"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: „Trimite oameni să spioneze țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel; din fiecare seminție a părinților lor să trimiți un om, fiecare dintre ei un conducător”. Numeri 13: 1-2
“Ei au zis: “ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe cari i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă.” ( NUMERI 13:27-32)


    INTRODUCERE
    
Cartea Numeri începe cu israeliții care se pregătesc pentru călătoria și intrarea lor în Țara Promisă. Aceasta fiind aceeași țară care i-a fost promisă lui Avraam în „Geneza”.
    
Moise a început prin a face un recensământ al tuturor triburilor, în principal pentru a vedea câți oameni erau disponibili pentru serviciul militar. Apoi el i-a rânduit pe leviți în controlul Cortului Întâlnirii. De asemenea, Dumnezeu a stabilit un aranjament al taberelor tribale din jurul Tabernacolului. În acest timp, israeliții au sărbătorit a doua masă de Paște.
    
Evreii veniseră din Egipt și au traversat Marea Roșie. Au fost martori la multele minuni ale lui Dumnezeu. În timp ce armata lui Faraon se înecase, ei au trecut prin Marea Roșie ce s-a despărțit ân două, apoi Dumnezeu i-a hrănit cu mană în pustie, le-a dat și prepelițe să mănânce și le-a furnizat apă , împlinindu-le nevoile supraviețuirii în deșert.
    
Evreii au stat în Egipt timp de 430 de ani. În ultimii două sute de ani, au fost robiți de egipteni. Dumnezeu l-a trimis pe Moise să-i elibereze din sclavie și de a-i duce în Țara Promisă. În „Numeri” 12:16, aflăm că israeliții sunt în tabără în deșertul Paran și se apropie în cele din urmă de  destinația așteptată a Canaanului.

    PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU ȘI PROBLEMELE UMANE

“Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: „Trimite oameni să spioneze țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel; din fiecare seminție a părinților lor să trimiți un om, fiecare dintre ei un conducător ”. (Numeri 13: 1-2)
    
Promisiunea lui Dumnezeu: “țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel”. De fapt, aici este o promisiune repetată. Promisiunea inițială a fost făcută lui Avraam, părintele poporului evreu:  “ Domnul i S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Seminței tale îi voi da această țară!“ Avraam a zidit acolo un altar. “ (Geneza 12:7, și în Geneza 15:1-20) și descendenții săi. Acest jurământ a fost reafirmat ulterior de Domnul fiului lui Avraam, Isaac (10) (Geneza 26: 1-6) și din nou  nepotului, Iacov (11) (Geneza 28: 10-15). Această promisiune sau „Legământ”, este reînnoit ulterior în Deuteronom 1:8.
    
Poporul evreu a ajuns aproape de țara Canaanului. Dar înainte de a intra în ea, Dumnezeu a intervenit prin Moise ca să  testeze credința poporului. Acesta a fost eveniment crucial care urma și va schimba pentru totdeauna istoria poporului lui Dumnezeu.

Potrivit aserțiunii din „Numeri” 13, Dumnezeu i-a spus lui Moise să trimită oameni să spioneze țara Canaanului:
    
“Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: „Trimite oameni să spioneze țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel; din fiecare seminție a părinților lor să trimiți un om, fiecare dintre ei un conducător”
    
Conform „Deuteronom” 1:22 „Voi v-aţi apropiat cu toții de mine, şi ați zis: “Să trimitem niște oameni înaintea noastră, ca să iscodească ţara, şi să ne aducă răspuns cu privire la drumul pe care ne vom sui în ea şi asupra cetăţilor în cari vom ajunge.”- oamenii au propus planul.
    
Unindu-le pe amândouă, se pare că oamenii au propus planul, Moise a fost de acord și l-a dus la Domnul și El i-a spus să meargă înainte. Așa că au fost aleși fruntași din toate cele doisprezece seminții și trimiși ca spioni să cerceteze Țara Făgăduită.
    
