"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

La prezenta rubrică escatologică vă aduc în actualitate erezia de curând apărută în America și care, noi, care am trăit-o nu avem voie să tăcem. Este EREZIA SOCIALISMULUI.    

            Duminică, 10  martie 2019, ”New York Post” a redactat un articol scoțând în relief că generația numită mileniali (millennials), născuți între anii 1981-1996, îmbrățișează "socialismul", chiar dacă nu știu în adevăr ce înseamnă: "Milenialii - ignoranți a istoriei economice și umane a drepturilor socialiste - acceptă din ce în ce mai mult socialismul și prescripțiile sale nerealiste, naivi că în final toți oamenii vor avea ce doresc."

            Publicația ”New York Post” arată că o majoritate a democraților consideră socialismul pozitiv - totuși același sondaj îi găsește în favoarea afacerilor mici și a întreprinderilor libere. Prin urmare, mulți care pretind că acceptă socialismul nu sunt conștienți de faptul că socialismul se referă la controlul guvernamental al mijloacelor de producție.

            Discutând în neștiință de cauză am putea spune: Capitalismul se presupune că este lacom și egoist, iar în contrast, socialismul se presupune că se îngrijește de toți și dă la toți ceea ce vor. Dar nu asta este realitatea.

            Tinerii de azi au fost alimentați cu o concepție pro-socialistă în mediul academic și mediul de informare generală. Brent Bozell de la Centrul de Cercetare Media a spus într-un interviu TV: "În filmele de azi, temele principale sunt că capitalismul este rău, sistemul de piață liberă este rău iar bogații sunt cei mai lacomi oameni".

            Jim DeMint, fostul senator american, a menționat: "Cum secularismul înlocuiește credința în America, devenim mai puțin liberi și mai mult socialiști; cu alte cuvinte, guvernul controlează mai multe lucruri și lucrurile sunt controlate de sus în jos, mai degrabă decât de jos în sus ... La mijloc avem factorii de decizie. Aceasta nu a funcționat niciodată în istorie, pentru că întotdeauna rezultatul a fost o formă de tiranie ".

            În socialism statul îl înlocuiește pe Dumnezeu. Dar Biblia spune că nu există alt Dumnezeu adevărat decât Dumnezeul cerului și al pământului și noi trebuie să ne supunem numai Lui și să nu-L înlocuim cu statul sau cu nimic altceva.

            Dr. Everett Piper, președintele Universității Oklahoma Wesley, spune: "Cred că socialismul este în creștere chiar acum și cred că este o corelație directă cu pierderea unei viziuni biblice asupra lumii - care a dus la crearea unui gol, și care trebuie umplut. Când creați un gol, acesta va fi întotdeauna umplut, iar dacă-l scoateți pe Dumnezeu, acesta va fi umplut de om, sau de altceva. Trebuie să știm că Dumnezeu ne dă întotdeauna mai multă libertate și chiar mai mult decât ne-ar putea-o da oamenii."

            Dr. Richard Land, președintele Seminarului Evanghelic de Sud, notează: "Și dacă vreți un exemplu modern unde socialismul nu funcționează și ce poate produce, uitați-vă la Venezuela. Venezuela a fost una dintre cele mai bogate țări din America Latină; iar acum a ajuns să fie una dintre cele mai sărace."  

            Noi, care am trăit în România pe vremea socialismului și comunismului putem spune multe din experiența noastră și vă provoc să veniți și să motivați și pe alții să dezvolte conceptul și principiile socialismului, și să le trimită spre publicare, în limba română sau engleză.

            Din ce în ce mai mulți americani se simt confortabili cu "politica invidiei". Publicația ”Noua Republică” a publicat un articol al lui Alex Shephard (1 Martie 2019), intitulat "Politica sensibilă de înmuiere a celor bogați". Articolul prezintă imaginea democratului lider socialist, Alexandria Ocasio-Cortez, nou ales la Congres, care susține că 10 milioane de dolari ar trebui să fie limita a ceea ce pot păstra oamenii, indiferent de contribuțiile lor la piață.

            În perioada 27 februarie - 2 martie 2019 a avut loc întâlnirea anuală a CPAC (Conservative Political Action Conference), (o conferință a conservatorilor), unde Larry Kudlow, directorul Consiliului Economic al Președintelui Trump, a declarat că socialismul trebuie să fie confruntat, cât se poate mai repede: "Vreau ca voi și toți cei din Congresul American și prietenii și vecinii voștri și voi înșivă să puneți socialismul la încercare, asta vreau ... Nu vreau să stăm indiferenți ... Nu vreau să lăsăm lucrurile neverificate. Vreau o verificare amănunțită. Vreau să fie dezbătut. Și dacă nu e spre bine, și cred că nu e spre binele nostru, vreau să fie respins. Vreau să condamn socialismul. A sosit timpul pentru o dezbatere națională necesară asupra socialismului față de libera inițiativă.

            Recent, două articole, în publicația Washington Post, la rubrica ”Credința” ("On Faith") încearcă să afirme, în mod explicit, că creștinismul ar fi socialist și anticapitalist. Argumentul central dat de ambii autori este descrierea comunității creștine din primul veac, care conform cu Faptele Apostolilor capitolele 2-5, ni se spune că aveau "toate lucrurile în comun" și care argumentează și validează socialismul. Oare să fie adevărat?

            Devenind o problemă extrem de importantă și ajungându-se ca Erezia Socialismului să se încerce să o justifice cu Scriptura nu pot sta indiferent și vreau să urmărim contextul în care s-au scris versetele cu referință.

            O mare mulțime de oameni s-au adunat la Ierusalim, în ziua Cincizecimii.  Se aflau atunci în Ierusalim: iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. (Fapte 2:5) Mulțimea a ascultat mesajul apostolului Petru și ca urmare Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. (Fapte 2:41). Erau, deci mii de suflete venite din multe părți. Fiind cercetați de prezența Duhului Sfânt, cei din Ierusalim și împrejurimi, au fost sensibilizați la nevoile celor din jur. Era nevoie ca cineva să poarte de grijă de nevoile fizice ale tuturor.  Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. (Fapte 2:44). Ca să se poată acoperi nevoile tuturor  îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. (Fapte 2:45). Rezultatul acțiunii de ajutor a făcut posibil ca toți vizitatorii să rămână în acea zonă, pentru un timp. Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi … (Fapte 2:46).

            Sunt cel puțin patru aspecte al folosirii lucrurilor în comun.

            În primul rând numai cei ce credeau Evanghelia mântuirii aveau ”toate lucrurile în comun” și nu toată comunitatea. 

            În al doilea rând în acea vreme era o mare nevoie materială, dragostea primilor creștini s-a materializat prin renunțarea la averile lor  și ”toate lucrurile în comun”, valorificate, au  acoperit nevoile celor din jur. Acțiunea de dărnicie materială este prezentată și în capitolul 4 din Faptele Apostolilor.   Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: (Fapte 4:34-37).

            Un al treilea aspect pentru ”toate lucrurilor în comun” este că prețul lucrurilor vândute erau pus la picioarele apostolilor, care reprezenta Biserica Domnului Christos, formată în ziua Cinzecimii. Valoarea ”lucrurilor în comun” nu erau date conducătorilor societății de-atunci: toţi cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute și-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii, un levit, de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care-l avea, a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor. (Fapte 4:34-37)

            Al patrulea aspect ce trebuie luat în calcul este că Duhul Sfânt controla inventarul la ”toate lucrurile în comun”. Când Anania și Safira au vândut ce au avut și o parte au ținut pentru ei, au fost pedepsiți cu moartea pentru minciună și apostolul Petru specifică că ”toate lucrurile în comun” erau sub controlul Duhului Sfânt care știa tot inventarul. Petru i-a zis: "Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?” (Fapte 5:3)

            Eram la școala elementară când în satul Josani, comuna Măgești din Bihor s-a demarat implementarea socialismului, mai întâi prin  cedarea de bună voie a tuturor pământurilor agricole, a animalelor de lucru, pentru că în felul acesta fiecare va avea ce-și dorește. Copiii familiilor care cedau tentației li se punea steagul României pe banca de la școală. Nu am avut parte de așa ceva. După câțiva ani, averile au fost luate cu forța. Se arau pământurile perpendicular, pe linia de separare a proprietăților, spunând că niciodată aceste pământuri nu vor fi date înapoi. Așa au apărut CAP-urile (Cooperativele Agricole de Producție). Până la Revoluția din decembrie 1989, România a suferit o perioadă de sărăcie tot mai adâncă, iar populația a fost alimentată de guvernul comunist, cu ce dorea conducerea superioară a partidului comunist și nu cu ce avea nevoie fiecare familie și individ.

            Vă provoc pe toți cei ce vreți să condamnați socialismul să ne scrieți argumentele pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în limba română sau engleză, și materialele cele mai semnificative le vom traduce în engleză și publica în presa americană.

                ”Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun eu pentru că de fapt a spus-o Domnul Isus (Marcu 13:37).