"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

„Și fără vărsare de sânge, nu este iertare” (Ev.9:22b)

INTRODUCERE

Pentru noi creștinii, Vinerea Mare este o zi crucială a anului, deoarece comemorăm ceea ce credem că este cea mai importantă zi din istoria omenirii. În Vinerea Mare ne amintim de ziua în care Domnul Isus  Christos a suferit de bunăvoie și a murit prin răstignire ca jertfă supremă pentru păcatele noastre (1 Ioan 1:10).

Sângele lui nespus de scump a curs în ziua aceasta din plin. Este urmată de Paște, celebrarea glorioasă a zilei în care Isus a fost înviat din morți, anunțându-și victoria asupra păcatului și a morții și arătând spre o viitoare înviere pentru toți cei care cred în El (Romani 6: 5).

Învierea lui Isus Christos din morți este nucleul Evangheliei creștine. Sfântul Apostol Pavel spune că, dacă Christos nu a înviat din morți, atunci predicarea și speranța noastră sunt în zadar (1 Corinteni 15:14). Cu siguranță, fără înviere, nu ar exista nici o predicare sau credința creștină. Învierea a devenit temelia a tot ceea ce au spus și au făcut Domnul (Fapte 2-4).

De la Geneza până la Apocalipsă tema centrală este dragostea lui Dumnezeu pentru om și necesitatea unui sacrificiu pentru a-l răscumpăra pe om din păcat. Pe parcursul paginilor Vechiului Testament aflăm despre tot felul de jertfe ce trebuiau oferite de evrei lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor. Acel ceremonial dificil de a-l înțelege a avut un singur rol important: de a-l determina pe păcătos să înțeleagă că pentru păcat e nevoie de jertfă de sânge ca acesta să fie abolit.
Propun să analizăm împreună semnificațiile și importanța deosebită a acestui sânge:

SÂNGELE LUI CHRISTOS

A. ESTE PLANUL LUI DUMNEZEU
 
1.  Întocmit de Tatăl din veşnicii. De la Geneza la Apocalipsa, cuvântul sânge apare în fața ochilor noștri ca o reamintire a importanței și semnificației sale pentru Dumnezeu și pentru noi. Jertfele lui Abel, Noe și Isaac și mielul de Paște și dăruirea Legii au avut loc, dar „nu fără sânge” (Evrei 9: 7). Sângele simbolizează curățirea și purificarea - soluționarea unei chestiuni grave pentru om. Dumnezeu este iubire. Iar cea mai mare expresie a iubirii Sale față de noi constă în sângele Fiului Său, Isus.
„Dintre toate lucrurile glorioase pe care le semnifică sângele, acesta este unul dintre cele mai glorioase: sângele Lui este semnul, măsura, da, împărtășirea iubirii Sale”. - Andrew Murray
Acest plan divin a fost prioritatea lui Dumnezeu Tatăl  de mai înainte de întemeierea lumii: „ci cu sângele scump al lui Christos, Mielul fără cusur şi fără prihană.  El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii” (1 Petru 1:19-20a)

2. Reprezentat prin jertfele Vechiului Testament „Preotul care a primit ungerea, să aducă din sângele viţelului în Cortul Întîlnirii; ”(Lev. 4:16).
Sistemul de jertfe din Vechiul Testament nu era decât un prototip și o umbră a sacrificiului lui Isus Christos! Sângele animalelor din Vechiul Legământ arătau spre sângele scurs pentru noi din trupul  Fiului lui Dumnezeu.
În Vechiul Testament sângele este prefigurat; în Noul Testament sângele este personificat. Biblia, cartea lui Dumnezeu, conține un fir roșu care o străbate de la capăt la altul, iar adevărații adepți ai Domnului Isus sunt cunoscuți prin firul lor roșu, semnul sângelui lui Isus Christos.
Un „miel” ne amintește de cuvintele din Isaia 53: 7, unde profetul prevestește că Mântuitorul va fi „ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.” Nu a existat nicio forță sau constrângere care l-a determinat să-și dea viața, cu excepția iubirii infinite față de Tatăl său și omenirea nevoiașă. „Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, şi am putere s-o iau iarăş: aceasta este porunca, pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”(Ioan 10:18)

