"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

„Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus, Ca să lumineze pe cei care șed în întuneric și în umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii” (Luca 1, 78-79).
„Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8)

Mărturisirea adevărului Învierii lui Hristos în toate generațiile, chiar cu prețul de a deveni mucenici­

 

Hristos Domnul zice: Oricine va mărturisi pentru Mine (Iisus) înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10, 32). Astfel aflăm, din partea Mântuitorului Iisus Hristos, al universului ceresc și pământesc, mărturisire pentru mărturisire, ceea ce este logic și firesc ca, dacă cineva dintre generațiile popoarelor nu mărturisește credința în Dumnezeu și în adevărul Învierii lui Hristos, Mântuitorul nu mărturisește pentru el obligatoriu înaintea Tatălui ceresc.

„Iar el (îngerul) le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus” (Marcu 16, 6)

NU VĂ TEMEȚI CĂ VI S-A NĂSCUT ASTĂZI MÂNTUITOR, CARE ESTE HRISTOS DOMNUL

 

de Preot Paroh Aurel Sas, de la Biserica Ortodoxă Română „ Sf. Simeon” din Westland, Detroit

 

„Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul.” (Luca 2, 10-11)

ODATĂ CU ANUL 2020! CA URMARE A NECREDINȚEI

 

 „Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri” (Matei 26, 52)

„Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi” (Luca 2m, 35)

„Și precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoștință, așa și Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine” (Romani 1, 28)

ȘI TRAGEDIA ÎNCEPUTULUI DE SECOL XXI, ÎN PANDEMIA ADUSĂ DE OM!

„Curăţiţi aluatul cel vechi, ca să fiţi frământătură nouă, precum şi sunteţi fără aluat; căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi” (1 Cor. 5, 7)

 

                     HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT! (Marcu 16, 6)

„Eu cred că mai întâi a fost satul şi după aceea au venit dealurile din jur, ca să păzească frumuseţea asta” (Octavian Goga)


Ce minunat prezintă marele poet Octavian Goga viața satului sub soare, ca fiind „mai întâi” și apoi au „venit dealurile din jur” cu rostul de străjeri „ca să păzească frumusețea asta”, a satului românesc, binecuvântat de Dumnezeu în toate generațiile.

 

DEȘTEPTARE DUPĂ GLASUL LUI DUMNEZEU PRIN SCRIPTURI ȘI DUPĂ IMNUL ROMÂNIEI

Deșteptare la glasul lui Dumnezeu prin Scripturi, care descoperă generațiilor, zicând: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, Astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun” (2 Timotei 2, 16-17).

ROMÂNIA ESTE LA FEL ȚARA UNDE „CURGE LAPTE ȘI MIERE"!, ȘI CE DURERE PENTRU POPOR CĂ PLEACĂ MULȚI!

 

„Dar să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos!" (1 Cor. 15, 57)

Pentru toate se cuvine să aducem mulțumire, în lumina în revelației Scripturii de mai sus, lui Dumnezeu în numele Fiului Să, Domnul și Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42) și al nostru al tuturor, Marele, Dumnezeul și Mântuitor Hristos Iisus.

Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales, râvnitor de fapte bune" (Tit 2, 13-14)

 

Astfel, și la această zi de Aniversare a 100 de Ani, de la România Mare, Unirea Basarabiei cu România, în 27 Martie 1918, se cuvine să aducem mulțumire lui Dumnezeu, Care a dat biruința înaintașilor noștri la acea vreme istorică în numele Fiului Său, Mântuitorul nostru și al României Mari, Iisus Hristos. 

„Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (In. 14, 6).

După revelația Scripturii de mai sus, aflăm că Iisus Hristos este singura Cale de ajungere la Dumnezeu Tatăl, zicând: „… Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6), de unde omul a cazut prin neascultarea primilor oameni. Omul și întreg neamul omenesc trebuie să ajungă la Tatăl prin Fiul, pentru că „… împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos” (1 Ioan 1, 3). Să realizăm, că nici o bucurie nu este mai mare în viață decât a găsi Calea care duce unde trebuie să ajungi. Ori, omul trebuie să ajungă la Dumnezeu Tatăl său cel Ceresc și Creatorul său.