"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

„Uită-te deci la bunătatea și la severitatea lui Dumnezeu: El este sever cu cei care au căzut, iar cu tine este bun, dacă rămâi în bunătatea Lui. Altfel, și tu vei fi tăiat. ”  (Romani 11:22, KJV)

„Observați cum Dumnezeu este și bun și sever. El este sever cu cei care nu au ascultat, dar bun cu tine, pe măsură ce continui să ai încredere în bunătatea lui. Dar dacă încetați să aveți încredere, veți fi și voi tăiați.” (Romani 11:22, NLT)

Bunătatea lui Dumnezeu

„Sau ești [atât de orb încât] să te joci și să presupui și să disprețuiești și să subestimezi bogăția bunătății, îngăduinței și răbdării Lui îndelungate? Nu știi sau nu știi de fapt [faptul] că bunătatea lui Dumnezeu este menită să te conducă să te pocăiești (pentru a-ți schimba mintea și omul interior pentru a accepta voia lui Dumnezeu)? ”  Romani 2:4 (Biblia amplificată)

Am citit despre o teologie eretică, și anume aceea că Dumnezeul Vechiului Testament a fost aspru și sever, în timp ce Dumnezeul Noului Testament este iubitor și milostiv. Adevărata învățătură, desigur, este că Dumnezeu este consecvent în ambele Testamente. Versetele de mai sus au fost scrise de Ap. Pavel creștinilor din Roma.

Dacă în prima parte a studiului ne-am concentrat atenția pe Severitatea lui Dumnezeu, în această parte a studiului ne vom uita la Bunătatea lui Dumnezeu. Traducerea New Living a versetului 22 din Romani 11, leagă cele două atribute ale lui Dumnezeu: Observați cum Dumnezeu este și bun și sever.

Vechiul Testament este cel care vorbește mai întâi despre Dumnezeu ca despre un Păstor iubitor și călăuzitor (Psalmul 23). Domnul Christos preia această imagine și o dezvoltă în Ioan 10, dar aceasta nu era o doctrină nouă. Este adevărat Dumnezeul Vechiului Testament este prezentat ca un foc mistuitor (Deuteronom 4:24) – dar la fel este și despre Dumnezeul Noului Testament: „Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. ” (Evrei 12:29).

Bunătatea lui Dumnezeu este una dintre atributele Sale:
„Mulțumiți Domnului, căci El este bun! căci bunătatea Lui este veșnică ” (Psalmii 107:1).
„Cât de mare este bunătatea Ta, pe care ai strâns-o pentru cei ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o pentru cei ce se adăpostesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor! ” (Psalmii 31:19).
„După aceea, fiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe David, regele lor; și vor veni tremurând la DOMNUL și la bunătatea Lui în zilele din urmă ” (Osea 3:5).

La fel ca celelalte atribute ale sale, bunătatea lui Dumnezeu există în imuabilitatea și natura sa infinită, astfel încât el este neschimbat, întotdeauna bun. Mila Lui curge din bunătatea lui. „În bunătatea Lui față de noi, vedem că El și-a propus să fie bun într-un mod special cu oamenii săi” (Ligonier.com).

Ca și în cazul celorlalte atribute perfecte ale lui Dumnezeu, creștinilor le este mai ușor să afirme bunătatea lui Dumnezeu atunci când lucrurile merg bine. Când viața se prăbușește, totuși, atunci începem să punem la îndoială bunătatea lui Dumnezeu față de și pentru noi.

Sensibilitatea sau Bunătatea lui Dumnezeu nu e o teorie goală, ci ea a fost arătată – demonstrată. Redau mai jos doar 3 din multiplele domenii în care bunătatea lui Dumnezeu a fost arătată:

A. Demonstrată prin creație

Bunătatea este un termen folosit pentru a descrie înclinația generală a lui Dumnezeu de a se raporta la creaturile Sale cu bunăvoință, în ciuda beligeranței lor. Când Moise a cerut să vadă slava lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat ca bunătatea Sa să treacă pe lângă el, când era adăpostit în crăpătura unei stânci.
            
Bunătatea lui Dumnezeu nu este doar un atribut al lui Dumnezeu, ci și un adevăr fundamental pe care fiecare creștin ar trebui să-l îmbrățișeze. Luați în considerare câteva dintre motivele pentru care bunătatea lui Dumnezeu este importantă pentru noi.

(1) „Bunătatea” lui Dumnezeu este proeminentă în primele capitole ale Bibliei. În mod repetat, Dumnezeu a pronunțat tot ceea ce El a creat este „bun” (vezi Geneza 1:4, 10, 18; 1 Timotei 4:4). În GENEZA capitolul 2, Dumnezeu a văzut că „nu este bine” ca Adam să fie singur, și astfel i-a creat o soție (2:18-25). În grădina Edenului, unde Dumnezeu îi așezase pe Adam și Eva, era „pomul cunoașterii binelui și răului”. Din rodul acestui singur pom, bărbatului și femeii li s-a interzis să mănânce. Vom reveni la această chestiune a „bunătății” din grădină, pentru că este un adevăr de o importanță vitală. Este suficient să spunem că problemele „bunătății” și „răului” sunt proeminente la începutul Bibliei.

