate, de cele mai multe ori, neînțelese din punct de vederea științific, dar, de la care se trage concluzia că schimbările sunt mai bruște ca de obicei. Oamenii de ştiinţă ajung tot mai mult la concluzia că sursa încălzirii globale, care omul nu o poate controla este reprezentată de modificările abnormale petrecute în soare în ultimii ani. Oamenii de știință vin cu constatări de cele mai multe ori în urma statisticilor pe care le culeg. Noi, însă știm că înainte de venirea Domnului Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor. (Luca 21:25)

            Încălzirile globale accentuate au început să apară prin secolul al 17-lea. Temperatura în creştere este observată cel mai mult la cei doi poli cu efecte puternice în migrarea animalelor şi plantelor, prin modificarea ozonului.

            Aşa cum am mai scris în numerele trecute ale ziarului, încălzirea globală în cea mare măsură este datorată de creşterea intensităţii şi mărimii petelor solare. Petele solare au un impact direct asupra temperaturii şi luminozităţii soarelui şi implicit asupra temperaturii pământului. Schimbarea temperaturii este rezultatul direct al efectelor petelor solare.

            Am putea relata din nou multe especte ale încălzirii golbale din 2019. Vreau să fac din nou o referință la Alaska. The National Oceanic and Atmospheric Administration în raportul U.S. Climate a spus că temperatura medie al anului trecut pe întreg teritoriu a fost de 32.2 grade Fahrenheit (0.11 grade Celsius). Asta înseamnă că Alaska a fost mai caldă cu 6.2 grade Fahrenheit (4.4 grade Celsius), față de media înregistrată vreodată. În 2019, zece orașe din Alska au experimentat cel mai cald an înregistrat vreodată: Anchorage, Fairbanks, Utqiagvik, Kotzebue, King Salmon, Bethel, Northway, McGrath, Kodiak și Cold Bay.

            Ultimul deceniu a fost cel mai cald din palmares, au anunțat miercuri, 15 ianuarie 2020 agențiile științifice guvernamentale. În fiecare început de an se face o analiză anuală, care este un indicator atent al încălzirii globale, mai ales că estimările pentru anii viitori anticipează tendința de încălzire continuă.

            "Fiecare deceniu din anii '60 a fost mai cald decât deceniul anterior, și în mod substanțial", a declarat miercuri, 15 ianuarie 2020, Gavin Schmidt, directorul Institutului Goddard NASA pentru Studii Spațiale din New York.

            Temperaturile globale medii în 2019 au fost cu 1,71 grade Fahrenheit (0,95 grade Celsius) mai calde decât media secolului XX, potrivit unor analize independente separate de NASA și Administrația Națională a Oceanicului și Atmosferice (NOAA).

            De asemenea, agențiile de specialitate au constatat că temperaturile oceanelor în 2019 au fost cele mai ridicate înregistrate vreodată, ceea ce ar putea contribui la acidifierea oceanelor, la creșterea nivelului mării și la apariția unor fenomene extreme ale vremii, la accentuarea urletului valurilor. Aceste descoperiri au fost în concordanță cu un studiu publicat la jumătatea lunii ianuarie 2020 în revista „Progresele științelor atmosferice” (Advances in Atmospheric Sciences), care a constatat că temperaturile oceanelor au fost cele mai ridicate în 2019 și dovezi că oceanele lumii se încălzesc într-un ritm accelerat.

            Oamenii de știință au documentat și estimate câteva fenomene rezultate ale încălzirii globale care le vom simți puternic în anul 2020:

            Topirea accentuată a gheții peste tot în lume, incluzând ghețarii de munte, straturile de gheață care acoperă Antarctica de Vest și Groenlanda și gheața de mare din Arctica. În Parcul Național Glaciar din Montana, numărul ghețarilor scade în continuare după ce a scăzut la mai puțin de 30 față de 150 câți erau în 1910. O mare parte din această gheață care se topește contribuie la creșterea nivelului mării. Nivelul global al mării crește 0,2 inci (3,2 milimetri) pe an, iar creșterea se produce într-un ritm mai rapid în ultimii ani. Se estimează că nivelul mării va crește între 26 și 82 centimetri (10 și 32 centimetri) sau mai mare până la sfârșitul secolului.

            Uraganele și alte furtuni vor deveni mai puternice. Inundațiile și secetele vor deveni mai frecvente. Părțile mari din S.U.A., de exemplu, se confruntă cu un risc mai mare de secetă excesivă („megadroughts”) estimat până în 2100. Va fi disponibilă mai puțină apă dulce, deoarece ghețarii depozitează aproximativ trei sferturi din apa dulce din lume. Unele boli se vor răspândi, cum ar fi malaria purtată de țânțari (și reapariția virusului Zika din 2016).

            Gheața dispărută a afectat puternic animale precum pinguinul Adélie din Antarctica, unde aceste animale au dispărut în propoerție de  peste 90%.

            Încălzirea globală determină mișcarea anormală a vietăților. Astfel fluturi, vulpi și animale alpine au migrat tot mai mult spre nord sau spre zone mai înalte și mai reci. Unele specii - inclusiv țânțari, căpușe, meduze și dăunători pentru culturi - prosperă în condițiile create. Alte specii cum ar fi urșii polari, nu se vor putea adapta și ar putea dispărea.

            Încălzirea globală nefiind uniformă în medie precipitațiile (ploi și ninsori) au crescut pe glob. Cu toate acestea, unele regiuni se confruntă cu o secetă mai severă, crescând riscul de incendii, culturi pierdute și deficit de apă potabilă.

            Desigur că încălzirea globală produce dereglări ale condițiilor normale de existență a oamenilor și animalelor. Suntem pe pământ și cu scopul de a avea grijă de ce ne înconjoară. Ni s-a dat responsabilitatea pentru fiecare ființă vie de pe această planetă așa cum ne spune Creatorul în primul capitol din Geneza. Științific, s-a constatat că factorul uman nu este determinant în oprirea încălzirii globale. Am fost și sunt împtriva poluării atmosferei, dar nu la nivelul că astfel aș putea influența substanțial fenomenul încălzirii globale. De aceea prefer să-mi cumpăr echipamente pe bază de curent și nu combustibil. 

            Mă bucur că am oportitatea să lucrez, încă, pentru o companie care are multe acțiuni de evitare a poluării atmosferei. Astfel, printre cele 20 organzații mari de producerea și distribuirea curentului electric, în America, sistemul hidroenergetic conectat la Bonneville Power Administration, care alimentează zona Pacificului de Nord-Vest la sfârșitul anului 2019 a ajuns să producă și să utilizeze cea mai curată energie electrică reducând substanțial poluarea aerului, conform unui document din Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) care a evaluat emisiile de gaze ale furnizorilor de energie electrică din SUA.

            Sistemul de producere a curentului prin hidrocentrale „nu numai că răspunde cererii de energie curată de astăzi, dar oferă și platforma pentru îndeplinirea obiectivelor viitoare ale regiunii, prin integrarea resurselor regenerabile intermitente, cum ar fi eoliene și solare, în rețeaua noastră”, a spus Scott Simms, director executiv al Public Power Council (PPC).

PPC reprezintă interesele utilităților non-profit, deținute de consumatori, care achiziționează cea mai mare parte a energiei electrice vândute de BPA. Împreună, aceste utilități servesc milioane de rezidenți în comunități mari și mici din statele din nord-vestul Americii: Washington, Oregon, Idaho, Montana.

 

top

 

Iulie 2016

 

Schimbările Climatice și Escatologia

            De peste 15 ani mă preocupă și am scris adesea la rubrica prezentă despre schimbările climatice, care au fost și sunt privite sub aspect științific, religios, politic, social și economic. Desigur că în toate laturile acestor aspecte vom găsi pro și contra argumente, și de aceea voi prezenta câteva realități existente, care își au un corespondent scriptural.

            Acum în 2019, nu comunitatea științifică, ci media, incluzând reviste și ziare de mare popularitate, publică materiale justificative punând vina pe pământeni, poluare a tuturor schimbărilor climatice.

În perioada ianuarie - iunie 2010 potrivit datelor Agenţiei Americane pentru Ocean şi Atmosferă (NOAA) ”temperatura medie pe glob, pe mare şi uscat înregistrată a fost în medie de 14,2 grade Celsius, (57.6 grade Fahrenheit) cu 0,68 grade Celsius (33 grade Fahrenheit) mai mult decât media înregistrată în secolul al XX-lea, cu atingeri maxime în lunile aprilie – iunie în Europa Centrală, Nordul Canadei, Nordul şi Vestul Africii precum şi bazinul Caraibelor", a declarat Jean-Pierre Ceron, adjunctul directorului serviciului de climatologie din cadrul Meteo France. "Tendinţele legate de încălzirea climatică sunt evaluate în cadrul unor intervale de zece ani, şi nu la o scară de câteva luni. Toate recordurile arată depăşiri faţă de datele anterioare", a dezvăluit el. Este însă dificil de evaluat încălzirea planetei cu 0,7 grade Celsius într-un secol, raportată la emisiile de gaz de seră, şi "fluctuaţiile" climatului, cauzate de fenomene naturale.

            Un lucru alarmant prezentat în studiile publicate despre fenomenul încălzirii globale este dispariția animalelor. Mamiferele, păsările și vertebratele dispar într-un ritm foarte rapid. Din 1900 încoace au dispărut peste 400 de specii de vertebrate, ajungându-se la un ritm alarmant ca în fiecare an să se stingă, și să dispară cel puțin 50 specii de animale.

            La începutul lunii august 2019 Press Association a publicat un raport emis de organizația de mediu World Wide Fund for Nature (WWF) și Zoological Society of London (ZSL), prin care în mare parte datorită schimbărilor climatice numărul viețuitoarelor care trăiesc în pădurile din întreaga lume s-a redus cu 53 la sută în ultimii 50 de ani.

            "Pădurile sunt sisteme complexe care depind de fauna sălbatică care trăiește în interiorul lor pentru a le menține sănătoase, iar scăderea rapida a numărului viețuitoarelor din ultimele decenii reprezintă un semnal de alarmă urgent", a declarat Will Baldwin-Cantello din cadrul WWF.

            Lipsa animalelor din Oceanul Pacific au determinat de la Santa Barbara și până în Alaska, apariția unor alge cu pericol pentru oameni. Lipsa animalelor în oceane a determinat carnivorele să-și caute alte surse de hrană. Astfel, atacul rechinilor, pe coastele Australiei, și coasta Atlanticului American din ultimii 5 ani asupra oamenilor este fără precedent în istoria înregistrată.

            În 2014 relatam publicarea rezultatelor unor cercetările mai adânci care scot la iveală accentuarea încălzirii globale determinată de fenomenele ce se petrec în soare, pe de o parte și accentuarea fenomenului de fierbere a pământului, realități demonstrate științific și cu un corespondent escatologic.

            Anul acesta 2019, am scris în martie că în ultimii 20 de ani, polul magnetic nordic s-a mișcat mult mai rapid, de la o viteză de 9,3 mile (jumătate de km) pe an la aproximativ 34 mile (55 km) pe an, plecând din nordul Canadei, peste Oceanul Arctic către Siberia. Polul nord magnetic, s-a deplasat din 1900 până în 2000 (100 de ani) aproape echivalent cu deplasarea din 2000 până acum în anul 2019 (~20 de ani). Cu o sută de ani în urmă, polul era situat în apropierea coastei nordice a Canadei. A trecut linia internațională de date, linia imaginară care trece prin Oceanul Pacific de la Polul Nord la Polul Sud, în 2017. În februarie 2019, polul magnetic nordic s-a aflat în mijlocul Oceanului Arctic și se îndreaptă spre Rusia.

            Scriam în ediția din iulie 2019 că luna iunie 2019 a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată, cu o caniculă puternică în Europa de Vest. Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a anunțat deja că anul 2019 este pe cale să devină unul dintre cei mai fierbinți ani, perioada 2015-2019 devenind astfel cel mai fierbinte interval de cinci ani din istoria înregistrărilor meteorologice.

            Dacă în urmă cu zece ani se făceau comparații la interval de cinci ani, s-a ajuns să se facă comparațiile la nivel de luni.

            The European Union’s Earth observation network, citat de APP, a declarat că luna iulie 2019 a fost cea mai fierbinte lună din istoria măsurătorilor și că 2019 este declarat ca fiind cel mai călduros an cunoscut în istoria pământului.

            Undele de căldură din ce în ce mai puternice au înregistrat recorduri în Europa, în luna iulie 2019, cu temperaturi neobișnuit de ridicate în jurul Cercului Arctic. Incendii ca din senin, fără precedent ca întindere și intensitate au ars în Siberia și Alaska, eliberând peste 100 de milioane de tone de CO2 în atmosferă în iunie și iulie 2019.

            În același timp, gheața din Groenlanda a vărsat zilnic cantități masive de gheață topită, însumând aproape 200 de miliarde de tone doar în iulie, potrivit Institutului Meteorologic Danez.

„În timp ce iulie este, de obicei, cea mai caldă lună a anului pentru glob, conform datelor noastre, a fost și cea mai caldă lună înregistrată la nivel mondial, cu o marjă foarte mică”, a declarat Jean-Noel Thepaut, șeful Serviciului de Schimbare Climatică Copernicus al UE.

            Față de perioada 1981-2010, temperaturile medii ale lunii iulie, 2019 au crescut cel mai mult în Alaska, Groenlanda, Siberia, Asia Centrală și Iran; în zone mari ale Antarcticii; în Africa și Australia.

            La nivel global, iulie 2019 a fost marginal mai caldă - cu 0,04 grade Celsius (0,072 Fahrenheit) - decât iulie 2016, care a fost un alt record al istoriei măsurătorilor.

            Trebuie să recunoaștem că Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. (Ps.115:3)

Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui. (Ps.135:6.7). Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: "Ce faci?" (Dan.4:35).

            Nu uitați că Domnul Isus ne-a avertizat și a spus că în zilele din urmă Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri… (Luca 21:25).

            Eu cred și mărturisesc că schimbările climatice din zilele noastre, încălzirea globală mult discutată, sunt perturbările din soare, lună, stele și atmosferă, în general, ceea ce ne confirmă și recentele descoperiri științifice.

           

Realități publicate în prima jumătate ale lunii iulie 2019.

            Zăpadă în luna lui cuptor pe vârful Omul, România, tornade neprevăzute pe tot pământul, schimbări bruște ale vremii de la o zi la alta. Au ajuns agențiile de anunțarea vremii să nu mai poată spune nici măcar timpul probabil schimbându-se foarte rapid. 

             În 6 iulie 2019 pe o perioadă de 24 de ore, zona Ridgecrest din sudul Californiei a fost mișcată de 1217 cutremure. Dacă doriți să vedeți mulțimea catastrofelor naturale, vă rog să accesați romaniantimes.com, la ”Cele mai citite pagini”, click pe ”Semne ale vremurilor din urmă” și apoi pe linkul ”Nenorocirile din această secundă: http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php”, și veți vedea prezentarea nenorocirilor, pe tot globul, în secunda respectivă.

            La data de 9 iulie 2019 NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a raportat cantitățile abundente de precipitații din luna iunie la care s-au adăugat alte precipitații record pe o perioadă de 12 luni pentru a treia oară consecutiv în 2019 (aprilie, mai și iunie) recordul de precipitații de 12 luni atingând cel mai înalt nivel înregistrat vreodată.

            În vara anului 2002 zburam peste Alaska pe ruta San Francisco - Taiwan - Singapore - Penang, Malaiezia. Sunt amintiri neuitate, când am admirat Alaska acoperită de zăpadă, pe toată zona zborului. Peisajul s-a schimbat. De ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, 4 iulie 2019, orașul Anchorage, din Alaska, a înregistrat temperaturi peste 90 grade Fahrenheit (32 de grade Celsius). Datorită căldurilor record pe peninsula zăpezii sute de mii de acri au luat foc.

            Luna iunie 2019 a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată, cu o caniculă puternică în Europa de Vest. Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a anunțat deja că anul 2019 este pe cale să devină unul dintre cei mai fierbinți ani, perioada 2015-2019 devenind astfel cel mai fierbinte interval de cinci ani din istoria înregistrărilor meteorologice.

            Am scris de multe ori că schimbările climatice, încălzirea globală nu au de-a face cu activitatea umană sau tehnologică.

            Revista virtuală ”Natural News” Vineri, 12 iulie 2019,  a publicat un articol sub titlul: 

Păcăleala Schimbării Climatice se PRĂBUȘEȘTE noile descoperiri științifice reliefând că activitatea umană are aproape zero impact asupra temperaturilor globale”. (”Climate change hoax COLLAPSES as new science finds human activity has virtually zero impact on global temperatures”)

            Falsitatea privind influența omului asupra schimbările climatice s-a prăbușit. Rezultatul unor recente descoperiri științifice au scos la suprafață că activitatea umană nu poate reprezenta o creștere a temperaturilor la nivel global de peste -01 ° C, ceea ce înseamnă că întreaga activitate umană vizată ca și sursa schimbărilor climatice - motoarele cu combustie, zborurile cu avionul, tractoarele diesel - nu are nici un impact măsurabil asupra temperaturii planetei.

            Oamenii de știință finlandezi au condus cercetarea, publicând o lucrare intitulată "Nu există dovezi experimentale pentru schimbările climatice semnificative antropogenice". (”“No Experimental Evidence for the Significant Anthropogenic Climate Change.” Lucrarea explică faptul că analiza temperaturilor globale suferă de o eroare flagrantă - și anume, nerespectarea "influențelor atmosferice de joasă înălțime" și a impactului asupra temperaturilor globale. Variațiile naturale ale climei joase, care sunt puternic influențate de capacitatea radiației cosmice de a penetra atmosfera Pământului datorită variațiilor puterii magnetosferei planetei noastre, reprezintă aproape toate modificările temperaturii globale, explică cercetătorii. Norii protejează suprafața Pământului de soare, determinând răcirea umbrei, în timp ce o lipsă de nori are ca rezultat o încălzire excesivă.

            Ideea este susținută și de cercetătorii de la Universitatea din Kobe din Japonia, care au publicat o lucrare aproape simultană care dezvăluie modul în care schimbările în câmpul magnetic al planetei noastre guvernează intensitatea radiației solare care ajunge la atmosfera inferioară, cauzând formarea de nori care modifică temperaturile globale. Acest studiu, publicat în ”Nature”, se numește "Muson de iarnă intensificat din Asia de Est în timpul ultimei tranziții de inversare geomagnetică". (“Intensified East Asian winter monsoon during the last geomagnetic reversal transition.”): Razele cosmice care sunt transmise în mod normal prin magnetosferă sunt, slabe în zona câmpurilor magnetice determinând formarea de nori în atmosfera inferioară care acoperă pământul ca un "efect de umbrelă" și care umbrește căldura de la soare, permițând răcirea să aibă loc. Dar o lipsă de nori face ca suprafața să fie mai caldă, așa cum ar fi de așteptat. Acest fenomen natural este acum documentat a fi principalul motor al temperaturilor și climei la nivel global, nu al activității umane.

            Bioxidul de Carbon nu este "poluantul" schimbărilor climatice așa cum a fost susținut de mult timp. CO2 nu va distruge planeta așa cum se spune în mijloacele de informare de azi, pentru că are vreun efect foarte mic asupra temperaturilor globale,

            De fapt, NASA a fost forțată să admită recent că bioxidul de carbon re-ecologizează Pământul pe o scară masivă, sprijinind creșterea pădurilor tropicale, a copacilor și a pășunilor. Este important faptul că reducerea consumului global de combustibili fosili nu va avea practic niciun impact asupra încălzirii globale. Schimbările climei și al temperaturilor sunt generate de forța și configurația magnetosferei Pământului, care a fost mereu în flux de la formarea planetei cu mii de ani în urmă. Cu cât magnetosfera este mai slabă, cu atât razele cosmice pătrund mai greu în atmosferă, generând nori care protejează suprafața planetei de soare. Astfel, o magnetosferă mai slabă provoacă o răcire globală, în timp ce o magnetosferă mai puternică are ca rezultat o încălzire globală. Acest fenomen se numește "Efectul Svensmark".

            Pe acest subiect Science Daily a raportat recent: Creșterea raselor cosmice a fost însoțită de o creștere a norilor și efectul umbrelă al norilor a răcit continentul și presiunea atmosferică ridicată din Siberia a devenit mai puternică.

            Alarmarea extremă a nebuniei împotriva schimbărilor climatice - cel mai bine personificată de insistența Alexandriei Ocasio-Cortez, (deputat democrat de New York în Camera Reprezentanților SUA) că omenirea va fi distrusă în 12 ani dacă nu oprim arderea combustibililor fosili - nu se bazează pe nimic altceva decât pe propagandă politică și pe dovezi ”științifice” false.

            Mă bucur nespus de mult că așa cum scriam de peste 15 ani cercetările mai adânci scot la iveală că încălzirea globală este determinată de fenomenele ce se petrec în soare, pe de o parte și accentuarea fenomenului de fierbere a pământului, realități pe care trebuie să le privim mai atent din punct de vedere escatologic.

            Comunitatea religioasă, referitor la schimbările climatice, vine cu argumentele grijii ce trebuie s-o avem de pământul pe care ne-a așezat Creatorul. Prea puțin sunt dezbătute probleme ca: îmbătrânirea pământului, poluarea apei, poluarea aerului, degradarea solului, etc.  

            Pe plan politic, preocuparea pentru schimbările climatice, a devenit element de propagandă, afirmare și colectare de fonduri pentru proiecte care până la urmă devin neterminate. Ce este interesant e că deocamdată oamenii politici ai vremii de azi se arată convinşi şi încearcă să convingă şi pe cei ce-i ascultă că schimbările de climă se datorează poluării activităţilor umane. Din banii colectaţi de la taxe, se cheltuie astfel sume enorme în cercetare şi încercare a unor metode de reducere a poluării.

            Pe plan social schimbările climatice au devenit o justificare a diferenței tot mai pronunțate între săraci și bogați.

            Economic, în țările dezvoltate, schimbările climatice au devenit încă un parametru de modificare a taxelor pe venit. În țările medii și mai puțin dezvoltate, schimbările climatice, au devenit unul din argumentele lipsei financiare.   

            Schimbările climatice le trăim și nu le putem ignora. Oricând se vorbește de schimbările climatice, ele sunt evaluate pe termen lung, și e bine a trage concluzii.

            Din punctul de vedere al Scripturii trebuie să recunoaștem că  Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, şi pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta. (Neem.9:6); Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc! (Psalm 24:1). Pământul Domnului Dumnezeu a fost făcut, va avea un sfârșit, nu e veșnic. A început să se degradeze în urmă cu ceva peste 6 mii de ani, o dată cu intrarea păcatului în lume.

