"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Interviul acordat publicației lunare Romanian Times de președintele Alianței Evanghelice din România, Pastor Viorel Iuga.

NC. Vă mulțumim pentru acceptarea și disponibilitatea acordării interviului pentru cititorii revistei Romanian Times, publicație tipărită lunar în Portland Oregon, USA și accesată pe internet de peste 7 mii de persoane în medie pe zi.

VI. Vă mulțumesc și eu frumos pentru oferirea posibilității de a mă adresa cititorilor dumneavoastră.

NC. Președintele României, oameni din cancelaria prezidențială, guvernanți și politicieni le este frică să se pronunțe față de căsătorie sau își permit să redefinească căsătoria. De fapt cine a inventat și definit căsătoria?

VI. De mii de ani, răspunsul a fost simplu, evident, clar și cunoscut de toți. Din nefericire, în ultima perioadă, mulți oameni și organizații care luptă împotriva Adevărului vor să îl deformeze sau să îl ascundă. Căsătoria a fost înființată de Dumnezeu și tot El a definit-o ca pe o relație între un singur bărbat și o singură femeie. La început Scripturile vorbesc fără niciun dubiu de Adam și Eva, iar pe parcurs vor continua să vorbească de un bărbat și o femeie.

NC. Ce responsabilitate are creștinismul în promovarea deciziei Creatorului în ce privește căsătoria?

VI. Creștinul a fost lăsat de Domnul Isus Cristos în lume cu o misiune foarte clară. “Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.” (Matei 28.19-20) Cei care citesc Evangheliile știu că Domnul Isus a vorbit cu foarte multă claritate despre familie. „Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-ați citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup”? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Matei 19.4-6) Prin urmare, când îi învățăm pe oameni să păzească tot ce ne-a poruncit Isus, trebuie să îi învățăm adevărul și despre familie.

NC. Pentru cei care nu știu, deși sunt în funcții înalte în România, vă rog să ne spuneți care e deosebirea între religie și creștinism?

VI. În termeni generali, astăzi, religia aduce în discuție o relație și ea poate fi dezvoltată în condiții mai mult sau mai puțin definite cu orice zeu sau “divinitate”. Creștinismul este diferit în sensul că aduce în centru relația personală a omului cu Adevăratul și Singurul Dumnezeu, Creatorul și susținătorul Universului. Această relație este posibilă numai datorită jertfirii Fiului Său, a Domnului nostru Isus Cristos și doar datorită prezenței Duhului Sfânt în viața celor credincioși.

NC. Privind în Cartea Cărților, ne puteți trece în revistă, intervenția directă a Domnului Dumnezeu împotriva sodomiților?

VI. Mântuitorul spunea că doar Adevărul ne face și ne păstrează liberi. Cum bine știți, pentru ca păcatul să nu mai pară așa de păcătos, homosexualii și cei care îi simpatizează reinterpretează și normalitatea și Scripturile. Cine dorește să cunoască adevărul despre homosexuali, trebuie să știe că la început nu au existat. Dumnezeu a creat omul bărbat și femeie, adică de sex masculin și feminin. Oamenii aveau gen diferit, au acceptat lucrul acesta ca ceva normal și câtă vreme au fost plăcuți Domnului, fie au trăit singuri, fie au întemeiat familii heterosexuale. Este adevărat că după momentul păcătuirii, lucrurile au luat-o razna. Datorită păcatului, adică datorită influenței Satanei, omul s-a degradat tot mai mult și în final, vor apărea oameni care se vor considera homosexuali și vor dori astfel de relații. Apoi, este foarte clar că în poporul Domnului sodomiții erau interziși. Încă de la început, când se stabilesc condițiile legământului, Domnul le spune evreilor: „Să nu fie nici o curvă din fetele lui Israel, și să nu fie nici un sodomit din fiii lui Israel.” (Deuteronom 23:17) Levitic 18:22 repetă același lucru: „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune.” Apostolul Pavel, care era un foarte bun cunoscător al Legii, îi amintește lui Timotei că Legea era categoric împotriva lor. Legea, spunea el, este „pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb, și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase:” (1 Timotei 1:10)  Lucrul acesta nu s-a schimbat deloc pentru noul popor al Domnului, pentru Biserică. Dimpotrivă, în Noul Legământ, Domnul ridică standardul la un nivel mai înalt și la o trăire mai sfântă. Creștinii trebuie să știe bine că homosexualii nu au ce căuta, ca membri, în adunarea sfinților pentru că ei nu au loc în Împărăția cerurilor. „Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții,” (1 Corinteni 6:9) Apostolul atenționează pe cititori că homosexualitatea, în orice formă a ei, este un păcat împotriva firii și a trupului. „tot astfel și bărbații, au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor.” (Romani 1:27)  Pentru el, toate aceste practici erau scârboase și neîngăduite. Ne întrebăm de unde a apărut această plagă socială? Practica a fost preluată de la păgâni. Dumnezeu a poruncit poporului Său să nu se încuscrească cu păgânii și nici să nu preia practicile lor păcătoase. Ei au ascultat, dar nu tot timpul. În funcție de conjunctură, de conducător și de alte lucruri, erau perioade în care poporul ales uita de Dumnezeu și prelua lucruri și practici păgâne. În asemenea perioade de decădere, cronicarul consemnează că a fost preluată și homosexualitatea: „Au fost chiar și sodomiți în țară. Au făcut de toate urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.” (1 Împărați 14:24) Când veneau trimișii cerului și predicau întoarcerea la Dumnezeu, unii se pocăiau. În vremurile de reformă, homosexualii erau alungați din țară. „A scos din țară pe sodomiți, și a îndepărtat toți idolii pe care-i făcuseră părinții lui.” (1 Împărați 15:12) „El a scos din țară pe sodomiții care mai rămăseseră de pe vremea tatălui său Asa.” (1 Împărați 22:46) În consecință, pentru că sodomia este un atac direct la creație și la deciziile Creatorului, Dumnezeu condamnă și pedepsește păcatul acesta.  Da, Dumnezeu este categoric împotriva oamenilor care păcătuiesc în felul acesta, dar le oferă și soluția eliberării. Știind că au fost înșelați de Satana, Domnul îi cheamă la pocăință și îi primește pe cei care se pocăiesc sincer și autentic. Când vorbește de pocăință și de iertare, Domnul nu spune că poate fi iertat orice păcat, mai puțin păcatul homosexualilor. Chiar dacă unora nu le place realitatea, datorită bunătății lui Dumnezeu și datorită jertfei Domnului Isus, și păcatul acesta, dacă este abandonat, poate fi iertat. La fel de sigur este însă și faptul că dacă oamenii aceștia nu se pocăiesc imediat, sigur vor fi pedepsiți veșnic.

