"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Suntem în anul electoral 2016, atât pentru Statele Unite cât și pentru România. De fiecare dată când suntem puși în fața deciziei electorale este extrem de important să ne implicăm și să știm ce alegem. Suntem responsabili, atât timp, cât avem dreptul, să ne exprimăm votul conform conștiinței personale.


Alegem schimbarea de dragul schimbării fără să o motivăm valoric, sau alegem schimbarea care este direcționată de valoare.


Valoarea ca raportare motivantă presupune opțiunea pentru cea mai bună alternativă din cele ce ni se pun pe masă, iar ca raportare emotivă presupune o exprimare a simțămintelor subiective, imediate.

 

E adevărat că sistemul financiar determină stabilitatea politică, militară și socială dar este extrem de important să motivăm alegerea pentru care optăm.


Cei care suntem cetățeni americani asistăm la confruntări și pronosticuri care ne dau motivații pentru alegerea noului președinte. Voi face o scurtă incursiune
de unde a plecat America și unde a ajuns în fața alegerii celui de-al 45-lea președinte al Statelor Unite al Americii.


Prezentând stadiul de început și stadiul anului 2016 constatăm cât de mult
America s-a depărtat de la scopurile pentru care a fost formată, ca o națiune creștină.


Câteva dovezi că America a fost formată ca o națiune creștină.


În primul rând și cel mai important este că pe 4 iulie 1737 luptător al revoluției și mai târziu președinte, John Quincy Adams a spus următoarele: ”Dacă la 25 decembrie sărbătorim ceea ce a făcut Isus Hristos pentru lume prin nașterea sa,
pe data de 4 iulie sărbătorim ceea ce a făcut Isus Hristos pentru America, creând-o ca o națiune creștină. Declarația de independență a cuprins principiile creștinismului în forma de guvernare a unei națiuni. Semnatarii declarației de independență au spus că America este formată ca o națiune creștină.”


Adams i-a convins pe toți ceilalți, iar Jefferson a spus că Adams a fost persoana care a articulat cel mai bine principiile. În ziua în care au aprobat Declarația, John Adams a declarat că a patra zi din iulie trebuie să fie sărbătorită ca o zi de eliberare prin acte solemne de devotament față de Dumnezeul Cel Atotputernic. ”
A patra zi din iulie ar trebui să fie un moment în care să ne oprim și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în această națiune.”


Am ajuns în 2016 confruntați cu scoaterea numelui Domnului Dumnezeu din viața publică, promovarea avortului, redefinirea căsătoriei, ignorarea principiilor biblice ale căsătoriei, etc.


Motto-ul care a fost folosit la eliberarea Americii a fost, "
Nici un rege, doar Regele Isus" și a fost construit de fapt, prin ceea ce Jefferson și Franklin au propus ca motto-ul național, să fie, "Rebeliunea tiranilor este ascultarea de Dumnezeu.", care se baza pe versetul din Faptele Apostolilor 4:19 când apostolii au zis: "Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. " Astfel motto-ul "Nici un rege doar Regele Isus" a fost un mare imbold al revoluției știind că eliberarea Americii s-a făcut de sub regatul britanic.


Am ajuns în 2016 în care este promovată ideea socialist-comunistă prin care liderul guvernamental este considerat a fi un fel de dumnezeu, care are toată puterea, încercând să fie chiar deasupra legii.


Un alt aspect este că înainte de revoluție moneda fiecărui stat era diferită, dar moneda din Carolina de Nord a avut o imagine de o coroană cu un „x” peste ea, și avea o Biblie sub el, declarând că "
Biblia este legea noastră." Aceasta a devenit moneda revoluției pentru diferitele tranzacții. Mai târziu, moneda americană, a fost marcată prin declarația ”In God we trust”, ”În Dumnezeu ne încredem”. Am ajuns în 2016 folosind monede fără a avea această declarație definitorie pentru națiunea americană, și tot mai mult se încearcă a fi scoasă afară de pe monede și bancnote. Mă opresc aici și voi reveni.

Secție de votare în zona ta


Dacă nu ai dreptul să votezi, pentru România, ai mai mult de 6 luni timp în care ar fi posibil să intri în posesia actelor valabile pentru a-ți exercita dreptul de vot.


Continuăm să motivăm cât mai mulți români cu acte valabile, cu drept de vot ca începând de la 1 aprilie 2016 să se înscrie în Registrul Electoral. Dacă se înscriu cel puţin 100 de români cu drept de vot în Registrul Electoral într-o localitate/metropolă/zonă din fiecare stat american avem promisiunea că acolo Guvernul României va deschide o secţie de vot.


”Alegătorii care fac cereri de înscriere cu adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate în Registrul electoral vor avea secţii de votare mai aproape de locuinţă, costuri mai mici pentru deplasarea la sediul secţiei de votare şi nu vor mai sta la cozi. Aceştia vor fi înscrişi în lista electorală permanentă din străinătate şi vor fi radiaţi din lista electorală permanentă din ţară, ceea ce înseamnă că nu vor mai trebui să îşi facă griji că va vota cineva în locul lor. Mai mult, aceşti alegători vor beneficia de estimări corecte ale buletinelor de vot, cabinelor de vot şi urnelor de vot necesare în procesul de votare. Informaţiile privind secţiile de votare la care vor fi arondaţi alegătorii înscrişi cu adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate în Registrul electoral vor fi disponibile pe site-ul www.registrulelectoral.ro.


În organizarea alegerilor sunt implicate foarte multe autorităţi şi instituţii. Pe lângă Guvern şi AEP, mai sunt implicaţi prefecţii, primarii, preşedinţii consiliilor judeţene, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, alte ministere şi organe de specialitate, fiecare cu rolul şi responsabilităţile sale. Guvernul stabileşte calendarul operaţiunilor electorale şi stabileşte măsurile tehnice şi cheltuielile necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării alegerilor. Primarii împreună cu prefecţii asigură organizarea şi dotarea logistică a secţiilor de votare, iar Ministerul Afacerilor Interne asigură paza materialelor electorale şi a secţiilor de votare. Ministerul Afacerilor Externe asigură identificarea sediilor secţiilor de votare din străinătate şi dotarea logistică a acestora. AEP coordonează activităţile autorităţilor locale privind secţiile de votare şi evidenţa alegătorilor, asigură selecţia, evaluarea şi instruirea preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi verifică finanţarea campaniei electorale. Totodată, Biroul Electoral Central, din care fac parte şi preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, asigură aplicarea şi interpretarea unitară a legii electorale. Pentru a ne da seama cu adevărat de complexitatea alegerilor locale şi parlamentare, pot să vă spun că în organizarea acestora sunt implicate peste 200.000 de persoane.” (Interviu acordat ziarului ”Adevărul” de președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), doamna Ana Maria Pătru (22 ianuarie 2016).