"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Legea 35/2008 a încercat să facă dreptate românilor stabiliţi în străinătate, să le ofere şansa de a participa la procesul electoral nu doar în calitate de alegători, ci şi în cea de candidaţi. Din păcate, această iniţiativă, lăudabilă în sine, nu trece de nivelul bunelor intenţii, cu care de altfel şi iadul este pavat. În fapt, dreptul legal de a alege şi a fi ales nu poate deveni un drept real, în condiţiile actualei legi şi, mai ales, ale condiţiilor de aplicare gîndite de guvern. Întîmplarea face să am o mulţime de cunoştinţe implicate în procesul electoral din exterior, fie în calitate de posibili candidaţi, fie doar ca membri ai staff-urilor de campanie ale unor candidaţi, în mai mult locuri din lume, din Italia şi Germania pînă în Israel, SUA, Canada. Ce-mi scriu aceşti oameni despre situaţiile cu care se întîlnesc în teren spune totul despre competenţa şi buna-credinţă celor care au făcut legea, bravii noştri parlamentari, şi ale celor datori să o aplice, la fel de bravii noştri guvernanţi. Pentru că situaţia din Europa este mai cunoscută, în urma informaţiilor apărute cu prilejul ultimelor algeri, dar şi al vizitelor efectuate de preşedintele Băsescu, de cîteva ori, în marile comunităţi româneşti din Spania şi Italia, mă voi referi îndeosebi la situţia din spaţiul nord-american, utilizînd informaţiile primite de la dl. Doru Crăciun şi verificate prin consultarea legii, dar şi a unor prieteni şi rude stabilite peste Ocean.

Primul element de inechitate provine chiar din informarea asupra legii 35/2008. În vreme ce partidele au avut acces la conţinutul acesteia pe tot parcursul legiferării, introducînd o mulţime de elemente care să le favorizeze, eventualii candidaţi şi votanţi din diaspora s-au trezit cu legea definitivată în ultima clipă, fără consultare prelabilă. Lipsa consultării a condus la formularea unor prevederi în lege incompatibile cu situaţia de peste Ocean. În Canada şi SUA, datele numerice aferente actelor şi unele elementele de identitate sînt confidenţiale. Acest fapt este bine stabilit şi însuşit de către emigranţii care nu doresc să furnizeze ceea ce se consideră „informaţie sensibilă”. De asemenea, în ambele ţări, se solicită pentru identificare documente de reşedinţă locale. Potenţialii susţinători nu circulă, prin urmare, cu acte româneşti, unii nici nu le mai posedă, fapt care limitează înscrierea. Este limpede că posibilii candidaţi independenţi, locali, sînt dezavantajaţi faţă de candidaţii partidelor, majoritatea locuind în ţară! Asta e altă nebunie – românii din străinătate să fie reprezentaţi de parlamentari din ţară! Guvernul ar trebui să furnizeze cărţi de alegător sau să revizuiască procedeul de identificare a susţinătorilor, astfel încît eventualii candidaţi independenţi sau aparţinînd unor organizaţii cultural-civice din diaspora să poată avea şanse comparabile de a se înscrie drept candidaţi în comunităţile lor.


Însă participarea electorală a românilor nord-americani este foarte grav afectată şi la nivelul reprezentării. Chiar cu cifrele din 2000-2001 ale censului, folosite de legiuitor, cam de trei ori mai mici decît cele actuale, reprezentativitate este de cîteva ori mai mică peste Ocean decît în ţară. Ca şi cum legiutorul a dorit să limiteze cît mai mult posibilitatea de „contaminare” cu gîndire vestică a Parlamentului de pe Dîmboviţa! Ca să nu mai vorbim despre dispersia teritorială, care putea fi rezolvată prin gruparea comunităţilor în colegii şi circumscripţii coerente.


De asemenea, stabilirea centrelor de votare privează zeci de comunităţi mari (10.000 - 25.000 persoane) şi medii (1.500 - 10.000 de persoane) de dreptul la vot. Unele sînt situate nu la sute, ci la mii de kilometri de centrele de votare propuse. Guvernul este obligat, de lege, să asigure mijloacele materiale şi logistice pentru crearea de noi centre de votare. Dar va respecta legea, că asta este problema?! Voi mai reveni asupra chestiunii., pentru că este vorba despre o limitare abuzivă a unui drept constituţional, acela de a alege!


Iată cum o intenţie nobilă, includerea în procesul politic şi electoral din ţară a românilor din diaspora, este compromisă de o lege nedreaptă şi de o aplicare şi mai strîmbă a acesteia!