NC. Vă solicităm acest interviu, după clarificarea rezultatelor alegerilor din America. Revista Romanian Times slujește cu prioritate statul Oregon, După peste 30 de ani ca și secretar de stat al statului Oregon a fost ales un conservator, Dennis Richardson. Iată ce se transmitea prin presa locală, televiziune și internet despre domnul Richardson: Dennis Richardson, care candidează, în prezent, pentru funcția de secretar de Stat al statului Oregon este prea extremist pentru Oregon. În mod repetat d-l Richardson a promovat legislația care limitează drepturile femeilor de a lua decizii în ceea ce privește avortul. El a luptat împotriva parteneriatelor civile a căsătoriilor persoanelor de același sex ... El a comparat homosexualitatea cu patima fumatului și băuturii, spunând că toate au la bază comportamentul persoanei. (Dennis Richardson, who is currently seeking the office of Oregon’s Secretary of State. Mr. Richardson is too extreme for Oregon. Time and time again, Mr. Richardson has championed legislation limiting the rights of women to make decisions concerning the right to choose. He railed against domestic partnerships for same-sex couples …  He has compared homosexuality to smoking and drinking, saying all are based on someone’s behavior.) Și în Orergon, stat liberal, s-au votat valori. D-l Dennis Richardson a căștigat poziția de secretar al statului Oregon. Poate fi domnul Dennis Richardson un exemplu pentru politicienii români?

VI. Oamenii care au convingeri biblice, verticalitate și curaj în exprimarea adevărului ar trebui să fie model pentru toți politicienii, deci și pentru politicienii români. Din nefericire trăim zile în care și unii dintre politicienii creștini nu mai au curajul, demnitatea și verticalitatea de a sta pe baricade pentru Cristos și Adevăr. Probabil că pe unii, la fel ca pe Pilat altădată, îi interesează mai mult scaunul și poziția socială decât Adevărul.

NC. Peste 90 la sută din mijloacele de informare americane s-au declarat împotriva d-lui Donald Trump, printre altele pentru că a declarat „Nu poate fi nicio discriminare împotriva homosexualilor, eu sunt împotriva căsătoriilor gay.”(”There can be no descimination against gays. I am against gay marriage”);și a declarat că va numi la Tribunalul Suprem American, judecători care să treacă în ilegalitate ”căsătoriile” persoanelor de același sex (Appointing Judges To Overturn Same-Sex Marriage Decision). D-l Trump a câștigat mergând împotriva curentului immoral actual. Poate fi acțiunea d-lui Trump un exemplu pentru d-l Iohannis?

VI. Nu știu prea multe despre domnul Trump, dar știu că a jucat bine. Observând că mare parte din alegători își doresc o revenire la valorile autentice, tradiționale, domnul Trump a afirmat că îi va sprijini. Dacă domnul președinte Iohannis ar cunoaște cu adevărat inima cetățenilor români, ar ști ce are de făcut. Din nefericire, președintele nostru, așa cum a declarat-o recent, este mult mai interesat în ce doresc alții, decât în ce dorim noi, cetățenii care l-am ales.

NC. Ce le doriți cititorilor revistei noastre?

VI. Exact ce îmi doresc mie și tuturor românilor: binecuvântarea lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții și în fiecare zi. Numai că mă simt obligat să reafirm că binecuvântările Domnului nu vin în orice condiții. Ținând cont de ceea ce ni se poruncește în Scripturi, îi îndemn pe toți cititorii să trăiască în mod continu o viață plăcută Domnului. Este timpul să luăm în considerare cu mai multă seriozitate învățătura Sfintelor Scripturi, să o trăim și apoi să o împărtășim și altora. Doar cei care Îl imită pe Domnul Isus Cristos, vor fi binecuvântați aici și răsplătiți cu fericire veșnică. Deci, deși sunteți departe de țară, fiți mereu aproape de inima Domnului nostru Isus Cristos!

Redacția Romanian Times

Nelu Ciorba

Director Coordonator