            Deși sateliții de pe orbita pământului înregistrează condițiile atmosferice, și pe baza informațiilor transmise se poate face prognoza vremii. E o prognoză, care de cele mai multe nu se întâmplă, direcția curenților de aer se schimbă brusc, pe neașteptate, pentru că Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge...  (Ioan 3:8).

            Trebuie să recunoaștem că Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. (Ps.115:3)

Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui. (Ps.135:6.7). Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: "Ce faci?" (Dan.4:35).

            Nu uitați că Domnul Isus ne-a avertizat și a spus că în zilele din urmă Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri… (Luca 21:25). Eu cred și mărturisesc că schimbările climatice din zilele noastre, încălzirea globală mult discutată, sunt perturbările din soare, lună, stele și atmosfera în general, ceea ce ne confirmă și recentele descoperiri științifice.

            Ziua Domnului va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace. (2 Petru 3. 9-14).

top

 

Martie 2019

 

2019 debutează cu o vreme istorică

            Pe la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie 2019 vremea destul de capricioasă, m-a pus pe gânduri și m-a determinat să fac mai multe cercetări să-mi explic excepțiile. Temperaturile în Canada, au scăzut până la minus 42,6 grade Celsius (minus 44,68 grade Fahrenheit), depășind recordul de 112 de ani, potrivit Environmental Canada. În Australia, căldura extremă a provocat dezastre și stabilind înregistrări record de temperatură. "Australia se confruntă în prezent cu temperaturi înregistrate în toate timpurile - depășind 115 de grade Fahrenheit - și valuri de căldură extinse", a declarat John Allen, om de știință meteorolog și climat la Universitatea Central Michigan. De fapt, toată Australia - din nou - se află în mijlocul uneia dintre cele mai fierbinți veri, potrivit New York Times. Zeci de incendii au izbucnit în Tasmania, o insulă în largul coastei sudice a Australiei. Este atât de cald acolo că șerpii caută refugiu în toaletele oamenilor, a raportat Capital Gang.

            În Alaska. în această perioadă, s-a topit gheața. "Aceasta ar putea face istorie", a declarat Ricky Castro, meteorolog NWS în Illinois.

            În Statele Unite furtunile de vânt periculoase de-a lungul jumătății de vest au creat temperaturi negative care sunt considerate anormale și intră în cartea recordurilor. În prima jumătate a lunii ianuarie, Seattle Washington, a avut o perioadă caldă urmată de înzăpezire ce a continuat în februarie. În prima săptămână a lunii februarie 2019, partea de nord-est a orașului Portland, Oregon era acoperită cu zăpadă, iar partea de sud-vest doar a coborât temperatura la nivelul de îngheț.

            În 10 februarie 2019 pe insula Novaya Zemlya, din nordul Rusiei, s-a declarat stare de urgență în urma unei ”invazii” de urși polari.

            Ceva foarte interesant a fost, în Portland Oregon,  în noaptea de luni spre marți (11/12 februarie 2019): noaptea a înregistrat 47 grade Fahrenheit și în ziua de marți a coborât la 34 grade. Invers decât normal.

 

Polul magnetic nordic se schimbă mai repede decât normal

            Pe emailul Media Relations am primit informația că Guvernul Statelor Unite a lansat un raport care arată că polul magnetic nordic se schimbă mult mai repede decât s-a crezut anterior, indicând că ceva ciudat se întâmplă adânc sub crusta pământului.

            În ultimii 20 de ani, polul magnetic nordic s-a mișcat mult mai rapid, de la o viteză de 9,3 mile (jumătate de km) pe an la aproximativ 34 mile (55 km) pe an, plecând din nordul Canadei, peste Oceanul Arctic către Siberia. Dacă urmăriți poza de pe prima pagină observați că polul nord, magnetic, s-a deplasat din 1900 până în 2000 (100 de ani) aproape echivalent cu deplasarea din 2000 până acum, aproape de 2020 (20 de ani). Cu o sută de ani în urmă, polul era situat în apropierea coastei nordice a Canadei. A trecut linia internațională de date, linia imaginară care trece prin Oceanul Pacific de la Polul Nord la Polul Sud, în 2017.

            Acum, în februarie 2019, polul magnetic nordic se află în mijlocul Oceanului Arctic și se îndreaptă spre Rusia.

            Arnaud Chulliat, om de știință de la Universitatea din Colorado și cercetătorul principal al noului model magnetic mondial actualizat, a declarat pentru Associated Press că mișcarea continuă a nordului magnetic este o problemă pentru busole, indicatoarele punctelor cardinale din smartphone-uri și alte dispozitive electronice.

            Ce este foarte interesant este că oamenii de știință cu toată tehnologia existentă nu pot să explice de ce produce această mișcare foarte rapidă, nejustificată. Astfel că au venit cu speculații. Unii oameni de știință presupun că un mare corp astronomic ar crea o perturbare a câmpului magnetic, chiar venind cu ipoteza că o stea de aceeași dimensiune cu pământul ar avea propriul câmp magnetic care ar perturba polul magnetic al pământului.

            "Se încearcă să se vândă publicului că este rezultatul încălzirii globale, susținând că oamenii de știință o pot rezolva prin controlul climei", a spus unul din comentatori. "Oamenii de știință nu înțeleg, pe deplin, fenomenul schimbărilor climaterice și cu siguranță nu pot controla vremea. Ei nu vor să vorbească, prea mult, despre schimbarea magnetică, deoarece nu o pot controla și ceea ce știu despre ea se dovedește a fi greșit ".

            Ce este sigur, este că schimbarea polului magnetic este reală și că va avea un impact major asupra planetei. Câmpul magnetic al planetei, după estimarea cercetătorilor  a pierdut deja 30% din intensitatea sa în ultimii 3000 de ani și se prezice că scade cu mare repeziciune. Acest fenomen, denumit Anomalie Sudică a Atlanticului, a ajuns să fie o justificare a unor defecțiuni electronice ale sateliților de navigație și de comunicații și care poate afecta rețelele energetice legate de pământ. Polaritatea schimbătoare a planetei poate fi, de asemenea, în spatele focarelor de păsări migratoare, devenind confuze și firave, dezorientate, cauzându-le chiar moartea prematură.

            Reducerea câmpului magnetic al planetei poate avea o altă implicație mai alarmantă decât simpla navigație neconvenabilă. Câmpul magnetic protejează pământul de cele mai multe radiații nocive și particulele emise de soare.

            Daniel Baker, directorul Laboratorului de Fizică Atmosferică și Spațială de la Universitatea din Colorado, unul dintre experții lumii cu privire la modul în care radiația cosmică afectează Pământul, la începutul anului 2019, și-a exprimat temerile că unele părți ale planetei vor deveni nelocuibile în timpul unei posibile inversări magnetice. Pericolele ar putea include fluxuri devastatoare de particule de la soare, raze cosmice galactice și raze ultraviolete îmbunătățite de la un strat de ozon deteriorat de radiații, pentru a numi doar câteva.

            Un alt efect mai estetic, al polilor magnetici care se schimbă poate fi apariția unor Aurore Boleare mai colorate, cunoscute și sub denumirea de Luminile Nordice, care se văd mult mai în sud decât se vedeau în trecut. Așa cum polul magnetic nordic coboară spre jumătatea sudică a planetei, întreaga populație a lumii posibil să aibă ocazia să vadă frumusețea creației lui Dumnezeu, de la miazănoapte ne vine aurora şi ce înfricoşată este măreţia care înconjoară pe Dumnezeu! (Iov 37:22)

            Științific, lichidul metalic din centrul planetei noastre produce câmpul magnetic. Mișcări imprevizibile în lichid determină schimbarea câmpului și locația nordului magnetic, înregistrate în modelul magnetic mondial. Modelul este un produs comun al Studiului geologic britanic și al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Statele Unite. Cele două agenții intenționau să raporteze schimbările în polul magnetic de la nord, așa cum se întâmplă la fiecare cinci ani, la sfârșitul anului 2019. Dar polul nord s-a mișcat atât de repede încât a trebuit să elibereze informațiile mult mai devreme.

            Mișcarea Polului Nord în mod exagerat ar duce chiar la inversarea polilor: nordul să devină sud și sudul să devină nord. Științific se spune, că potopul lui Noe ar fi creat printr-o astfel de inversare a polilor, nordul a devenit sudul, iar pământul uscat a devenit oceane. Pământul magnetic din sudul Pământului se deplasează mult mai încet decât în nord. În general, câmpul magnetic al Pământului devine mai slab, ceea ce îi determină pe oamenii de știință să spună că, în cele din urmă, polii nordului și sudului vor schimba pozițiile.  "Nu este o chestiune dacă polii se vor inversa, întrebarea este când se vor inversa", a spus Lathrop, care prezice o inversare venind foarte devreme.

            O slăbire generală a câmpului magnetic nu este bună pentru oameni, în special pentru astronauți. Câmpul magnetic protejează Pământul de radiații periculoase, a remarcat Lathrop.

Ciaran Beggan a declarat că mișcările recente ale polului magnetic de nord ar fi neobservate de majoritatea oamenilor din afara Arcticii.

            Sistemele de navigație în mașini sau telefoane depind de undele radio de la sateliții deasupra Pământului pentru a-și identifica poziția pe teren, care pot fi afectate într-o oarecare măsură.

 

Scriptura vorbește și când știința tace

            De apropare 20 de ani, de multe ori, la această rubrică, am scos în relief, evenimente și fenomene care se petrec și care au corespondență scripturală, demonstrând că Manualul Creatorului este valabil și în zilele noastre.

            Mișcarea rapidă a polului magnetic de nord, îl simțim și îl vom simți și pe viitor, chiar dacă nu ni-l poate explica nimeni. Și acest fenomen este sub controlul Creatorului. El este Cel care ne-a promis că nu vom avea parte de un potop ca a lui Noe, dar vom avea parte de reașezarea lucrurilor în poziția bine definită pentru o funcționare normală. Așteptăm o perioadă când va avea loc în curând și se vor împlini cuvintele Domnului Isus care a spus: "…. Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, …. (Mat.19:28)

            Pământul, atmosfera, toată creația așteaptă înnoirea tuturor lucrurilor. Avem o avertizare, pentru fiecare dintre noi în pregătirea pentru aceasta: Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Christos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. (Fapt.3:19-21)

top

 

NENOROCIRI CE AU LOVIT STATELE UNITE ALE AMERICII in 2017

            Ianuarie 2017: Devastare puternică a vântului a avut loc în sudul Californiei, lângă San Diego, urmată de 79 de tornade care s-au extins în mai multe state sudice. Aceasta a fost cea de-a treia tornadă care a avut loc, într-o perioadă scurtă (decembrie-februarie) între înregistrările făcute din 1950 încoace.

            Februarie 2017: precipitațiile grele și persistente din California de Nord și zonele Centrale ale Americii au creat daune materiale și daune importante ale infrastructurii din cauza inundațiilor, alunecărilor de teren și eroziunii. Efectele notabile includ deteriorarea gravă a deversorului de la barajul de la Oroville, care a provocat o evacuare de mai multe zile a 188,000 de locuitori în zonă. Precipitațiile excesive au cauzat, de asemenea, pagube de inundații în orașul San Jose, deoarece Coyote Creek și-a revărsat barajele și cartierele inundate, obligând 14,000 de locuitori să evacueze.

            Martie 2017: înghețarea severă a culturilor de fructe afectate puternic în mai multe state sud-estice. Înghețurile din mijlocul lunii martie sunt neobișnuite din punct de vedere climatic în sud-est, cu toate că multe culturi au înflorit 3+ săptămâni mai devreme datorită temperaturilor neobișnuit de calde în săptămânile anterioare. Daunele au fost cele mai severe în Georgia și Carolina de Sud. Culturile cele mai afectate includ piersici, afine, căpșuni și mere.

            Martie 2017: Peste 70 de tornado-uri au apărut în timpul unui focar extins în multe state centrale și sudice, provocând pagube importante. Au existat, de asemenea, pagube generatoare de vânt și grindină. Acesta a fost cel de-al doilea mare focar de tornadă care a avut loc la începutul anului 2017.

            Mai 2017: O perioadă de precipitații abundente de până la 15 centimetri pe o regiune în mai multe state din Midwest a provocat nivele istorice de inundații de-a lungul a numeroase râuri. Inundațiile au fost cele mai severe în Missouri, Arkansas și în sudul Illinois. Au existat daune semnificative ale locuințelor, întreprinderilor, infrastructurii și agriculturii. 

            Mai 2017: Furtuna de grindină și daunele provocate de vânt, care au afectat mai multe state, inclusiv CO, OK, TX, NM, MO. Impacturile cele mai costisitoare au fost în regiunea metropolitană Denver, unde grindina de tip baseball a cauzat cea mai costisitoare furtună de grindină din istoria Colorado, pierderile asigurate depășind 1,5 miliarde. Pierderile totale estimate: 2,2 miliarde de dolari;

            Iunie 2017: Grindină severă și daune puternice la vânt care au afectat Nebraska, Illinois, Minneapolis și Iowa. Mai mult de 10 tornade au atins părțile din Iowa, pe lângă alte pagube produse de furtună. Costurile totale estimate: 1,2 miliarde de dolari;

            Uraganele Harvey (august - septembrie), Irma (septembrie) și Maria (septembrie) de categoria 4 în SUA depășesc recordurile înregistrate anterior. Au produs, per total, peste 250 de morți.

            Uraganul Harvey (august 2017), de categoria 4 a izbit puternic orașul Rockport, Texas provocând daune pe scară largă. Devastarea lui Harvey a fost cea mai pronunțată datorită regiunii mari a precipitațiilor extreme care au produs inundații istorice în Houston și zonele înconjurătoare. Mai mult de 30 de centimetri de precipitații au căzut peste 6,9 milioane de oameni, în timp ce 1,25 milioane au fost inundați cu apă la nivel de peste 45 de centimetri, iar peste 11,000 de oameni au fost inundați la peste 50 de centimetri. Calculul s-a făcut pe baza numărului total de precipitații pe 7 zile.

            Uraganul Irma, (venit după Harvey la sfârșitul lunii august continuând în luna septembrie 2017,  de categoria 4 a ajuns să distrugă Cudjoe Key, Florida, după devastarea Insulelor Virgine Americane - St John și St Thomas - ca o furtună de categoria 5. Florida Keys au fost puternic afectate, deoarece 25% din clădiri au fost distruse, în timp ce 65% au fost afectate în mod semnificativ. Efectele puternice ale vântului și ale furtunilor au avut loc de-a lungul coastelor din Florida și Carolina de Sud. Irma a menținut un vânt maxim susținut de 185 km / h pentru 37 de ore, cel mai lung vânt înregistrat. Irma a fost, de asemenea, o furtună de categoria 5 mai lungă decât toate celelalte uragane din Atlantic, cu excepția lui Ivan în 2004.

            Uraganul Maria, (în a doua parte a lunii septembrie 2017) ajuns la categoria 4 în zona de sud-est a insulei Puerto Rico, după ce a lovit insula Virgin St. Croix. Vânturile puternice ale Mariei au provocat o devastare pe scară largă a infrastructurii de transport, agricultură, comunicații și energie din Puerto Rico. Precipitații extreme de până la 100 centimetri au provocat inundații pe scară largă și alunecări de teren de-a lungul insulei. Uraganul Maria a fost unic prin cea mai rapidă intensificare, întărirea de la o mișcare tropicală până la o furtună de categoria 5 în 54 de ore.

            Seceta extremă din primăvara-toamna anului 2017, a provocat nenorociri asupra agriculturii în Dakota de Nord, Dakota de Sud și Montana. Culturile de câmp, inclusiv grâul, au fost grav afectate, iar lipsa de hrană pentru bovine a forțat fermierii să vândă animalele. Această secetă a contribuit, de asemenea, la creșterea potențialului pentru incendii severe. Costurile totale estimate: 2,5 miliarde de dolari;

            În  perioada de vara - toamna anului 2017, numeroase incendii în multe state din vest și nord-vest au ars peste 8,4 milioane de acri și mii de case. Scriu materialul în octombrie 2017 și deja, pentru acest an se depășește media anuală de 10 ani de 5,9 milioane de acri. Montana, în special, a fost afectată de incendii de peste 1 milion de hectare până acum. Oregon a fost afectat de incendii care nu au mai avut loc în istorie. Aceste condiții de incendiu sunt amplificate de seceta extremă care are loc în mai multe state.

            San Francisco și împrejurimi, numită Bay Area, pe data de 1 septembrie 2017, a înregistrat temperaturi foarte ridicate determinate de un val de căldură prevăzut să-și mențină aderența în regiune pentru mai mult timp, tensionând rețelele electrice, apărând temeri legate de incendii.

            Santa Rosa a înregistrat un record de 110 grade, cea mai fierbinte zi a anului până acum. De asemenea, a depășit recordul precedent de 1 105 grade din 1 septembrie 1950.

            La jumătatea lunii octombrie 2017, județul Sonoma incluzând orașul Santa Rosa a fost lovit de un incendiu catastrofal. 54,423 acri au ars (incluzând terenuri de vițe de vii pline cu struguri copți, copaci verzi, pomi încărcați cu roade, clădiri, etc.). Până la încheierea ediției numărul morților a ajuns la 42. Pe lângă aceștia, încă 68 sunt de negăsit.

            Sunt evenimente petrecute în anul 2107, până la jumătatea lunii octombrie. Sunt evenimente, care cu toată tehnica avansată nu au putut fi oprite de om. Ne ridicăm ochii în sus, de unde ne poate veni ajutorul: Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile si pământul. (Ps.121:2). An de an, populația este tot mai pregătită, ia în serios pericolele, și în mare parte fug din fața catastrofelor, dar prea puțini își întorc privirile și viața spre Creator. Va veni o vreme, în curând, când pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor (Luca 21:25).

top

 

Octombrie 2016

 

RĂZBOAIE ȘI VEȘTI DE RĂZBOAIE

Referitor la Nenorociri vreau să vă direcționez atenția, în această ediție, spre războaie și vești de războaie. Domnului Isus a spus: Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; (Matei 24:6,7) ... veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă spăimântaţi; pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârşitul nu va fi îndată (Luca 21:9).

            Mulți scriu și postează pe internet posibilitatea intrării în cel de-al treilea război mondial. Am pus pe Google ”World War 3” și în 0.55 secunde au apărut 232 milioane de articole.  primul care l-am găsit, ca fiind foarte căutat, are acest titlu: << Vladimir Putin atenționează - acum Rusia spune Americii: ”Dacă vrei război, îl vei avea - PESTE TOT”>> (PUTIN'S WARNING – Now Russia tells the US 'if you want a war you will get one EVERYWHERE), ca un ultimatum pentru America, transmis duminică, 16 octombrie 2016. Analiștii constată că Rusia și SUA sunt într-o perioadă tensionată fără precedent, diferită de cea din perioada războiului rece. Vice-președintele Joe Biden a declarat pentru "Meet the Press", moderatorului Chuck Todd, vineri, 14 octombrie că "vom trimite un mesaj" lui Putin și că "la momentul ales de noi, și în condițiile în care va avea cel mai mare impact. "

Trăim într-o lume extrem de tensionată, care pe linia politică este generată de greșelile catastrofale făcute în relația primelor două mari puteri ale lumii: Statele Unite ale Americii și Rusia. Cu durere trebuie să spunem că nu ne mai putem aștepta la apeluri creștine, morale, pozitive din partea Americii. America nu mai este un model pentru țările lumii. Se poate ușor vedea că în Siria este un război a rușilor cu americanii pe teren străin. Războiul s-a întețit după eșecul armistițiului inițiat în septembrie și care a durat doar o săptămână.

            Personal nu-mi amintesc vremuri când canalele de știri, care, pe o perioadă de mai puțin de o lună să inunde atât de mult cu războaie și vești de războaie. Iată câteva din ele:

Vești de războaie sunt comunicate în fiecare zi, prin acte teroriste în peste 40 de țări ale lumii.          

Vești de războaie venite direct de la Kremlin

            În prima jumătate a lunii octombrie 2016 Rusia a denunțat duplicitatea americană și a cerut propriilor cetățeni să fie gata pentru un atac nuclear. Guvernul rus, oficial, a avertizat oamenii să se informeze unde sunt cele mai apropiate adăposturi în caz de bombardament; să-și pregătească măștile de gaze; să se aprovizioneze în cazul unui atac din afară. Rusia a instalat rachete nucleare suplimentare, ca răspuns la scutul american antirachetă din România și a testat noi rachete balistice intercontinentale.

            Kremlinul a suspendat un acord nuclear cu SUA, iar Washingtonul a anunțat întreruperea contactelor diplomatice cu Rusia. Ce-o fi cu telefonul roșu, de legătură directă, rapidă între Moscova și Washington D.C.?

            Anexarea Crimeii, amenințarea Ucrainei și a vecinilor au creat mulți dușmani Rusiei.

 

Vești de războaie venite direct de la Casa Albă

            Administrația Obama a făcut acuzații directe că Rusia este angajată în războiul cibernetic cu SUA, intervenind direct în alegerile prezidențiale publicând e-mailuri personale cu informații strict confidențiale ale candidatului Hillary Clinton. Rusia a criticat amenințările americane fără precedent de represalii împotriva unor astfel de atacuri cibernetice, subliniind faptul că SUA nu a demonstrat nici o dovadă că hacking-ul a venit din Rusia. Rusia a promis că va răspunde la aceste acuzații, considerate false, fără a da detalii.

            Vicepreședintele american Joe Biden atacând Rusia, prin postul de televiziune NBC a raportat că CIA plănuiește un atac cibernetic de răzbunare. CIA a anunțat că este pregătit să înceapă selectarea unor  obiective, care vor duce la hărțuire și umilire a guvernului rus.

 

Prezență militară rusă, permanentă în Orientul Mijlociu

            Vineri, 14 octombrie 2016 Kremlinul a anunțat că Putin a ratificat un acord cu Siria, prin care permite Rusiei să folosească una din bazele sale aeriene pe termen nelimitat, creând o prezență rusească permanentă în Orientul Mijlociu. Revista Jerusalem Post a anunțat, planurile Rusiei de a construi o bază navală permanentă în orașul portuar sirian Tartus. Rusia a anunțat că va începe să doboare orice jeturi neidentificate care zboară deasupra Siriei. Ca răspuns, Marea Britanie a ordonat piloților Royal Air Force să doboare orice jet-uri rusești care zboară peste Siria și Irak, în cazul în care piloții se simt în pericol. Cu alte cuvinte un singur pilot, indiferent de naționalitate, poate lansa un atac cu impact foarte grav.