(2) Bunătatea lui Dumnezeu pare a fi suma totală a tuturor atributelor lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu poate fi astfel privită ca o fațetă a naturii și caracterului Său glorios și, de asemenea, însumarea generală a naturii și caracterului Său s-a văzut încă de la creație.

B. Demonstrată în istoria poporului Israel

Câteva dovezi istorice că Dumnezeu a fost bun cu poporul său pe parcursul istoriei:
1.Dumnezeu a fost prezent cu poporul Său. El a fost cu ei în robia lor. El știa situația lor disperată, le-a auzit strigătele de disperare și a răspuns cu bunătate la situația lor. Stâlpul de foc și norul care i-a condus au dat mărturie despre prezența Lui. Ei au văzut puterea și minunile Lui pe Muntele Sinai. Ei au văzut cum slava Lui cobora asupra Cortului Întâlnirii. Dumnezeu a fost cu poporul Său la fiecare pas.
2. Dumnezeu a ocrotit în mod miraculos poporul Său. Înainte ca ei să fie conștienți de asta, El i-a pregătit deja pentru eliberarea lor din robia egipteană. El le-a oferit un conducător în Moise. El a oferit o cale de evadare prin Marea Roșie. El a oferit mana pentru toți anii rătăcirii lor. El a oferit apă lor și animalelor lor. El a oferit un loc de închinare, o Preoție, o lege care guverna noua lor națiune de oameni. Înainte ca ei să știe de ce au nevoie, Dumnezeu a ținut cont de asta și le-a dat asigurare ca va fi cu ei.
3. Dumnezeu a avut îndelunga răbdare cu poporul Său. De șapte ori anume menționează mormăitul lor împotriva Domnului. Ei au disprețuit proviziile Lui de mană. Ei au refuzat să se supună, deși făcuseră legământ că o vor face. Au făcut vițelul de aur și au pornit să se întoarcă în Egipt. Ei s-au alăturat oamenilor străini în imoralitate sexuală. Într-adevăr, așa a declarat Pavel: „Și timp de aproximativ patruzeci de ani I-a suportat în pustie” (Faptele Apostolilor 13:18).
4. Dumnezeu a ascultat rugăciunile poporului Său. Vedem în special rugăciunile lui Moise. Deși adesea provocat, el a răspuns rugându-se pentru ei. El s-a rugat pentru sora lui, Miriam, după ce aceasta s-a răzvrătit împotriva conducerii lui (12:9-15). El s-a rugat pentru oameni după ce s-au răzvrătit din cauza raportului iscoadelor (14:13-16). S-a rugat pentru ei, deși aceștia au acționat ca dușmanii lui. S-a rugat rugăciuni de mijlocire pentru că le-a văzut slăbiciunea. Dumnezeu a ascultat.
5. Dumnezeu a protejează poporul Său. Cea mai mare armată a lumii a fost distrusă de Dumnezeu pentru ca Israelul să fie în siguranță. I-a protejat de intemperiile naturii făcând ca hainele și pantofii lor să nu se uzeze. El i-a ferit de blestemele ghicitorului păgân, transformându-i în binecuvântări. Când au intrat în luptă, Dumnezeu a luptat pentru ei. Asemenea Egiptului înaintea lor, Sihon și Og au fost înfrânți; nu de Israel, ci de Dumnezeu.
6. Domnul s-a coborât în ​​nor și a stat acolo cu Moise, când a chemat Numele Domnului. Atunci DOMNUL a trecut prin fața lui și a strigat: „Domnul, Domnul Dumnezeu, milostiv și milostiv, lent la mânie și bogat în bunătate și adevăr; care păstrează bunătatea pentru mii de oameni, care iartă nelegiuirea, fărădelegea și păcatul; El nu va lăsa nepedepsit pe cei vinovați, călcând nelegiuirea taților asupra copiilor și nepoților până la a treia și a patra generație.” Exod 34:5-7

C. Demonstrată prin Fiul Său

„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Cristos (prin har sunteți mântuiți). El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Cristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Cristos Isus.” (Efeseni 2:4-7).

1. Datorită iubirii mari a lui Dumnezeu pentru noi, El L-a trimis pe Isus, Fiul Său să răscumpere omenirea de sub stăpânirea întunericului. Acesta este mesajul harului și arată plinătatea iubirii și bunătății lui Dumnezeu față de noi în persoana lui Isus Cristos. Apostolul Pavel spune în Romani 2, că bunătatea lui Dumnezeu este cea care ne conduce la pocăință (Romani 2:4). Dragostea și mila lui Dumnezeu sunt cele care ne aduce la Cristos pentru a fi îndreptățiți prin El. Înțelegerea bunătății Domnului și a bunătății Lui față de noi în persoana lui Isus Cristos ne va aduce la El ca să găsim viața veșnică.