După ce au spionat țara timp de 40 de zile, zece dintre ei s-au întors cu un raport negativ despre cucerirea țării, înfricoșându-i astfel pe israeliți și influențându-i să nu se supună poruncii lui Dumnezeu de a intra în Țara Promisă. Ce zece spioni negativiști au înmuiat inima poporului. Au provocat necredință și rebeliune în popor.
    
Pe când ceilalți doi spioni - Iosua și Caleb, s-au întors cu un raport favorabil care îi încuraja pe oameni să asculte de Dumnezeu și să intre în Țara Promisă lor. Aceasta a demonstrat credința lor în Dumnezeul lui Avraam, Isac și Iacov.
    
Raportul celor zece spioni: Ei au afirmat că terenul era într-adevăr bun și de dorit. După cum a promis Domnul, cu siguranță acolo curgea lapte și miere. Au primit chiar și din fructele pământului. Ar fi putut să se termine cu aceste cuvinte, încrederea în Dumnezeu să facă restul. Dar au continuat, spunând că locuitorii sunt puternici, iar orașele sunt fortificate și foarte mari. Mai mult, au văzut acolo descendenții lui Anak. Amaleciții locuiesc în țara Negevului; hitiții, iebusiții și amoriții locuiesc în munți; iar canaaniții trăiesc lângă mare și de-a lungul malurilor Iordanului. (Numeri 13:28, 29 )
    
Problema cu cei zece spioni:
    
S-au concentrat asupra lor și asupra inadecvaților lor. Ei au judecat pe baza abilităților și puterii lor de a poseda pământul. Dacă ar fi continuat să spună ... Dumnezeu a promis că ne va da acest pământ și El este credincios (Amintiți-vă cum Domnul ne-a răscumpărat din Egipt cu brațul întins și minuni mari), istoria ar fi fost diferită.
    
Cei zece spioni erau îngrijorați de obstacole. Ei erau îngrijorați că oamenii de acolo erau puternici, orașele erau fortificate și descendenții lui Anak (giganți) erau acolo.
    
Cei zece spioni au văzut doar problemele din fața lor și au uitat de promisiunile lui Dumnezeu.
 
A. PROVOCAREA NECREDINȚEI ȘI PROMOVAREA CREDINȚEI
    
Fața în față cu două opinii. Două atitudini
    
Perspectiva celor zece spioni nu era prea strălucitoare. Raportul lor a fost unul sumbru. Ei au văzut doar problemele în loc de posibilități, uriașii în loc de Dumnezeu și înfrângerea în locul victoriei. Acesta a fost „un raport rău” (Şi au înegrit înaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră. „Numeri” 13:32). Atitudinea lor ar putea fi numită cu siguranță negativă.
    
Raportul celor 10 spioni. Au ajuns la concluzia că nu vor putea cuceri țara. Motivele pentru care le-au afirmat au fost: oamenii din țară erau prea puternici pentru ei; orașele au fost fortificate; pământul își devorează locuitorii; toți bărbații erau de dimensiuni mari;  ei au apărut ca lăcuste în ochii locuitorilor acestora.
    
Cele de mai sus erau într-adevăr realități, dar atitudinea lor a fost aceea de necredința în Dumnezeul care i-a izbăvit până acum și le-a promis și de data aceasta izbăvire. Necredința lor, prin poziția de lideri ai semințiilor, a provocat necredință în popor. Cei zece spioni au fost până atunci oameni cu greutate, oameni pe care se putea baza poporul. Până acum, ei au ascultat în tocmai tot ce le spusese Dumnezeu prin Moise. Dar, acum, starea lor de îndoială, de necredință a provocat teamă  în popor.
    
