"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

 

În lumea de sub soare, există un timp, este o vreme în care semănăm, apoi udăm,  urmărim creșterea, ca apoi să secerăm - gânduri, fapte și vise.  E timpul  Secerișului în America.... Ce s-a semănat în decenii, dă rod în acest 2020 plin de semnificație. Sămânța plantată în viața de familie, în educație, economie și politică, a ajuns la maturitate. Iar societatea americană, culege  roadele într-un Noiembrie ce se arată memorabil. 

Comunitatea românească din Sacramento - ca pretudindeni în Statele Unite, are șansa să modeleze viitorul Americii prin felul în care trăim, votăm, aducem viziunea noastră în viața Cetății în care am ales să trăim.  Întotdeauna, timpul alegerilor electorale e unul de introspecție, de analiză. De privit în urmă  și înainte, spre un viitor pe care îl dorim modelat după dorințele noastre. 

La o privire atentă, realizăm impactul pe care o comunitate îl poate avea - prin implicare - în viața socială. Dar și de șansa ratată, atunci când -confortabili în cercul nostru etnic, poate nu ne-a interesat destul în ce direcție merge societatea în care trăim. Privind la felul în care sunt priviți românii de către americanii în mijlocul cărora trăim în Sacramento, mă bucur să constat aprecierea care ni se aduce. Da, am fi putut face mai mai mult. Dar anul acesta mi-a demonstrat creativitatea, perseverența și optimismul comunității românești. În această toamnă caldă și colorată, iî văd pe românii mei dragi -așa cum era obiceiul și în țara de baștină, organizând Sărbătoarea Roadelor, a Mulțumirii pentru tot ceea ce am primit de la Bunul Dumnezeu. Gratitudinea și spiritul unității sunt leacuri minunate pentru frământările în mijlocul cărora se află întregul pământ în acest an.  Ordonanțele guvernamentale în California, au dus la schimbări în viața comunitară. Nu am putut  ține faimosul festival anual în parc, unde se adunau mii de români și americani deopotrivă, într-o superbă celebrare a culturii românești, prezentând valori și tradiții ale vorbitorilor de limbă română din România și Moldova. La nivelul bisericilor locale, însă, spiritul unității și creativității a dus la organizarea unor evenimente minunate prin care ne hrănim sufletele cu speranță și păstrăm legăturile prin care respiră sufletul. Evenimentele organizate afară, au umplut aerul din vecinătatea bisericilor cu minunate momente muzicale, cu freamătul rugăciunii, a glasurilor vesele de copii, împodobind cu decorații măiestrit așezate tabloul unui oraș învelit în mireasma toamnei. Suntem chemați să fim o binecuvântare pentru cei în mijlocul cărora trăim. Pot spune că suntem martori ai gratitudinii pe care bisericile americane în care sunt români implicați în lucrare o arată confraților noștri care aduc hărnicie, bucurie și speranță într-o perioadă în care creștinii sunt într-un moment de răscruce. De implicarea noastră- așa cum a fost întotdeauna în istorie - depinde binele Cetății.

Imaginile surprind Festivalul Secerișului la Biserica Speranța. Belșug de culoare, de iubire și înfrățire. O inspirație pentru noi toți să nu ne pierdem nădejdea, să ne facem partea noastră și apoi, să-L lăsăm pe Cel care este sursa tuturor binecuvântărilor să ne arate că este Același ieri, azi și în veci.

Alina JAR