"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Editura Reflection Publishing din Sacramento, California, a publicat ȋn ultimii doi ani o carte cu o problematică majoră creştin-ortodoxă scrisă de Horia Ion Groza pentru publicul american. Ea porneşte de la o veche versiune ȋn limba română care a primit binecuvântarea Părintelui Petroniu Tănase de la Sfântul Munte Athos, scrisoare care este reprodusă pe primele pagini ale cărţii.

Cartea cuprinde două volume: “Discovering the Sacred Time of Our Life” (Descoperirea timpului sacru al vieţii noastre), apărut ȋn 2016, care acoperă aspectele generale şi “Living the Sacred Time of Our Life” (Trăirea timpului sacru al vieţii noastre), apărut ȋn 2018, care acoperă aspectele practice, de zi cu zi, ale trăitorului cu frică şi dragoste de Dumnezeu.

 

Creştinul societăţii moderne se află azi sub un continuu atac din partea oamenilor de ştiinţă atei, a agnosticilor şi a aşa-zişilor “liber cugetători”. Religia asigură coloana vertebrală a eticii unei societăţi şi este necesară astăzi mai mult ca oricând ȋn condiţiile ȋn care relativizarea morală produsă de diversitatea intereselor politice a creat o nebuloasă unde binele nu se mai distinge de rău. Cartea propune o filosofie creştină a vieţii, rememorând lucrurile de bază ale credinţei şi pledând pentru conştientizarea şi trăirea timpului propriu sufletului care va face viaţa noastră mai bogată şi mult mai plină de sens şi pace interioară. Ea invită la considerarea timpului sacru, etern, chairos, al Creatorului şi implicit al sufletului nostru care devine nemuritor din momentul conceperii noastre ca sămânţă ȋn pântecele matern. Acest timp curge lin, ascuns, deasupra timpului profan, istoric, chronos, al trupului nostru pieritor, timp care curge ȋnvolburat consumându-se fără ȋntoarcere şi care ne ocupă şi acaparează cu evenimentele sale zilnice.

 

Primul volum abordează aspectele fundamentale ale credinţei creştin-ortodoxe, ȋn lumina ȋnvăţăturilor Sfinţilor Părinţi precum şi ale părinţilor mărturisitori ai creştinătăţii est-europene greu ȋncercaţi de ȋntunecatele decenii de teroare comunistă, părinţi care sunt tot mai mult citiţi si respectaţi astăzi ȋn creştinătatea americană. Primul volum porneşte de la ȋntrebări simple şi directe, aşa cum le pune omul de acţiune, american, cu simţ practic dar cu un suflet cald şi iubitor de ordine şi prieteni, ca “Oare să credem ȋn Dumnezeu? Are viaţa noastră, cea de toate zilele, un ȋnţeles ȋn ciuda tuturor controverselor şi evenimentelor contradictorii, ȋn ciuda amestecului de bucurie şi suferinţă, de afirmare şi ȋndoială, de dreptate şi de opresiune socială? Cum se poate trăi ȋn credinţă?” Vorbeşte despre ce ȋnseamnă implicarea ȋntr-o viaţă creştină, despre ţelul unei asemenea vieţi, despre despătimire, virtuţi, post, veghe şi rugăciune. Volumul ȋntâi sfârşeşte cu bucuria descoperirii esenţei sacre a fiinţei, descoperirii Sfintei Treimi deasupra noastră şi atributelor binefăcătoare ale Sale asupra noastră. Ȋn această parte apar subtitluri precum acestea: “Dumnezeu este Lumină, El sfinţeşte existenţa”, Dumnezeu este Dragoste, El nu crează răul” şi “Dumnezeu este Adevărul, la El este Mântuirea”.

 

Al doilea volum, “Trăirea timpului sacru”, abordează principiile de viaţă creştină cu referinţe directe la necesităţile unei armonioase dezvoltări spirituale personale, ȋn familie şi ȋn societate, cu toate responsabilităţile pe care le ridică acestea. Autorul foloseşte filosofia şi reţetele americane de succes ȋn viaţă şi societate, reformulându-le ȋn viziune creştină, evitând cu mare grijă pericolul ereziilor atât de numeroase ȋn epoca protestantismului şi a curentului “New Age”, şi recurgând la ȋnţelepciunea Sfinţilor Părinţi. Volumul acesta vorbeşte despre trăirea ȋn Biserică, despre creşterea şi ordonarea vieţii cu citirile biblice duminicale şi la Sărbători. El invită la o mai mare receptivitate la minuni, care sunt limbajul lui Dumnezeu, la care raţiunea rămâne descumpănită dar credinţa inimii răspunde cu bucurie şi dăruire; o mai mare receptivitate ȋn special la minunile mici, care se produc la tot pasul cu noi şi ȋn jurul nostru, pe care nu le observăm şi peste care trecem nepăsători la intervenţia ȋnţeleaptă şi plină de dragoste a lui Dumnezeu, minuni care inspiră sufletul şi ȋl ȋntăreşte ȋn frământările noastre de zi cu zi.

 

Cartea aduce sugestii aplicabile direct specificităţii vieţii unui creştin ȋn societatea americană contemporană, suplinind informaţii mai greu accesibile din ȋnvăţăturile Părinţilor est-europeni, ȋn special a celor români. Pentru cititorul român este interesant a vedea cum este primită şi receptată această ȋnţelepciune şi mărturie ȋn societatea vestică atât de controversată.

 

Asemenea cărţi sunt binevenite ȋn lumea de astăzi adânc tulburată, ȋncercată de contradicţii interne şi externe, de problemele emigraţiei, de problemele morale ridicate de relativizările produse de jocurile şi disputele politice. Mesajul lor de adevărată dragoste pentru Dumnezeu şi aproapele poate aduce o imbunătăţire etică, pace şi armonie ȋntr-o lume dinamică, confuză şi zbuciumată.