Trăsăturile celor zece spioni. Să ne uităm puțin mai atent la această atitudine negativă a celor zece spioni și să vedem ce trăsături au compus caracterul lor:
    (1) Îndoială. Ei au spus: „Nu suntem în stare” (13:31). Îndoiala i-a determinat să-și pună la îndoială resursele pentru a lua pământul, precum și Dumnezeul lor care îi conducea.
     (2) Auto-depreciere. „Suntem în ochii noștri ca niște lăcuste, și așa am fost în ochii lor” (13:33). Se vedeau ca niște lăcuste mici, mici, pe punctul de a fi strivite de uriașii mari și răi.
    (3) Frica. Iosua indică în 14: 9 că le era frică. Frica urmează în mod firesc îndoielii și subprecierii de sine. Frica va paraliza și îi va împiedica să acționeze.
    (4) Spiritul critic. Când oamenii devin negativi și inactivi, se îndreaptă spre a-i critica pe ceilalți care doresc să avanseze. Întreaga congregație a fost influențată de acești zece teribili pentru a murmura și a se plânge împotriva conducătorilor lui Dumnezeu, Moise și Aaron (14: 1-2).
    (5) Rebeliune. Atitudinile precedente au contribuit la spiritul de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Ei au spus: „Să facem căpitan și să ne întoarcem în Egipt” (14: 4). Vă puteți imagina că sunteți la marginea țării promise și apoi doriți să vă întoarceți în țara sclaviei?
     (6) Ingratitudine. Implicat este, de asemenea, un spirit care nu a fost recunoscător pentru binecuvântările date de Dumnezeu. Nu au reușit să aprecieze tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei în cei doi ani de după plecarea din Egipt.
    (7) Necredință. Toate aceste trăsături negative pot fi rezumate într-un singur cuvânt - necredință. Scriitorul epistolei către Evrei 3: 18-19 spune că necredința i-a împiedicat să intre în Canaan.
    
Ceilalți doi spioni - Iosua și Caleb  de asemenea, au luat parte la cercetarea țării la fel ca ceilalți zece. Dar acești doi bărbați erau diferiți. Aveau o altă dispoziție, un altă încredere în viață și o atitudine diferită față de Dumnezeu și de lucrarea Sa. Care au fost caraceristicile, atributele, atitudinilor lor?
    (1) Ascultare. Caleb a încercat să liniștească poporul în timp ce stăteau înaintea lui Moise. „Să mergem imediat să luăm pământul”, a spus el. „Cu siguranță o putem cuceri!”(Numeri13:30 NLT). Au crezut în ei înșiși, în semenii lor israeliți și cel mai important în Dumnezeul lor. Au dorit să asculte de Dumnezeu. Caleb a vrut să intre în posesia pământului. Asta le poruncise Domnul și Caleb a vrut să facă asta imediat.
    (2) Încredere. În ceea ce privește canaaniții, Iosua a spus: „Oamenii sunt pâine pentru noi; apărarea lor este îndepărtată de ei și Domnul este cu noi” (14: 9). Ei aveau încredere în rezultatul acestei întreprinderi, pentru că știau că fac voia lui Dumnezeu. Încrederea lor a fost în a face voia lui Dumnezeu (Numeri 14: 9) - Numai să nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și să nu vă temeți de oamenii țării, căci ei sunt pâinea noastră; ocrotirea lor s-a îndepărtat de ei și Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. ”
    Atitudinea celor doi spioni (Iosua și Caleb) a fost o atitudine de încredere în promisiunile lui Dumnezeu și de data aceasta. Prin spiritul lor de încurajare, ei au promovat credința în popor. Le-a spus că ei trebuie să aibă încredere în Dumnezeu pe baza promisiunilor Sale și nu pe baza capacităților și circumstanțelor, într-adevăr, limitate…
Matei 19:26 - Isus i-a privit și a răspuns: „Acest lucru este imposibil pentru simplii oameni, dar pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile”. Sau Luca 1:37 - Căci nimic nu va fi imposibil la Dumnezeu. (Evrei 10:23 )- Și să ne ținem necontenit de speranța pe care o mărturisim, căci cel care a făcut promisiunea este demn de încredere.
    (3) Curaj. Iosua a spus: „Nu vă temeți de ei” (14: 9). Nu se temea de uriași, de orașele zidite sau de forța oamenilor.
     (4) Acțiune. Caleb a spus: „Să urcăm imediat și să-l posedăm” (13:30). Oamenii pozitivi spun: „Să mergem și să o facem acum!”S-au concentrat asupra puterii și resurselor lui Dumnezeu.(Numeri 14: 8) - Dacă Domnul se bucură de noi, atunci El ne va aduce în această țară și ne-o va da, „o țară care curge cu lapte și miere. Erau încrezători că Domnul le va da pământul indiferent de circumstanțe și abilitățile lor.
    Ei credeau că dacă Dumnezeu intenționează ceva, El o va face. Deci, le-au spus israeliților că oamenii din țară ar trebui să se teamă de ei și nu invers. În timp ce ceilalți spioni s-au văzut ca niște lăcuste în fața giganților țării, acești doi spioni l-au așezat pe Domnul în fața giganților. Deci, nu se temeau de ei.
     (5) Mulțumire. Ei au înțeles că țara este un dar de la Dumnezeu, o binecuvântare datorită încântării lui în ei (14: 7-8). Adevărata apreciere pentru binecuvântările cuiva va duce la acțiune și ascultare.
     (6) Optimism. Caleb și Iosua au fost foarte optimiști. Raportul lor a fost unul de speranță. Ei au văzut posibilitățile în loc de probleme, pe Dumnezeu în loc de giganți și victoria în loc de înfrângere. Dumnezeu a văzut în  Caleb „ un alt spirit” (14:24). Da, a fost diferit de cei zece spioni, deoarece a fost pozitiv, optimist.
     (7) Credință. Cei doi, Iosua și Caleb au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Au crezut că Dumnezeu este în stare să le dea ceea ce a promis în ciuda tuturor obstacolelor din calea lor.A crede că nu se poate face înseamnă limitarea puterii lui Dumnezeu și îndoială față de credincioșia Sa. Cu toate acestea, este întotdeauna mai ușor să fii pesimist și negativ atunci când te confrunți cu circumstanțe dificile. Pare mai sigur decât să intri în ele cu credință.
Marcu 9:23 - Atunci Iisus i-a zis: „‘ Dacă ești în stare? Toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. ” Când Domnul Isus spune - Toate lucrurile, El le spune literalmente. Nu există nicio excepție.

B. PEDEAPSA NECREDINȚEI ȘI PLATA CREDINȚEI      

Totuși, partea tristă a relatării este că întreaga comunitate a israeliților s-a alăturat majorității dintre spioni. Până la urmă, israeliții s-au alăturat celor zece spioni și au exclamat - „
„Numeri”14: 2, 3 - Și toți copiii lui Israel s-au plâns împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a spus: „Dacă am fi murit în țara Egiptului! Sau dacă am fi murit în acest pustiu! De ce ne-a adus Domnul în această țară pentru a cădea de sabie, ca soțiile și copiii noștri să devină victime? Nu ar fi mai bine pentru noi să ne întoarcem în Egipt? ”
Deci, și-au spus unul altuia: „Să alegem un conducător și să ne întoarcem în Egipt”.

MODUL DE TESTARE --------------------------- EXPUNEREA LA DOUĂ OPINII
S-au întors dela iscodirea ţării după patruzeci de zile împlinite, Au plecat şi au ajuns la Moise şi la Aaron, şi la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades, în pustia Paran. Le-au adus ştiri, lor şi întregei adunări, şi le-au arătat roadele ţării.

