"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Cînd va veni Mîngîietorul, pe care-L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede dela Tatăl, El va mărturisi despre Mine şi voi deasemenea veţi mărturisi, pentrucă aţi fost cu Mine dela început. Ioan 15:26

Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.” Faptele Apostolilor 2:41


I. INTRODUCERE:

A. Duhul Sfânt a existat din totdeauna, a fost activ în creația lumii împreună cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Activitatea  DUHULUI Sfânt în Vechiul Testament a fost:
1. Limitată cu privire la oamenii peste care venea (era selectivă); venea doar peste câțiva aleși de Dumnezeu Tatăl.
Duhul Sfânt a fost asupra  lor, mai degrabă decât în ​​ei.

 

 

2. Limitată cu privire la felurile de slujire (în general slujiri speciale legate de confectionarea uneltelor la Cortul Intilnirii sau de comunicarea Cuvântului).

3. Limitată cu privire la prezența în viața celor peste care venea (temporară). Duhul a împuternicit pe Samson, ca mai târziu să-l părăsească (Judecători 13:25; 16:20). Un alt exemplu a fost faptul că Duhul a venit peste Saul,    dar       mai târziu l-a lăsat (1 Sam 10:10;16:14). Nu existată nici o garanție de o prezența permanentă a Duhului Sfânt în timpurile Vechiului Testament.

În privința aceasta există o diferența majoră dintre rolurile Duhului în Vechiul și Noul Testament. Noul Testament ne învață că locuirea Duhului Sfânt în credincioși este permanentă (1 Corinteni 3:16-17; 6:19-20). Când ne punem încrederea în Domnul Christos pentru mântuire, Duhul Sfânt vine să locuiască în noi. Apostolul Pavel numește acestă locuire permanentă "garanția moștenirii noastre" (Efeseni 1:13-14). În contrast cu acest lucru în Noul Testament, locuirea în Vechiul Testament a fost selectivă și temporară.

B. Evenimente importante în care Duhul Sfânt a fost direct implicat înainte de manifestarea Sa specială de la Rusalii:

1. Duhul Sfânt a avut un rol deosebit la conceperea Domnului Isus în formă umană (Matei 1:18, 20).

2. Duhul Sfânt a umplut pe Ioan Botezătorul din pântecele mamei sale (Luca 1:15). De asemenea, este scris că Zaharia și Elisabeta s-au umplut de Duhul Sfânt (Luca 1:41, 67),

3. De asemenea Simeon (Luca 2:25) și Ana (Luca 2:36) erau sub influența Duhului Sfânt.

C. Domnul Isus a prezis venirea Duhului Sfânt  în noaptea dinaintea Patimilor Sale

1. El a prezentat Duhul Sfânt nu doar ca o putere energizantă (Luca 4:18;. 1 Corinteni 3:16;. Gal 4:06), ci ca o personalitate distinctă, un paraclet (Ioan 14:16, 26, 15:26, 16:7).

2. În Ioan 16:7 se face trimitere la El: "Eu îl voi trimite la voi", "Și când va veni" (v. 8); "... atunci când El, Duhul adevărului, va veni ..." (v. 13), și "El Mă va proslăvi, ..." (v. 14).

3. În mod clar, Domnul Christos a prezis venirea unei ființe personale (la fel cum este El) și nu un tip de putere specială.

4. Domnul Isus a spus în Ioan 15:26, "Dar când va veni Mângâietorul." Verbul folosit aici indicând că aceasta se va întîmpla la o dată precisă și pentru totdeauna.

II. CADRUL ISTORICO-GEOGRAFIC

Evenimentele prezentate în aceste două capitole din Faptele Apostolilor  s-au petrecut în Ierusalim la 50 de zile după Paști sau la 10 zile de la Înaltarea Domnului Isus la cer. Domnul Isus le ceruse să aștepte promisiunea Tatălui. Ucenicilor nu li s-a spus cît timp să aștepte împlinirea promisiunii și nici ei nu au intrebat (or fi uitat asta ?)  Dar au ascultat porunca Învatatorului și au trecut la așteptare. Ei stiau că Dumnezeu Își are timpul Său, complet diferit decât al oamenilor…

