"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Ori de câte ori am avut ocazia v-am prezentat informaţii referitoare la evoluţia cipului (RFID = Radio Frequency Identificator Device), ca instrument de identificare a obiectelor, animalelor şi persoanelor.


Urmăresc săptămânal evoluţia tehnicii RFID, interesându-mă nu atât de tehnica implantării cipului ci mai mult tehnica aplicării cipului. Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care o are cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identificare ce va fi elaborat de fiară va fi aplicat PE mână sau PE frunte. Fiarei care se ridica din pământ I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.15-18).

 


În capitolul următor din Apocalipsa găsim că un al treilea înger i-a zis lui Ioan: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei PE frunte sau PE mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Apoc. 14:9-11).


Sfânta Scriptură prezintă în câteva locuri folosirea semnului, aplicat pe mână sau pe frunte cu scopul de identificarea persoanelor ce au avut sau vor avea parte de o protecţie specială, sau o apartenenţă specială.


Înaintea trecerii Mării Roşii, la ieşirea din Egipt, Dumnezeu îi porunceşte lui Moise să păstreze ca o aducere aminte, protecţia de care au avut parte: Să fie ca un semn pe mână şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta; căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. (Exodul 13:9,16)


În cântecul de jale a lui Ezechiel referitor la nimicirea şi pustiirea ţării Israel celor protejaţi li s-a pus un semn pe frunte:  Domnul i-a zis: Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor, care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor, care se săvârşesc acolo...

nu vă atingeţi de nici unul din cei ce au semnul pe frunte! (Ezechiel 9.4, 6)


Ioan în Apocalipsa între sigiliul al şaselea şi al şaptelea prezintă pecetluirea celor 144 de mii din  douăsprezece seminţii ale lui Israel. Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! (Apocalipsa 7.3) Ei vor fi protejaţi în timpul Necazului Unic din istoria lumii. Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii, care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. (Apocalipsa 9.4) Sunt văzuţi apoi pe muntele Sionului: Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. (Apocalipsa 14.1).


În timpul Necazului Unic din istoria lumii, Ioan descrie apariţia balaurului cu şapte capete şi zece coarne, apariţia din mare a fiarei cu zece coarne şi şapte capete, apariţia din pământ a fiarei cu două coarne, care vorbea ca un balaur. Fiarei care se ridica din pământ a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. (Apocalipsa 13.15-17)


Sunt două grupe de semne sau peceţi. Una pusă de Dumnezeu sau de trimişi ai lui Dumnezeu pentru cei ce sunt protejaţi de El şi aparţin Lui. A doua grupă este semnul pe mână sau pe frunte obligat de fiară, dând privilegiul de a putea vinde şi cumpăra celor care-l va purta.


Sunt două grupe de semne sau peceţi. Una pusă cu scopul ca oamenii să fie protejaţi de Dumnezeu de urgiile ce vor veni. A doua grupă de semne e pusă cu scopul de recunoaştere a supunerii balaurului şi a celor două fiare.


Sunt două grupe de semne. Una pusă de Dumnezeu, şi alta pusă de oameni.


Semnul lui Dumnezeu este pus celor cunoscuţi de Dumnezeu. Semnul fiarei este pus celor ce vor fi cunoscuţi de fiară. Ca fiara să-şi cunoască supuşii, ei trebuie identificaţi. Tehnologia modernă pătrunde tot mai adânc în necesitatea identificării persoanelor individuale. Punerea semnului pe frunte sau pe mână are scopul identificării individului, iar la apariţia fiarei va fi confirmarea supunerii în faţa fiarei şi privilegiul de a cumpăra şi vinde.


TEHNOLOGIA SEMNULUI APLICAT PE PIELE


Am scris de mai multe ori despre compania Somark Innovations din Saint Louis, Missouri, SUA, înfiinţată în 2005, care a testat cu succes un sistem cu RFID (Radio Frequency Identificator Device), o cerneală biocompatibilă, aplicată pe piele şi a cărei informaţii pot fi citite chiar prin părul animalelor.
Semnul aplicat de Somark, un tattoo, are tehnologia microcipului cunoscut şi folosit prin împlantare sub piele. Cerneala cu aglomeraţia de ace foarte fine ia forma amprentei pielii, amprentă unică care determină semnul unic fiecărui purtător, printr-un număr de identificare.


Într-un interval de 5 la 10 secunde se poate aplica ştampila cu o cerneală specială, trecând cu uşurinţă prin părul ce acopere pielea. O dată aplicată ştampila specială, un dispozitiv special poate citi de la 1 – 2 metri distanţă numărul de identificare.


