"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Biserică, te-am ținut de mână, de-alungul veacurilor,

zice Domnul Isus....

Te-am născut în suferințele Golgotei

Te-am îmbrăcat în speranța Învierii

Și te-am împuternicit prin umplerea cu Duh.

Am răspândit cu tine Vestea Bună din Ierusalim, Iudea și Samaria până la marginile pământului.

Cu fiecare convertit, Cerul s-a bucurat - și persecuția s-a întențit. 

Am fost cu tine în arenele romane și în martiriul din India și Arabia,

Am privit cu tristețe trecerea pe nesimțite de la credința curată la religia amestecată cu păgânism,

la tradiții și poveri  puse pe umerii celor ce doreau sincer să slujească  Dumnezeului  adevărat . 

În lupta milenară cu îngerii căzuți, Cerul a privit împărțirea în multe crezuri, luptele de partide

și apoi, s-a așezat pătura caldă a creștinismului adormit, frământat de pofte și aruncat în apostazie.  

 

Prin toate încercările și ispitele, ai rămas frumoasă și curată -Biserică, Mireasa mea ...

Glasul tău, mereu acoperit de vuietul Lumii, a străbătut prin secole, a fost auzit de sufletul doritor de pocăință.

Strigătul străjerului în noapte se aude și acum - și orice piedici ți se pun, vei birui, Răscumpărată și sfințită Biserică a Celui Preaînalt! 

 

A fost un timp de har, în care te-ai adunat în clădiri mari și fastuoase, cu programe bogate și mese întinse.

Acum, se apropie clipa în care mă vei vedea față în față. Oprește-te o clipă. stai în liniște și pregătește-ți sufletul de clipa cea mare.

Iubește, în cuvânt și faptă, pe cel de lângă tine, sufletele pe care le-am așezat în viața ta, să le fii mărturie. 

Cântă-mi laude prin viața ta.

Închină-te, în reverență, în fiecare zi în biserica din casa ta. Caută-ți frații și surorile, încurajați-vă pe drumul credinței.

Curând, pământul și frământările lui, vor rămânea doar mărturia lucrării tale pentru Cel al Căruia ești pentru veșnicie.  

 

Alina Jar - Iulie, 2020