Istoria Rusaliilor

 1. Vechiul Testament
  (A) Rusaliile nu este un concept complet nou, ci mai degrabă o transformare a unei sărbători celebrată în Vechiul Testament pe principiile Noului Testament.
  (B) În VT ebraic, numele uzual este Sărbătoarea Săptămânilor. Acesta a fost considerată ca una dintre cele trei ritualuri obligatorii, venind între Paște și Sărbătoarea Corturilor.
  (C) În Exodul 23:16, este numită " Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintîi roade din munca ta, din ceeace vei sămăna pe cîmp; şi să ţii sărbătoarea strîngerii roadelor, la sfîrşitul anului, cînd vei strînge depe cîmp rodul muncii tale. "
  (D) Datarea acestei sărbători sugerează, de asemenea, contextul său inițial agricol ( Deuteronom 16:9).
 2. Noul Testament
  (A) În perioada elenistică, 300 Î.C.- 300 D.C, sărbătoarea a început să-și piardă asocierea cu agricultura și a denit din ce în ce asociată cu istoria religioasă a poporului evreu. Cartea Jubileelor ​​de exemplu, continuă să se refere la ea ca la sărbătoarea "primelor roade", se identifică cu legământul dintre Dumnezeu și Noe.
  (B) Probabil dupa distrugerea Templului din anul 70 d.Hr. Rusaliile în cele din urmă transformat într-o respectare pentru darea Legii pe Muntele Sinai. Exodul 19:1 a fost interpretată în sensul că intervalul dintre Paște și sosirea la Sinai a fost de cincizeci de zile. Astfel, în iudaism, Shavuot continuă să fie o respectare de mulțumire pentru Tora.
  C. Astazi, Ziua Cincizecimii are o semnificație cu totul diferită pentru creștini. Acesta este asociată cu turnarea Duhului Sfânt peste credincioși.

III. PROMISIUNEA DATĂ: Trimiterea Duhului Sfînt pe pămînt la credincioși.

Ci voi ve-ți primi o putere cînd se va pogorî Duhul Sfînt…….și-mi veți fi martori..”

1. A fost un eveniment profețit în vechime prin: Isaia, 44:3. Ez. 36:26-27; Zaharia, Ioel, etc

2. Va fi un eveniment strict necesar pentru:

 • înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu (Ioan 14:26).
 • trăire și mărturisirea lui Christos (Ioan 14:16-17).
 • a-i întări să devină martori consacrați (Ioan 15:26-27).
 • a-i împuternici de a îndeplini Marea însarcinare (Ioan16:7-11).

3. Va fi un eveniment complect distinct de alte evenimente (F. A 10: 24 Și  Luca 4:14)

4. Duhul Sfânt va avea o “agendă” précisă:

 • îl va marturisi pe El- va aduce o revelația deplină despre Isus Hristos (Ioan 16:14)
 • Va deschide inimile (va convinge lumea de păcat)
 • Va conduce credincioșii spre adevar și îi va ajuta să traiască în adevar
 • Le va arăta (atunci cînd circumstanțele le va cere) ce să spună.
 • Le va da putere să îndeplinească Marea însărcinare de evanghelizare
 • îi va mângâia în crize
 • va dovedi lumea în ceea ce înseamnă pacatul…
 • va aboli distincțiile dintre Israel și neamuri…

IV. ACTIVITATEA UCENICILOR IN TIMPUL ASTEPTARII PROMISIUNII

 • Au stat în Ierusalim, cu toate că erau galileieni.
 • S-au rugat împreună continuu…. (adică au cerut toți aceleași lucruri)
 • Ei au cercetat Scripturile. Petru a citat din Psalmul 69 și Psalmul 129.
 • Au ales înlocuitor pentru Iuda în persoana lui Matia.

V. PROMISIUNEA ONORATĂ: GENEZA BISERICII

Nașterea” și “primii pași” ai bisericii lui Christos sunt prezentate în F.A. cap.2.  Nașterea Bisericii a avut loc în Ziua de Rusalii.   Sărbatoarea era ținută în luna Iunie și a fost o sărbatoare națională . Pentru evrei, Sărbatoarea Rusaliilor a fost celebrată pentru mai multe scopuri:

 • Sărbatoarea secerișuluiSă ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintîi roade din munca ta, din ceeace vei sămăna pe cîmp; şi să ţii sărbătoarea strîngerii roadelor, la sfîrşitul anului, cînd vei strînge depe cîmp rodul muncii tale..Exod 23:16)
 • Amintirea dării legii de către Moise.
 • Sărbatoarea săptăminilor (Să ţii sărbătoarea săptămînilor, a celor dintîi roade din secerişul grîului, şi sărbătoarea strîngerii roadelor la sfîrşitul anului.Ex.34:22)
 • Sărbatoarea primelor roade (În ziua celor dintîi roade, cînd veţi aduce Domnului un dar de mîncare, la sărbătoarea încheierii săptămînilor (Cincizecimea), să aveţi o adunare sfîntă;Num.28: 26)

Coborîrea Duhului Sfânt la Rusalii a fost o “demonstrație” vizuala, o dovadă “palpabilă” că promisiunea D-lui Isus s-a împlinit. Pogorârea Duhului Sfânt a fost însoțita de trei semne:

1.Un vijâit ca de vânt.  2. Niște limbi ca de foc. 3. Minunea vorbirii în limbi.

VI. BAZA GENEZEI BISERICII

Petru le spune ascultătorilor ca ce s-a întîmplat în ziua de Rusalii, are legatura cu ce s-a întîmplat cu 50 de zile în urmă, și anume cu răstignirea și moartea lui Isus din Nazaret. |Și anume:

· Că absolut totul ce s-a întîmplat a fost în Planul lui Dumnezeu.

