"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Personal, urmăresc săptămânal evoluţia tehnicii RFID, interesându-mă nu atât tehnica implantării ci mai mult tehnica aplicării. Scriptura scrie de aplicarea unui semn pe corp şi nu implantat sub piele.             

Sunt câteva locuri în Scriptură unde găsim folosirea semnului pe mână şi pe funte cu scopul de identificare specială a individului.
          
  
roorocul Ezechiel este trimis să pună un semn pe fruntea celor care nu erau indiferenţi de felul de trai al celor din poporul Domnului. Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn PE fruntea oamenilor, care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor, care se săvârşesc acolo. ( Ezechiel 9:4)
           

Bătrânul apostol Ioan, de pe insula Patmos în viziunea avută referitor la vremurile din urmă a scris despre pecetluirea celor 144,000 dintre cele douăsprezece seminţii ale lui Israel care nu vor fi vătămaţi în Necazul Unic din istoria pământului actual. Pecetluirea se va face PE frunte: vom pune pecetea PE fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”... am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. (Apocalipsa 7.3,4).
           

Apostolul Ioan a scris că semnul de identificare ce va fi elaborat de fiară va fi aplicat PE mână sau PE frunte. Fiarei care se ridica din pământ i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.15-18).
           

În capitolul următor din Apocalipsa găsim că un al treilea înger i-a zis lui Ioan: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei PE frunte sau PE mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Apoc. 14:9-11).
           

Sunt câteva considerente care trebuie luate înainte de a decide dacă semnul fiarei este folosit la ora actuală. Unul este că semnul fiarei va fi aplicat PE frunte sau pe mână. Un alt considerent este că va putea fi citit de la distanţă. Câteva din teoriile de circulaţie de azi care aduc multă tulburare şi care nu sunt semnul fiarei, prezentat de Scriptură.
 


SEMNUL FIAREI NU ESTE SOCIAL SECURITY NUMBER

            Numărul de Securitate Socială, Social Security Number (SSN) în USA a apărut în America în 1935.  Preşedintele Roosevelt a semnat Social Security Act în August 14, 1935. A fost partea majoră a aşa numitului New Deal plan, având o opoziţie puternică din partea republicanilor. Trei luni şi jumate mai târziu la 1 decembrie 1935, s-a constatat nevoia de identificare a persoanelor cu număr pentru menţinerea evidenţelor, şi acordarea programului de ajutor numit Social Security Benefits. Joe Fay, şeful organizaţiei Division of Accounting Operations din Candler Building, a pregătit înregistrarea pentru SSN, devenind oficial prima înregistrare pe bază de număr de securitate socială. Primul SSN a fost 055-09-0001 aparţinând lui John D. Sweeney, Jr., 23 de ani, din New Rochelle, New York. Imediat după aceia s-a asociat SSN cu Social Security Act. În mod ironic, John Sweeney a murit cu atac de cord în 1974 la vârsta de 61 ani fără a primi nici un ajutor de programul de social security semnat de preşedintele Roosevelt. Soţia lui rămânând văduvă a primit, însă, ajutor până la moarte (în 1982), pe baza vechimii în muncă a soţului.            

 Pentru ca cineva să aibă date personale despre persoana purtătoare de SSN, purtătorul trebuie să spună numărul, sau numele sau ceva din datele personale. SSN nu este depistat de la distanţă. 

SEMNUL FIAREI NU ESTE CARDUL OBIŞNUIT DE IDENTIFICARE

           
Cartea de identitate românească sau driver license-ul american sau ID-ul american sunt card-uri care sunt la purtător şi trebuie prezentate la cerere. Nu pot fi depistate de la distanţă. Pot fi folosite numai în cazul că cineva le are în mână.

 SEMNUL FIAREI NU ESTE CREDIT SAU DEBIT CARD

            Atât credit card-ul cât şi debit card-ul se obţin prin relaţia avută cu o bancă de credit. Înainte de a fi folosit un card de debit sau card de credit trebuie activat sunând la un număr de telefon la care trebuie să confirmi anumite date despre purtător.           

În 1950, Frank McNamara, fondatorul restaurantelor Diners’ Club a emis primul card de credit în SUA, pentru a fi folosit numai în restaurante. Următorul card de credit, American Express a fost emis tot de Diners’ Club în 1958, cu extindere de la restaurante la alte tranzacţii comerciale. Pe la sfârşitul anului 1958 Bank of America a emis cardul de credit BankAmericard ( care a devenit VISA) ca fiind primul card de credit al unei bănci. Card-urile au fost promovate în a se folosi pentru deplasări şi dând rezultate eficiente, a apărut prin 1960 Master Card. Pe la jumătatea anului 1970 Congresul a emis reguli pentru industria de credit card cerând printre altele activarea obligatorie a purtătorului, evitând folosirea card-ului de cineva care nu doreşte card-ul.  Cardul de debit sau cardul de credit obişnuit nu pot fi depistate de la distanţă.
           

Noile card-uri cu cip, pot fi citite la apropierea de dispozitivul de depistare, dar nu de la distanţă.
 

SEMNUL FIAREI NU ESTE UPC BAR CODE

            Suntem foarte obişnuiţi cu codul binar de la produse format din spaţii şi linii numit codul UPC. (Uniform Product Code), găsit pe fiecare produs din magazinele publice moderne. Codul UPC este folosit pentru identificare produsului, şi e nevoie de un scaner, de un aparat de citire care să fie îndreptat spre cod pentru a putea fi înregistrat produsul. Codul UPC nu poate fi citit de la distanţă, ci numai de aproape, prin scanare. 

