"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

A fost atunci... o data, in vremea lui Nisan,

Se îmbrăcau migdalii si toți cireși-n floare.

In drum către Emaus, sub cerul de mărgean,

Umblam deșert ca râul ce nu ajunge-n mare.

 

In drumul meu văd lanuri, plecându-se ușoare,

Să mangaie intinsul câmpiei însorite.

În sufletul însa vântul in cercuri rotitoare,

Învolbura vârtejuri de frunze ruginite.


Ingârbovit, de taina deșertului sub soare,

Când ma târam în umbra luminii l-a'sfințit.

În zarea sângerie, vedeam in depărtare

Un călator pe cale venind cu pas grăbit.


Când m-a ajuns din urmă, mi-a cântarit statura...

Si m-a-ntrebat cu mila, de ce-s îngândurat ?...

La glasul lui deodată mi-a fremătat făptura,

Și-a limpezit in mine al minții-nvolburat..


Si potrivindu-si pasul, cu-al meu, apoi strainul,

Mi-a tălmacit Scriptura si-al viețuirii Har.

Mi-a dezlegat proorocii si mi-a deschis seninul,

Din așteptarea Slavei cea fără de hotar.


Când ascultam Cuvantul si îi sorbeam Lumina,

Descopeream o lume ce n-o știam să fie,

Ardea în mine focul, care-ți topește vina

Și-mi deschidea o rană de Har si Bucurie.


Șezând la masă seara, când pâinea o frângea,

La flacăra candelei pe palmele deschise,

Spărturi de cuie, roze, Lumina-i lumina,

Flori de cireș, in palme părând că-I înflorise!


Străpuns de o uimire, pe vatră am căzut,

Ca sa-i sărut cămasa si sfintele picioare...

Dar nu era acolo... Trecuse-n Nevăzut...

Era doar o mireasma, ca de cireș in floare.


Am alergat afară!.. luceferii cântau,

Dansau in jur migdalii cu toți cireșii-n floare,

Băteau din palme muntii si zorii chiuiau,

Iar inima mea-n flăcări... avea aripi de soare


Florian Guler, Troy Michigan