            Un război care a început, cinci ani în urmă, cu o revoltă împotriva președintelui al-Assad a împărțit acum Siria în mai multe părți și a curmat peste 300 mii de morți. Aproximativ 275 mii de oameni trăiesc în zonele asediate și organizațiile de ajutor nu au fost în stare să ajungă la ei, deoarece asediul a fost reluat la 4 septembrie 2016. În decurs de câteva săptămâni mai mult de 370 de persoane, inclusiv aproape 70 de copii, au fost uciși în bombardamentele din estul Alep, potrivit Observatorului Sirian din Marea Britanie pentru Drepturile Omului.

            Luni 10 octombrie 2016 Vladimir Putin și președintele turc Recep Tayyip Erdogan au semnat acordul de livrare a unor sisteme de apărare antiaeriană Ankarei.

 

Vești de războaie venite din SUA

            Rusia a încetat cooperarea cu SUA pe una dintre acordurile sale cheie de dezarmare nucleară pe baza faptului că SUA nu s-a ținut de promisiune. În loc să se treacă la negocieri, pentru că războiul nuclear este extrem de periculos, amenințările continuă. Administrația Obama a declarat vineri 14 octombrie 2016 că va lansa atacuri aeriene directe împotriva regimului Bashar Assad în Siria, regim sprijinit de Putin.

            Secretarul American John Kerry a acuzat Moscova că participă, zilnic, la ”Crime de război împotriva umanității”.

            Eforturile diplomatice internaționale eșuează. Pe 15 Octombrie 2016 participanții la reuniunea internațională pe tema războiului din Siria, întruniți la Lausanne, Elveția, după 4 ore s-au despărțit fără nici un rezultat. Bani plătiți de noi cei de rând ca să se facă pace și nu se face.

            Statele Unite au amenințat China că o încercuiește cu rachete dacă nu oprește programul nuclear al nord-coreenilor. 

 

Războiul SUA - Yemen

            Iranul sprijină gruparea rebelă Huthi în Yemen, care, pe deoparte este într-un război civil și pe de altă parte, în mod repetat, a atacat distrugătorul American USS Mason cu rachete . De mai mulți ani SUA a lansat atac cu drone asupra unor ținte Al-Quaida din Yemen. În prima jumătate a lunii octombrie 2016 americanii au răspuns cu foc la rachetele de croazieră vizate. Secretarul de presă al Pentagonului Peter Cook a declarat că președintele Barack Obama a autorizat atacul la recomandarea secretarului Apărării Ash Carter și a generalului Joseph Dunford. Fox News a transmis prezența în zonă a unor nave de război din China și Rusia, urmărind stadiul liber de acces la Marea Roșie.

            Pe 8 octombrie 2016, coaliția arabă al Arabiei Saudite, cu suportul SUA a lansat un atac împotriva rebelilor Huthi, în timpul unui serviciu funerar, în capital Sanaa, ucigând 140 de vieți și rănind peste 500. E cu adevărat o crimă de război, spun observatorii ONU.

 Vești de război în Sudul Pacificului

            Relațiile din Pacificul de Sud sunt s-au deteriorat foarte mult, ajungând ca noul președinte filipinez, Rodrigo Duterte să-l jignească în public pe Obama, chiar trimițându-l în iad. Duterte a spus că trebuie să realinieze politica externă a țării sale, deoarece Statele Unite au eșuat în relația cu Filipine având curajul să spună "Voi rupe cu America, și mă voi realinia cu Rusia."  În Filipine sunt mișcări în masă pentru scoaterea trupelor americane din zonă. Duterte a început, de asemenea, o realiniere cu fostul rival China. China a confirmat că președintele filipinez Rodrigo Duterte va vizita China pe la jumătatea lunii octombrie 2016 deoarece relația liderului din Asia de sud-est cu aliatul său tradițional Statele Unite ale Americii au înghețat. Înghețarea relațiilor este dată de prezența navelor militare din SUA în Marea Chinei de Sud, aparent, controlând operațiile navale filipineze și menținerea accesului internațional în zonă.

top

 

Iulie 2014

            Ne vom ocupa de Nenorociri prezente în luna iulie 2014 cu semnificații adânci și corespondență escatologică. Scriptura relatează nenorociri ale vremurilor din urmă. Doctorul Luca prezintă atât în Evanghelia ce-i poartă numele cât și în Faptele Apostolilor următoarele: Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumă; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari în cer. (Luca 21:11); Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, ...( Luca 21:25); În zilele acelea... voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, ...( Ioel 2: 29-30; Faptele apostolilor 2:19).

            Apariția neașteptată al fenomenului El Nino, epidemia Ebola îngrijorează organizațiile de profil cât și lumea întreagă estimând ce Nenorociri pot veni peste pământ.

            Războiul de apărare al Israelului se intensifică. Propunerea Egiptului de încetare a focului nu a fost acceptată de Hamas. Premierul Netnyahu propune trei state pentru două popoare.  Concentrarea evenimentelor din Israel este îndreptată spre Muntele Templului, centrul scoarței terestre a pământului,  în a fi controlat de drept și de fapt de Israel.

 

EL NINO ANUNȚĂ NENOROCIRI

A doua săptămână din luna iulie 2014, cel puțin în partea de vest ale SUA, a creat o mare confuzie pentru meteorologi, ne putând spune starea vremii pentru următoarele 4 ore. Științific, fenomenul este datorat de noul El Nino din Oceanul Pacific și Oceanul Indian. El-Nino este un fenomen meteorologic asociat cu o încălzire excesivă pentru acea perioadă a apelor Oceanului Pacific pe coasta de vest a Americii de Sud, urcând spre coasta Canadei. Încălzirea apei oceanului este acompaniată cu o presiune excesivă a Pacificului. Atât culturile agricole din zona coastei cât și pescuitul în zonă sunt foarte afectate.

De obicei fenomenul El Nino apare tot la șapte ani. Ultima dată a fost în anul 2010. Nu era așteptat în anul 2014. De obicei apărea prin luna august – septembrie și ținea până în ajun de Crăciun. De fapt numele El Nino este tradus ca și Copilul Domnului, fiind legat de perioada dinaintea Sărbătorii Nașterii Domnului. Anul acesta se presupune că va apare în a doua jumătatea lunii iulie și va ține până la începutul anului 2015.

El Nino va perturba și mai mult pronosticarea meteorologică pentru a doua jumătate al anului 2014. Fenomenul El Nino va afecta puternic amândouă coastele ale Oceanului Pacific cu extindere la mii de kilometri pe uscat în ambele direcții. Fenomenul El Nino se așteaptă a perturba clima pe tot globul. 

 

EPIDEMIA EBOLA SE RĂSPÂNDEȘTE CU REPEZICIUNE

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează în continuare pericolele epidemiei Ebola, izbucnită în Guineea răspândindu-se în partea vest a Africii în Siera Leone, Liberia. Între 6 și 8 iulie au fost depistate alte 44 cazuri noi și 21 victime. De la izbucnirea epidemiei în februarie Ebola a afectat 888 persoane și a produs 539 victime.

OMS este foarte îngrijorată ca Ebola să nu extindă pe tot globul. Boala este în categorie periculoasă cauzând vomitări, diaree, atacarea rinichilor, sângerări interne. Șansa de supraviețuire este de 10 la sută. Nu s-a găsit vaccinul care să vindece epidemia Ebola și a devenit un pericol mondial în urma constatărilor făcute de OMS.

top

 

Mai 2014

Pentru prima dată, în istorie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), luni, 5 mai 2014, a declarat răspândirea poliomielitei ca un semnal internațional de urgență pentru sănătate publică, cu potențialul unei creșteri în următoarele câteva luni.

Organizația a publicat focare de poliomielită în cel puțin 10 de țări din Asia, Africa și Orientul Mijlociu ca un eveniment fără precedent, în istorie, care a necesitat un răspuns internațional coordonat. S-au identificat țările Pakistan, Siria și Camerun care au permis virusului să se răspândească dincolo de frontierele lor, și a recomandat ca aceste trei guverne să oblige cetățenii să obțină un certificat care atestă că au fost vaccinați pentru poliomielită înainte de a călători în străinătate.

"Până când nu este eradicată, polio va continua să se răspândească la nivel internațional" a declarat Dr. Bruce Aylward, de la OMS, care conduce eforturile de oprire și tratare a poliomielitei.

OMS nu a emis până acum nici o alertă internațională pe polio, o boală cunoscută la copii sub 5 ani și este cel mai adesea transmisă prin intermediul apei infectate. Nu există nici un tratament specific, dar există mai multe vaccinuri, care se folosesc.

Marea majoritate a cazurilor noi sunt în Pakistan, unde s-a instituit un consiliu independent de monitorizare stabilit de OMS și care declarat că această țară a devenit ”un butoi cu pulbere care ar putea aprinde transmisia polio pe o scară largă".

La sfârșitul lunii aprilie 2014 au existat 68 de cazuri de poliomielită confirmate la nivel mondial, comparativ cu doar 24 în aceeași perioadă a anului trecut. Virusul a fost identificat, de asemenea, în sistemul de canalizare din Israel, Cisiordania și Fâșia Gaza, unde nu au fost depistate persoane infectate.

În luna februarie 2014, când s-a constatat că poliomielita a revenit în Irak unde s-a răspândit din Siria vecină. Din Pakistan a ajuns în Afganistan. Poliomielita a fost găsită și în Nigeria, Etiopia, Somalia și Kenya. De asemenea, țări sfâșiate de conflicte, cum ar fi Ucraina, Sudan și Republica Centrafricană, sunt pline de poliomielită.

top

 

 

Aprilie 2014

Se constată că pământul se mișcă într-o măsură fără precedent. În ultimele 24 ore, au avut loc peste 15 cutremure ale pământului cu magnitudine peste 4 grade. În perioada martie 12 – aprilie 12, 2014 au avut loc pe tot globul peste 1020 cutremure peste 4 grade. Toate canalele de știri care anunță cutremure spun, pregătiți-vă că vin altele și mai mari, ca și cel pe care-l anunțăm acum.

Pe lângă aceasta, încălzirea globală își face tot mai mult efectul pe pământ. Se estimează anii 2014 – 2015 să înregistreze cele mai mari temperaturi în istoria recordurilor.  Încălzirea globală a creat și creează schimbări majore în dispariție ghețarilor, viața animalelor și a plantelor și desigur procurarea hranei pentru populația lumii. Încălzirea globală își face efectul asupra anotimpurilor. Anul acesta iernile au făcut ravagii în locuri neașteptate. Serviciul Național al Vremii, la 1 aprilie 2014, a declarat că în Chicago, spre exemplu, perioada decembrie 2013 – martie 2014 temperatura medie a fost 10 grade F sub nivelul înghețului, record istoric doborând vechile recorduri al anilor 1903-1904, ori 1977-1978.

Un fenomen astronomic foarte rar întâlnit, va avea loc luni spre marți (14/15 aprilie 2014). Va avea loc prima eclipsă de lună, când luna va fi roșie, fenomen numit luna sângerie. Este foarte rar întâlnit, pentru că acest fenomen are loc exact în perioada Paștelui evreiesc. Vor mai fi încă trei eclipse similare pe 8 octombrie 2014 și 28 septembrie 2015, la sărbătoarea corturilor și 4 aprilie 2015 la sărbătoarea Paștelui evreiesc.  Pastorul american John Hagee referitor la aceste fenomene, numite tetradă, a spus: "De fiecare dată când acest lucru s-a întâmplat, aceasta a coincis cu o tragedie pentru poporul evreu, urmat de triumf", dând ca exemplu tetrada care a avut loc in timpul războiului de șase zile dintre Israel si Egipt, Iordania si Siria.

top

 

Iunie 2011
La capitolul rubricii de Escatologie la capitolul SEMNE ale vremurilor voi prezenta şi în acest număr Nenorociri ale anului 2011. Voi începe cu nenorociri fără precedent ce au lovit pământul în prima jumătate al anului 2011.
Fără prea multe comentarii vă prezint mai jos un sumar al nenorocirilor naturale venite peste întreaga lume în prima jumătatea al anului 2011. Unele sunt destul de frecvente altele sunt de-a dreptul bizare, rar întâlnite.
• Cutremur de Pământ magnitudine 6.9 Argentina-Ianuarie 1 
• Cutremur de Pământ magnitudine 5.2 - Southern XinJiang, China-Ianuarie 1 
• Cutremur de Pământ 7.1 magnitudine Chile-Ianuarie 2 
• Peste 1,000 de păsări moarte au căzut, din văzduh peste Arkansas-Ianuarie 2 
• Peşti morţi au acoperit peste 20-mile pe râul Arkansas -Ianuarie 2 
• Uganda a fost lovită de o febră mortală cuprinzând peste 40 persoane -Ianuarie 3 
• Cutremur de Pământ - Japonia Triggers cu o avertizare Tsunami-Ianuarie 3 
• Cutremur de Pământ a lovit S-E Iran-Ianuarie 3 
• Cutremur de Pământ 7.0 magnitudine  a lovit nordul Argentinei-Ianuarie 3 
• Sute de păsări moarte găsite in Louisiana-Ianuarie 3 
• Peste 10,000 de păsări moarte găsite in Manitoba-Ianuarie 3 
• Mii de păsări au căzut din văzduh in South America-Ianuarie 3 
• Inundaţii majore in Rockhampto,Australia-Ianuarie 3 
• Sute de păsări moarte găsite in Kentucky-Ianuarie 4 
• 100 tone de peşti morţi pe lacul Brazil-Ianuarie 4 
• Sute de păsări moarte găsite in Estul statului Texas-Ianuarie 5 
• Păsări moarte găsite în Suedia, milioane de peşti morţi in Maryland, Brazil and Noua Zeelandă-Ianuarie 5 
• Mutarea polului nord magnetic a afectat aeroportul Tampa-Ianuarie 5 
• 40,000 crapi găsiţi morţi pe malurile Angliei -Ianuarie 6 
• Mari inundaţii au omorât peste 35 oameni in Brazil-Ianuarie 6 
• Cutremur de Pământ 4.5 magnitudine in California-Ianuarie 12 
• Valuri înalte şi puternice au distrus case in E. Indonesia-Ianuarie 12 
• Mii de animale de mare găsite moarte pe fundul MATO GROSSO DO SUL in regiunea Amazon-Februarie 4 
• Magnitudine 6.3 Cutremur de Pământ- Sudul Noii Zeelande-Februarie 21
• Mii de peşti morţi găsiţi pe Sebastian Inlet State Park Florida-Februarie
• Milioane de peşti incluzând anchovies, sardines şi mackerel găsiţi morţi in area King Harbour - Redondo Beach, California-Martie 
• Magnitudine 8.9 Cutremur de Pământ şi tsunami au devastat Japonia-Martie 11 
• 40 picioare de drum California Highway s-au scufundat in oceanul Pacific Ocean-Martie 16
• Magnitudine 3.5 Cutremur de Pământ - OFFSHORE Nordul Californiei-Martie 17 
• Magnitudine 6.5 Cutremur de Pământ- Vanuatu- Martie 17 
• Magnitudine 7.0 Cutremur de Pământ N-E Burma-Martie 23 
• Magnitudine 6.8 Cutremur de Pământ - Myanmar, Thailand-Martie 23 
• Magnitudine 6.4 Cutremur de Pământ coasta Japoniei -Martie 25 
• Mii de peşti morţi pe malurile Floridei -Martie 25 
• Sute de peşti morţi - Midland,Texas-Martie 26 
• Sute de peşti morţi şi broaşte moarte - Marquette Lagoon-Aprilie 1 
• Magnitudine 5.4 Cutremur de Pământ in South Sandwich Islands Region-Aprilie 1 
• Magnitudine 6.4 Cutremur de Pământ Fiji-Aprilie 3 
• Magnitudine 6.7 Cutremur de Pământ in South of Java,Indonesia-Aprilie 3 
• Magnitudine 6.5 Cutremur de Pământ in Veracruz,Mexico-Aprilie 7 
• Sute de păsări moarte au căzut în Kansas-Aprilie 8 
• Magnitudine 7.4 Cutremur de Pământ – Japonia -Aprilie 7 
• Peşti morţi in Cedar Creek, Texas-Aprilie 10 
• Magnitudine 6.5 şi 6.2 Cutremur de Pământ - Estul Japoniei -Aprilie 11 
• Peşti morţi au plutit în 36 lacuri din statul Connecticut-Aprilie  
• Deadly Tornadoes a lovit N. Carolina şi Virginia, peste 47 morţi - Aprilie 16 
• Mii de peşti morţi scoşi din Lakeside, NY-Aprilie 27 
• Un puternic thunderstorm a generat alte 137 tornadoes, şi au omorât peste 180 persoane, în Tuscaloosa, Birmingham, şi Huntsville, Alabama-Aprilie
• Peşti morţi scoşi afară din lacul San Tan Heights -Mai 
• Deadly Tornado a lovit Albany, New Zealand, -Mai 3 
• Fluviul Mississippi a produs o catastrofă inundaţie distrugând sute de case -Mai 
• Peşti morţi găsiţi în districtul Valsad din sudul Gujarat-Mai 3,4 
• 6.5 Magnitudine Cutremur de Pământ a lovit Papua New Guinea -Mai 15 
• Iceland's Grimsvotn Volcano a erupt, urmat de un Cutremur de Pământ-Mai 21 
• Deadly Tornadoes a lovit Minneapolis şi Missouri-Mai 22 
• Deadly Tornadoes a lovit Oklahoma City-Mai 24 
• 800 tone de peşti morţi găsiţi pe malurile statului Filipine -Mai 29 
• Peste 10,000 tone de peşti morţi găsiţi in apele Bolinao şi Anda din Pangasinan-Mai 31 
• Deadly tornado a lovit Springfield, Massachusetts-Iunie 1 
• Peşti morţi găsiţi in Ogeechee River-Iunie 3 
• Peşti morţi găsiţi în Bulacan şi Ilocos Sur-Iunie 4 
• Volcan a erupt in Chile pentru prima dată in 50 ani-Iunie 6 
• Massiv incendiu a distrus peste 30 de case in Arizona-Iunie 8 
• 6.0, 5.5 şi 4.4 Magnitudine Cutremur de Pământ a lovit Christchurch, NZ-Iunie 11,12
• Sute de peşti morţi găsiţi in Delco Lake,Creek-Iunie 15

CASELE ÎN AMERICA AU SCĂZUT ÎN VALOARE MAI JOS CA ÎN MAREA DEPRESIUNE
Miercuri 15 iunie 2011, analistul Paul Dales, senior US economist de la Capital Economics prin canalul de ştiri FoxNews.com a transmis o ştire şocantă pentru întreaga lume. Valoarea locuinţelor în America au scăzut mai jos, procentual, decât au scăzut în Marea Depresiune şi încă pe perioada anului 2011 vor continua să scadă cu încă 3 procente. “Mai grav decât asta este că, nu cred că există o bază pe care să spun că preţurile caselor vor creşte într-un viitor apropiat”, a mai declarat Paul.
Scăderea valorii proprietăţilor americane a început în 2006, fiind unul din cauzele crizei economice. 
Paul Dales a scos în evidenţă o scădere cu 33 procente în cinci ani mai mult decât în perioada 1920 -1930 când în zece ani au scăzut valoarea de vânzare a proprietăţilor americane cu 31 procente. Marea criză economică sau Marea depresiune a fost o perioadă caracterizată printr-o scădere dramatică a activităţii economice mondiale. Primele semne ale crizei s-au manifestat în anul 1928, cu scăderea drastică a scăderii valorii caselor.

top

QUO VADIS AMERICA?
Pe parcursul ultimilor 4 ani la această rubrică ca răspuns la întrebarea „Încotro se îndreaptă America?”, am prezentat peste 20 realităţi care indică calea spre distrugere a acestei ţări dragi nouă. Iată, doar titlurile articolelor: Scoaterea citirii Bibliei şi rugăciunii publice din clasele şcolilor publice americane / Redefinirea căsătoriei / Numai şase la sută din adolescenţii Americii cred în Adevărul moral absolut / Jurământul pe Koran / Încălcarea dreptului de a vorbi liber / Democraţii americani l-au înlocuit pe Dumnezeu cu allah / In God we trust – marginalizat/ Capelan dat afară din armată pentru că s-a rugat în numele Domnului Isus/ Studenţi creştini suspendaţi din şcoală că s-au rugat în grup / Profesor dat afară din şcoală pentru că a citat versete din Scriptură la clasa de biologie / Senatul Texas a deschis lucrările invocând prezenţa lui allah / Monument cu Biblia considerat ilegal în Texas / Legea „hate-crime” protejează păcatul sodomit / „Episcopă” a bisericii transformată în bărbat„re-ordinată” ca episcop / Biserică predicând moralitatea, acuzată că face politică / Senatul american a acceptat rugăciunea unui hindu / Promovarea la nivel de lideri a sodomiţilor / Îndepărtarea de Israel / Interzicerea începerii cu rugăciune a festivităţilor publice. 
În ultimul weekend din mai 2011, am fost cu familia în centrul statului Washington, din nord-vestul Americii, la un lac cu nămol similar nămolului de la Techirghiol. Lacul de săpun, The Soap Lake, este unic în lume, fiind un lac cu straturi de apă care nu se amestecă şi fiecare strat conţine multe minerale. O familie de olandezi  au un hotel a cărei grădină este conectată la lac. Camerele hotelului au baia conectată la conducta de apă minerală direct din lac, care în hotel se încălzeşte până la aproape 110 grade F. (vezi mai multe detalii la pagina 13 a ediţiei 257 a ziarului: Revista in format electronic - alege Iunie 2011)
De la Soap Lake mergând spre oraşul nemţesc Leavenworth m-a şocat o mare inscripţie pe care scria Dumnezeu şi Guvernul un amestec periculos. Deci, după ce guvernul american l-au scos afară, nici măcar nu sesizează pericolul în care se află confundând-L pe Dumnezeu cu religia. Înţeleg că religia şi chiar biserica care şi-au pierdut esenţa şi influenţa să fie separată de  guvern, dar să-L elimini oficial pe Dumnezeu din viaţa guvernamentală este strigător la cer.  
Încotro te duci America? Trezeşte-te!!!!!
Mi-este foarte greu să scriu acest articol şi să vă prezint realităţi dramatice, Nenorociri fără precedent abătute asupra ţării fondate pe principii creştine, poporului a cărui Dumnezeu era Domnul, ţării care a trimis misionari şi a ajutat întreaga lume sub toate aspectele vieţii, ţării care a fost speranţa Israelului, ş.a.m.d.

top

DATORIA NAŢIONALĂ AMERICANĂ
Sa să nu creez confuzie prezint cele de mai jos în engleză şi vă rog să faceţi evaluarea reală:
U.S. NATIONAL DEBT CLOCK 
The Outstanding Public Debt as of 16 Jun 2011 at 04:54:12 AM GMT is: $14,349,650,167,370.04 The estimated population of the United States is 310,761,368, so each citizen's share of this debt is $46,175.79. The National Debt has continued to increase an average of $3.94 billion per day since September 28, 2007!
Aşa cum se vede fiecare american de o zi sau de o sută de ani făcând parte din populaţia SUA este încărcat cu o datorie de peste 46 mii dolari, cei mai mulţi neavând nici o vină. Situaţia este şi mai gravă luând în considerare că datoria naţională creşte cu fiecare zi cu patru miliarde dolari.
SUA este datorată Chinei cu peste o mie de miliarde dolari. Neputinţa americană de plată stârneşte îngrijorarea şi la Estici.  Directorul Departamentului de Analiză de la Banca Centrală a Chinei, Zhang Jianhua, a declarat că îngrijorările legate de incapacitatea guvernului american de a-şi rambursa datoriile ar putea genera o creştere a randamentelor pentru bondurile americane şi ar determina volatilitatea preţurilor pentru obligaţiunile SUA.
Limita maximă autorizată de Congesul SUA a datoriei americane este 14,294 miliarde dolari.
Ben Bernanke, preşedintele Rezer¬vei Federale, a avertizat ca absenţa unui acord privind ridicarea plafonului de îndatorare a Statelor Unite poate afecta la modul cel mai serios posibil credibilitatea ţării. El a declarat că SUA va intra în incapacitate de plată la obligaţiuni în cazul în care Con¬gresul nu va ridica plafonul de îndatorare pana la 2 august 2011. Dacă guvernul american nu-şi va onora obligaţiunile care ajung la scadenţă, până în 15 august 2011, SUA riscă să intre în domeniul de incapacitate de plată. Mai mult decât atât dacă plafonul de îndatorarea nu va fi majorat până în august 2011 SUA intră la nivelul financiar de supraveghere cu implicaţii negative.
Preşedintele Barack Obama a afirmat pe postul de televiziune NBC că Statele Unite pot „reintra în criza financiară” dacă nu se va găsi o soluţie la problema datoriei. 
Fondul Monetar Internaţional a estimat datoria publică a SUA până la 99.5 la sută din PIB pentru anul 2011 cu o creştere până în 2013 până la 105.6 la sută din PIB.

