"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

„Iar el (îngerul) le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus” (Marcu 16, 6)

NU VĂ TEMEȚI CĂ VI S-A NĂSCUT ASTĂZI MÂNTUITOR, CARE ESTE HRISTOS DOMNUL

 

de Preot Paroh Aurel Sas, de la Biserica Ortodoxă Română „ Sf. Simeon” din Westland, Detroit

 

„Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul.” (Luca 2, 10-11)

ODATĂ CU ANUL 2020! CA URMARE A NECREDINȚEI

 

 „Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri” (Matei 26, 52)

„Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi” (Luca 2m, 35)

„Și precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoștință, așa și Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine” (Romani 1, 28)

ȘI TRAGEDIA ÎNCEPUTULUI DE SECOL XXI, ÎN PANDEMIA ADUSĂ DE OM!

„Curăţiţi aluatul cel vechi, ca să fiţi frământătură nouă, precum şi sunteţi fără aluat; căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi” (1 Cor. 5, 7)

 

                     HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT! (Marcu 16, 6)

„Eu cred că mai întâi a fost satul şi după aceea au venit dealurile din jur, ca să păzească frumuseţea asta” (Octavian Goga)


Ce minunat prezintă marele poet Octavian Goga viața satului sub soare, ca fiind „mai întâi” și apoi au „venit dealurile din jur” cu rostul de străjeri „ca să păzească frumusețea asta”, a satului românesc, binecuvântat de Dumnezeu în toate generațiile.

 

DEȘTEPTARE DUPĂ GLASUL LUI DUMNEZEU PRIN SCRIPTURI ȘI DUPĂ IMNUL ROMÂNIEI

Deșteptare la glasul lui Dumnezeu prin Scripturi, care descoperă generațiilor, zicând: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, Astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun” (2 Timotei 2, 16-17).

ROMÂNIA ESTE LA FEL ȚARA UNDE „CURGE LAPTE ȘI MIERE"!, ȘI CE DURERE PENTRU POPOR CĂ PLEACĂ MULȚI!

 

„Dar să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos!" (1 Cor. 15, 57)

Pentru toate se cuvine să aducem mulțumire, în lumina în revelației Scripturii de mai sus, lui Dumnezeu în numele Fiului Să, Domnul și Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42) și al nostru al tuturor, Marele, Dumnezeul și Mântuitor Hristos Iisus.

Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales, râvnitor de fapte bune" (Tit 2, 13-14)

 

Astfel, și la această zi de Aniversare a 100 de Ani, de la România Mare, Unirea Basarabiei cu România, în 27 Martie 1918, se cuvine să aducem mulțumire lui Dumnezeu, Care a dat biruința înaintașilor noștri la acea vreme istorică în numele Fiului Său, Mântuitorul nostru și al României Mari, Iisus Hristos. 

„Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (In. 14, 6).

După revelația Scripturii de mai sus, aflăm că Iisus Hristos este singura Cale de ajungere la Dumnezeu Tatăl, zicând: „… Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6), de unde omul a cazut prin neascultarea primilor oameni. Omul și întreg neamul omenesc trebuie să ajungă la Tatăl prin Fiul, pentru că „… împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos” (1 Ioan 1, 3). Să realizăm, că nici o bucurie nu este mai mare în viață decât a găsi Calea care duce unde trebuie să ajungi. Ori, omul trebuie să ajungă la Dumnezeu Tatăl său cel Ceresc și Creatorul său.

publicate la Editura Andreiana, Sibiu, 2016, a Mitropoliei Ardealului

Ideea scrierii celor 4 cărți de mai jos, vine din nevoia salvării generațiilor de azi și din totdeauna, de la filozofiile rătăcitoare ale morții: „Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos” (Col. 2, 8). Ori, astăzi mai mult ca oricând filozofiile rătăcitoare și ideologiile politice vin să rătăcească și să pervertească generațiile de la căile morale ale adevărului dumnezeiesc și mântuitor.

Iar aceste cărți de mai jos, vin să salveze generațiile prin urmarea lui Hristos Iisus, Care este Calea care nu rătăcește, Adevărul ce nu înșeală și Viața care nu sfârșește niciodată, ci trece în viața veșnică, a Împărăției lui Dumnezeu, prin sufletul nemuritor al omului.

„Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (In. 14, 6).

După revelația Scripturii de mai sus, aflăm că Iisus Hristos este singura Cale de ajungere la Dumnezeu Tatăl, zicând: „… Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6), de unde omul a cazut prin neascultarea primilor oameni. Omul și întreg neamul omenesc trebuie să ajungă la Tatăl prin Fiul, pentru că „… împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos” (1 Ioan 1, 3). Să realizăm, că nici o bucurie nu este mai mare în viață decât a găsi Calea care duce unde trebuie să ajungi. Ori, omul trebuie să ajungă la Dumnezeu Tatăl său cel Ceresc și Creatorul său. „Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie” (Evrei 13, 14), prin urmarea lui Hristos ca și Cale a vieții și a trăi în „…legea duhului vieţii în Hristos Iisus, (care) m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii” (Rom. 8, 2), și numai din această cauză „…nici o osândă nu este acum asupra celor ce sunt în Hristos Iisus” (Rom. 8, 1), cu viața lor.