Nu se poate-au spus cei neîncrezători. Și de fiecare dată când o povesteau, povestea se înrăutățea din ce în ce mai tare. Versetele 32 și 33 arată: „Și au răspândit printre israeliți o relatare proastă despre țara pe care o exploraseră. Au spus:„ Țara pe care am explorat-o devorează pe cei care locuiesc în ea. Toți oamenii pe care i-am văzut acolo sunt de dimensiuni mari. “Cu alte cuvinte, ei au spus:” Nu avem nicio șansă, deoarece există giganți în țară! Oriunde te duci, sunt giganți!
Putem cu Dumnezeu-au spus Iosua și Caleb, deși erau în minoritate, au îndemnat oamenii să meargă înainte și să facă ceea ce Dumnezeu a vrut să facă. Ei au susținut că, dacă Dumnezeu îi va conduce, atunci de ce ar trebui să le fie frică? Din păcate, poporul Israel a ales să asculte pe ceilalți spioni mai degrabă decât pe Caleb și Iosua. Oamenii tind să fie afectați mai mult de vești proaste decât de veștile bune.
 
Caleb și Iosua nu erau naivi. Nu au negat sau ignorat că s-au confruntat cu o provocare semnificativă. Știau că dușmanii lor erau uriași și foarte puternici. Au văzut întreaga imagine.

Cum ar putea ceilalți spioni să dea un răspuns diferit situației? Nu au văzut și experimentat același lucru precum Caleb și Iosua? Au văzut același lucru, dar s-au concentrat diferit!  Cei zece spioni s-au concentrat asupra provocărilor cu care s-au confruntat (V 28-33). Din această cauză, le era frică (Se simțeau neajutorați).

Când ne concentrăm asupra provocărilor cu care ne confruntăm, vom deveni fricoși, ne vom îngrijora, vom descuraja, vom avea o atitudine negativă și nu vom aprecia lucrurile bune pe care ni le dă Dumnezeu. Vom pierde bucuria și pacea în viața noastră.

Au uitat ce le-a făcut Dumnezeu. Nu cu mult timp în urmă, Dumnezeu trimisese ciumele în Egipt și îl forțase pe faraon să-i lase să plece. Împărțise apele Mării Roșii pentru ei și apoi închise acele ape pe carele Egiptului. Le dăduse apă în deșert când le era sete și mană când le era foame și prepelițe când voiau carne. Dumnezeu fusese cu ei prin tot pustiul în timp ce se îndreptau spre Țara Promisă. El îi condusese ziua de un stâlp de nor și noaptea un stâlp de foc. Ei chiar auziseră vocea Lui în mijlocul tunetului, fulgerului și fumului de pe Muntele Sinai în timp ce El se pregătea să le dea poruncile Sale. Dar acei zece spioni păreau să uite marile lucruri pe care le făcuse Dumnezeu pentru ei

Iosua și Caleb sunt oameni de credință! Nu au lăsat ceea ce au văzut să-i sperie. Ei au trăit prin credință, nu prin vedere. Au avut încredere în Domnul! Au crezut că își pot cuceri dușmanii (13:30) și au crezut că Dumnezeu este cu ei (14: 6-9). Dumnezeu este mai mare decât dușmanii lor. Dumnezeu este mai mare decât uriașii pe care i-a creat!

Poporul a fost PEDEPSIT ÎN A NU INTRA ÎN CANAAN din cauza necredinței lor în Dumnezeu. Ei au ascultat mai mult de cei zece spioni (care erau oameni ca ași ei) și nu de Dumnezeul care poate totul.

Întrucât israeliții nu au avut încredere în Domnul, Dumnezeu i-a pedepsit (14: 36-38). Doar Caleb și Iosua au fost lăsați de Dumnezeu să intre în Țara Promisă (14: 25,30). Dar, din păcate, trebuie să aștepte patruzeci de ani !!

Întreaga mulțime s-a plâns împotriva lui Moise și Aaron. Ce legătură au avut Moise și Aaron cu asta? A fost propria lor decizie să ducă oamenii în Canaan? Israelienii nu au reușit să înțeleagă că a fost voia lui Dumnezeu și nu a lui Moise și Aaron. De ce au vrut să se întoarcă în Egipt? În Egipt, copiii lui Israel au gemut din cauza robiei și au strigat; și strigătul lor a ajuns la Dumnezeu din cauza robiei (Exodul 2:23). Acum vor să se întoarcă la robie. De ce? Se temeau de moarte în țara Canaanului și credeau că sclavia este mai bună decât moartea. Cât de mică era credința lor! Practic era necredință.

Au suferit consecințele cuvintelor lor de necredință. Ei au trebuit să rătăcească în deșert timp de 40 de ani lungi până când a fost consumată (a pierit) întreaga generație (cu excepția lui Iosua și Caleb) (Numeri 14: 33,34). Numai copiii lor au putut să posede pământul.

Numeri 3:32 ne spune că erau 603.550 de oameni de război. Din acest număr, doar doi, Caleb și Iosua, au intrat în Canaan. 603.548 au căzut în pustie. Isus a spus că doar „câțiva” vor intra și vor merge pe drumul îngust care duce la viață, în timp ce mulți vor merge pe drumul larg care duce la distrugere (Matei 7: 13-14).

CONCLUZIA ȘI APLICAȚIA

Nu negăm că viața uneori este problematică. Nu trebuie să ne prefacem că suntem bine când nu suntem. Dar nu lăsăm ca problemele să ne controleze. La fel ca Caleb și Iosua, credem că Dumnezeu este mai mare decât uriașii problemelor din viața noastră. Astăzi, în timp ce ne confruntăm cu problemele uriașe ale păcatului, suferinței sau bolii din viața noastră personală sau cu apatia, indiferența și lașitatea din viața fraților noștri, avem nevoie de trăsăturile pozitive ale credinței, încrederii și curajului, împreună cu acțiunea și aprecierea binecuvântărilor lui Dumnezeu pentru a ne conduce spre victorie.

Ambele grupuri de spioni au văzut același lucru, dar au tras concluzii diferite.
Cei zece au măsurat succesul în funcție de abilitățile lor, în timp ce cei doi au măsurat credincioșia lui Dumnezeu. Perspectiva noastră asupra lucrurilor din jurul nostru este foarte importantă pentru succesul nostru. Trebuie să rostim cuvinte de credință împotriva oricărui risc. Pe măsură ce rostim cuvinte de credință, Domnul va face așa cum am vorbit în auzul Său (Numeri 14:28 - la fel cum Dumnezeu le-a auzit murmurul, Dumnezeu ne va auzi cuvintele de credință).

Cel mai înțelept om de pe pământ Solomon a spus - Moartea și viața sunt în puterea [a] limbii, iar cei care iubesc folosirea ei îi vor mânca fructele - Proverbe 18:21
La fel precum Caleb și Iosua, nu negăm provocările cu care ne vom confrunta în acest an. Dar să ne concentrăm asupra lui Dumnezeu (nu asupra „uriașilor”); amintiți-vă că El este cu noi și ne poate ajuta. Dumnezeul nostru este mare și atotputernic. El controlează totul. Biblia spune despre Domnul nostru: „El schimbă vremurile și anotimpurile; el îndepărtează regii și întemeiază regii; dă înțelepciune celor înțelepți și cunoaștere celor care au pricepere; dezvăluie lucruri adânci și ascunse; știe ce este în întuneric , și lumina locuiește cu el “(Daniel 2: 21-22).

Ca să ajungem în Țara Promisiunii, în Canaanul ceresc, ni se ce să avem o credință ca a celor doi spioni de excepție. Dragă cititor ai ajuns să ai o credință atât de mare ca și a lui Iosua și Caleb? Dacă nu, te îndemn astăzi să-ți predai viața în mâna Tatălui cresc și să te încrezi în El cu toată puterea ta în orice circumstanță și El te va ajuta.


Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos