"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Interogarea lui Iisus din partea lui Pilat.

Atunci Pilat a intrat în pretoriul de judecată şi a chemat pe Iisus şi L-a întrebat: “Tu eşti regele Iudeilor? Răspuns-a Iisus: De la tine însuţi zici aceasta, sau alţii ţi-au spus-o despre Mine? Pilat a răspuns: Nu cumva sunt eu Iudeu? Poporul Tău şi arhiereii Te-au predat mie. Ce ai făcut? Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat Iudeilor. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici. Deci I-a zis Pilat: Aşadar eşti Tu Împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt Împărat. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul; oricine este din adevăr ascultă glasul Meu. Pilat I-a zis: Ce este adevărul? şi zicând aceasta, a ieşit iarăşi la Iudei şi le-a zis: Eu nu găsesc în El nici o vină” (Ioan 18,33-38).

(Continuare din numărul trecut)

Din Dezastrele în Univers în secolul XX şi XXI

In Duminica din 25.Noiembrie.2007, organizatia de caritate britanică Oxfam a lansat concluziile unui studiu al dezastrelor din ultimii douăzeci de ani. Studiul Oxfam a fost bazat pe datele transmise de Crucea Roşie Internaţională şi Universitatea Louvain din Belgia. Astfel, în anul 1980 pământul a fost lovit de 120 de dezastre naturale semnificative, ajungând în anul 2007 la numărul de peste 500 pe an, dezastre cu efecte semnuficative! Cred că  numărul de peste 500 de dezastre pe an trebuie să dea de gândit omenirii!
Anul 2007, a fost lovit de dezastre în toate părţile globului afectând în primele 10 luni peste 250 de milioane de oameni, a declarat Oxfam director, Barabra Stocking. Şi a adăugat: „Ne aşteptăm la dezastre din ce în ce mai multe şi  cu pericole semnificative”!.

 Eu ştiu că mari sînt fărădelegile voastre şi grele păcatele voastre, ca unii care asupriţi pe cel drept şi luaţi mită şi stoarceţi pe cei săraci la porţile cetăţii.” (Amos 5,12) .  „Fărădelegile voastre au schimbat aceasta şi păcatele voastre au depărtat acest bine de la voi.” (Ieremia 5,25) „De aceea aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu, în mânia Mea, voi slobozi furtună mare, ploaie potopitoare voi vărsa în urgia Mea şi în mânia Mea va cădea grindină pustiitoare” (Iezechil 13,13)