2.  Calea către Dumnezeu a fost deschisă și oferită tuturor prin Cristos Isus, unii nu vor accepta acest mesaj și nu vor găsi mântuirea. Singurul lucru care te poate ține de viața veșnică și te poate ține departe de rai este alegerea de a-L respinge pe Isus. Isus a spus în Ioan: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).

3. Datorită bunătății și harului lui Isus, suntem incluși în familia lui Dumnezeu, crezând în El prin credință. Nimic din toate acestea nu a fost câștigat prin meritul nostru. Harul este ceea ce ne ține continuu în această poziție de favoare față de Domnul. Același pasaj din Efeseni 2 ne spune că „Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Cristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Cristos Isus” (Efeseni 2:6).

4. În prezent, suntem așezați cu Cristos în ceruri din cauza marii iubiri a lui Dumnezeu pentru noi. Aceasta este poziția noastră actuală prin grație, în siguranță și nevătămată de ceea ce ne poate face lumea. Cunoașterea și experimentarea bunătății lui Dumnezeu față de noi ne va conduce într-o viață dedicată exclusiv Lui. Acest devotament se bazează pe recunoștință pentru ceea ce a făcut pentru noi. Nu se bazează pe ceea ce putem face pentru el. Prin urmare, viețile noastre sunt schimbate din cauza bunăvoinței lui Dumnezeu față de noi. Pavel a spus să vă amintiți și să luați în considerare ce a făcut bunătatea lui pentru voi, astfel încât să rămâneți mereu neclintiți în ea.


D. Concluzia

Psalmistul în spune: „Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!” Ps 107:1 ,El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare; (Psalmul 103:4)

Gustați și vedeți că Domnul este bun; cât de fericit este omul care se adăpostește în El! Psalmul 34:8
            
Reflectați la bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu este o favoare. Ne atrage la El. Dumnezeu este sursa a tot ce este bun: Orice bine dăruit și orice dar desăvârșit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor, cu care nu este nicio schimbare sau umbră schimbătoare (Iacov 1:17).
            
Bunătatea divină, ca unul dintre atributele lui Dumnezeu, este cauzată de sine, infinită, perfectă și veșnică. Întrucât Dumnezeu este imuabil, El nu se schimbă niciodată în intensitatea bunătăților Sale iubitoare. El nu a fost niciodată mai bun decât este acum și nici nu va fi niciodată mai puțin amabil. El nu este părtinitor față de creaturile Sale, ci face ca soarele Său să strălucească atât asupra celor răi, cât și asupra celor buni și trimite ploaia Sa asupra celor drepți și asupra celor nedrepți.
           
Cauza bunătății Sale este în El Însuși; cei care primesc bunătățile Sale sunt toți beneficiarii Săi, fără merit și fără răsplată. Faptul bunătății lui Dumnezeu este incontestabil sau de netăgăduit, totuși distribuirea bunătății Sale pare adesea inechitabil sau nedreaptă. Scriitorul Psalmului 73 a scris un cântec despre lupta lui cu această dilemă. Este ușor să privim în jurul nostru și să ne plângem de circumstanțele noastre.      
             
Este ușor să-l învinovăți pe Dumnezeu sau să te îndoiești de dragostea și bunătatea Lui în atâtea evenimente ce se petrec în lume. Biblia este clară că Dumnezeu lucrează prin toate lucrurile împreună spre binele celui ce iubește pe Dumnezeu.
           
Dumnezeu este bun în acțiunile Sale față de noi. El este mereu milos cu noi. Dumnezeu își trimite favoarea să ne mângâie, să ne binecuvânteze și să ne facă să umblăm în ascultare. Dacă bunătatea Lui nu reușește să ne aducă la ascultare, Dumnezeu nu renunță la noi, ci trimite toiagul său de îndreptare pentru a ne aduce înapoi la Sine. Bunătatea Lui ar trebui să ne conducă la pocăință și restaurare. Faptele Lui față de noi sunt acțiuni bune care să ne ajute și să ne binecuvânteze.
             
Bunătatea lui Dumnezeu are un scop, și anume acela de a ne duce la pocăință. Cu toții am experimentat bunătatea iubitoare a lui Dumnezeu ca să ne pocăim și să ne întoarcem de la căile noastre rele. Am fost ascunși de îndurarea lui. El este mereu milos. Dumnezeu a fost bun cu noi. Harul a fost cel care m-a adus în siguranță până acum și harul mă va conduce mai departe! Nu lăsați aroganța și mândria să vă înșele, noi suntem mântuiți doar prin harul și mila unui Dumnezeu iubitor. Dumnezeul nostru ne iubește cu o iubire desăvârșită și ne trage cu frânghii milei. Bunătatea Lui este mai bună decât viața. Nu vrei să apelezi la El astăzi și să beneficiezi de această bunătate nespus de mare? Fii un primitor al milei și iubirii Sale. Domnul să te ajute la aceasta. Amin

Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago