"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Începem anul 2015, cu prezentarea unor evenimente cu corespondență escatologică, reatenționându-ne că trăim vremuri critice, vremuri din urmă. Ca o reamintire, sunt cel puțin cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele din urmă, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului).

În această ediție, mă voi ocupa din nou de Semințiile lui Israel. Referitor la Semințiile lui Israel, în vremurile din urmă, conform Scripturilor, sunt câteva amănunte care trebuie luate în considerare.

 

Ioan în Apocalipsa înregistrează de trei ori, în vremurile din urmă prezenţa în Israel a unui număr de 144 mii cu specificaţie clară ca fiind parte din douăsprezece seminţii ale lui Israel: Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. (Apocalipsa 7:1-8).

În primul rând, cei 144 de mii vor fi pecetluiți cu pecetea lui Dumnezeu să nu fie loviți de nici o urgie care va veni pe pământ atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n’a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi.

Al doilea amănunt este că, Ioan scrie clar că cei 144 de mii sunt câte 12 mii din 12 seminții ale lui Israel. Asta nu poate fi altfel interpretată decât așa cum este scris.

Al treilea amănunt este că în înşiruirea specifică a lui Ioan: între seminţii apare seminţia lui Manase şi Efraim, seminţia Dan nu este pomenită, iar seminţia lui Levi apare ca o seminţie obişnuită şi nu ca preoţime.

Al patrulea amănunt este că cei 144 mii vor apare pe Muntele Sionului împreună cu Mielul și vor cânta o cântare nouă înaintea scaunului de domnie.

Al cincilea amănunt este țara lui Israel va deveni din nou țara unde curge lapte și miere.

Al șaselea amănunt este că Israel va ajunge să stăpânească teritoriile promise de Dumnezeu.

Al șaptelea amânunt este că cei ce se întorc în Israel sunt descendenți din cel 12 seminții. Omenește, deși guvernul statului Israel investește în depistarea semințiilor este un proces de lungă durată, dar este vremea când Domnul îi adună de la marginile pământului (Ieremia 31:8)

Nu există țară, în lume, care să se asemene cu Israel în ce privește întoarcerea acasă a cetățenilor. Pentru evrei fenomenul de întoarcere acasă este numit ”Aliyah” care, literalmente, înseamnă mutarea acasă, în Israel. Israelul are Legea întoarcerii acasă, care oferă cetățenie israeliană și beneficii speciale evreilor din toată lumea.

De 2000 de ani Ţara Promisă nu a avut un aşa număr de evrei, comunitatea evreiască din Israel devenind cea mai vibrantă din lume. În 1948 populația Israelului număra numai 806 mii. La cea de-a 66-a aniversare, în anul 2014, populația Israelului a ajuns de zece ori mai mare, 8 milioane180 mii.

Revista Newsmax.com la începutul lunii ianuarie 2015 a publicat un raport interesant despre întoarcerea evreilor acasă. Un număr record de imigranți evrei din America de Nord au sosit în Israel în 2014, Agenția Evreiască pentru Israel și Ministerul de Absorbție al Imigranților raportând cel mai mare număr de repatrieri din ultimii 10 ani.

Peste 3.700 de evrei din SUA și Canada, precum și 525 din Marea Britanie, s-au mutat în Israel în anul 2014 atingând o creștere de 7 la sută a celor plecați din America de Nord și o creștere de 32 la sută per total.

Pentru prima dată în istorie, Franța deține locul de frunte a repatrierilor evreilor de cetățenie franceză. Astfel, în anul 2014 s-a înregistrat un număr record de evrei (peste 7 mii) din Franța care s-au repatriat, de ouă ori mai mulți ca în anul 2013.

"2014 a fost un an record Aliyah. În acest an s-a văzut, de asemenea, o schimbare istorică: pentru prima dată în istoria lui Israel, numărul de imigranți care au venit în Israel din lumea liberă este mai mare decât cea a imigranților din țările unde evreii sunt în primejdie, a declarat Natan Sharansky, președinte al Executivului Agenției Evreiești. Deși o duc bine unde sunt, deși Israelul este în continuu război, evreii din lume se întorc acasă. Desigur, marea majoritate nu cred rațiunea ultimă a întoarcerii, pregătirea pământului Israel pentru vremurile din urmă

"Atractivitatea spre Israel este ca un loc de apartenență, și totodată este rezultatul eforturilor comune de a promova procesul Aliyah și întărirea conexiunilor dintre evrei din întreaga lume și Statul Israel", a spus Sharansky.

Ministrul israelian de Absorbție, Sofa Landver a spus: "Sunt încântat să văd roadele multor eforturi de a încuraja Aliyah, dar mai avem de lucru cu toate părțile relevante pentru a promova recoltarea de exilați,. o viziune care a însoțit poporul Israel de la crearea statului și preconizăm ca și în anul 2015 să depășim cifrele din 2014"

Ucraina a fost a doua țară, după Franța cu peste 5840 imigranți care au fugit de "războiul civil rus și colapsul economic ucrainean". Din toate țările fostei Uniuni Sovietice, în Israel, au venit aproape 50 la sută mai mulți evrei în 2014 față de 2013. Din Europa de vest procentul de imigrare a fost de 88 la sută.

Este foarte important de remarcat că jumătate din evreii repatriați, în 2014, au fost sub vârsta de 35 de ani, între care vreo 5300 de copii și 8200 între vârste de 18 și 34 ani. Marea majoritate a adulților  imigranți sunt specialiști în domeniul tehnologie moderne, umanism. științe sociale, științe exacte, doctori, artiști, sportivi.

Desigur că guvernul Israelului nu facilitează întoarcerea evreilor acasă pentru ca să împlinească profețiile Scripturii, dar constatăm foarte ușor că Domnul Dumnezeu, care orchestrează mersul istoriei, face posibilă sub ochii noștri împlinirea multor profeții pentru vremurile din urmă. Din punctul de vederea al numărului necesar sunt suficienți evrei din care se pot selecta 144 de mii. Din punctul de vedere al Domnului, El știe dacă sunt cei 144 de mii vrednici de a fi selectați.

Se fac eforturi costisitoare de depistare a semințiilor, dar pentru Domnul Dumnezeu, nu e nevoie de nici o procedură pe bază de ADN, în vederea alegerii și pecetluirii a câte 12 mii din cele 12 seminții.  (VA URMA)

Ce vă zic vouă, zic tuturor: VEGHEAŢI ! a spus Domnul Isus prin Marcu 13:37.

CEA MAI MARE REALIZARE AL ANULUI 2014

Anul 2014 s-a dus. Indiferent ce realizări au acut unii și alții, cele mai semnificative pentru fiecare dintre noi sunt realizările noastre. Provoc cititorii publicației Romanian Times în a-și așterne pe hârtie realizările cele mai semnificative ale anului trecut, și să ni le trimită pentru publicare. Pentru mine cea mai mare realizare al anului 2014 a fost citirea Scripturii de la un capăt la altul de două ori și înregistrarea versetelor care au avut un impact deosebit în viața mea și poate avea un impact și în viața celui ce citești aceste rânduri. Le înșiruiesc pe cele mai semnificative, lăsând la latitudinea dumneavoastră să le găsiți locul.

Să te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să locuiască Numele Lui acolo, tu, fiul tău şi fiica ta, robul şi roaba ta, Levitul care va fi în cetăţile tale, şi străinul, orfanul şi văduva cari vor fi în mijlocul tău

Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.

Un singur martur nu va fi deajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei marturi.

Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul manilor tale: vei da cu† împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.

Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.

Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânța ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov“.

Şi nu era niciun dumnezeu străin cu El.

Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.

Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte după lucrul mâinilor lui. –

Cine nesocoteşte Cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. –

Cui i s’a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s’a încredinţat mult, i se va cere mai mult.

Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.

Sarea este bună ; dar dacă sarea îşi pierde gustul ei de sare, prin ce i se va da înapoi gustul acesta?

O inimă liniştită este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea oaselor. –

Tot poporul ajunsese într-o pădure, unde se găsea miere pe faţa pământului. Când a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgând; dar niciunul n-a dus mierea la gură, căci poporul ţinea jurământul.

Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale: fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine!

Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.

Sunt foarte amărât: înviorează-mă , Doamne, după Cuvântul Tău!

Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta, şi nu li se întâmplă nici o nenorocire.

Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v’am numit prieteni, pentru că v’am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.

dar şi faptul că un om mănâncă şi bea, şi duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu.

Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul.

Dacă slăbeşti în ziua necazului, mică îţi este puterea. –

Când se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme.

Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimiceşte. –

Cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.“

Oamenii nu ştiu nimic mai dinainte; totul este înaintea lor în viitor.

Mă gândesc la căile mele şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale.

Mă grăbesc şi nu preget să păzesc poruncile Tale.

Primeşte, Doamne, simţămintele pe care le spune gura mea şi învaţă-mă legile Tale

Domnul cunoaşte zilele oamenilor cinstiţi; şi moştenirea lor ţine pe vecie. Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete.

Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul?

Domnul cunoaşte zilele oamenilor cinstiţi; şi moştenirea lor ţine pe vecie. Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete

Domnul … a zis: „Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, … ca să puteţi deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, şi să puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.”

Iată ce trebuie să faceţi: ”Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecaţi în porţile voastre după adevăr şi în vederea păcii; niciunul să nu gândească  în inima lui rău împotriva aproapelui său şi nici să nu iubiţi jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.”