"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri;” Deutromom 10:17

Nu există nici o îndoială că în fiecare zi din viață, ca și creștini, suntem conduși de o Forță nevăzută care ne motivează din momentul când deschidem ochii până îi închidem din nou seara când adormim obosiți. O Forță care ne ajută să ne trezim de dimineață, ne ajută pe drum, ne ajută la serviciu, să luăm decizii care ne afectează viața personală zilnică, familia și prietenii, decizii care ne afectează pe termen scurt sau pe termen lung, această forță se numește DUMNEZEU. Un Dumnezeu viu și Adevărat, un Dumnezeu Real.

De multe ori, uităm să ne oprim și să trăim momentele minunate pe care ni le oferă viața. Suntem bombardați în fiecare zi de informații de ultimă oră care ne copleșesc și uităm de cele mai multe ori să savurăm clipele frumoase pe care ni le oferă viața: zâmbetul și râsul inocent al copiilor, culorile vibrante ale florilor care încep să se trezească din amorțirea iernii, mișcatul agil al păsărilor, gustul mâncării, o îmbrățișare împletită cu dragoste a celor dragi, un răsărit măreț de soare  sau un apus de soare maiestuos și multe alte lucruri, evenimente și clipe din care este alcătuită viața pe care ne-a dăruit-o DUMNEZEU.

Noul Testament a fost scris în limba greacă și acesta este punctul de plecare pentru o exegeză serioasă a scrierilor sale. Numele evreiești de mai jos, provin din Noul Testament evreiesc Salkinson-Ginsburg (ediția 1999). Mai jos am cules câteva nume care sunt asociate cu  Dumnezeu Tatăl în Sfânta Scriptură traduse din limba ebraică și echivalentul lor în limba română. Sunt termeni care m-au copleșit, sunt cuvinte pe care le-au folosit și le folosesc copii lui Israel, poporul ales de Dumnezeu.

 

Tatăl nostru

Abba Avinu

Și voi n’ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică; ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava! adică: Tată!“

Romani 8:15 VDC

Dumnezeu Atotputernic

El Shadai

Cînd a fost Avram în vîrstă de nouăzeci și nouă ani, Domnul i S’a aratat, și i-a zis: „Eu sînt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă înaintea Mea, și fii fără prihană.

Genesa 17:1 VDC

Foc Mistuitor

Esh Ochlah

fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor“.

Evrei 12:29 VDC

Creator

Hayotzer

“căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, și au slujit și s’au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvîntat în veci! Amin.

Romani 1:25 VDC

Cel PreaÎnalt

El Elyon

Evrei 7:1 VDC În adevăr, Melhisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Prea Înalt, – care a întîmpinat pe Avraam cînd acesta se întorcea dela măcelul împăraților, care l-a binecuvîntat.

Elohim

Dumnezeu

2 Corinteni 9:7

Fiecare să dea după cum a hotărît în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu.“

El Shaddai

Cel ce este

Apocalipsa 1:8

„Eu sînt Alfa și Omega, Începutul și Sfîrșitul“, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic.

Tată Veşnic

AVIAD

1 Corinteni 8:6 VDC

“Totuşi, pentru noi , nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi.

Tatăl al tuturor

AVIKOL

Efeseni 4:6

“Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor , care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi”.

Tatăl slavei

AVI HAKAVOD

Efeseni 1:17 VDC

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui

Tatăl Luminilor

AVI AMAHEOROT

Iacov 1:17 VDC

orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.

Tatăl îndurărilor

AVI HaRachamim

2 Cor 1:3

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri

Tatăl Domnului nostru Isus Hristos Mesia

AVI Yeshua Hamaschiach Adoneiu

Col 1:3

“Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos”

Tatăl duhurilor

AVI HaRuchot

Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor şi să trăim?

Evrei 12:9 VDC

Dumnezeu

Elohim

2 Cor. 9:7  Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.”

Dumnezeul lui Avraam -

Elohei Avraham

Fapte 7:32: „Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” Şi Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite.

Dumnezeul Mângăierii

Elohei khol-Nechamah

2 Cor 1:3 1:3  Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri

Dumnezeul Părinților

Elohei Avetoinu

Fapte 7:32

“care i-a zis: ‘Eu* sunt Dumnezeul părinţilor tăi”

Dumezeul Slavei

Elohei HaKavod

Fapte 7:32

“Ştefan a răspuns: „Fraţilor* şi părinţilor, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran.”
Dumezeul lui Israeil
El Yisrael

Matei 15:31
“noroadele se mirau când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoşesc, şchiopii umblă şi orbii văd; şi slăveau pe Dumnezeul lui Israel”
Dumezeul lui Isac
Elohei Yezak

Fapte 7:32
“care i-a zis: ‘Eu* sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac”
Dumezeul lui Iacov
Elohei Ya’akov

Exod 3:15
“Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ‘Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele* Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.’