SEMNUL FIAREI NU ESTE PE PAŞAPOARTELE ELECTRONICE

            Introducerea în România, în anul 2009, a paşpoartelor CU CIP a fost contestată, printre altele, pentru că ar include cifra satanică 666, idee respinsă de şeful Direcţiei Generale de Paşapoarte, chestor de poliţie Aurel-Vasile Sime, care a precizat că nu este vorba de paşapoarte biometrice, cum a scris presa românească de scandal, ci de paşapoarte electronice cu două elemente biometrice: imagine facială şi amprentele.
           
"Cifra satanică”, in ghilimele, considerată de unii 666, nu se regăseşte practic nicăieri. Nu avem cod de bare în paşaportul electronic românesc ca să poţi sa faci asociere cu acea cifra satanică", a declarat Sime.
           
Chestorul Aurel Vasile Sime a precizat că introducerea acestui tip de paşapoarte prezintă o aliniere la standardele Uniunii Europene, dar ca nu este obligatoriu ca cetăţenii români să-şi facă un astfel de paşaport, ei putând opta pentru paşapoarte temporare valabile un an, care nu au elemente biometrice. 
           
I
nformaţiile stocate în paşaport sunt conectate la Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, cât şi la Centre de Identificare Internaţională şi însumează 50 de elemente de siguranţă, faţă de cele 32 de elemente de siguranţă caracteristice paşapoartelor clasice.

TEHNOLOGIA SEMNULUI APLICAT PE PIELE

            Am scris de mai multe ori despre compania Somark Innovations din Saint Louis, Missouri, SUA, înfiinţată în 2005, care a testat cu succes un sistem cu RFID (Radio Frequency Identificator Device), o cerneală biocompatibilă, aplicată pe piele şi a cărei informaţii pot fi citite chiar prin părul animalelor.            

             Semnul aplicat de Somark, un tattoo, are tehnologia microcipului cunoscut şi folosit prin împlantare sub piele. Cerneala cu aglomeraţia de ace foarte fine ia forma amprentei pielii, amprentă unică care determină semnul unic fiecărui purtător, printr-un număr de identificare.

            Într-un interval de 5 la 10 secunde se poate aplica ştampila cu o cerneală specială, trecând cu uşurinţă prin părul ce acopere pielea. O dată aplicată ştampila specială, un dispozitiv special poate citi de la 1 – 2 metri distanţă numărul de identificare.

            Miercuri 14 aprilie 2010, co-fondatorul companiei Somark, Mark Pydynowski a declarat pentru revista PPJ, că „cerneala nu conţine componente metalice şi este sută la sută biocompatibilă şi fără chimicale. Sută la sută cerneala nu afectează sănătatea omului şi animalelor”...  ”Testele programate pe vite şi şoareci, au dat rezultate foarte satisfăcătoare.” ... ”Tehnologia pasivă RFID poate fi folosită să identifice şi să urmărească viaţa animalelor şi a oamenilor”.

            Coordonatorul Şef al cercetării de la compania Somark, Ramos Mays, a declarat că testele demonstrează performaţele tehnologiei, şi folosirea ei fără nici un pericol la animale şi la oameni.

            Cantitatea de informaţie conţinută în ştampilă depinde de mărimea suprafeţei ştampilate. Pentru animale, Departamentul Agriculturii din SUA foloseşte numere din 15 cifre, care încep cu grupul de cifre, ”840” reprezentând codul ţării. După înregistrarea numărului de identificare, toate informaţiile legate de acel număr vor fi valabile accesând o bază de date. 

            O altă companie care foloseşte tehnica RFID prin aplicare este Zebra Technologies, care  în luna iunie 2008 a lansat pe piaţă etichete cu cerneală care conţin componente electronice de conectare în sistem de comunicare fără fir. 

            Zebra Technolgies Corporation cu sediul central în Vernon Hills, Illinois, SUA, este un lider global în procesul de identificare electronică. Zebra ajută companii la identificarea, urmărirea tranzacţiilor şi a persoanelor folosind imprimante digitale şi soluţii automate de identificare în peste 100 de ţări ale lumii. Peste 90 la sută din companiile din categoria Fortune 500 au imprimante Zebra, componente, produse RFID şi software care le ajută să-şi mărească productivitatea, să-şi îmbunătăţească calitatea, să reducă cheltuielile şi să asigure satisfacţia beneficiarilor.

            Noul produs lansat de Zebra este eticheta imprimată pe brăţara pacienţilor. Zebra a produs un dispozitiv cu tuş pentru imprimantă bazat pe soluţiile anterioare folosite la identificarea pacienţilor.       

           Eticheta dinainte trebuia luată de la imprimantă şi ataşată pe brăţară. Mutarea etichetei crea uneori eroare umană. Noua tehnologie imprimă pe brăţară o ştampilă cu cerneală care conţine componente electronice şi poate transmite informaţii în sistemul fără fir, la distanţă.

            Dacă la ora actuală Zebra are legături în peste 100 de ţări din lume nu e nici un impediment ca tehnologia de imprimare rapidă prin ştampilă să fie folosită în a pune semnul pe mână sau pe frunte. Tehnica de bază constă în aranjarea componentelor electronice pe suprafaţa pielii cu amprentă unică care transmite un mesaj unic de identificare.

 

Articole pe aceeasi tema: