"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Cum judecă un creștin conform Scripturii?  (III)

Acesta este cel de-al treilea articol din seria intitulată: „Cum judecă un creștin conform Scripturii?” În acest articol aș dori să răspundem întrebării: “Cum trebuie să reacționeze un creștin atunci când este mustrat sau judecat?” Voi folosi cuvântul judecată sau mustrare, cu sensul de a fi tras la răspundere pentru un comportament greșit, sau care pare a fi greșit, celui ce te trage la răspundere.

“Cum judecă un creștin conform Scripturii?” II

În numărul anterior am început să dezbatem subiectul identității creștine vis-a-vis de subiectul judecății. Primul fel de judecată pe care l-am discutat a fost judecata de sine. Judecata este o parte fundamentală din viața unui creștin. 

Cum judecă un creștin conform Scripturii?

Acum, la început de an, doresc tuturor cititorilor revistei RomanianTimes: “Un an nou fericit și binecuvântat!” Un an nou aduce cu el speranța unui nou început și parcă un avânt proaspăt să luptăm lupta cea bună a credinței, luptă în care am fost înrolați odată ce am crezut în Hristos. Cu cât Îl cunosc mai mult pe Dumnezeu și măreața lucrare pe care o face în viața mea, cu atât doresc să mă asemăn tot mai mult chipului Fiului Său și sper că aceasta este dorința fiecărui credincios.

Importanța conștientizării identității creștine

Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus Hristos să vă aducă la toți bucurie, speranță și inestimabilul dar al mântuirii. Căci pentru aceasta a coborât Fiul lui Dumnezeu jos pe pământ și s-a născut din fecioară, ca să fim mântuiți, adică împăcați cu Dumnezeu, iertați de păcatele noastre și născuți din nou, dobândind astfel o natură sau identitate nouă.

Mărturia Bisericii prin trăirea în Unitate

Cu ocazia Ziua Recunoștinței vreau să mulțumesc tuturor cititorilor revistei RomanianTimes pentru susținerea dumneavoastră, ca această revistă de comunitate, să existe și să se răspândească. Vă doresc tuturor bogăție de pace, mulțumire, bună înțelegere și plinătatea dragostei în familiile dumneavoastră. Găsesc potrivit ca la capitolul unității, să ne îndreptăm privirile spre cei din jurul nostru și să vedem cum trăirea noastră în dragoste și unitate aduce un beneficiu inestimabil societății și în mod special celor departe de Dumnezeu.

Identitatea creștinului și unitatea III

,,căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii“ (Efeseni 4:3).

În acest articol, continuăm să dezvoltăm subiectul unității creștine. Un aspect fundamental al identității creștine este trăirea în unitate cu alți creștini. În ultimele două articole, am văzut că trăirea în dragoste și trăirea în sfințenie, sunt fundamentale pentru păstrarea unității creștine.

„Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.” (Filipeni 2:1-2).

Identitatea creștinului și unitatea

“îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste şi căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii.” (Efeseni 4:2b,3).

Identitatea creștinului și Muzica (V)

„Voi cânta, voi suna din instrumentele mele; aceasta este slava mea!” (Psalmi 108:b)

Identitatea creștinului și Muzica (IV)


“Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu lăuta cu zece corzi. Cântaţi-I o cântare nouă! Faceți să răsune corzile şi glasurile voastre!” (Psalmul 33:1-3).

Subcategorii

Articole cu caracter religios creștin