"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Interviuri luate, materiale scrise în luna octombrie 2015, au exagerat comparând evenimentele din Siria cu Armaghedon și venirea împăraților Gog și Magog, cu dezlegarea lui Satana, atacarea Israelului, etc.


Trăim vremuri din urmă dar numai Scriptura este autoritară, în măsura în care ne este dat să cunoaștem semnele vremurilor, în derularea evenimentelor de la sfârșit. Astfel pentru a vorbi de timpul când va avea loc
războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic, Armaghedonul, trebuie să urmărim evenimentele anterioare, prezentate foarte direct în Apocalipsa 16:

Şi am auzit un glas tare care venea din Templu (care este în cer) ( Templul de pe Muntele Templului este prezentat până în capitolul 11) şi care zicea celor şapte îngeri: "Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!"

 

Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se închinau icoanei ei.

Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Şi marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare

Al treilea a vărsat potirul lui în râuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au făcut sânge.

Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă.

Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere.

Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din răsărit.

Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.

Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. -

Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.

Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: "S-a isprăvit!"

Este foarte clar în ce vremuri putem vorbi de realitatea Armaghedon.

Cât privește Gog și Magog, cât și dezlegarea Satanei este foarte clar tot în Apocalipsa:

Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui, ca să înșele neamurile care sunt in cele patru colțuri ale pământului, pe Gog si pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului, și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. (Apocalipsa 20:7-10).


Sunt cărți în Scriptură care profețesc evenimente ale sfârșitului, Ezechiel, Isaia, Daniel, dar ele nu se contrazic cu Apocalipsa, care prezintă evenimentele în ordinea în care se vor desfășura.


Realitatea vremurilor pe care le trăim în 2015, nu sunt Armaghedon nici venirea lui Gog și Magog, nici urmările dezlegării lui Satana.


Statul Islamic este atacat, oficial, de două tabere. Prima tabără concentrată în partea de nord-vest este coordonată de Rusia și Iranul șiit ca susținători ai guvernului lui Bashar al-Assad. La această tabără în octombrie 2015 s-a aliat și China. A doua tabără, opozanții lui Bashar al-Asad de un an de zile sunt coordonați de Statele Unite, fără o cooperare cu regimul sirian și este formată din occidentali, arabi și turci.


Israelul e participant mai mult de unul singur, lansând atacuri aeriene în Siria, începând din anul 2013, împotriva unor transporturi de armament destinate grupării Hezbollah din Liban. Israelul rămâne neutru față de Assad, nedeclarând-se oficial pentru sau împotriva înlăturării lui de la putere.


E adevărat că războiul din Siria, demonstrează ceea ce am scris de aproape 10 ani la această rubrică, și anume că Împărații Răsăritului, Esticii, se aliază politic, militar și economic pentru ca în curând, foarte curând să fie pregătiți pentru adevăratul Armaghedon.


Mai mult decât atât, așa cum se vede din versetele din Apocalipsa 16, înaintea Armaghedonlui Fiara și Proorocul Mincinos vor face ravagii pe pământ. Așa cum am mai scris tehnologia de azi este îndreptată spre facilitarea planurilor Fiarei, de a controla marketingul lumii prin semnul pe mână sau pe frunte, folosirea cipului conectat la mijloacele computerizate.


Astfel sâmbătă, 26 septembrie 2015, Bill Gates, fondatorul companiei Microsoft și Mark Zuckerberg fondatorul companiei Facebook au lansat campania de acces universal la internet a lumii întregi până în anul 2020.
"Când oamenii au acces la uneltele și la cunoștințele de pe Internet, au acces la mijloace de a face viață mai bună pentru noi toți", au menționat în declarația comună inițiată de Mark Zuckerberg, Bill și Melinda Gates.


"Dacă îi vom conecta pe cei peste 4 miliarde de oameni care nu au acces la Internet deocamdată, avem o ocazie istorică de a face să progreseze lumea întreagă în deceniile următoare", a scris Mark Zuckerberg pe Facebook.