Miercuri 14 aprilie 2010, co-fondatorul companiei Somark, Mark Pydynowski a declarat pentru revista PPJ, că „cerneala nu conţine componente metalice şi este sută la sută biocompatibilă şi fără chimicale. Sută la sută cerneala nu afectează sănătatea omului şi animalelor”...  ”Testele programate pe vite şi şoareci, au dat rezultate foarte satisfăcătoare.” ... ”Tehnologia pasivă RFID poate fi folosită să identifice şi să urmărească viaţa animalelor şi a oamenilor”.


Coordonatorul Şef al cercetării de la compania Somark, Ramos Mays, a declarat că testele demonstrează performaţele tehnologiei, şi folosirea ei fără nici un pericol la animale şi la oameni.


Cantitatea de informaţie conţinută în ştampilă depinde de mărimea suprafeţei ştampilate. Pentru animale, Departamentul Agriculturii din SUA foloseşte numere din 15 cifre, care încep cu grupul de cifre, ”840” reprezentând codul ţării. După înregistrarea numărului de identificare, toate informaţiile legate de acel număr vor fi valabile accesând o bază de date.


O altă companie care foloseşte tehnica RFID prin aplicare este Zebra Technologies, care  în luna iunie 2008 a lansat pe piaţă etichete cu cerneală care conţin componente electronice de conectare în sistem de comunicare fără fir.


Zebra Technolgies Corporation cu sediul central în Vernon Hills, Illinois, SUA, este un lider global în procesul de identificare electronică. Zebra ajută companii la identificarea, urmărirea tranzacţiilor şi a persoanelor folosind imprimante digitale şi soluţii automate de identificare în peste 100 de ţări ale lumii. Peste 90 la sută din companiile din categoria Fortune 500 au imprimante Zebra, componente, produse RFID şi software care le ajută să-şi mărească productivitatea, să-şi îmbunătăţească calitatea, să reducă cheltuielile şi să asigure satisfacţia beneficiarilor.


Noul produs lansat de Zebra este eticheta imprimată pe brăţara pacienţilor. Zebra a produs un dispozitiv cu tuş pentru imprimantă bazat pe soluţiile anterioare folosite la identificarea pacienţilor. Eticheta dinainte trebuia luată de la imprimantă şi ataşată pe brăţară. Mutarea etichetei crea uneori eroare umană. Noua tehnologie imprimă pe brăţară o ştampilă cu cerneală care conţine componente electronice şi poate transmite informaţii în sistemul fără fir, la distanţă.


Dacă la ora actuală Zebra are legături în peste 100 de ţări din lume nu e nici un impediment ca tehnologia de imprimare rapidă prin ştampilă să fie folosită în a pune semnul pe mână sau pe frunte. Tehnica de bază constă în aranjarea componentelor electronice pe suprafaţa pielii cu amprentă unică care transmite un mesaj unic de identificare.


EREZII FOLOSITE PRIN INTERNET: Facebook, hi5, Myspace, Sonic, etc


Am mai scris despre erezii ale vremurilor din urmă. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte erezia ca fiind: Greşeală, eroare, rătăcire. – Din fr. heresie, lat. Haeresis.


Una din capcanele internetului care a prins pe mulţi printre care şi unii dintre dumneavoastră este eliberarea unor date personale pe tot felul de programe, pe gratis, desigur, dar care pentru alţii fac bani şi pentru emiţător devine un pericol.


Reţeaua de socializare, pe internet, a efectuat schimbări majore, în urma cărora profilul abonaţilor la programul Facebook, spre exemplu, poate fi disponibil si pentru publicul larg. Câteva greşeli comise intrând în aceste reţele: folosirea unei parole comune, cuvânt uzual; data şi locul naşterii; poze şi date personale ale deţinătorului şi familiei; numele partenerului şi a copiilor; informaţii despre adresă, sau unde pleci la sfârşit de săptămână sau în concediu.


Am primit prin email informaţiile de mai jos, şi primindu-le din mai multe direcţii nu dau numele expeditorului, nefiind trimise personal ci in regim comun de expediere:


<< În prima săptămână a lunii mai 2010 la televiziunea argentiniana a fost prezentat un reportaj zilnic cu Joaquin Lopez Doriga ( jurnalist mexican) pe tema Facebook, hi5, Myspace, Sonic, etc, şi pericolele la care sunt expuse cei ce le folosesc. Există şi un reportaj-jurnal în ziarul Milenio, cu privire la modul în care diverşi terorişti au avut ca sursă de informaţii sigure şi directe blogurile, Facebook şi hi5.


Intervievaţi anumiţi hoţi şi răpitori spun că au intrat pe net şi au văzut portretele, casa, maşinile, poze de călătorie situaţia socială şi economică şi nivelul la care trăiesc persoanele acelea. La televizor, unul dintre ei a declarat că înainte, pierdea mult timp înainte de a acţiona pentru a identifica candidaţii pentru răpire, dar acum cu Facebook şi informaţiile pe care oamenii le pun de bunăvoie în reţea, nu mai sunt confuzii sau dificultăţi în a investiga modul în care ei trăiesc, sau cum se deplasează copiii la şcoală şi care sunt părinţii lor, fraţii şi prietenii. Aşa s-a întâmplat cu Alejandro Marti (tânăr mexican ucis de răpitorii lui). Familia a închis blogul său după ce au realizat ce potenţial şi ce periculoase informaţii dă internetul, care socializează acolo cu bucurie şi fără a bănui că unul dintre contacţi poate fi un ucigaş. Protejaţi-vă copiii, şi nu puneţi informaţii periculoase în reţea!


Facebook vinde informaţii utilizatorilor cu cea mai mare ofertă. Citez: “Ceea ce mulţi utilizatori nu ştiu este că, în conformitate cu termenii contractului, făcând clic pe rubrica ”accept”, practic oferă Facebook exclusiv şi perpetuu drept de proprietate asupra tuturor informaţiilor şi imaginii sale publice.” De fapt, spune expertul, cei înscrişi, autorizează automat utilizarea de către Facebook perpetuu şi transferabil, împreună cu drepturile de distribuţie publicului şi toate ataşamentele de pe site-ul lor. Condiţiile de utilizare arată că Facebook îşi rezervă dreptul de a acorda şi sublicenţiere cu tot “conţinutul paginii web a utilizatorului”, pentru alte afaceri .. .


Fără consimţământul lor, mai multor utilizatori li s-au transformat imaginile în publicitate pentru comerţul privat.


Dintr-o dată totul este publicat, inclusiv fotografiile personale, înclinaţia politică, starea de spirit, şi interesele individuale chiar şi adresa de acasă, accesibile fără permisiune miilor de utilizatori.


Trebuie să credem, cum spune domnul Melba, că mulţi angajatori, pentru a evalua pretendenţii, caută pe Facebook informaţii intime despre solicitanţi. Testul pentru o pagina de pe Facebook nu este privat, fapt pus in evidenţă în cazul celebru când Brown University a expulzat un student, după ce a descoperit o imagine pe Facebook unde acesta era îmbrăcat ca un travestit. O altă dovadă – cazul în care un agent al Serviciului Secret a vizitat Universitatea din Oklahoma, pentru un student din anul doi, Saul Martinez- pentru un comentariu publicat de acesta împotriva preşedintelui. Şi culmea răutăţii, problema nu se încheie în cazul în care utilizatorul decide să se retragă.

Chiar şi atunci când utilizatorul anulează statutul de membru, fotografiile şi informaţiile rămân la bord, în conformitate cu Facebook, pentru cazul că decide a-şi reactiva contul. Mai mult, utilizatorul nu este îndepărtat nici chiar atunci când moare. În conformitate cu “termenii de utilizare,” urmaşii nu pot legalmente să-i oblige să şteargă de pe Facebook date şi imagini ale rudelor lor, pentru că atunci când a acceptat clauzele virtualului contract Facebook a dat dreptul de a “menţine starea activă, în cadrul unui comemorări speciale, pentru o perioadă de timp, pentru a permite altor utilizatori să posteze comentarii şi note asupra decedatului. ”


Utilizatorii Facebook nu ştiu că sunt participanţi indiferenţi ai unui scenariu pe care academicieni cunoscuţi îl descriu ca cel mai mare caz de spionaj din istoria omenirii. Intâmplător devin în mod inconştient precursori ai fenomenului “Big Brother” unde stau cu ochii pe tine. Este o trimitere directă la intromisia abuziva a statului în mediul afacerilor private ale cetăţenilor obişnuiţi, pentru a controla comportamentul lor social, un subiect de roman profund premonitoriu scris în 1932 de britanicul Aldous Huxley: “Brave New World.” sau “Happy new World” – “Fericita lume nouă”>>>


Ce vă zic vouă, zic tuturor: VEGHEAŢI, a spus Domnul Isus.


Nelu Ciorba = Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.