"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Identitatea omului în Christos Domnul  vis-a-vis de prietenie IV

Cu ocazia Zilei Mulțumirii, doresc ca Dumnezeu să vă umple inimile cu bucurie, pace și speranță. De asemenea vreau să mulțumesc tuturor celor ce susțineți revista RomanianTimes, pentru ca această revistă de comunitate, să fie disponibilă cât mai multor cititori.

Identitatea omului în Christos Domnul  vis-a-vis de prietenie III

“Prietenul iubește oricând” (Proverbe 17:17a)

Articolele “Identitatea”, încearcă să descrie viața creștinului în mod practic, în baza noii sale identități în Christos și pe baza Scripturii. În acest articol, al treilea la capitolul prieteniei, ne vom uita la câteva caracteristici ale unui prieten adevărat.

Identitatea omului în Christos Domnul  vis-a-vis de prietenie II

„Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.” (Psalmi 16:3)

Omul a fost creat să aibă o relație de prietenie cu Dumnezeu. Sănătatea fizică, mentală și sufletească sunt afectate pozitiv de prezența acestor relații de prietenie, în care suportul și dragostea sunt reciproce. Relațiile în care guvernează dragostea, care vine de la Dumnezeu, Îl glorifică pe El și ne aduc atâta bucurie și satisfacție în viață, încât nu mai vrem sa trăim altfel, odată ce le-am descoperit.

Identitatea omului în Christos Domnul  vis-a-vis de prietenie

„Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” (Ioan 15:15)

Identitatea omului în Christos Domnul  vis-a-vis de dragoste

Pe fundalul unei lumi tulburate, atât de COVID-19 cât și de protestele de pe străzile Americii (dar și în alte locuri ale lumii), consider că subiectul dragostei este unul bine venit, atât pentru pacea sufletului nostru cât și pentru binele celor din jur. La baza identității creștine stă faptul că Îl iubim pe Dumnezeu și pe cei din jurul nostru, din cauză că El ne-a iubit întâi și că a turnat în inimile noastre dragostea Lui. “Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” (Romani 5:5).

Cum judecă un creștin conform Scripturii?  (III)

Acesta este cel de-al treilea articol din seria intitulată: „Cum judecă un creștin conform Scripturii?” În acest articol aș dori să răspundem întrebării: “Cum trebuie să reacționeze un creștin atunci când este mustrat sau judecat?” Voi folosi cuvântul judecată sau mustrare, cu sensul de a fi tras la răspundere pentru un comportament greșit, sau care pare a fi greșit, celui ce te trage la răspundere.

“Cum judecă un creștin conform Scripturii?” II

În numărul anterior am început să dezbatem subiectul identității creștine vis-a-vis de subiectul judecății. Primul fel de judecată pe care l-am discutat a fost judecata de sine. Judecata este o parte fundamentală din viața unui creștin. 

Cum judecă un creștin conform Scripturii?

Acum, la început de an, doresc tuturor cititorilor revistei RomanianTimes: “Un an nou fericit și binecuvântat!” Un an nou aduce cu el speranța unui nou început și parcă un avânt proaspăt să luptăm lupta cea bună a credinței, luptă în care am fost înrolați odată ce am crezut în Hristos. Cu cât Îl cunosc mai mult pe Dumnezeu și măreața lucrare pe care o face în viața mea, cu atât doresc să mă asemăn tot mai mult chipului Fiului Său și sper că aceasta este dorința fiecărui credincios.

Importanța conștientizării identității creștine

Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus Hristos să vă aducă la toți bucurie, speranță și inestimabilul dar al mântuirii. Căci pentru aceasta a coborât Fiul lui Dumnezeu jos pe pământ și s-a născut din fecioară, ca să fim mântuiți, adică împăcați cu Dumnezeu, iertați de păcatele noastre și născuți din nou, dobândind astfel o natură sau identitate nouă.

Mărturia Bisericii prin trăirea în Unitate

Cu ocazia Ziua Recunoștinței vreau să mulțumesc tuturor cititorilor revistei RomanianTimes pentru susținerea dumneavoastră, ca această revistă de comunitate, să existe și să se răspândească. Vă doresc tuturor bogăție de pace, mulțumire, bună înțelegere și plinătatea dragostei în familiile dumneavoastră. Găsesc potrivit ca la capitolul unității, să ne îndreptăm privirile spre cei din jurul nostru și să vedem cum trăirea noastră în dragoste și unitate aduce un beneficiu inestimabil societății și în mod special celor departe de Dumnezeu.

Subcategorii

Articole cu caracter religios creștin