"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

             La prezenta rubrică escatologică vă readuc în actualitate erezia de curând apărută în America și care, noi, care am trăit-o nu avem voie să tăcem. Este EREZIA SOCIALISMULUI.

            Câteva concluzii prezentate în ediția din martie 2019. În socialism statul sau omul însuși îl înlocuiește pe Dumnezeu. Scriptura ne spune că nu există alt Dumnezeu adevărat decât Dumnezeul cerului și al pământului și noi trebuie să ne supunem numai Lui și să nu-L înlocuim cu statul sau cu nimic altceva.

            Noi, care am trăit în România pe vremea socialismului și comunismului putem spune multe din experiența noastră și vă provoc să veniți și să motivați și pe alții să dezvolte conceptul și principiile socialismului, și să le trimită spre publicare, în limba română sau engleză.

            Am prezentat în detaliu, în ediția din martie, că și astăzi luând un text din context el devine pretext, ajungându-se ca să se publice în mediile de informare americană un argument de validare a socialismului fiind aspecte din viața primei biserici din ziua Cincizecimii, și anume faptul că ei aveau “toate lucrurile în comun”. Oare așa să fie?

            Devenind o problemă extrem de importantă și ajungându-se ca Erezia Socialismului să se încerce să o justifice cu Scriptura nu pot sta indiferent și vreau să urmărim contextul în care s-au scris versetele cu referință.

            Sunt cel puțin patru aspecte al folosirii lucrurilor în comun.

            În primul rând numai cei ce credeau Evanghelia mântuirii aveau ”toate lucrurile în comun” și nu toată comunitatea. 

            În al doilea rând în acea vreme era o mare nevoie materială, dragostea primilor creștini s-a materializat prin renunțare la averile lor  și ”toate lucrurile în comun”, valorificate, au  acoperit nevoile celor din jur.

            Un al treilea aspect pentru ”toate lucrurile în comun” este că prețul lucrurilor vândute era pus la picioarele apostolilor, care reprezenta Biserica Domnului Christos, formată în ziua Cinzecimii. Valoarea ”lucrurilor în comun” nu erau date conducătorilor societății de-atunci.  

            Al patrulea aspect ce trebuie luat în calcul este că Duhul Sfânt controla inventarul la ”toate lucrurile în comun”.

            Pentru detalii la cele de mai sus puteți citi în revista din luna martie, tipărită sau ediția online: romaniantimes.com

 

             Socialismul este ateism

             Un alt pericol al acceptării socialismului este îndepărtarea omului de Domnul Dumnezeu, ajungându-se să se declare ateu.

            Așa cum am scris și în ediția din martie, Dr. Everett Piper, președintele Universității Oklahoma Wesley, spunea: “Cred că socialismul este în creștere chiar acum și cred că este o corelație directă cu pierderea unei viziuni biblice asupra lumii - care a dus la crearea unui gol, și care trebuie umplut. Când creați un gol, acesta va fi întotdeauna umplut, iar dacă-l scoateți pe Dumnezeu, acesta va fi umplut de om, sau de altceva. Trebuie să știm că Dumnezeu ne dă întotdeauna mai multă libertate și chiar mai mult decât ne-ar putea-o da oamenii.”

            De-a lungul istoriei, Domnul Dumnezeu s-a revelat și se revelează în diferite feluri. Este gata oricând să umple golul creat în ființa umană, dar ”cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută”. Nu e altă cale. Pentru cei mai mulți e mai simplu să umple golul cu ceva care nu durează mult, ajungând la dezamăgire, și pun vina pe alții, inclusiv divinitatea.

            Noi, credem și mărturisim că ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în oameni, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.  S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! (Romani 1:19-25)

            Viața este mai mult decât hrana și îmbrăcămintea și nu stă în situația materială. Viața pornește din invizibil și se manifestă vizibil. Interiorul dă direcție exteriorului. Domnul Isus este viața și viața nu are sens fără El. El a fost trimis la noi ca să refacă relația personală între  om și Domnul Dumnezeu, care de fapt este adevărata religie.

            Necredința în existența lui Dumnezeu și în general a divinității se numește ateism și adepții se numesc atei.

            Michael J Knowles, în revista DailyWire din 7 Aprilie 2019 a scris un articol cu titlul: Ateismul devine cea mai răspândită ”religie” în Statele Unite, din care voi spicui câteva lucruri, la subiect:

            Pentru prima dată în istorie, ateii constituie cel mai mare grup ideologic din America. Conform sondajului general social, numărul americanilor care nu au nici o religie a crescut cu 266% în ultimele trei decenii și acum reprezintă 23,1% din populație, abia depășindu-i pe catolici și evanghelici cu o credință dominantă a națiunii. Principalele biserici protestante, la nivel de națiune, au suferit cea mai mare prăbușire, în scădere cu 62,5% din 1982 ajungând la 10,8% din populația SUA.

            Înțelegerea greșită a religiei adevărate, și îndepărtarea de Dumnezeu are consecințe foarte grave. Pe măsură ce religiozitatea a scăzut, bolile sociale s-au înmulțit. Aproape unul din cinci adulți americani suferă de tulburări de anxietate, care constituie acum cea mai frecventă boală mintală din țară. Unul din șase americani ia medicamente antidepresive, cu o creștere de 65% în doar 15 ani. Problema este deosebit de acută în rândul americanilor mai tineri. Cazurile de boli diagnosticate cu depresie au crescut cu 33% din 2013 încoace. În acest grup sunt 47% dintre mileniali (millennials), născuți între anii 1981-1996 și 63% în rândul adolescenților. Nu e ceva întâmplător că ratele de sinucidere în rândul adolescenților americani au crescut cu 70% din 2006 până în 2019. Speranța de viață americană a scăzut mult datorită faptului că mulți americani continuă să se drogheze și să se sinucidă la rate record.

                Oamenii de știință socială au stabilit de mult timp legătura dintre religiozitate și satisfacția vieții. După cum observă psihologul social Sonja Lyubomirsky, persoanele care frecventează slujbele religioase de mai multe ori pe săptămână se declară mai fericite decât cele care se duc la locul de închinare o dată pe lună sau nici atât. Psihologii sociali au o explicație și anume conectarea cu divinitatea dă speranța trăirii în veșnicie și oferă curaj în lupta vieții în opoziție cu ateii, care se dau bătuți și ajung la punctul disperării și sinuciderii.

            Relația personală cu Christos Domnul creează o viață din belșug aici, pe pământ și o veșnicie cu El în slavă.

            Oamenii religioși au, de asemenea, mult mai multe șanse să experimenteze o viață reală, liniștită, cum ar fi trăirea într-o căsnicie sănătoasă și cu eficiență. Un studiu lansat în 2017 a afirmat ceea ce foarte multe persoane au arătat că: cuplurile căsătorite au raportat o satisfacție mai mare a vieții decât ”vecinii” lor care trăiesc împreună, nefiind căsătoriți sau cei divorțați sau văduvi. Această satisfacție tinde să dureze dincolo de luna de miere ajungând la adânci bătrânețe.

            Mizeria epidemică amenință nu doar viața socială, ci și vârful societății. Recent Andrew Breitbart a observat că politica este în aval de cultură, iar cultura, la rândul său, este în aval de religie. “Cultul” și “cultura” sunt legate în mod etimologic, iar cultura este definită de ceea ce individul sau grupul se preocupă. O cultură materialistă adăpostește bogăția; o cultură de lux preocupă satisfacerea poftelor; o cultură evlavioasă se preocupă de închinare lui Dumnezeu.

            Constituţia Statelor Unite ale Americii, intrată în folosinţă în prima zi de miercuri din martie 1789, a fost editată de oameni credincioşi care au crezut în revelația Scripturii, au lansat cunoscuta valoare iudeo-creştină de conduită în viaţă a individului, familiei şi guvernului. Valoarea morală a Statelor Unite ale Americii a fost bazată pe Adevărul absolut prezentat de Scripturi.

            John Adams în 1798 a scris militarilor din Massachusetts: “Constituția noastră a fost făcută pentru un popor moral și religios și este complet inadecvat existența unui guvern de altă natură”.

            Socialismul este ateism, prin însăși promovarea materialismului opunându-se credinței în Domnul Dumnezeu, înlocuind credința cu materia. E un mare pericol pentru America, trecerea de la principiile iudeo-creștine, la materialismul socialist. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! (Va urma).