Cartea Cărţilor, Scriptura are răspuns la nenorocirile pe care le experimentăm şi are şi soluţia:  Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană,(îndreptăţiţi de El ca şi copii ai lui Dumnezeu) fără vină,(având vinovăţia, oricât de mare ar fi, ştearsă prin trupul şi sângele Domnului) şi în pace (cu noi înşine şi cu Dumnezeu). Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire (de aceea nu a venit încă că te aşteaptă şi pe tine. Nu mai amâna!) (2 Petru 3:11-15)

top

Aprilie 2011
NENOROCIREA CUTREMURULUI DIN JAPONIA
Nenorocirea produsă în 11 martie 2011, de cutremurul de 9 grade pe scara Richter, urmată de un tsunami devastator a ajuns să fie evaluată la peste 300 miliarde dolari, fiind considerată a fi cel mai mare dezastru din istoria modernă a Japoniei, după cum estimează guvernul nipon, citat de Reuters. Nenorocirea a înghițit  în jur de 30 mii de vieți (morți și dispăruți). Peste 158.000 de persoane au rămas fără curent electric, 210.000 au rămas fără apă curentă. Peste 46 mii de cădiri au fost distruse complet. Alte mii de clădiri au fost distruse parțial. Personal, am văzut, zgârâie norii japonezi mișcându-se considerabil, candelabrele dinăuntru atingând tavanul. Nenoricirile cele mai mari, însă, pentru viața terei au fost distrugerea centralelor nucleare din Fukushima. 
Cutremurul a durat cca 6 minute, urmat de peste 42 replici cu magnitudini între 4,5 și 7,9. Cel mai devastator după cutremur a fost un tsunami creat imediat care s-a deplasat la suprafața Pacificului cu 700-800 km/h, și care a format valuri devastatoare de peste 15 metri.
Cutremurul din 11 martie, cu epicentrul în regiunea Tohoku din Oceanul Pacific, în aprpierea orașului Sendai a avut hipocentrul la o adâncime de 24,4 km. Insula principală japoneză s-a deplasat cu 2,4 metri şi axa Pământului cu 10 centimetri. În urma cutremurului conform informațiilor transmise de NASA ziua s-a scurtat cu 1,8 microsecunde, datorită măririi rotației Pământului. 
Revista virtuală Manufacturing.net în 12 aprilie 2011, a publicat un articol șocant scriind că nenorocirea radioactivă a Japoniei este mai mare decât cea creată de Cernobâl, în Ucraina la 26 aprilie1986.  Locuitorii localităților aflate la peste 40 de km de Fukushima au fost avertizați oficila de pericolul radioactiv. Contaminarea radioactivă a apelor oceanului Pacific a devenit o mare îngrijorare pentru întreaga lume.
A treia economie din lume încearcă să-și revină după dezastrul fără precedent care a lovit Japonia. Mai multe țări au restrictionat sau interzis de-a dreptul importul de alimente din Japonia după detectarea radiațiilor provenind de la Fukushima Daiichi, iar criza nucleară și penele în alimentarea cu energie electrică au întrerupt lanțurile de producție în fabricile de mașini si electronice, atingând puternic și agricultura japoneză în faza de cultivare pe scare largă a orezului, de care depinde hrana țării.
La fix o lună de la triplul dezastru, Japonia a fost zguduită de un nou cutremur puternic, tot în zona de nord-est. Noul seism, cu o magnitudine inițiala de 7,1 grade pe scara Richter, revizuită ulterior la 6,6, a fost resimțit tot în regiunea afectată în urmă cu o lună, iar autoritățile au emis un avertisment de tsunami.

NENOROCIREA NUCLEARĂ
Anul 2011, după cutremurul din Japonia, a luat o întorsătură de 180 de grade referitor la investițiile în centralele nucleare. Dacă Japoniei, cu o tehnologie de vârf, i s-a întâmplat așa ceva ce va fi cu restul lumii.
Potrivit raportului Societăţii Nucleare Europene (ENS) la 19 ianuarie 2011, pământul deține 442 de reactoare nucleare operaţionale în 29 de ţări, cu o capacitate totală netă de peste 375.000 megawaţi precum şi alte 65 de reactoare în proces de construcţie.
În ordinea numărului de rectoarea nucleare funcționale, ENS a prezentat lista următoare: 1.SUA – 104 reactoare (cu o capacitate de 100.747 megawaţi); 2. Franţa – 58 reactoare (63.130 MW); 3. Japonia – 54 reactoare (46.821 MW); 4. Rusia – 32 reactoare (22.693 MW); 5. Coreea de Sud – 21 reactoare (18.698 MW); 6. India – 20 reactoare (4.391 MW); 7. Marea Britanie – 19 reactoare (10.137 MW); 8. Canada – 18 reactoare (12.569 MW); 9. Germania – 17 reactoare (20.490 MW); 10. Ucraina – 15 reactoare (13.107 MW); 11. China – 19 reactoare – 13 în China continentală şi 6 în Taiwan (10.058 MW); 12. Suedia – 10 reactoare (9.298 MW); 13. Spania – 8 reactoare (7.514 MW); 14. Belgia – 7 reactoare (5.926 MW); 15. Republica Cehă – 6 reactoare (3.678 MW); 16. Elveţia – 5 reactoare (3.263 MW); 17. Finlanda – 4 reactoare (2.716 MW); 18. Ungaria – 4 reactoare (1.889 MW); 19. Slovacia – 4 reactoare (1.816 MW); 20. Argentina – 2 reactoare (935 MW); 21. Brazilia – 2 reactoare (1.884 MW); 22. Bulgaria – 2 reactoare (1.906 MW); 23. Mexic – 2 reactoare (1.300 MW); 24. Pakistan – 2 reactoare (425 MW); 25. România – 2 reactoare (1.300 MW); 26. Africa de Sud – 2 reactoare (1.800 MW); 27. Armenia – 1 reactor (375 MW); 28. Olanda – 1 reactor (487 MW); 29. Slovenia – 1 reactor (666MW)
La cele de mai sus se adaogă lista celor 65 de reactoare aflate în construcţie: Argentina – 1 reactor (692 MW); Brazilia – 1 reactor (1.245 MW); Bulgaria – 2 reactoare (1.906 MW); China – 29 reactoare, 27 în China continentală şi 2 în Taiwan (27.230 MW); Finlanda – 1 reactor (1.600 MW); Franţa – 1 reactor (1.600 MW); India – 5 reactoare (3.564 MW); Iran – 1 reactor (915 MW
Japonia – 2 reactoare (2.650 MW); Coreea de Sud – 5 reactoare (5.560 MW); Pakistan – 1 reactor (300 MW); Rusia – 11 reactoare (9.153 MW); Slovacia – 2 reactoare (762 MW); Ucraina – 2 reactoare (1.900 MW); SUA – 1 reactor (1.165).
Așa cum se poate ușor constata, reactoarele nucleare sunt răspândite pe toată fața pământului. Cât timp sunt sub control, sunt benefice, când au scăpat de sub control devin un mare pericol public. Una din marile provocări mondiale este controlul deșeurilor radioactive.
La o lună de la tragedia naturală și nucleară din Japonia, cea mai mare rezervă de deșeuri de plutoniu din lume atinge punctul critic. Muntele radioactiv nu se găsește la Fukushima, ci în Marea Britanie, mai precis în Sellafield, Cumbria.The Independent declară că executivul britanic înaintea nenorocirii din Japonia,  a alocat 7 miliarde de euro, prin care muntele de deșeuri radiocative să fie transportat în Japonia. Japonezii, avea nevoie de combustibil MOX, care este un amestec de plutoniu și uraniu natural sau uraniu sărăcit, fabricat la Sellafield, unde guvernul britanic construiește deja o a doua fabrică de MOX în valoare de mai multe miliarde de euro. Japonia a dat de înțeles că cel mai curând, peste 10 ani poate se vor mai face achizitii de MOX din Marea Britanie. În 10 ani centrala nucleară britanica va mai furniza 1000 tone de MOX, și e riscul a se închide în curând, dacă nu are destinatar pentru livrarea deșeurilor.

EXPLOZIE COSMICĂ FĂRĂ PRECEDENT
NASA a anunțat producerea unei explozii înspăimântătoare, fără precedent, în istoria recordurilor, la 3,8 miliarde ani-lumină ce a fost observată la data de 28 martie 2011. Explozia este cea mai puternică și cu cea mai lungă durată de timp din cele observate până în prezent, informează MaxiSciences. Explozia, care încă nu-și are o explicație științifică, a fost captată de mai multe telescoape NASA, inclusiv celebrul telescop spațial Hubble, și de satelitul American Swift. "Știm corpuri în galaxia noastră care ar putea produce explozii repetate, dar există mii și milioane de explozii cu mult mai puțin puternice decât ceea ce am observat. Este cu adevărat ceva extraordinar, nemaiîntâlnit" a spus Andrew Fruchter, astronom la Space Telescope Science din Baltimore.

Scriptura nu ne lasă fără răspuns la vremurile ce le trăim şi ne relatează în mod direct şi explicit, nenorociri ale vremurilor din urmă: Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumă; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari în cer. (Luca 21:11); Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, ...( Luca 21:25); În zilele acelea... voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, ...( Ioel 2: 29-30; Faptele apostolilor 2:19)
Isaia a profeţit pentru vremurile din urmă spunând că va veni o vreme când omul se va uita spre pământ şi va fi lipsit de nădejde: „ va fi ...  un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare; uitându-se la pământ, nu vor vedea decât întuneric şi strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui.” (Isaia 5:30).

top

Martie 2011
NENOROCIRI - 44 MILIOANE PĂMÂNTENI SUB PRAGUL SĂRĂCIEI
Preşedintele Băncii Mondiale, Robert Zoellick, în 20 februarie 2011, a declarat pentru agenţia AFP că preţurile alimentelor a ajuns la un nivel alarmant ajungându-se la peste 44 milioane de pământeni sub pragul sărăciei. “S-a atins cota de alertă. Am cerut să se considere alimentaţia prioritatea numărul unu în 2011 al întâlnirilor grupului G20, a ţărilor celor mai dezvoltate”, a spus Zoellick, după un discurs ţinut în faţa miniştrilor de Finanţe din G20, reuniţi la Paris. Infl aţia preţurilor produselor alimentare va încuraja creşterea ofertei din agricultură, însă în următorii doi ani ar putea genera probleme p r e c u m tensiuni sociale şi căderea anumitor guverne, a adăugat el.
Potrivit raportului Băncii Mondiale, în a doua jumătate al anului 2011, peste 44 de milioane de persoane de pe tot globul au trăit sub pragul sărăciei severe. La începutul anului 2011 peste 1,2 miliarde de persoane se confruntă cu o sărăcia extreme de gravă, fi i n d a f e c taţi de foame cronică.
Potrivit lui Zoellick, creşterea preţurilor la produsele alimentare, într-un timp atât de scurt după criza din 2007-2008, sugerează că nu a fost vorba de un eveniment care s-a produs o singură dată. Preţurile la grâu, porumb şi soia au atins maximul ultimelor 30 de luni în ultimele zile, după mai multe recolte proaste, restricţii la export, stocuri extrem de reduse şi creşterea cererii în ţările în curs de dezvoltare pentru b i o e n e rgia din Statele Unite şi Europa.
Desigur că fenomenul creşterii preţurilor la alimente în vedem cu toţii. Global, luate ţările lumii, sărace şi bogate, în luna ianuarie 2011 preţurile la alimente au crescut c u 1 , 5 la sută.
Benzina creşte galopant. Noi, cei din vestul SUA ne facem socotelile văzând că benzina se apropie de 4 dolari pe galon, creştere dată de unii pe războiul din Libia, care dădea 2 la sută din producţia de petrol a lumii.
Profetul Isaia spune că va veni vremea de strâmtorare când omul se va uita spre pământ şi va fi lipsit de nădejde: „În ziua aceea, ....; uitându-se la pământ, nu vor vedea decât întuneric şi strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui.” (Isaia 5:30). Vremurile de strâmtorarea ce vor veni vor fi unice. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. (Dan. 12:1).

top

NENOROCIRI - SCHIMBĂRI CLIMATERICE BRUŞTE
Locuitorii oraşului Nowata din partea de nord a oraşului Oklahoma, vineri 18 februarie 2011, au experimentat ceva neobişnuit. După ce la începutul săptămânii temperatura era de minus 31 de grade Fahrenheit (mai frig ca la Polul Sud), la sfârşitul aceleiaşi săptămâni ajunsese la plus 79 de grade Fahrenheit. . Cei peste 3000 de locuitori ai oraşului Nowata au experimentat o trecere bruscă de la înzăpezire la posibilitatea de a sta la plajă. Oamenii de ştiinţă în climatologie au pus vina pe încălzirea globală care a produs modifi cări bruşte şi de neaşteptat. Oklahoma de obicei este o vreme schimbătoare dare nici chiar aşa. Este o vorbă: ”Dacă nu-ţi place vremea în Oklahoma aşteaptă cinci minute”

 LUNA IUNIE 2010 CU CEA MAI RIDICATA TEMPERATURA ÎN CARTEA RECORDURILOR

Anul 2010 a ajuns ca la jumatatea lui, la începutul lunii iulie, sa fie considerat cel mai calduros an din istoria înregistrarilor temperaturilor pamântului. E adevarat ca aici, în nord-vestul Americii, cel putin în zona Portland Oregon am avut parte doar de o saptamâna excesiv de calda, si suntem în luna iulie, friguroasa, dar trebuieprivit fenomenul încalzirii la nivelul întregului sistem solar. Nu disct de fenomenul „încalzirii globale”, care fiind transformat din aspect climatic, meteorologic în aspect politic si-a pierdut semnificatia.

 

Oamenii de stiinta înca nu au venit pâna în luna iulie 2010 cu explicatii autentice la temperaturile ridicate din primele sase luni ale anului curent, considerate cele mai ridicate temperaturi înregistrate pe planeta pâna în prezent, relateaza AFP, citata de Mediafax.

În perioada ianuarie - iunie, 2010 potrivit datelor Agentiei americane pentru Ocean si Atmosfera (NOAA) ”temperatura medie pe glob, pe mare si uscat înregistrata a fost în medie de 14,2 grade Celsius, (57.6 grade Fahrenheit) cu 0,68 grade Celsius (33 grade Fahrenhiet) mai mult decât media înregistrata în secolul al XX-lea, cu atingeri maxime în lunile aprilie – iunie în Europa Centrala, Nordul Canadei, Nordul si Vestul Africii precum si bazinul Caraibelor", a declarat Jean-Pierre Ceron, adjunctul directorului serviciului de climatologie din cadrul Meteo France. "Tendintele legate de încalzirea climatica sunt evaluate în cadrul unor intervale de zece ani, si nu la o scara de câteva luni. Toate recordurile arata depasiri fata de datele anterioare", a dezvaluit el. Este însa dificil de evaluat încalzirea planetei cu 0,7 grade Celsius într-un secol, raportata la emisiile de gaz de sera, si "fluctuatiile" climatului, cauzate de fenomene naturale.

"Oceanul Pacific se încalzeste si au loc fenomene de reajustare, care perturba toate tipurile de clima din zona intertropicala si chiar dincolo de aceasta", a declarat omul de stiinta francez, Herve Le Treut, care atribuie, "in parte", recordurile din 2010 acestui fenomen natural. Potrivit NOAA, iunie 2010 a fost cea de a 304-a luna consecutiva, cea mai calda la nivel global, în comparatie cu media înregistrata în secolul al XX-lea. "Este, astfel, vorba despre 25 de ani de anomalie. In acest caz, vorbim deja despre climat, nu mai vorbim despre meteorologie. Pamântul se încalzeste, într-un ritm foarte rapid", a subliniat Le Treut.

Met Office, serviciul meteorologic britanic, este de aceeasi parere. "In primul deceniu al mileniului trei, s-a înregistrat ce mai ridicata temperatura în istoria recordurilor climatice", datele din 2010 "sunt un indiciu in plus asupra încalzirii climatului", a declarat Barry Gromett, purtatorul de cuvânt al acestei institutii.NENOROCIRI ALE SOARELUI

Dupa un an de testari, la 5 iulie 2006, echipa de lucru NASA au calibrat satelitul RHESSI pentru obtinerea unei imagini de înalta rezolutie a petei negre numite Nebuloasa Crab (Crab Nebula). Cu ajutorul satelitului RHESSI în mod continuu se obtin informatii tehnice valoroase în ce priveste structura nebuloasei, cât si evolutia petelor solare.

Satelitul Ramaty sau RHESSI poarta numele cercetatorului timisorean Ramaty Reuven. RHESSI este Reuven High Energy Solar Spectroscopic Imager si în 2001 a fost lansat de NASA cu scopul de a studia exploziile solare si radiatiile emise de acestea, chiar în momentul în care se produc. Gratie cercetarilor lui Ramaty, RHESSI poate realiza imagini color performante si de rezolutie mare din interiorul exploziilor solare. De altfel, RHESSI este primul satelit care a fotografiat spectrul de raze X si Gamma emis de o explozie solara. (Ca o paranteza, Reuven Ramaty, nascut în Timisoara în februarie 1937, de origine maghiara, a facut studiile universitare la Tel Aviv, a emigrat în SUA în 1961, a terminat doctoratul la UCLA, si din 1967 pâna la moarte s-a dedicat studiilor fizicii spatiale. A murit în 2001 la vila sa din Maryland).

De curând, satelitul NASA, RHESSI, a masurat Soarele cu o precizie mai mare chiar decât cea din timpul eclipselor solare. Astfel s-a descoperit ca rotatia Soarelui cauzeaza bombarea mijlocului stelei mai mult decât s-a prevazut. Bombarea prevazuta este de 7.8 milisecunde de arc. Cercetatorii însa au anuntat în luna octombrie 2009 ca Soarele este de fapt turtit cu mai mult de 8 milisecunde de arc. Mai mult, bombarea este mai pronuntata în timpul perioadelor de activitate solara ridicata.

Odata cu aceasta masuratoare la o noua scara, un fenomen cu totul nou a intrat în vizorul oamenilor de stiinta. Circumferinta schimbatoare a Soarelui se modifica aparent de la “crestele” magnetice de pe suprafata sa, care în mod subtil imita structura cojii unui pepene galben.

Deviatiile de la forma de elipsoid perfect are implicatii în modul în care Soarele îl atrage pe Mercur sau în modul în care nucleul solar este modelat. Probabil aceasta forma determina si propagarea undelor acustice în interiorul Soarelui.

Când Soarele devine mai activ, suprafata sa se acopera de pete si se observa mai multe eruptii solare. Cercetarile stiintifice declara soarele în a doua parte a existentei, a puterii de încalzire. Oamenii de stiinta spun ca într-un viitor necunoscut Soarele va trece într-o stare giganta rosie apoi se va transforma într-o pitica alba creind o nebuloasa planetara.

Scriptura spune ca înainte de venirea Domnului vor fi semne în soare; ca în timpul necazului unic din istorie a treia parte din Soare va fi lovita la sunetul celui de-al patrulea înger (Apocalipsa 8:12) si îsi va pierde din putere. Tot în timpul acelui necaz, Scriptura spune ca Soarele se va reface si ca o a patra urgie a necazului, Soarele se va încalzi asa de tare ca va arde pe locuitorii pamântului. (Apocalipsa 16:8).

Dupa ce soarele îsi va îndeplini misiunea Domnul Isus a spus ca, soarele se va întuneca, luna nu-si va mai da lumina ei, stelele vor cadea din cer, si puterile cerurilor vor fi clatinate.’ (Matei 24:29, Marcu 13:24).

Oamenii de stiinta ajung tot mai mult la concluzia ca sursa încalzirii climatice, care omul nu o poate controla este reprezentata de modificarile abnormale petrecute în Soare în ultimii ani. Astfel, Soarele este mai luminos cu 0.1 la suta fata de acum o suta de ani, câmpul magnetic a crescut cu 2.3 fata de 1901.

Încalzirile accentuate au început prin secolul al 17-lea. Temperatura pamântului a crescut cu 0.36 grade F (0.2 grade C) în ultimii 30 ani. Temperatura în crestere este observata cel mai mult la cei doi poli cu efecte puternice în topirea ghetarilor, în migrarea animalelor si plantelor, în modificarea ozonului.

Nevoia de apa pentru viata omului, animalelor si plantelor este periclitata de încalzirea climatica existenta. Conform studiilor facute la Stanford University si relatate în ziarul Fiancial Times apa este necesara pentru produse alimentare si bunuri de consum astfel: 200 litri de apa trebuie pentru a produce un kilogram de orez, 500 litri de apa pentru a produce 1 kilogram de cartofi, 53 litri pentru o portocala, 450 litri pentru un ou, 550 litri pentru o felie de pâine, 18 mii litri de apa pentru 1 kilogram de unt, 5,300 litri de apa pentru un kilogram de bumbac, 200 mii litri pentru 1 kilogram de lâna, 150 mii litri pentru a produce o masina si pentru a produce un cip pentru computer trebuie 75 litri apa. Insuficienta apei va produce mari tulburari ale vietii si economiei.

Asa cum am mai la aceasta rubrica, încalzirea climatica în cea mare masura este datorata de cresterea intensitatii si marimii petelor solare. Petele solare au un impact direct asupra temperaturii si luminozitatii soarelui si implicit asupra temperaturii pamântului. Schimbarea temperaturii este rezultatul direct al efectelor petelor solare.

Încalzirea climatica, numita încalzire globala, a devenit un alt instrument al terorii politice în lume prin marile puteri ONU, UE, SUA, etc. Ce este interesant e ca deocamdata oamenii politici ai vremii de azi se arata convinsi si încearca sa convinga si pe cei ce-i asculta ca schimbarile de clima se datoreaza poluarii activitatilor umane. Din banii colectati de la taxe, se cheltuie astfel sume enorme în cercetare si încercarea unor metode de reducerea a poluarii.

În ciuda cuvântarilor politicienilor vremii, NewsMax.com, a publicat doua rapoarte care focalizeaza încalzirea globala, însa, pe schimbarile produse în soare.

Unul din rapoarte este dat de National Geographic News sustine ca “Încalzirea simultana a Pamântului si a planetei Marte nu are de-a face cu activitatea umana, ci este un fenomen natural neexplicat”.

Al doilea raport similar este dat de NASA’s Mars Global Surveyor, care consemneaza modificari ale concentratiei de bioxid de carbon din jurul planetei Marte, care din nou nu are nimic de-a face cu poluarea umana.

Radiatiile solare crescânde supraîncalzesc Pamântul si Marte deopotriva.

Radiatiile solare sunt accentuate si de modificari ale câmpului magnetic solar si de explozii ale altor constelatii. Se presupune ca schimbarile în clima Pamântului sunt legate de perturbari neexplicate produse în miscarea Soarelui si Pamântului prin cunoscuta galaxie Calea Lactee.

Desigur ca politicienii zilelor noastre necredinciosi Scripturii când nu au explicatii clare pun vina pe om si activitatile umane.

Cartea Cartilor, Scriptura, însa, are raspuns la nenorocirile produse sub fenomenul cunoscut, încalzire globala. Încalzirea globala produsa de perturbari ale Soarelui contine o alta telegrama trimisa ca înstiintare ale vremurilor din urma.

Fiindca toate aceste lucruri au sa se strice, ce fel de oameni ar trebui sa fiti voi, printr-o purtare sfânta si evlavioasa, asteptând si grabind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, si trupurile ceresti se vor topi de caldura focului? Dar noi, dupa fagaduinta Lui, asteptam ceruri noi si un pamânt nou, în care va locui neprihanirea. De aceea, preaiubitilor, fiindca asteptati aceste lucruri, siliti-va sa fiti gasiti înaintea Lui fara prihana, (îndreptatiti de El ca si copii ai lui Dumnezeu) fara vina,(având vinovatia, oricât de mare ar fi, stearsa prin trupul si sângele Domnului) si în pace (cu noi însine si cu Dumnezeu). Sa credeti ca îndelunga rabdare a Domnului nostru este mântuire (de aceea nu a venit înca ca te asteapta si pe tine. Nu mai amâna!) (2 Petru 3:11-15)

 

 

Decembrie 2009

NENOROCIRI DEZBATUTE LA COPENHAGA

Dezastrele naturale au luat viata a sute de mii de oameni, în anul 2009, prin uragane si furtuni care au procovat inundatii fatale pentru zeci de mii de locuitori.

În contextul conferintei internationale de la Copenhaga, presedintii statelor membre UE, dar si lideri mondiali s-au întrunit pentru a stabili un nou document care sa intre în vigoare dupa expirarea Protocolului de la Kyoto din 2012.

Întâlnirea din capitala Danemarcei a urmarit încheierea unui acord la nivel mondial pentru realizarea unei baze politice si juridice care sa asigure reducerea emisiilor de carbon cu 20% pâna în 2020.

Cele mai semnificative si fatale cataclisme naturale s-au produs în urma unor schimbari climatice, cauzate, conform sustinatorilor mediului, de încalzirea globala.

1. Raspândirea bolilor. În timp ce tarile din nord se încalzesc, insectele purtatoare de microbi si diverse boli migreaza în nord, astfel ca unii specialisti cred ca acesta este un motiv pentru care malaria înca exista, desi a fost eradicata în Peru, acum 40 de ani. Defrisarile si încalzirea globala au dus la o renastere a tântarilor purtatori de boli transmise în Amazonul peruvian.

2.Ape calde si formarea mai multor uragane. În timp ce temperatura oceanelor se ridica, ea creste si posibilitatea formarii de uragane mai frecvente si mai puternice.

3. Secete si valuri de caldura. Se preconizeaza schimbari climatice, care vore crea secete în Africa si în Europa. Apa a devenit deja o raritate în Africa, si potrivit Grupului interguvernamental de experti în evolutia climei , încalzirea globala va agrava situatia actuala, putând duce catre conflicte si chiar razboaie.

Asociatia Mondiala de Meteorologie a anuntat la summitul despre schimbarea climatica organizat de Natiunile Unite la Copenhaga ca aceasta decada e pe cale sa devina cea mai calduroasa perioada de când se înregistreaza temperaturile, din 1850, iar anul 2009 ar putea fi în top cinci.

Meteorologii britanici au prezentat în cadrul conferintei de la Copenhaga rapoarte conform carora, în anul 2010 s-ar putea depasi tempetaruile maxime record din 1998. Studiile lor arata ca valoare medie la nivel mondial va fi depasita cu 0.6 grade Celsius. Protectia padurilor este una dintre marile mize ale summitului din Copenhaga pentru state ca Brazilia, Indonezia sau cele din Bazinul Congo. Deforestarea este responsabila pentru aproape o cincime din emisiile de gaze cu efect de sera în lume, mai mult decât sectorul transportului.

4. Consecintele economice. Cele mai multe dintre efectele încalzirii globale antropice vor fi negative, iar acestea vor conduce catre consecinte economice în dreptul tarilor lumii. Uraganale cauzeaza pagube de miliarde de euro, ele sunt sursa pentru aparitia bolilor care la rândul lor, implica bani pentru tratamente si controale. Efectele încalzirii globale augmenteaza conflictele între tari si societati.

5. Topirea ghe?ii la cele doua poluri ale Pamântului. Topirea ghetarilor ridica nivelul marilor si oceanelor. Conform Centrului National de Date despre Zapada si Gheata, daca toti ghetarii s-ar topi astazi, marile ar creste cu pese 70 metri. Totodaa topirea ghetii va dezechilibra ecosistemului global. Calotele de apa dulce când se topesc, vor desalina oceanul. Desalinizarea va da peste cap curentii oceanici care regleaza temperaturile.

Expertii World Wide Fund for Nature (WWF) au declarat ca încalzirea climei determina eliberarea unor mari cantitati de metan si de alte gaze cu efect de sera în regiunile polare, în conditiile în care, pâna în prezent, aceste gaze erau “captive în gheata”. Fenomenul care se formeaza duce la topirea gheturilor arctice. Ciclul se continua cu marirea suprafetelor oceanice si a cantitatii de energie solara absorbita, care mai departe provoaca o crestere si mai mare a temperaturilor.

Cresterea temperaturii va provoca schimbari în peisaje în cercul Artic, ceea ce va pune în pericol mai multe specii de animale. Doar cele mai adaptabile vor supravietui. De asemenea, calotele sunt de culoare alba, si reflecta lumina soarelui, o mare parte din ea se întoarce în spatiu, mai departe racind Pamântul. În cazul în care calotele de gheata se topesc, singurul reflector ramâne oceanul. Culorile inchise absorb lumina soarelui, încalzind astfel Pamântul.

Revista Natural England a prezentat un raport în cadrul conferintei din Danemarca potrivt caruia aciditatea oceanelor, provocata de dioxidul de carbon eliminat în atmosfera în urma activitatilor umane reprezinta un pericol imens, o bomba cu ceas pentru foate formle de viata submarina.

Oamenii de stiinta neputând explica fenomenul dau vina pe încalzirea globala, care a ridicat temperaturile de doua ori mai rapid în nordul îndepartat, fata de oricare alta regiune a Terrei.

Unul dintre efectele negative ale încalzirii globale descoperite recent este transformarea ursilor polari în canibali. Activistii care lupta pentru mediu spun ca ursii polari au ajuns sa se mânânce între ei, fiind obligati fiindca gheata arctica se formeaza tot mai greu si animalele au la dispozitie o platforma tot mai mica de pe care sa vâneze foci.

În 2009 Asia a fost lovita de un lant de dezastre naturale: inundatii, cicloane si uragane fara precedent în ultimele decenii. În Filipine, Indonezia si India sute de mii de oameni au fost evacuati de armata, dar numarul victimelor a depasit cele mai dramatice asteptari. În decurs de aproape o saptamâna , continentul asiatic a fost devastat pe rând de cutremurul din Indonezia, tsunamiul din Insulele Samoan si taifunul Ketsana din Asia de Sud-Est.

Taifunul Ketsana a fost cel mai puternic din ultimii 40 de ani, ducând la moartea a peste 500 de oameni si producând pagube materiale uriase. Pe de alta parte, fara sa aiba o legatura directa-demonstrata cu efectele încalzirii globale cauzate de noxele capitalismului, cutremurul din Sumatra a luat viata a peste 5000 de oameni, înghitind sate întregi.

Nu doar Asia a suferit din cauza efectelor schimbarilor climatice, ci si tari dezvoltate ca Marea Britanie, Italia sau Turcia unde au avut loc, în acest an, celemai puternice inundatii din ultima decada.

La jumatatea lunii decembrie 2009 bilan?ul mortilor infecta?i cu virusul A (H1N1) a ajuns la peste 10.600 în peste 208 tari si teritorii de pe tot globul si peste 500 mii de persoane care necesita înterven?ie imediata fiind diagnostica?i având gripa porcina, perioada în care vaccinul împotriva acestei boli este în faza de testare.

4 Octombrie 2009

NENOROCIRI ALE LUNII SEPTEMBRIE 2009

În ziua de 26 Septembrie 2009 furtuna tropicala Ketsana a lovit insulele Fipine producând moartea a peste 308 persoane din care 293 în capitala Manila si îmrejurimi. Ketsana a provocat moartea a altor 24 persoane în Laos, 17 în Cambodgia, 162 morti si 616 raniti în Vietnam.

În aceiasi zi, 26 septembrie 2009, un cutremur cu magnitudinea 8 a provocat un tsunami ce a curmat peste 176 de vie?i în insulele americane Samoa din Oceanul Pacific de Sud.

La 28 Septembrie 2009 Indonezia a fost lovita de un seism de 6,6 grade care produs 1,100 decese, si înca sâmbata 3 octombrie erau estimari a 3000 la 4000 sub darâmaturi.

India a suferit enorm în urma inundatiilor de la sfârsitul lunii septembrie producând mari pagube si moartea a cel putin 200 persoane.

La sfârsitul lunii sepembrie 2009 bilantul mortilor infectati cu virusul A (H1N1) a ajuns la peste 4000 pe tot globul si peste 340 mii de persoane care necesita înterventie imediata fiind diagnosticati având gripa porcina, perioada în care vaccinul împotriva acestei boli este în faza de testare.

FLAMÂNZII LUMII AU DEPASIT MILIARDUL
La Roma în 19 iunie 2009, reprezentatii Natiunilor Unite au declarat: ”Una din sase persoane pe glob, ori mai mult de un miliard de oameni sunt flamânzi, ca efect al crizei economice si cresterii pretului la produsele alimentare” La situatia de anul trecut (915 milioane) s-au mai adaogat peste 100 milioane de flamânzi, persoane care au parte de mai putin de 1.800 calorii pe zi.
Organizata Mondiala a Sanatatii a cerut gasirea solutiilor de investitii în agricultura si prelucrarea produselor agricole.

top

CALIFORNIA = STATUL AURULUI - ÎN RUINA

În urma cu vreo zece ani am întâlnit un român din zona Walla-Walla, centru-sudul statului Washington, SUA, care a venit în America în urma cu vreo cincizeci de ani. Cu un alt grup de români din zona de est al Americii au migrat spre vest înspre California, în cautare de aur, dar nu au putut avea acces la aurul californian si s-au îndreptat spre nord-vestul Americii ajungând în statul Washington.

Statul California este numit statul aurit (golden state) prin bogatia de aur ce a fost gasita aici. California este locul celor mai mari fabrici americane si Silicon Valley este cel mai mare centru în tehnica informaticii. California este statul american cu cea mai mare populatie, peste 38 milioane de locuitori. Gross Domestic Products este de 1,8 miliarde dolari, cel mai mare între statele americane.
Niciodata nu s-ar fi putut spune ca acest stat se va ruina.

La jumatatea anului 2009 cele mai multe judete ale Californiei au ajuns la pamânt. În industria de imobilare, persoane fizice, familii, sunt în una din cele mai grave stari în ce priveste platirea lunara a împrumutului bancar pe case. Luând ca referinta neplata împrumutului pe o perioada mai mare de 90 de zile situatia pe judete este: Los Angeles 5,32 procente; Monterey 8,02; Imperial 8,13; San Bernardino 8,66; Madeira 9,21; San Jaoquin 9,53; Riverside 10,2; Merce 10,57...
Rata de somaj a Californiei, în iunie 2009, a ajuns, oficial la 11,5 procente, cea mai ridicata de la al doilea razboi mondial încoace. Expertii spun ca daca nu se recupereaza economia americana, California va ajunge în curând la o rata a somajului de 15 procente, care, luând în considerare persoanele care nu mai beneficiaza de somaj, rata va atinge la 25 procente, depasind rata de somaj din Marea Depresie.

Administratia de la Washington nu da ajutor Californiei, prin cuvintele presedintelui Obama spunând: ”California este prea mare sa cada” ”Descurcati-va singuri. V-am dat portia din pachetul de stimulare si nimic mai mult” . Asa a spus si despre General Motor si a cazut.

top

NENOROCIRI determinate de calcarea principiilor Scripturii

America, America
America este o tara fondata pe principii ale Scripturii si încalcarea acestora a determinat aruncarea ei pe panta distrugerii. Sunt cel putin doua principii scripturale calcate de americani care au dus la nenorocirea financiara existenta: ”O mostenire repede câstigata la început nu va fi binecuvântata la sfârsit” (Proverbe 20:21) si cineva daca vrea sa zideasca un turn, nu sta mai întâi sa-si faca socoteala cheltuielilor, ca sa vada daca are cu ce sa-l sfârseasca? (Luca 14:28). În aceste vremuri de pe urma eu pot spune ca psalmistul: Îmi ridic ochii spre munti… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a facut cerurile si pamântul. (Psalmul 121:1-2). Dar tu? Daca nu poti spune la fel, vino la Domnul chiar acum pâna nu e prea târziu. Vino acum!.

top

NENOROCIRI - STRÂMTORARE PRINTRE NEAMURI

Colapsul Industriei Technologice de la începutul acestui secol, care a pornit criza financiara l-am trait prin experienta de somer avuta în America, în 2001, prin lichidarea unei companii din domeniul Informatiei Tehnologice. Când IT ajunsese la investitii peste puterile lor financiare si nu aveau vânzari suficiente sa acopere cheltuielile s-au lansat interventiile bancare, dar în mod gresit, au dus la ce vedem si traim azi, adica criza financiara. Compania AVX Corporation a Kyocera Group Company, fabrica de producere a minicondensatorilor de ceramica (multilayer capacitors) unde lucram cu sotia s-a dus pe râpa în câteva luni.

Urmarind situatia mondiala economica, în luna mai 2009, constatam realitati fara precedent. Toyota, cel mai mare producator de autoturisme, companie în fruntea tehnologiei lean maunfacturing a avut în primul trimestru al anului 2009 o pierdere de 765,8 miliarde yeni (7,7 biliarde dolari) mai mult de cât pierderea avuta de General Motor în aceiasi perioada. De mentionat ca pierderile nete ale companiei Toyota au fost de 343,6 bilioane yeni (3,5 biliarde dolari.).
Companiile de autoturisme Chrysler LLC si General Motors Corp îsi vor închide portile în lunile mai si iunie 2009.

Rata de somaj în SUA a ajuns în Aprilie 2009 la 8.9 la suta cea mai ridicata în ultimii 25 de ani.
Ager Press în mai 15, 2009, a lansat stirea de analiza prin care a afirmat ca rata de scadere economica a primelor 16 tari europene (care folosesc Euro ca moneda nationala de schimb) a scazut la nivelul celui de-al doilea razboi mondial. (most analysts think the region is in its worst slump since the end of World War II).

top

NENOROCIREA GRIPEI PORCINE

Ne confruntam la ora actuala cu o ciuma pe care Organizatia Mondiala a Sanatatii o asociaza cu SARS-ul chinez. Gripa porcina de acest tip (virusul H1N1), la nivelul si cu viteza cu care s-a raspândit este fara precedent.

top

NENOROCIRI NATURALE SI FINANCIARE

Între 1 iunie si 30 noiembrie a fiecarui an are loc formarea uraganelor tropicale în Oceanul Atlantic. Scriu aceste rânduri (14 septembrie 2008) dupa ce uraganul Ike numai ce a trecut lasând în urma ravagii neasteptate.

Pâna în septembrie 2008, uraganele anului cu pierderi de vieti umane sunt: Arthur (30 mai - 1 iunie) a omorât 5 oameni în Belize; Bertha (3 iulie – 20 iulie) a omorât 3 oameni în Bermuda; Dolly (Iulie 20 – 25) a produs 21 morti în Guatemala si New Mexico; Fay (15 – 26 august) a omorât 25 oameni; Gustav (25 august – 4 septembrie) a produs 125 morti, cei mai multi în Haiti, Republica Dominicana, Jamaica; Hanna (28 august – 7 septembrie) a omorât 536 de oameni, cei mai multi în Haiti; Ike (1 – 14 septembrie) a înregistrat pâna acum 96 de morti. La aceste date se adaoga, pagubele materiale de miliarde dolari, evacuarea a milioane de oameni, si multe altele.

Guvernatorul statului Texas, Rick Perry, la 15 septembrie 2008, a declarat ca pagubele materiale provocate de Ike se vor ridica la peste 100 de miliarde dolari, devenind cea mai mare nenorocire naturala din istoria Americii. Uraganul Katrina din 2005 trece pe locul doi cu 68.5 miliarde dolari pagube.

Nenoricirile financiare se tin în lant în America si afecteaza întreaga lume. Cele mai dureroase nenorociri financiare s-au petrecut luni 15 septembrie 2008.

Banca de investitii Merril Lynch, fondata în 1914, care a supravietuit în timpul razboaielor mondiale, în Marea Recesiune, fost un stâlp al tranzactiilor financiare pe Wall Street s-a vândut celei mai mari banci de retail, Bank of America.

În acelasi timp, a patra banca americana de investitii, Lehman Brothers, cu o vechime de 158 de ani (mai veche decât Merril Lynch) a falimentat în urma crizei de pe piata creditelor. Prabusirea celor doua banci vor crea peste 50 mii de someri, ridicând la 150 mii someri americani în institutiile bancare americane în cursul anului 2008.

Compania de asigurari American International Group (AIG) a cerut intrarea sub protectie federala pentru a rezolva criza financiara în care se afla.

Institutiile bancare din întreaga lume au suferit pierderi de peste 500 miliarde dolari datorita crizei create de creditele ipotecare.Se simte tot mai mult necesitatea coptarii bancilor lumii sub un numar restrâns de banci care vor putea fi usor manevrate de guvernul mondial a lui antichrist.

ESTICII (ÎMPARATII RASARITULUI)

Asa cum scriam de ani de zile, în partea de rasarit a Israelului pentru vremurile din urma trebuie sa se ridice o influenta puternica economica, monetara, militara si politico-religioasa care sa determine împaratii lumii sa se uneasca la vremea potrivita si sa se ridice pe cursul râului Eufrat, sa intre în razboi cu Israelul. Batrânul Ioan, ne scrie un amanunt foarte important cu semnificatii ale zilelor de azi: Al saselea înger a varsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Si apa lui a secat, ca sa fie pregatita calea împaratilor care au sa vina din rasarit. Apoi am vazut iesind din gura balaurului si din gura fiarei, si din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semanau cu niste broaste. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite si care se duc la împaratii pamântului întreg, ca sa-i strânga pentru razboiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. – „Iata, Eu vin ca un hot. Ferice de cel ce vegheaza si îsi pazeste hainele, ca sa nu umble gol si sa i se vada rusinea!” – Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieste se cheama Armaghedon. (Apocalipsa 16: 12-16)

 
 
Septembrie 2011

 

 

Determinat de evenimentele curente voi rămâne, ca şi în ediţia din iulie 2011, şi în această ediţie la Estici (Împăraţi ai Răsăritului) şi încadrarea lor în escatologia Scripturii.
Am fost curios să văd, când am atacat, pentru prima dată acest subiect, şi am aflat că am scris, în decembrie 2002, despre lansarea Esticilor în vremurile din urmă, nespecificând cât de aproape vor fi aceste împliniri.
Am urmărit şi urmăresc evoluţia ţărilor din partea de Răsărit, luând ca referinţă, Israelul  şi am două ţinte: China şi India, pentru că aşa cum am afirmat de multe ori, la această rubrică, împăraţii Răsăritului trebuie în vremurile din urmă, să se ridice la nivel de supremaţie, pentru a putea uşor convoca împăraţii lumii pentru lupta de la Armaghedon, amintită în cartea Apocalipsa. Apostolul Ioan prezintă, începând din capitolul 15, cele din urmă şapte urgii ce vor fi vărsate pe pământ, în timpul Necazului Unic din istoria lumii, continuând în capitolul 16, după urgia a şasea, cu un amănunt: Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor, care au să vină din Răsărit. (Apocalipsa 16:12).
Întotdeauna am considerat Statele Unite un exemplul clar de a demonstra pământului că Dumnezeu poate interveni în istorie şi aduna la un loc un popor în care să-şi găsească plăcerea. Aceasta a fost America, pentru mult timp, dar, cu durere constatăm că nu mai este.
Am ajuns vremuri când împărăţiile Răsăritului o iau înaintea Americii.
La sfârşitul anului 2010 miliardarul Warren Buffet, fondator al societăţii de investiţii Berkshire Hathaway, a declarat la Bejing: "Aţi realizat în 15 ani lucruri pe care alte ţări ar reuşi să le facă într-o sută de ani. Aştept cu nerăbdare să văd unde veţi ajunge în 15 ani de acum încolo cu această creştere economică. Ea serveşte nu doar poporului dumneavoastră, ci tuturor celor 6 miliarde de oameni de pe planetă". (Luni 15 august 2011, investitorul Buffet a declarat pentru New York Times că lui nu-i e frică de creşterea taxelor la „mega bogaţii” americani. Procentual este nimic pentru ei, şi poate ar ajuta ceva la scăderea datoriei americane. Anul trecut Buffet însuşi a plătit taxe doar 17,4 la sută din venitul taxabil, care reprezintă aproape 7 milioane dolari 6,938,744 dolari)
Napoleon al III-lea, "Louis-Napoléon", nepot de frate al împăratului a comparat China cu un gigant care doarme şi a tras următorul semnal de alarmă: „Când China se trezeşte, va cutremura lumea” După o lungă hibernare, China la peste 1,3 miliarde de oameni, dublu cât Statele Unite şi Uniunea Europeană la un loc, se ridică peste noapte. Alături de China se ridică din obscuritate, India, precum şi alte ţări din Răsărit.
Se ştie prea bine că secolul XIX a fost secolul Marii Britanii, secolul XX a fost secolul Americii şi că secolul XXI este secolul Răsăritului. Extrapolările rămân la secolul XXI. Oare de ce? Pentru că nu e cazul a merge mai departe. Astfel istoria stă mărturie că în secolul XIX armata britanică a împânzit lumea. Marea Britanie era prezentă în atelierele de lucru ale lumii dominând ştiinţa, economia şi comerţul. Secolul al XX-lea a fost dominat de America. America a dominat lumea pe plan ştiinţific, economic şi comercial. China se împânzeşte în Europa, Africa, toate Americile, ajungând la un nivel logic ca atunci când împăraţii pământului se vor aduna pentru războiul de la Armaghedon, să fie uşor a răspunde împăraţilor Răsăritului.
Iată contextul Scripturii: Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. – „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!” – Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon. (Apocalipsa 16: 12-16).
Am scris mult despre China, şi eram pregătit să vă scriu ceva similar cu cele din articolul de mai jos preluat de pe ziare.com, pe care vi-l redau în întregime:
<< China, Craiul Economic de la Rasarit
Ziare.com - Actualitate | 07 August 2011
Drumul Matasii si intortocheatele rute ale mirodeniilor Asiei au lasat loc astazi unei moderne autostrazi pe care marsaluieste in forta yuanul. Moneda apartinand unei treimi din populatia globului se afla intr-o expansiune fara precedent, asediind cetati eterne ale opulentei apusene.
Era doar o chestiune de timp ca bancnota verde-brotacel si pound-ul elisabetan sa nu se mai simta in largul lor. Si sa nu mai dicteze economic oriunde ai fi pus compasul si echerul pe mapamond. Singura incertitudine era din ce colt al continentului galben va aparea challengerul. Si, iata, acesta a intrat in ringul unde se bat titanii economiei. El vine din "Tara de Mijloc", cu armele-i specifice: rabdare, autocontrol, tenacitate, studiu minutios al adeversarilor de competitie.
China a aruncat manusa magnatilor de pretutindeni. Procesul iesirii duhului din sticla nu a inceput de ieri, de astazi. Sa ne amintim, cu cateva decenii in urma, intr-o ucenicie pe coordonate tovarasesti, piata romaneasca avea in galantare marfuri cautate datorita calitatii lor, net superioare celei autohtone. Vestimentatie de bumbac, incaltaminte, obiecte de birotica si cate altele.
Azi, valoarea lor este una submediocra, deoarece s-a facut rabat spre cantitate. Fenomenul este infloritor, mai ales in tari ca Romania, unde pauperizarea populatiei obliga la achizitionari de produse ieftine si nonvalorice.
Aceasta nu inseamna ca exportatorul chinez isi creaza probleme de morala negustoreasca pe vreun meridian al lumii. Difera doar gradul de intoxicare a pietelor vizate si cate milioane de containere parasesc Shanghai-ul.
Desigur, exista detalii cu rost cumulativ: cat de permisiv la coruptie este sistemul vamal luat in vedere, puterea de cumparare, gusturile consumatorilor, traditiile lor, posibilitatea "albirii" banetului oneros, ponderea altor marfuri similare, dumpingul abil impletit periodic etc.
Banca Centrala a Chinei se afla pe malurile Tamisei de peste opt decenii, cam de pe cand marele crah incepea sa faca ravagii. Acum se afla la un nivel de opulenta, candva imposibil de luat in calcul. Sucursala ei britanica sfideaza, prin recent achizitionatul sau sediu, la capitolul somptuozitate, venerabila Bank of England.
De altfel, o multime de banci chinezesti au facut ochi (oblici) in jurul maretului bastion al lirei sterline. O sufocanta retea de minitrezorerii tesute pe bani grei pentru a eclipsa, atat cat se poate, blazonul leilor incoronati de sub crucea English.
Restul pare doar o bagatela. Traditionalele taxiuri britanice, acei frumosi carabusi negri, au ajuns a fi manufacturate de o firma detinuta deocamdata partial de catre un producator auto din Shanghai. Acelasi care a devenit proprietarul celebrului concern. In aceeasi idee, perspectivele Saab ne arata ca exista toate sansele ca si aceasta firma sa semneze, intr-un viitor foarte apropiat, facturi in limba chineza.
Seismografele economice de peste Canalul Manecii au reactionat prompt. Cu o minutiozitate si un profesionalism specifice, BBC World Services a dat publicitatii un sondaj demn de toata credibilitatea. Analiza releva fara echivoc ca s-a infiripat o crestere evidenta a ingrijorarii privind mutarea spre est a centrelor de putere.
Cancelariile occidentale nu-si ascund ostilitatea vizavi de ascensiunea Chinei. In prima linie a frontului plantat in calea "primejdiei galbene" se afla pilonul german, Hexagonul si cizma italiana cu ale ei flecuri cariate de criza.
Dincolo de Atlantic, frunza de artar freamata nelinistita, in vreme ce de pe Wall Street sunt aruncate priviri piezise catre Marele Zid al banilor botezati cu numele unei dinastii, Yuan, incadrate istoric acum sapte veacuri.
Devine tot mai categoric ca inventatorii hartiei, busolei si prafului de pusca si-au depus candidatura la titlul de cel mai puternic stat al lumii. Pentru aceasta s-au pregatit indelung. Au vopsit foaia de celuloza in cifre de valoare, au indreptat acul orientativ catre toate punctele cardinale si au aprins fitilul tacut al razboiului biletelor de banca.
Fara nuante considerate inutile. Pragmatic, doar in alb si negru, asa cum vedea Confucius celebrul Yin si Yang.>>
Iulie 2011
CHINA SFIDEAZĂ CRIZA ECONOMICĂ
De peste cinci ani de zile scriu la această rubrică, ca un Semn al vremurilor din urmă ridicarea Esticilor, Împăraților Răsăritului, ca supraputeri pentru pregătirea luptei de la Armaghedon. Pentru a citi articolele precedente și corespondența lor Scripturală, caută Semne ale vremurilor, pe google, alege-l pe primul, fiind, romaniantimes.com și apoi click pe Esticii.
Domeniile principale de definire ale unei supraputeri sunt: economia, valoarea monetară, armata și influența politică religioasă. Nu e loc pentru a le elabora pe toate dar mă voi ocupa de primele două, în acest articol.
Domnul Dumnezeu este creatorul vieții și a stabilit principiile trăirii unei vieți autentice și ni le-a revelat aceste principii în Sfintele Scripturi. Indiferent de ce cred oamenii sau în cine cred principiile vieții rămân aceleași. Încălcarea principiilor vieții duc la consecințe imediate sau întârzâiate. Asta e valabil la nivel de individ, familie, grup, societate, țară. Spre exemplu,  America este o ţară fondată pe principii ale Scripturii şi le-a încălcat determinând aruncarea ei pe panta distrugerii. Sunt cel puţin trei principii scripturale călcate de americani care au dus la nenorocirea financiară existentă, principii de viață respectate de chinezi, deși nu e o țară cu credință în Dumnezeul vieții. Respectarea principiilor vieții au produs mari rezultate: ”O moştenire repede câştigată la început nu va fi binecuvântată la sfârşit” (Proverbe 20:21); cineva dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească? (Luca 14:28). Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. (Matei 5:37)
Câteva realități concrete ale ascensiunii Chinei sfidând criza economică modială, culese în mare parte din revista virtuală manufacturer.net:
Creșterea exportului și reducerea importului. Numai în perioada Mai – Iunie 2011, importul a scăzut cu 19,4 la sută și exportul a cescut cu 17,9 la sută. În cifre China a importat în iunie 2011, marfă în valoare de 22,2 milioane dolari și a exportat marfă în valoare de 161,9 milioane dolari. Importurile din SUA spre China au scăzut față de anul trecut cu 11 la sută, iar din Europa cu 6 la sută. Ca urmare a creșterii exporturilor și scăderii importurilor este creșterea valorii yuanului față de dolar.
Companiile chineze, special cele de stat, cumpără firme de renume internațional, iar guvernul investește miliarde de dolari in cercetare. China permite companiilor străine să folosească yuani pentru investiții în interior. Astfel, investitorii straini se pot folosi de yuani pentru a face fuziuni, achizitii si majorări de capital sau pot împrumuta bani către acționarii companiei. Aproape două treimi (65%) din companiile străine spun că sunt interesate în utilizarea de yuani în loc de valută străină, pentru a investi în China, potrivit unui studiu realizat de Deutsche Bank pe 44 de companii multinaționale.
Comuniștii chinezi au trecut la economia de piață creind prosperitate. China are peste 400.000 de milionari în dolari aproape ajungând SUA, Japonia și Germania.
Economia Chinei a avansat cu 9,7 la sută în primul trimestru și 9,5 la sută în trimestrul al doilea al anului 2011, față de aceiași perioadă al anului trecut. O mică încetinire a economiei era așteptată și chiar binevenită, spun specialiștii, deoarece autoritățile au fost nevoite să crească dobânzile de cinci ori din octombrie 2010, pentru a încerca să tempereze inflația, ajunsă în iunie 2011, la maximul ultimilor trei ani, de 6,4 la sută.
Rezervele valutare ale Chinei, au ajuns la un record mondial, la sfârșitul lunii iunie 2011 la valoarea de 3.197,5 miliarde de dolari, cu o creștere anuală de 30,3 la sută a anunțat, la începutul lunii iulie, Banca Centrală a Chinei (PBOC).
Dar, înainte de a ajunge supraputere mondială, influența monetară a țării respective trebuie să fie dominantă. Deși inflația din China este încă mare, ajungând în luna mai la 5,5 la sută, se fac toate eforturile ca să se afirme și încearcă continuu să-și impună moneda, în speranța că dolarul va deveni de domeniul trecutului, iar yuanul moneda de referință. Astfel, yuanul s-a apreciat cu 5,3% într-un an și cu 20% în șase ani, conform Le Figaro.
În 2011, China a încurajat utilizarea de yuani pentru realizarea schimburilor comerciale cu țările vecine, inclusiv Asia de Sud, și a efectuat mai multe emisii de obligațiuni in Hong Kong. De asemenea, mai multe companii internaționale, cum ar fi McDonalds și Coca-Cola, au emis obligațiuni în yuani, in Hong Kong. "Se pare ca statul chinez își diversifică deținerile valutare, îndepărtându-se de dolarul american", potrivit unui analist citat de Financial Times.
O poziție oficială despre ce înseamnă yuanul a avut-o și John Lipsky, cel care a preluat temporar șefia Fondului Monetar Internațional. Acesta susține că yuanul ar trebui să fie mai utilizat pe o scară mai largă în intreaga lume înainte de aderarea la drepturile speciale de tragere (DTS), care reprezintă unitatea de calcul a FMI.
Desigur că alături de China între Estici se distinge și India. "Cu populații de mult peste un miliard de locuitori în fiecare dintre aceste doua țări, influența pe piețe a Chinei și Indiei este extrem de important pentru viitorul lor", a afirmat Hawksworth de la Pricewaterhouse Coopers.
Influența Esticilor va răsturna sistemul bancar mondial. Băncile din cele mai mari economii emergente - China, India, Brazilia, Rusia, Mexic, Indonezia și Turcia, supranumite Grupul E7 - au fost relativ izolate de efectele crizei financiare globale care a îngenunchiat multe instituții de credit din occident. Potrivit  Pricewaterhouse Coopers, preluat de Reuters, activele bancare globale ar putea crește de patru ori până în 2050, la circa 300.000 de miliarde de dolari. Produsul Intern Brut total al țărilor E7 va ajunge din urmă PIB-ul Grupului G7 (SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franța, Italia și Canada) în următorii 20 de ani și îl va depăși cu mult în următoarele patru decenii.
Stirile ProTv.ro a tradus și publicat rezultatele studiului cunoscutului economist american Stephen S. Roach, Ph.D. în economie, professor la Yale University, membru în bordul Morgan Stanley Asia, cercetător la Brooking Institution, Washington D.C., cât și fost membru în Bordul Rezervei Federale Americane. Roach are mai multe firme în domeniul financiar în New York, Londra, Tokyo, Hong Kong, Singapore și Paris. El a scos în evidență principiile care au stat la baza prosperității chineze. Articolul original intitulat, Ten Reason Why China is Different, se poate citi la http://www.project-syndicate.org/commentary/roach5/English. Vă redau rezultatele studiului în întregime așa cum a fost tradus pentru ProTv.ro.
Se pare că un atu este independența față de SUA și Occident, acest lucru a ferit China de fluctuațiile financiare și recesiunea care a marcat întreaga lume.
1. Strategia: Incepand cu anul 1953, China a respectat cu sfintenie faimoasele "planuri cincinale", care au fost realist construite, bine definite, care au dat rezultate pe termen mediu si lung. Cel mai recent plan - cel de-al 12-lea - face o turnura strategica si se indreapta catre o prospera societate de consum.
2. Devotamentul si stabilitatea: Pentru ca poporul chinez a invatat din trecutul sau, experienta "revolutiei culturale" i-a tinut pe conducatorii chinezi pe un drum foarte stabil, iar acest lucru i-a ajutat sa ramana in afara "bulelor de sapun" aduse odata cu venirea crizei in 2008-2009. Astfel chinezii nu au cunoscut involutia economica, ci au mers doar pe +, din punct de vedere financiar.
3. Dinamism si eficienta: China a fost o societate care a acceptat cu bratele deschise provocarile. Astfel, constienti de faptul ca orice provocare dusa la bun sfarsit este un pas spre progres, in 30 de ani China a imbinat dinamismul cu eficienta ajungand astfel la o reteta de succes.China a demonstrat ca tine in maini fraiele stabilitatii, iar in ceea ce priveste criza, poate sa schimbe cursul istoriei din punct de vedere economic.
4. China, "bunul gospodar": Chinezii au stiut cum sa tina sub control valul "bulelor de sapun". Nu au lasat populatia sa se indatoreze excesiv, iar astfel a redus cheltuielile interne cu 50%. Chinezii si-au dat seama ca un pas spre o dezvoltare echidistanta sunt investitiile, iar prin acest mod au protejat economia de socurile externe, in favoarea activitatii din interiorul tarii.
5. Migratia rural-urban: In ultimii 30 de ani "orasenii" s-au dublat, si asta pentru ca s-a incurajat migratia din zonele rurale, in marile orase, punandu-se astfel accent pe dezvoltarea industriilor. Potrivit noilor statistici, in urmatoarele doua decenii aproximativ 300 de milioane de oameni se vor muta de la sate la oras, dezvoltandu-se astfel toate laturile economiei.
6. Societate consumerista: La ora actuala, consumul din China este de 37%, cel mai scazut din economiile dezvoltate ale lumii. Asta pana acum; pentru ca in planul cincinal principala tinta este cresterea consumului la pana la 50% din PIB. Asadar, chinezii vor fi mai dispusi sa cheltuiasca bani.
7. Servicii:  Si la capitoul servicii, chinezii sunt cu mult n spatele tarilor dezvoltate. Astfel, serviciile reprezinta 43% din Produsul Intern Brut. Din nou si dezvoltarea acestui capitol este trecuta in planul cincinal, dorindu-se o dezvoltare in domeniile: transporturi, logistica, turism.
8. Investitii straine: Fiind cea mai populata tara din lume, China este un magnet pentru cei care vor sa investeasca. Este ca o mina de aur pentru oamenii cu viziune in afaceri. Astfel, China, prin prezenta investitorilor, isi asigura locuri de munca, somajul nefiind o problema. China este fruntasa in ceea ce priveste tehnologia, care este adusa de investitorii straini. Astfel, orientarea spre consumerism va stimula serviciile, fapt ce va duce la o reasezare a lucrurilor pe plan intern.
9. Educatia: Rata adultilor care au terminat o scoala este astazi in China de 95%, iar cei care au studii medii sunt  aproape 80% din totalul populatiei. Potrivit standardelor PISA, elevii de 15 ani din Shanghai au fost recent clasati pe primul loc la matematica iar, din universitatile chineze, ies anual peste 1.5 milioane ingineri si cercetatori.
10. Cercetarea:  Inovatiile au adus China pe podium in 2009, inregistrand 280.000 de patente, situandu-se insa dupa Japonia si SUA. Asa ca planul este ca pana in 2015 sa se aloce pentru cercetare 2,5% din PIB, ceea ce este dublu fata de cat s-a alocat in 2002.
Ceva de așteptat este stricarea relațiilor Chinei cu SUA. Asta a demonstrat-o președintele Obama la întâlnirea de sâmbătă, 16 iulie 2011. China i-a cerut, oficial, sâmbătă, preşedintelui american să anuleze decizia de a se întâlni cu Dalai Lama, luată cu câteva ore înainte, considerând că Washingtonul pune astfel sub semnul întrebării integritatea sa teritorială şi suveranitatea sa asupra Tibetului.
China a cerut Statelor Unite să nu se "interfereze în afacerile interne chineze" şi să nu facă nimic susceptibil de a "prejudicia relaţiile sino-americane".
Casa Albă şi-a luat măsuri de precauţie organizând întâlnirea nu în Biroul Oval, unde preşedinţii americani primesc şefii de stat, ci în Sala hărţilor, departe de presă.
Internauții chinezi și-au manifestat furia, spunând: "Statele Unite nu au respectat niciodată China. A venit momentul să ne vindem rezervele de dolari (Beijingul deține bonuri americane de Trezorerie în valoare de 1.153 miliarde dolari), pentru a aduce o mare lovitură bancnotei verzi", a scris "freemanchina8".
Grupul E7 sfidează criza. În contrast, Statele Unite ale Americii sunt la un pas de colaps, Italia e practic în faliment, iar dacă Grecia încă mai supraviețuiește e doar mulțumită slăbiciunii și intereselor Germaniei în zonă. Spania, Irlanda și Portugalia sunt și ele sugrumate de povara datoriilor și de somajul tot mai ridicat. Franța și Marea Britanie suprviețuiesc cu niște enorme sacrificii din partea populației. Germania dă tonul direcției Europei, care încă o duce relativ, bine.
Nu pot încheia articolul fără să revin la noi, la SUA. Preşedintele american Barack Obama a declarat vineri, 15 iulie 2011, că nu va susţine un plan de reducere a deficitului bugetar cu 2.400 miliarde de dolari fără majorări de impozite.., transmite Reuters, citat de Mediafax. "Nu am văzut un plan credibil, care să ne permită să reducem deficitul bugetar cu 2.400 de miliarde de dolari fără să afectăm oamenii de rând", a afirmat Obama într-o conferinţă de presă la Casa Albă.
Republicanii din Camera Reprezentanţilor au hotărât tot vineri, într-o şedinţă cu uşile închise, ca săptămâna viitoare să voteze un plan care prevede reducerea imediată a cheltuielilor, plafonarea cheltuielilor federale ca procentaj din PIB, 18% până în 2021, precum şi trimiterea către statele federale, spre ratificare, a unui amendament care să prevadă un buget federal echilibrat.
În aceste vremuri de pe urmă eu pot spune ca psalmistul: Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul. (Psalmul 121:1-2). Dar tu?
Dacă nu poţi spune la fel, vino al Domnul chiar acum, până nu e prea târziu. Vino acum!

 

 

Mai 2010

CHINA ARE UN CUVÂNT DE SPUS ÎN AMERICA, EUROPA SI ÎN LUME

Senatorii americani au introdus marti, 16 martie 2010, in legislatie prevederi care impun penalizari dure asupra Chinei, daca guvernul de la Beijing nu face o reevaluare a cursului de schimb. Washingtonul condamna Beijingul în sustinerea cursului monetar în mod artificial la un nivel scazut, în avantajul comertului produselor chinezesti.

Banca Mondiala avertizeaza ca "Perspectivele inflationiste pot fi controlate printr-o politica monetara mai stricta si printr-un curs de schimb mai strict". Intr-un raport publicat miercuri, 17 martie 2010 reprezentanti ai Bancii Mondiale au declarat ca, daca guvernul chinez continua politica de limitare a aprecierii yuanului, va ajunge la o crestere economica de 9,5 la suta în anul 2010. Criticii spun ca yuanul la nivel mondial este sub 40 de procente fata de valoarea reala. Premierul Wen Jiabao, a declarat duminica 21 martie ca yuanul nu este devalorizat.

Am ajuns la nivelul când Europa si SUA trebuie sa înteleaga ca perioada în care au fost principalii actori pe scena economica se apropie de încheiere, odata cu aparitia Împaratilor Rasaritului a Chinei, Indiei si a altor tari emergente. De altfel, aceasta ar trebui sa fie o veste buna pentru ambele parti ale Atlanticului, reprezentând cea mai mare expansiune posibila din istorie, pe piete cu miliarde de consumatori.

Asa cum am mai scris, China ca unul din reprezentantii Împaratilor Rasaritului, cu un rol semnificativ în vremurile din urma devine din ce în ce mai puternica. Este deja cel mai mare exportator de automobile din lume. În domeniul virtual, al internetului are aproape 400 de milioane de utilizatori. Este unul dintre cei mai mari consumatori de petrol din lume, dar si unul din cei mai mari emitatori de gaze cu efect de sera. Este în fruntea investi?iilor mondiale în domeniul conservarii energiei, depa?ind cu mult SUA. Summitul COP 15 de la Copenhaga nu a putut fi finalizat fara acordul semnat de China si India. Lumea întreaga au asteptat 4 luni (din decembrie 2009 pâna în martie 2010) pentru ca esticii, China si India, sa fie de acord cu declaratia COP 15, în ajutarea anuala cu 100 milioane de dolari, pentru tarile în curs de dezvoltare si care urmareste o limitare a cresterii temperaturii globale cu doua grade Celsius peste cea din perioada preindustriala.

Ce va zic voua, zic tuturor: Vegheati!” (Marcu 13:37)

top

Noiembrie 2009 Productia industriala a Chinei pe trimestrul 3 al anului 2009 a crescut cu 12,3 la suta. Foarte interesant ca în conditiile în care consumul în tarile dezvoltate scade, investitiile sunt aproape inexistente, textilele, jucariile si aparatura electrica si electronica chinezeasca se vând cel mai bine. Presdedintele Obama a plecat la Bejing, la jumatatea lunii noiembrie 2009, sa intervina pe lânga guvernul chinezesc, în a cumpara si produse americane, si a nu modifica valoarea yuanului în defavoarea dolarului american.

China se întinde în toata lumea. În noimebrie 2009 a devenit primul operator strain în sectorul petrol al Irakului. Asociat cu British Petroleum, China a semnat un acord definitv pentru dezvoltarea zacamântului Rumalia, din Sudul Irakului, cel mai mare câmp petrolier al statului cu rezerve estimate la 17,7 miliarde barili. În anul 2008 China a investit în Africa peste 2,8 miliarde dolari în Algeria, Libia, Sudan, Kenya, Coasta de Fildes, Nigeria, Gabon, Angola, Zimbabwe, Congo.

La sfâr?itul lunii octombrie 2009, guvernul chinez a acordat României o finan?are nerambursabila de 500 mii de euro pentru proiecte în sectorul agriculturii si domeniul întreprinderilor mici si mijlocii. Mar?i 20 octombrie 2009, vicepresedintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, aniversând 60 de ani de conducere a partidului comunist chinez, si 60 de ani de colaborare economica cu România, s-a întâlnit la Bucure?ti cu premierul Emil Boc, seamnând acordul de cooperare bilaterala de 5 milioane de yuani (echivalentul de 500 mii euro).

Economia chineza este de 70 de ori mai mare ca în anul 1978, ajungând a doua mare economie mondiala.

4 Octombrie 2009

NECESITATEA GARANTIEI MILTARE si FINANCIARE GLOBALE

Joi, 24 septembrie 2009, la New York, pentru prima data în istorie Consiliul de Securitate ONU a fost condus de presedintele Americii. presedintele Obama a directioant întâlnirea spre o lume fara arme atomice, cu implicatiile întregii lumi. Prin rezolutia 1.887, adoptata la summit-ul ONU, se îndeamna statele care au semnat Tratatul de Neprofilerare (adoptat în 1970 si semnat de 189 state) sa-si respecte obligatiile; se cere tuturor statelor sa negocieze în vederea reducerii arsenalelor nucleare; se cere elaborarea unui tratat de dezarmare subordonat unui control international.

Potrivit relatarilor date de The Guardian, 80 la suta din arsenalul nuclear al lumii (23.574) este detinut de Rusia (12.987) si SUA (9.552) dupa declaratieile oficiale ale anului 2009. Alte tari ce detin arme nucleare sunt în ordine: Marea Britanie, Franta, China, Israel, India, Pakistan si Coreea de Nord. În anul 2009 s-a ajuns la peste 1500 de arme nucleare, gata de lansare în orice moment, 24/7 (24 de ore din zi, 7 zile pe saptamâna).

Pentru unii din sefii de state, întâlnirea de la New York s-a continuat a doua zi, 25 septembrie 2009, la Pittsburg, cu reprezentantii de vârf ai primelor 20 de tari ale lumii pentru stabilirea cailor principale de coordonare a economiei globale prin reechilibarea cresterii economiei lumii si controlul somajului. Scris pe 23 de pagini comunicatul summitului de la Pittsburg contine un set de principii politice, reguli si reforme economice care sa formeze un ansamblu coerent si echilibrat pe plan fiscal, monetar, comercial si structural. Fondul Monetar International trebuie sa joace un rol primordial în promovarea stabilitatii financiare globale si a reechilibrarii cresterii. Se vor transfera cel putin 5 la suta din actiunile tarilor dezvoltate spre tarile emergente si a celor în curs de dezvoltare.

Discutiile de la Pittsburg, s-au continuat la Instambul, Turcia, duminica 4 octombrie unde s-a întâlnit Comitetul Monetar si Financiar International (CFMI) ce reuneste ministrii celor 186 de state membre ale Fodului Monetar International (FMI). CFMI si -a luat angajamentul punerii în aplicare a comunicatului de la Pittsburg, SUA: gasirea si mentinerea echilibrului global pe plan bugetar, monetar si financiar. Rolul foarte important in punerea in aplicare al planului global il are China si India!?!

ESTICII PREGATESC ARMAGHEDONUL

La sfârsitul lunii iunie 2009, postez câteva evenimente care scot în evidenta tot mai mult ridicarea Împaratiei de rasarit, China. Infleunta Chinei este extinsa pe tot globul de la vecinii asiatici, în America de Sud, Africa. Nu mai vorbim de America, care e datoare Chinei cu 1 trilion de dolari.

CHINA PROMOVEAZA SCHIMBAREA MONEDEI GLOBALE ÎN DEFAVOAREA DOLARULUI AMERICAN

Banca Poporului din China, banca centrala cu peste 1,3 miliarde de membri si cel mai mare creditor American la sfârsitul lunii iunie 2009 a dat publicitatii un raport justificând necesitatea înlocuirii dolarului american ca moneda financiara de rezerva si a cerut Fondului Monetar International sa emita o moneda supersuverana (single ”super-sovereign currency”). Fara îndoiala ca alaturi de China si alte tari cu surplus de rezerva monetara au îmbratisat ideia. Aceasta va avea un impact cu efecte foarte puternice în stock-urile si bond-urile americane, unde nu se poate discuta de un surplus de rezerva, mai ales acum când administratia Obama adânceste criza, fortând tiparirea banilor fara acoperire monetara. Inflatia în crestere galopanta în SUA va devaloriza si mai mult dolarul, dând posibilitate împaratilor Rasaritului, special Chinei sa-si atinga scopurile financiare.
Desigur ca noua moneda va avea sistemul de valori exprimat în aur, metal pretios a carei valoare de vânzare s-a triplat si care se va mai tripla în urmatorii ani, conform expertilor financiari. În 2001 uncia de aur era de 265 USD, în 2009 a ajuns la 900 USD.

CHINA CUMPARA MINELE AUSTRALIENE


Companiile miniere din Australia, Oz Minerals Ltd. joi 11 iunie 2009 au dat publicitatii încheirea afacerilor cu investitorii chinezi de a le scoate din impasul financiar economic. Peste 90 procente din actiuni (1,2 miliarde dolari) au fost vîndute companiei China Minmetals Nonferrous Metals Co. Mai mult Oz Minerals a acceptat vânzarea minelor de aur si argint companiei China SCi-Tech Holdongs Lts, cu 211 milioane dolari.

CHINA DA CREDITE DE 10 MILIARDE DOLARI


La 16 iunie 2009, China a oferit tarilor din centrul Asiei 10 miliarde dolari sa iasa din recesiunea globala. Presedintele chinez Hu Jintao a anuntat emiterea creditelor bancare membrilor organizatiei Shanghai Coperation Organization, alianta regionala întâlnita la summitul din Yekaterinburg, Rusia. Aceasta organizatie cuprinde pe lânga China si Rusia tarile rasaritene: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan si Uzbekistan. Alaturi de China, Rusia a promis 7,5 miliarde dolari sa ajute Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan si Tajikistan.
Presedintii Dmitry Medvedev si Hu au discutat în aceiasi zi cu prim ministrul Indian Manmohan Singh si presedintele Brazilian Luiz Inacio Lula da Silva gasirea unor solutii eficiente si practice pentru noua moneda internationala. Conducatorii Afganistanului, Iranului, Pakistanului au fost si ei în consultati în domeni.
De retinut ca datoriile lumii stau în bancile Chinei aproape 2 triliarde dolari (din care jumate sunt datoriile lui SUA) si a Rusiei peste 400 miliarde.
Presedintele Rusiei Dmitry Medvedev a declarat: ”Nu poate exista un success al sistemului global monetar daca instrumentele financiare folosesc o singura moneda” … ”Astazi singura moneda este dolarul, care de pe o pozitie spectaculara a ajuns sa fie sub semnul întrebarii viitorului” .

ESTICI ÎN DIRECTIA OPUSA CRIZEI ECONOMICE

Sapte lucruri pozitive care evidentiaza China în comparatie cu SUA.
1. În timp ce în America numarul persoanelor ce merg la biserica scade în China creste locurile de închinare fiind insuficiente si neîncapatoare.
2. În timp ce GM, Chrysler si chiar FORD anunta scaderea numarului de masini vândute, China în luna martie 2009 a batut recordul vânzarilor fiind a treia luna de crestere a peste 1,1 milion de masini vândute pe perioada unei luni. În luna martie s-au vândut mai multe masini Made in China decât Made in USA.
3. China a avut un excedent comercial (trade surplus) în martie 2009 de 18,6 milairde dolari fata de 4,8 miliarde în februarie 2009
4. Bancile chineze au acordat împrumuturi în primul trimestru al anului 2009 la nivelul de 4,58 trilioane yuan. În tot anul 2008 au acordat 4,9 yuan împrumuturi. Bancile din SUA au împrumutat în februarie 2009 cu 23 la suta mai putin ca în octopmbrie 2008.
5. Banii lichizi chinezi a crescut cu 25,5 la suta în primul trimestru al anului 2009 fata de întreg anul 2008.
6. Investitiile chineze straine au crescut în martie 2009 cu 14,7 la suta fata de tot anul 2008.
7. Productia industriala chineza a crescut cu 8,3 la suta în Martie 2009.

ESTICII IN ESCATOLOGIA SCRIPTURII

Pentru împlinirea unor proorocii escatologice exista faze care, Dumnezeu îngaduie sa fie pregatite din timp. Una din ele, care se parea de nerealizat în urma cu 2-3 ani de zile este adunarea la un loc a Împaratilor Rasaritului. În ultimul timp relatia acestor Împarati ai Rasaritului s-a vazut tot mai strânsa. Foarte interesant este ca relatia acestor Împarati ai Rasaritului este intensificata nu în bunastarea propriului popor ci în domeniul militar si special nuclear.

De la invazia Rusiei în Georgia, din 9 august 2008, urmaresc reactia oficiala a cel putin doua tari din Rasarit: China si Iran.

RUSIA-CHINA-IRAN dintre ESTICI

Trei tari care ignora amenintarile internationale se gasesc în Rasarit: Iran, China si Rusia.
Am scris adesea despre ignoranta iraniana si amenintarile îndreptate spre Israel si SUA.
În ciuda sanctiunilor Uniunii Europene trimise Iranului, pe linia petrolifera, China în 2007 s-a oferit sa acopere vacumul creat. Astfel, Sinopec, compania petroliera de baza chineza, a încheiat un contract de $100 miliarde dolari cu Iranul, importând 150 mii de barili de petrol iranian zilnic pe urmatorii 20 de ani.

Rusia a invadat statul independent Georgia, si cu toate eforturile Uniunii Europene, a presedintelui Nicolas Sarkozy, eforturile Americii, eforturile NATO, Rusia ca întotdeauna una zice alta face, demonstrând ca este un agresor beligerant care câstiga un alt razboi cu o tara suverana. Consiliul de Securitate ONU este incapabil de a face ceva pentru ca alaturi de SUA, Marea Britanie, Franta si Germania cu drept de veto este Rusia si China.

Copilareste, Rusia prin Seful Statului Major al armatei, generalul Anatoli Nogovitin, a motivat printre altele razboiul georgian, acuzând Israelul ca a ajutat militar Georgia: ”Israelul a înarmat trupele georgiene... si începând cu 2007 expertii israelieni au instruit trupe de comando georgiene”. Atflel spus daca noi rusii nu dam jucarii gerogienilor de ce sa primeasca de la altii si mai ales de la Israel, dusmanul de moarte a prietenului Iran.

Rusia, China si Iranul îsi intensifica puterea militara, ignora amenintarile internationale pentru ca pe de o parte sunt mai rapizi decât criticii lor si apoi pentru ca e clar ca vremurile pe care le traim sunt vremuri tot mai clare de pregatirea Împaratilor Rasaritului, pregatirea Esticilor, pentru macelul de la Armaghedon.

Batrânul Ioan, exilat pe insula Patmos ne-a scris: Apoi am vazut iesind din gura balaurului si din gura fiarei, si din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semanau cu niste broaste. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite si care se duc la împaratii pamântului întreg, ca sa-i strânga pentru razboiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. – „Iata, Eu vin ca un hot. Ferice de cel ce vegheaza si îsi pazeste hainele, ca sa nu umble gol si sa i se vada rusinea!” – Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieste scheama Armaghedon. (Apocalipsa 16:13-16).
Cu toate speculatiile teologilor în domeniul escatologiei, umplând mediile de informare la toate nivelele profitând de invazia bine-cunoscuta a Rusiei, afirmând ca Rusia este Gog din tara lui Magog, as dori iubite cititor sa citesti cu atentie Sriptura si sa nu dai crezare celor auzite. Rusia de azi nu este Gog din tara lui Magog.

ESTICII ÎN ESCATOLOGIA SCRIPTURII

Evenimentele petrecute în Venezuela la începutul lunii septembrie 2008 îsi au radacinile în razboiul lui Chavez cu SUA pe de o parte legaturile foarte puternice ale lui Chavez cu Rusia Iran si China. În timp ce ambasadorul american este expulzat din Caracas, armament chinezesc si rusesc sosesc în Venezuela.

Chavez gaseste motive si antreneaza cu el Argentina si Bolivia în lupta împotriva Americii si alianta cu Esticii. Nu ma mira Bolivia, dar ma socheaza Argentina, un aliat traditional al Washingtonului. Astfel ca relatiile dintre America Latina nu numai ca se deterioreaza, dar împaratii de la Buenos Aries, La Paz si Caracas se întorc catre Estici. Venezuela detine cele mai mari rezerve de petrol din lume dupa Orientul Mijlociu si al patrulea importator de petrol al Americii.

Uraganele, caderea bancilor gigant, comertul petrolului sunt indicatori ce vor determina alte mariri de preturi, incluzând benzina si mâncarea. Tu si cu mine vom trece în curând prin situatii de criza scumpindu-se tot ce este pe piata, fiind din ce în ce mai greu sa respiri financiar. În aceste vremuri de pe urma eu pot spune ca psalmistul: Îmi ridic ochii spre munti… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a facut cerurile si pamântul. (Psalmul 121:1-2). Dar tu? Daca nu poti spune la fel, vino la Domnul chiar acum pâna nu e prea târziu. Vino acum!

Am mai scris despre erezii ale vremurilor din urma. Dictionarul Explicativ al Limbii Române defineste erezia ca fiind: Greseala, eroare, ratacire. – Din fr. heresie, lat. Haeresis.

Una din capcanele internetului care a prins pe multi printre care si unii dintre dumneavoastra este eliberarea unor date personale pe tot felul de programe, pe gratis, desigur, dar care pentru altii fac bani si pentru emitator devine un pericol.

Reteaua de socializare, pe internet, a efectuat schimbari majore, în urma carora profilul abonatilor la programul Facebook, spre exemplu, poate fi disponibil si pentru publicul larg. Câteva greseli comise intrând în aceste retele: folosirea unei parole comune, cuvânt uzual; data si locul nasterii; poze si date personale ale detinatorului si familiei; numele partenerului si a copiilor; informatii despre adresa, sau unde pleci la sfârsit de saptamâna sau în concediu.

Am primit prin email informatiile de mai jos, si primindu-le din mai multe directii nu dau numele expeditorului, nefiind trimise personal ci in regim comun de expediere:

<< În prima saptamâna a lunii mai 2010 la televiziunea argentiniana a fost prezentat un reportaj zilnic cu Joaquin Lopez Doriga ( jurnalist mexican) pe tema Facebook, hi5, Myspace, Sonic, etc, si pericolele la care sunt expuse cei ce le folosesc. Exista si un reportaj-jurnal în ziarul Milenio, cu privire la modul în care diversi teroristi au avut ca sursa de informatii sigure si directe blogurile, Facebook si hi5.

Intervievati anumiti hoti si rapitori spun ca au intrat pe net si au vazut portretele, casa, masinile, poze de calatorie situatia sociala si economica si nivelul la care traiesc persoanele acelea. La televizor, unul dintre ei a declarat ca înainte, pierdea mult timp înainte de a actiona pentru a identifica candidatii pentru rapire, dar acum cu Facebook si informatiile pe care oamenii le pun de bunavoie în retea, nu mai sunt confuzii sau dificultati în a investiga modul în care ei traiesc, sau cum se deplaseaza copiii la scoala si care sunt parintii lor, fratii si prietenii. Asa s-a întâmplat cu Alejandro Marti (tânar mexican ucis de rapitorii lui). Familia a închis blogul sau dupa ce au realizat ce potential si ce periculoase informatii da internetul, care socializeaza acolo cu bucurie si fara a banui ca unul dintre contacti poate fi un ucigas. Protejati-va copiii, si nu puneti informatii periculoase în retea!

Facebook vinde informatii utilizatorilor cu cea mai mare oferta. Citez: “Ceea ce multi utilizatori nu stiu este ca, în conformitate cu termenii contractului, facând clic pe rubrica ”accept”, practic ofera Facebook exclusiv si perpetuu drept de proprietate asupra tuturor informatiilor si imaginii sale publice.” De fapt, spune expertul, cei înscrisi, autorizeaza automat utilizarea de catre Facebook perpetuu si transferabil, împreuna cu drepturile de distributie publicului si toate atasamentele de pe site-ul lor. Conditiile de utilizare arata ca Facebook îsi rezerva dreptul de a acorda si sublicentiere cu tot “continutul paginii web a utilizatorului”, pentru alte afaceri .. .

Fara consimtamântul lor, mai multor utilizatori li s-au transformat imaginile în publicitate pentru comertul privat.

Dintr-o data totul este publicat, inclusiv fotografiile personale, înclinatia politica, starea de spirit, si interesele individuale chiar si adresa de acasa, accesibile fara permisiune miilor de utilizatori.

Trebuie sa credem, cum spune domnul Melba, ca multi angajatori, pentru a evalua pretendentii, cauta pe Facebook informatii intime despre solicitanti. Testul pentru o pagina de pe Facebook nu este privat, fapt pus in evidenta în cazul celebru când Brown University a expulzat un student, dupa ce a descoperit o imagine pe Facebook unde acesta era îmbracat ca un travestit. O alta dovada – cazul în care un agent al Serviciului Secret a vizitat Universitatea din Oklahoma, pentru un student din anul doi, Saul Martinez- pentru un comentariu publicat de acesta împotriva presedintelui. Si culmea rautatii, problema nu se încheie în cazul în care utilizatorul decide sa se retraga.

Chiar si atunci când utilizatorul anuleaza statutul de membru, fotografiile si informatiile ramân la bord, în conformitate cu Facebook, pentru cazul ca decide a-si reactiva contul. Mai mult, utilizatorul nu este îndepartat nici chiar atunci când moare. În conformitate cu “termenii de utilizare,” urmasii nu pot legalmente sa-i oblige sa stearga de pe Facebook date si imagini ale rudelor lor, pentru ca atunci când a acceptat clauzele virtualului contract Facebook a dat dreptul de a “mentine starea activa, în cadrul unui comemorari speciale, pentru o perioada de timp, pentru a permite altor utilizatori sa posteze comentarii si note asupra decedatului. ”

Utilizatorii Facebook nu stiu ca sunt participanti indiferenti ai unui scenariu pe care academicieni cunoscuti îl descriu ca cel mai mare caz de spionaj din istoria omenirii. Intâmplator devin în mod inconstient precursori ai fenomenului “Big Brother” unde stau cu ochii pe tine. Este o trimitere directa la intromisia abuziva a statului în mediul afacerilor private ale cetatenilor obisnuiti, pentru a controla comportamentul lor social, un subiect de roman profund premonitoriu scris în 1932 de britanicul Aldous Huxley: “Brave New World.” sau “Happy new World” – “Fericita lume noua”>>>

Ce va zic voua, zic tuturor: VEGHEATI, a spus Domnul Isus.

top

VA SALVA CHINA CRIZA ECONOMICA MONDIALA?

La aceasta rubrica de peste 7 ani v-am scris de multe ori despre Împaratii Rasaritului, pe vremea când erau neglijati în circuitul economic mondial. Ca sa pregatesc articolul de fata, fara sa caut prea mult prin tolba de material primit special de la manufacturer.net, am gasit din nou pe prim plan China, care însasi Fondul Monetar International crede ca ar fi o solutie al iesirii la suprafata.

Va scriu câteva mesaje din rapoarte ale FMI legate de cresterea economiei globale si consecintele împrumuturilor guvernamentale.

In editia din 21 aprilie 2010 a sursei amintite scrie: Fondul Monetar International (FMI) constata ca economia globala, încearca sa iasa la suprafata în acest an prin ajutorul special al Chinei. Interesant, China, care asa cum stiti detine cele mai mari împrumuturi ale guvernului American, are la mâna America (prin datoriile americane) si multe din natiunile lumii.

FMI se asteapta la o mare departajare a natiunilor dand la o parte Statele Unite ale Americii si Europa si radicându-se China si alte natiuni în curs de dezvoltare.
Pentru Statele Unite, FMI asteapta în jur de 3.1 procente crestere în anul 2010 dupa declinul din actuala criza, fiind cel mai mare declin de la 1946 încoace.
Interesant este ca FMI da o prognoza a cresterii economiei Chinei cu 10 la suta în acest an. Cele 16 tari europene care împart moneda euro FMI ar vedea o crestere economica de doar 1 la suta în 2010.

Cu toata nelinistea din Orientul Mijlociu, pentru Israel FMI da o prognoza de crestere cu 5 la suta pentru anul 2010.

top

Decembrie 2010

ÎMPARATII RASARITULUI

În prezentarea semnelor vremurilor din urma, ale indicatoarelor de directionare spre vremurile si soroacele sfârsitului, spre ziua si ceasul pe care nu-L stie nimeni ci numai Tatal, directii captate în acrostihul SEMNE: Semintiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împaratii Rasaritului), din limita de spatiu, ma opresc din nou la ESTICI.

La aceasta rubrica de peste 7 ani am scris de multe ori despre Împaratii Rasaritului, înca de vremea când erau neglijati în circuitul economic mondial. Urmaresc evolutia tarilor din partea de Rasarit, luând ca referinta, Israelul si am doua tinte: China si India, pentru ca asa cum am afirmat de multe ori, la aceasta rubrica, împaratii Rasaritului trebuie în vremurile din urma, sa se ridice la nivel de suprematie, pentru a putea usor convoca împaratii lumii pentru lupta de la Armaghedon, amintita în cartea Apocalipsa. Apostolul Ioan prezinta începând din capitolul 15 cele din urma sapte urgii ce vor fi varsate pe pamânt, în timpul Necazului Unic din istoria lumii, continuând în capitolul 16, dupa urgia a sasea, cu un amanunt: Al saselea a varsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Si apa lui a secat, ca sa fie pregatita calea împaratilor, care au sa vina din Rasarit. (Apocalipsa 16:12).