3. Îndeplinit de Fiul
„El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu.” (Ev. 10:12,14)
Pentru îndeplinirea acestui plan măreț pentru ființa umană, Dumnezeu nu a folosit ființele angelice , ci a acceptat ca propriul și singurul Fiu, Isus Christos, să vină pe pământ și să-și verse scumpul său sânge pentru noi. Planul său de răscumpărare a fost același ca și pentru Abel, Moise și Noe -  prin vărsarea de sânge. O astfel de mare Răscumpărare pentru întreaga omenire, pentru eternitate, nu a putut fi realizată prin sângele  unei capre sau berbec. Răscumpărarea acestei mărimi a necesitat o jertfă mult mai mare - sângele Fiului Său - Isus.

B. DESFASURAREA ÎN TIMP A PLANULUI LUI DUMNEZEU

1. Jertfă pentru  o persoană
„Abel a adus o jertfă…Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi jertfa lui.”(Geneza 4:4)
 Ofranda lui Abel era acceptabilă pentru Dumnezeu. A fost un sacrificiu primordial, a fost un sacrificiu perfect, care conținea sângele mielului. El îl reprezintă pe Christos în atât de multe feluri. Era un păstor, avea turme, a luat ceea ce era mai bun și l-a oferit lui Dumnezeu. Sângele a fost vărsat în timp ce împărțea mielul, luând porțiile cele mai bune, îngrășate și oferindu-l lui Dumnezeu.

2. Jertfă pentru  întreaga familie
„Noe a zidit un altar Domnului. A luat din toate animalele curate şi din toate păsările curate şi a adus arderi de tot pe altar.”(Geneza 8:20)
Primul lucru pe care l-a făcut Noe, după ce corabia s-a așezat pe munte, a fost acela că a adus o jertfă lui Dumnezeu. A fost o jertfă pentru întreaga familie.

3. Jertfă pentru întreaga naţiune
 „Să se facă ispăşire pentru preoţi şi pentru tot poporul”(Lev. 16:33c)
Mai pe urmă, când poporul evreu s-a constituit ca o națiune, Dumnezeu le-a cerut să aducă jertfă pentru tot poporul. Și jerfele acestea s-a repetat până când a venit jertfa finală - Christos.
4. Jertfă pentru întreaga omenire
„El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregeii lumi”(1Ioan 2:2)
Jertfa de sânge a Domnului Isus Christos a fost pentru toată omenirea, odată pentru totdeauna. Nu a trebuit să se repete.

C. SEMNIFICATII ALE SÂNGELUI

Sângele este menționat de peste 300 de ori în Biblie și este esențial pentru doctrina ispășirii lui Christos. Acesta se află chiar în inima Evangheliei, deoarece prin „sângele crucii sale” Isus ne-a împăcat cu Dumnezeu (vezi Coloseni 1: 20-23).

1. SÂNGELE CA VIAŢĂ  „căci sângele este viaţa (sufletul); (Deutr.12:23  În Levitic 17:11 scrie: „Căci viața unei făpturi este în sânge și ți-am dat-o ca să te ispășești pe altar;
Este cunoscut de noi toți că sângele circulă către toate părțile corpului. Aduce viață și îndepărtează deșeurile. Inima bate 72x pe minut și pune sângele în circulație. Dacă nu se mai mișcă, mori. Viața este în sânge. Nu poți trăi fără sânge. Sângele fizic transportă tot felul de substanțe nutritive, ca oxigen, vitamine, minerale și alți nutrienți.

2. SÂNGELE CA SEMN
„Sîngele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sîngele, şi voi trece pe lîngă voi, aşa că nu vă va nimici nici o urgie, atunci cînd voi lovi ţara Egiptului.”(Exod 12:13)
În Exod, după nouă plăgi devastatoare, Faraonul a refuzat totuși să lase poporul lui Dumnezeu să plece. Ca atare, Dumnezeu a trimis o ultimă plagă - una de judecată - pentru a „ucide pe toți întâi-născuții din țara Egiptului” (Exod 12:12). Dumnezeu i-ar putea proteja, dar „nu fără sânge”. Deci, Dumnezeu i-a instruit să ia sângele unui miel și să-l picteze pe stâlpii ușii lor. Au făcut-o și îngerul morții a trecut pe lângă ei. A fost într-adevăr sângele unui miel care i-a împiedicat să fie uciși? Nu! Sângele Mielului (Iisus) care a fost ucis de la întemeierea lumii (Apocalipsa 13: 8, KJV).
Sângele este scăparea noastră, la fel cum a fost scăparea lor (Evrei 11.22), pentru că, așa cum este tabloul Vechiului Testament al eliberării evreilor în robia Egiptului, Cristos a devenit Mielul nostru pascal (care a fost ucis înainte de întemeierea lumii), astfel, încât prin aplicarea sângelui Său în inimile noastre, și noi, vom scăpa de mânia care va veni - și vom fi cunoscuți ca poporul Său, identificându-ne cu sângele Lui.