· A fost planificat înainte de Creație ( după sfatul hotărît și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu)

· S-a împlinit în istoria omenirii cu exactitate.( 22-23)

 • Isus din Nazaret a fost “omul” adeverit( aprobat de Dumnezeu)
 • Voi L-ați răstignit, dar Dumnezeu L-a înviat dintre cei morți
 • Dumnezeu  L-a înalțat la cer
 • Fagaduința  (promisiunea) Duhului Sfânt e ca urmare a proslăvirii lucrării Sale de către Tatăl
 • Că aceasta a fost Calea Răscumpărătorului:
 • O moarte sângeroasa (v. 23)
 • O înviere victorioasă (v. 24)
 • O înalțare ca Domn v. 31-36 și
 • O revarsare a Duhului Sfânt (ca dovadă).

Ap. Pavel explică ce s-a întimplat în Ziua de Rusalii în felul urmator: Duhul Sfînt a “botezat” pe fiecare credincios în mod individual și totuși ca parte componentă a unui organism viu numit Biserică. ”… Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. (1 Cor.12:13)

La începutul capitolui doi din Faptele Apostolilor ni se prezintă o colecție de experiențe individuale - "limbi ca de foc ... așezate pe fiecare din ei" (v.3), ca la sfârșitul capitolui (Fapte 2) să ni să prezinte o comunitate de credincioși - "toți ce credeau, erau împreună" (v.44).

 1. CARACTERISTI SI PRACTICI ALE BISERICII PRIMARE:
 • Iubeau unitatea și strângerea laolaltă
 • Practicau și credeau în puterea rugăciunii
 • Credeau în călauzirea lui Dumnezeu
 • Avea o identitatea - se știa despre ea (biserică)
 • Devotament și constanța (Ioan 2:42, 46)
 • Practica Bisericii primare: Comunitatea avea toate de obște – (în comun)

VIII.  CARACTERISTICI  SI BINECUVINTĂRI  ALE DUHULUI  SFÂNT  ÎN VIAȚA CREDINCIOȘILOR

A. suntem pecetluiți de Duhul Sfânt ...- Efeseni 1:13; 2 Corinteni 1:21-22
Cuvântul "pecete" (Gr. sphragizo) - Marca (sau sigiliu) este folosit ca un
mijloac de identificare .... De asemenea, marca denotă proprietate (a se vedea
Apocalipsa 7:3) ...
a) O pecete sau un sigiliu autentifică un document și dovedește autenticitatea acestuia
(De exemplu, sigiliul sau ștampila unui notar public sau funcționar de stat pe vreun
document) .
b) Este un semn de proprietate (de exemplu, sigiliile de pe borcane vechi,
Marci pe animale).
c. Este un semn de securitate (de exemplu, vagoane închise și
sigilate, sticle de medicamente).

B. Avem Duhul Sfânt ca o arvună ...
1. Duhul este dat ca o "arvună" a moștenirii noastre - Ef 1:13-14; cf.. 2 Corinteni 1:21-22
Tradus "garanție" sau  "gaj"
2. Cuvântul "arvună" (Gr. arrabon) - "Prima tranșă, de depozit,avans de plată, gaj, care plătește o parte din prețul de achiziție, în în avans, și asigură astfel o acțiune în justiție

C - Primirea Duhului este o indicație a faptului că noi suntem copii ai lui Dumnezeu, și împreună moștenitori cu Hristos din moștenirea pe care Duhul o dă ca o "arvună" - Romani 8:14-17
D. Suntem întăriți de Duhul ...
1. Dumnezeu ne întărește prin Duhul Său, în omul dinăuntru – Efeseni 3:16
( Romani 8:13 )
2. Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre - Romani 8:26
E. Suntem conduși de Duhul - Dacă suntem fii ai lui Dumnezeu – Romani 8:14
F.  Duhul ne ajută să producem și să purtăm roada Duhului ...
1. Rod al unei persoane condusă de Duhul include dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia,
blândețea, înfrânarea poftelor -  Galateni 5:22-23

Duhul Sfânt este o promisiune după mântuire, acesta nu este un mijloc de mântuire.
Duhul Sfânt este primit "pentru că sunteți fii" (Galateni 4:6) ... nu pentru a deveni fii!

Concluzia:

Promisiunea Tatălui dată prin Fiul  de a trimite Duhul Sfânt ca să locuiască în inima credincioșilor s-a împlinit în cele mai mici amănunte. Biserica lui Christos a luat ființă exact cum a fost profețit. Oricine crede în jertfa de la Cruce a Domnului Isus Christos poate face parte din biserica Lui.

Tu ai beneficiat de aceasta oportunitate? Dacă nu, fă-o chiar acum primindu-L pe Domnul Isus în inima ta, și vei fi “pecetluit” cu Duhul Sfânt :

(şi voi, după ce aţi auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit,) Efeseni 1:13

Ioan Sinitean, Chicago, USA