Întotdeauna am considerat Statele Unite un exemplul clar de a demonstra pamântului ca Dumnezeu poate interveni în istorie si aduna la un loc un popor în care sa-si gaseasca placerea. Aceasta a fost America, dar nu mai este. Nu-i gasesc loc Americii în profetiile Scripturii, deci situatia creata în America o consider a fi spre grabirea vremurilor din urma. Realitatea anului 2010 demonstreaza ca împaratiile Rasaritului o iau înaintea Americii. Astfel în timp ce productia industriala a Statelor Unite ale Americii a stagnat în luna Octombrie 2010 pe unele locuri mergând în jos, productia industriala a Chinei si Indiei este în crestere vertiginoasa. Daca SUA ramâne la nivelul economic actual, China si India vor prelua controlul economiei globale într-un timp mai scurt decât estimau expertii, anul trecut.

Se estimeaza ca economia Indiei va înregistra cel mai rapid ritm de crestere dintre economiile mari ale lumii în 2012, urmând ca a doua tara din lume, ca numar de locuitori, sa devina a treia economie mondiala, potrivit unui studiu realizat de britanicii de la Standard Chartered si relatat de Agentia Reuters.

TECHNICA MONDIALA DE VÂRF FABRICAT ÎN CHINA SI NU MADE IN USA

Pâna în luna noiembrie 2010, China s-a lansat cu cel mai rapid supercalculator, cela mi rapid tren, cel mai mare baraj hidroelectric. Este în pregatire lansare unei statii spatiale si a unor sateliti pentru înlesnirea drumului spre Marte, timp în care guvernul democrat al presedintelui Obama a taiat substantial bugetul de cercetari stiintifice si special bugetul NASA.

Supercomputerul chinez înlocuieste 50 mii de computere conectate împreuna. Are peste 2.5 petflops, si o putere de 12 MW. Pentru ca este ceva care si mie mi-a stârnit curiozitatea am gasit ceva despre performanta acestui supercalculator. Unitatea de masura a vitezei unui computer, numita flop vine de la un acronim (nu acrostich) "FLoating-point OPeration". NEC SX-9 a fost un spercalculator fabricat de IBM care avea 100 giga flops. Ca unitate de comparatie un computer cu 3 petaflops poate executa 1 quadrilion operatii pe secunda. As scrie 1 quadrilion, adica 10 la puterea 15-a, dar trebuie sa pun atâtea zeroruri ca nu ar încape pe latimea unei coloane de ziar. Supercomputerul chinez este capabil de a calcula aproape 10 la puterea 15-a operatii pe secunda.

Las cititorii sa calculeze de ce sunt în stare împaratii Rasaritului în domeniul înregistrarii si prelucrarii informatiilor, folosind computerizarea. Lânga China este India. Stiati ca atunci când sunati pentru computerul dumneavoastra, un customer service, legatura telefonica va conecteaza cu un inginer din India? Cred ca nu e nevoie de comentarii.

Iata mai jos o lista cu produse care aveau marca „Made in USA”, dar care nu mai au aceasta stampila, fiind fabricate în China sau alte tari ale lumii: jucarii Etch a Sketch; jucarii Mattel; Radio Flyer’s Red Wagon; Becuri incandescente cu marca GE; Cutite, linguri si furculite de duzina; Automobile Pontiac; Minivan-uri sub marcile Chevrolette, Pontiac, Buick, Saturn, Crysler, Dodge; Computere Dell; Fier Beton din inox si multe altele.

top

CHINA SI INDIA – GREII ECONOMIEI MONDIALE

Vineri, 5 noiembrie 2010, Asociated Press au publicat urmatoarele: „China si India au primit recunoasterea ca fiind între greii economice mondiale, prin faptul ca Fondul Monetar International le-a dat un rol semnificativ în stabilizarea economiei mondiale”.

SUA, însa, a acuzat din nou China si la summitul G20 de la Seul (11-12 noiembrie 2010) ca îsi tine artificial moneda nationala la o valoare mica si face astfel concurenta nedreapta exportatorilor americani. Interventiile presedintelui SUA, nemaifiind SUA de alta data, nu a avut prea mare succes la Seul, toata lumea catalogând SUA drept un producator de inflatie, mai ales când din nou Banca Federala Americana a ordonat tiparirea a altor 600 de miliarde de dolari, fara acoperire. Unde te duci dolarule?

China s-a concentrat în ultimii ani pe mentinerea unui rate sustinute de crestere economica si pe pastrarea stabilitatii politice interne si a adoptat o politica externa prudenta. Acum, însa, este posibil ca tintele cele mai importante sa nu poata fi atinse fara ca Beijingul sa se implice puternic si în deciziile care se iau peste granite, scrie Foreign Affairs. "China transforma lumea asa cum se transforma pe sine ... China a devenit o putere revolutionara", scrie Foreign Affairs.

India a promis o contributie de aproximativ 3 miliarde de dolari, catre Fondul Monetar International, ca raspuns la recunoasterea FMI raportat la valoarea sa financiara. Astfel India a intrat pe locul 10 între cele mai influente state membre ale Fondului. India detine un procent de 6 la suta din puterea totala de vot a membrilor FMI. Dupa contributia promisa, cota Indiei va urca de la 214 DST (Drepturi Speciale de Tragere) la 428 DST.

Super Cycle Report efectuat de Reuters a prezentat un studiu interesant. Economia globala traverseaza cel de-al treilea super ciclu de dezvoltare, respectiv o perioada de crestere economica sustinuta, în care unul dintre statele lumii da tonul. Actualul ciclu se presupune ca se va încheia în 2030, iar câstigatoarele cursei vor fi China si India. Ciclurile anterioare s-au derulat între 1870 si 1913, timp în care motorul de crestere al economiei mondiale au fost Statele Unite ale Americii, apoi a fost un al doilea ciclu între 1946 si 1973, când Japonia a preluat stafeta. "Consideram ca lumea este într-un «superciclu» de crestere economica sustinuta. Amploarea schimbarilor pe parcursul urmatorilor 20 de ani va fi enorma", au afirmat în raportul lor, economistii bancii internationale Standard Chartered. Economia Chinei se va dubla fata de economia SUA pâna în 2030, când va reprezenta 24 la suta din PIB-ul mondial, fata de 9 la suta cât este în 2010. India va devansa Japonia si va deveni a treia economie a lumii in urmatorii zece ani. China va deveni pâna în 2020 cea mai mare economie a lumii, depasind Statele Unite, ca urmare a cresterii rapide si a aprecierii monedei, potrivit analistilor grupului financiar Standard Chartered.

Într-un raport dat publicitatii la jumatatea lunii octombrie 2010, analistii Bancii Mondiale estimau ca economia Chinei va fi ''locomotiva care va trage economia din Asia de Est'', în conditiile în care produsul intern brut va înregistra o crestere semnificativa. Specialistii Bancii Mondiale avertizeaza însa ca afluxul de capital din Asia poate genera o noua criza.

SUA si RUSIA SE DEPARTEAZA DIN NOU

În disperare, presedintele american, a semnat un tratat cu presedintele rus, Medvedev, în aprilie 2010 în ideia plecarii capului si apropierii de Rusia. Tratatul START prevede ca SUA si Rusia sa-si reduca cu 30 la suta armamentul nuclear din dotare. "Mi-am luat angajamentul de a finaliza acest tratat, înainte de începerea sesiunii Congresului", a spus Obama.
Dupa câstigarea republicanilor în Congresul american presedintele american, Barack Obama, a declarat ca simte o puternica presiune pentru ratificarea tratatului START. Aceste presiuni, declara presedinte american, vin din partea mai multor membri ai Congresului SUA, informeaza Deutsche Welle.

Tratatul semnat va trebui sa fie ratificat daca nu va fi aprobat de Congresul American

Ca o concluzie la acest articol: Vremurile se precipita mai mult decât expertii financiari se asteptau în urma cu cinci ani. Momentul venirii Fiului Omului îl stie numai Tatal. În întelegerea ce o am, din Scripturi, înaintea Venirii Fiului Omului pe norii cerului sa-si rapeasca Biserica, pamântul va experimenta Necazul Unic al istoriei sale. În timpul acelui Necaz Unic vor avea loc evenimente care sunt în pregatire în zilele ce le traim. Pentru Biserica consider aceste evenimente, telegrame transmise de Mire Miresei, Bisericii Sale, ca Venirea Lui se apropie. Esti tu gata? Daca Da, ferice de tine! Daca nu mai e har Vino la El chiar acum sa fii parte a Miresei Sale!

CHINA ÎN ASCENSIUNE ECONOMICA

Scriam la începutul anului 2010 ca s-a ajuns la nivelul încât, literalmente, evenimentele pe plan international sunt hotarâte cu acordul Chinei, o hiper-putere care nu prea are respect pentru propriul popor, pentru valorile comunitatii internationale, nu are respect pentru standarde internationale economice, ceea ce a dus în decembrie 2009 la depistarea unor hackeri guvernamentali chinezi, care au atacat cea mai mare retea de internet, Google; au plasat virusuri pe computere care aveau adrese gmail, email-uri folosite pentru sustinerea drepturilor omului în China.

În anul 2005, China a urcat 3 locuri în topul celor mai puternice economii mondiale, ajungând la finele anului pe locul 4 (dupa SUA, Japonia si Germania) sarind peste Marea Britanie si Franta. Economia Chinei cunoaste o rata medie de crestere de 9% în ultimii 35 de ani, pe 2005 fiind de 9,3 la suta, iar pe 2004 de circa 16 la suta. Comisia pentru Dezvoltare Nationala si Reforma din China a anuntat la rândul ei ca Produsul Intern Brut (PIB) va înregistra un avans de circa 9,3% pe ansamblul anului. Comparând moneda nationala chineza, yuanul, cu dolarul American s-a constatat o crestere cu 2,5 la suta fata de dolar.

Anul 2010 a provocat o serie de semne de întrebare pentru lume si special pentru America referitor la ascensiunea financiara a Chinei. Posibilitatile Chinei si Indiei de a influenta în a reaseza puterile lumii, fara a le pasa de America transforma anul 2010 într-unul al schimbarilor majore.

China a întrecut în vânzarea de automobile, Statele Unite care pâna în anul 2009 a fost cel mai mare producator si vânzator de automobile de toate categoriile. În anul 2009, în timp ce SUA a vândut 10,4 milioane masini, China a vândut peste 13,6 milioane.

Nici Europa nu se poate lauda cu progrese mari. Economia Germaniei pe anul 2009 a coborât cu 5 la suta fiind cea mai joasa performanta de la al doilea razboi mondial. Si de data asta China o ia înainte. Înca din 2007 China a depasit Germania care era atunci a treia putere economica mondiala dupa SUA si Japonia.

Publicatia virtuala manufactuirng.net în August 16, 2010 printre multe alte publicatii au anuntat vestea ca a doua tara pe plan economic din lume este China, întrecând Japonia dupa ce anul trecut a depasit Germania. China a devenit cel mai mare exportator în domeniul auto si produselor fieroase. În timp ce tarile avansate se lupta sa supravietuiasca, economia Chinei creste anual cu 10 procente, în timp ce economia Japoniei creste cu 2 la 3 procente anual. Japonia si-a pastrat locul 2 începând din anul 1968, când a depasit Germania.

Reactiile din august 2010 au aparut imediat în Tokyo. Economistul sef al Barclays Capital din Tokyo, Kyohei Morita, a decalrat: ”Criteriul de clasificare economica ar trebui sa fie nivelul mediu, si nu Produsul Intern Brut.” Într-adevar luând în considerare nivelul de câstig în cele trei tari: venitul mediu anual al SUA este $42,240; Japonia $37,800 iar al Chinei este $3,600. China a raspuns pretinzând ca salarul mediu chinez creste anual cu 15 la suta.

China este una din tarile cu cea mai mare crestere economica în timpul recesiunii, PIB-ul sau fiind de 90 de ori mai mare în prezent decât in 1978, când presedintele de atunci Deng Xiaoping, a renuntat la comunismul sever si a facut o serie de reforme care au marcat reîntoarcerea pe pietele internationale. Forma specifica de capitalism chinez, a deschis portile de colaborare spre vest dar cel mai mult în folosul propriu.
Potrivit estimarilor economistului-sef al Goldman Sachs, Jim O'Neill, China va reusi sa depaseasca Statele Unite, devenind cea mai puternica tara a lumii, pâna în 2027.
Cresterea economica a Chinei i-a dat posibilitatea extinderii în lume pe plan economic si militar. Investitiile economice în lumea întreaga, dau posibilitati mari impunerii unei autoritati mondiale. Recent s-a constatat colaborarea Chinei în America de Sud cu rezultate semnificative. Astfel, Brazilia, Peru si Chile au parte de o înflorire economica. Cu ajutorul Chinei, cresterea economica a Perului a înregistrat 9 la suta si Brazilia 8 la suta.

Revista Agerpres în 11 iulie 2010 a publicat un articol interesant despre rezervele valutare mondiale plasând China pe locul întâi. La sfârsitul lunii iunie 2010 cu o crestere anuala de 15 la suta, rezervele valutare ale Chinei au ajuns la aproape 2,5 miliarde dolari, cu o crestere lunara de zeci de miliarde dolari. Totodata rezervele de aur al Bancii Centrale Chineze la sfârsitul lunii iunie 2010 se situau la cifra de 33,89 milioane uncii

Rezervele valutare ale Chinei sunt rezultatul dezvoltarii economice, si extinderii influentei în lume, realizând împrumuturi bancare catre tarile lumii. China este cel mai mare creditor al guvernului american, în conditiile în care a investit o mare parte din rezervele sale în obligatiuni emise de Trezoreria SUA. Datoria SUA catre China s-a ridicat la peste 1 trilion de dolari.

 

 

 

CÂND CHINA SE TREZESTE VA CUTREMURA LUMEA

Napoleon III a comparat China cu un gigant care doarme si a tras urmatorul semnal de alarma: „Când China se trezeste, va cutremura lumea” Dupa o lunga hibernare, China la peste 1,3 miliarde de oameni dublu cât Statele Unite si Uniunea Europeana la un loc, se ridica peste noapte. Alaturi de China se ridica din obscuritate, India, precum si alte tari din Rasarit, cu putere de influenta în lumea întreaa.

Se stie prea bine ca secolul XIX a fost secolul Marii Britanii, secolul XX a fost secolul Americii si ca secolul XXI este secolul Rasaritului. Interesant este ca estimarile viitorului pentru experti s-a oprit la secolul XXI. Oare de ce nu s-au facut extrapolari mai departe de secolul XXI? Pentru ca nu e cazul.

Secolul Rasaritului este dominat si coordonat de China, si îl numesc pe buna dreptatea secolul Chinei, si va duce la încetarea perioadei de influenta si stapânire al împaratului întunericului, diavolul.

Scriam în editia 188, de la jumatatea lunii iunie 2007: „Pentru împlinirea unor proorocii escatologice exista faze, care, Dumnezeu îngaduie sa fie pregatite din timp. Una din ele, care se parea de nerealizat în urma cu câtiva ani este adunarea la un loc a Împaratilor Rasaritului cu o influenta crescânda în lume. În timp ce imperiul America s-a dezvoltat pe principii relationale biblice, Împaratii Rasaritului se dezvolta pe principii corupte, nebiblice. Interesant pentru vremurile ce le traim este, însa, ca în timp ce imperiul America este în decadere, imperiul Chinez este în crestere”.

Concluzia este ca ne apropiem cu pasi repezi de Rapirea Bisericii lui Christos, pentru cei ramasi experimentarea durerilor Necazului Unic din istoria lumii, printre altele adunarea împaratilor lumii ca din Rasarit sa porneasca împotriva Israelului, în lupta de la Armaghedon si nimicirea lor. Va urma legarea lui Satan, si pamântul pe care acum e mare durere, se va bucura de Împaratia Pacii.

top

NENOROCIRI ale anului 2010

Criza economica, în anul 2010, a adus multe catastrofe, care a lovit pe cei mari si pe cei mici; pe cei bogati si pe cei saraci; as putea spune ca toata lumea a fost afectata. Pe lânga nenorocirile aduse de criza economica, anul 2010 a fost lovit nenorociri care au generat peste 295 mii de morti si pagube devastatoare valorate la peste 130 miliarde dolari, ceea ce a însemnat mai mult decât media ultimilor 30 de ani.

În ordinea pagubelor produse si a numarului de morti, la nivelul de peste 2 mii suflete, nenorocirile anului 2010 au culminat cu cutremurul din Haiti al lunii ianuarie, evaluat la peste 222 mii morti. Pe locul al doilea s-a clasat valul de caldura si incendiile de padure din vara din Rusia, cu peste 56 mii de morti urmat de cutremurul din aprilie din China (2.700 de morti).

Nenorociri care nu au fost evidentiate prin pierderi de vieti omenesti, dar care au produs enorme pagube materiale în ordinea estimarii pagubelor sunt urmatoarele: cutremurul din februarie din Chile, estimate la peste 30 de miliarde de dolari pagube si 520 de morti; inundatiile din vara (iulie-septembrie) din Pakistan, cu peste 9 miliarde de dolari pagube materiale si 1.760 de morti. Furtuna Xynthia în februarie, a traversat Europa Centrala producând pagube de peste 6 miliarde dolari si 65 de morti. Statele Unite a fost lovit si anul trecut de uragane, care au provocat pagube per total la peste de 4,7 miliarde de dolari. In Noiembrie 2010 autoritatile columbiene au decretat starea de calamitate naturala, în urma inundatiilor catastrofale ce afecteaza tara. 28 din cele 32 de provincii ale statului, s-au aflat sub ape. Peste 130 de oameni si-au pierdut viata, iar altii au fost nevoiti sa fuga din calea potopului. În total, 1.200.000 de persoane sunt afectate de intemperii

În ultimii 30 de ani de când sunt înregistrate nenorocirile, catastrofele naturale, în fiecare an, statisticile au prezentat în medie 615 catastrofe în medie pe an. Anul 2010 a înregistrat o data si jumatate mai mult ca media ultimilor 30 de ani, contabilizând 950 catastrofe naturale. Ultimii 20 de ani au fost foarte semnificanti depasind media anterioara de 66 mii morti pe an, si ajungând la o medie de 295 mii de victime. Media pagubelor produse de nenorociri a fost în ultimii ani de 130 miliarde dolari fata de 95 miliarde înregistrate anterior.

În ianuarie 2011, inundatiile continua sa faca ravagii în Australia si Brazilia. Peste 500 de brazilieni au murit, din cauza ploilor torentiale care au maturat totul în cale, au anuntat autoritatile locale. Este considerata cea mai mare nenorocire, catastrofa din istoria Braziliei. Ploile torentiale si alunecarile de teren care au devastat regiunea muntoasa din apropiere de Rio de Janeiro au provocat moartea a peste 500 de oameni.

Tot în ianuarie 2011, în Australia, bilantul inundatiilor a ajuns la 25 morti si câteva zeci de disparuti.

Anul 2010 CEL MAI CALD AN ÎNREGISTRAT VREO DATA

Organizatia Mondiala de Meteorologie (OMM) a confirmat joi, 20 ianuarie 2011, ca 2010 a fost anul cu cele mai înalte temperaturi înregistrate vreodata, confirmând o tendinta ‘semnificativa’ a încalzirii climei pe termen lung, informeaza AFP.

Anul 2010 ‘a fost cel mai cald an înregistrat vreodata, alaturi de 2005 si 1998', a precizat agentia potrivit unui comunicat, confirmând un raport preliminar bazat pe o perioada de zece luni si publicat la începutul lunii decembrie la Cancun, în cursul conferintei Natiunilor Unite privind încalzirea climatica.
‘Datele din 2010 confirma încalzirea semnificativa pe termen lung a planetei’, a subliniat secretarul general al OMM, Michel Jarraud, în cursul unei conferinte de presa. El a indicat ca ‘ultimul deceniu a fost cel mai cald înregistrat vreodata’. Anul trecut a fost de asemenea marcat de ‘continuarea topirii calotei glaciare arctice’, a adaugat el.

 

Iulie 2010

Scriitorul musulman, Adnan Oktar, ale carui carti au fost tiparite în peste 65 milioane exemplare, pe tot globul la începutul lunii august 2009 s-a întâlnit cu trei reprezentanti ai sinedriului evreu, (un grup de 71 lideri rabini ortodocsi), sa puna la cale un proiect comun al musulmanilor, evreilor si crestinilor de reconstruire a Templului. Declaratia oficiala, ca rezultat al întâlnirii este urmatoarea: “Dintr-un sentiment de responsabilitate colectiva pentru pacea lumii si pentru toata omenirea, am considerat ca acum e timpul potrivit sa afle toata lumea ca se ofera o cale de afirmare pentru fiecare popor. Este momentul sa spunem umanitatii: Noi toti suntem fiii unui tata, urmasii lui Adam, si toata umanitatea este de fapt o singura familie. Pacea între toate natiunile se va realiza prin construirea Casei lui Dumnezeu, unde toate popoarele se vor închina asa cum s-a rugat regele Solomon în rugaciunea sa la dedicarea Primului Templu. Veniti cu dragoste si respect unii fata de altii, cu dragoste si onoare si sa ne apropiem cu reverenta de Tatal nostru din ceruri. Haideti sa construim o casa de rugaciune în numele Sau, cu scopul de a-I sluji, a ne închina Lui împreuna, de dragul Lui si cu mare compasiune fata de El. Cu siguranta ca El nu vrea sânge varsat de creaturile Lui, dar prefera dragoste si pace între toti oamenii. Ne rugam ca Atotputernicul Creator sa asculte rugaciunea noastra. Împreuna - fiecare în functie de abilitatea fiecaruia – va trebui sa lucram la construirea Casei de Rugaciune pentru toate neamurile de pe Muntele Templului, în pace si întelegere reciproca. "

La pregatirile facute pâna acum si la tehnica existenta Templul s-ar putea construi într-un an. Doi din cei trei rabini, Abrahamson si Hollander, au declarat urmatoarele: ”Construirea Templului este una din fazele procesului Mesianic”, Domul Stâncii ca un loc proeminent al Templului va putea servi ca ”loc de închinare pentru toate popoarele”… ”Este foarte simplu. Structura Domului de pe Muntele Templului de la început a fost destinata ca si Casa de Rugaciune pentru evrei si Al-Asqa a fost si este Casa de Rugaciune pentru musulmani.”