3.SÂNGELE CA PLATA
„Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sîngele Său.”(F.A. 20:28) “ pe care a cumpărat-o prin sângele său.” În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.”(Ef.1:7)
 „Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:20)
 „care S-a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită,”( 1 Tim 2:6).
Această utilizare metaforică de “răscumpărare” este învăţătura din Galateni 3:13 şi 4:5. Isus a plătit preţul pentru eliberarea noastră din păcat şi de consecinţele lui (Matei 20:28; 1 Timotei 2:6). Moartea Lui a fost substituirea morții noastre.. De fapt, Scriptura este destul de clară când spune că mântuirea este posibilă doar “prin sângele Lui,” sau moartea Lui (Coloseni 1:14).
Sângele este agentul nostru de cumpărare (Fapte 20.28). Datoria răscumpărării nu putea fi plătită decât printr-o ispășire fără păcat și numai Fiul lui Dumnezeu putea îndeplini cerințele unei jertfe fără păcat. Sângele Său a fost singurul mijloc de schimb pe care un Sfânt Dumnezeu l-a putut accepta pentru păcatele unei lumi pierdute. Și El a ales în mod liber să facă acest lucru în timp ce noi eram încă dușmani ai lui Dumnezeu, astfel încât să fim răscumpărați ca fii ai lui Dumnezeu.

D. PLAN DOVEDIT EFICIENT

1. AVEM INTRARE LIBERĂ
Biblia este clară că fiecare persoană este înstrăinată și separată de Dumnezeu din cauza păcatului nostru (Coloseni 1:21). Asta înseamnă că nici unul dintre noi nu suntem de fapt îngăduiți a ne apropia de Dumnezeu pentru a oferi închinare sau rugăciune. Din cauza păcatelor noastre, rămânem la distanță de el.
„Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sîngele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt, pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său:”(Ev 10:19-20)
Dar tot Biblia ne spune nouă, creștinilor, să venim cu îndrăzneală în prezența lui Dumnezeu: „Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt,” (Evrei 10:19). Dar dacă ai lăsat ca sângele lui Isus să-ți spele păcatele te poți apropia de El. „Dar acum, în Christos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Cristos.”(Efeseni 2:13).

2. UITĂ, TRECE CU VEDEREA, IARTĂ
„Pe El Dumnezeu L-a rînduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sîngele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu”Rom. 3:25
Pe lângă faptul că putem intra în prezența lui Dumnezeu prin sângele lui Christos, suntem iertați și de păcatele noastre. Efeseni 1: 7 spune că „în El avem răscumpărarea prin sângele Său, iertarea păcatelor, după bogăția harului Său”. Datorită sângelui vărsat de Cristos, Dumnezeu ne iertă pentru păcatele noastre și nu ne mai dă  pedeapsa pe care am meritat-o. Domnul Cristos a avut un mod special de a explica acest lucru discipolilor săi în timpul Cinei cea de Taină, care a fost și sărbătoarea mesei de Paște. El a spus: „Căci acesta este sângele meu, al legământului, care este vărsat pentru mulți pentru iertarea păcatelor” (Matei 26:28). El le-a spus ucenicilor săi că, așa cum sângele mielului i-a eliberat pe evrei din noaptea de groază din Egipt, tot așa sângele Lui va elibera pe oamenii care vor crede în El.

2. CURATA
„şi sîngele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.” (1 Ioan 1:7)
Prin sângele lui Cristos, creștinii primesc curățarea conștiințelor lor. Evrei 9:14 spune: „... cu cât mai mult sângele lui Cristos, care prin Duhul etern s-a oferit lui Dumnezeu fără cusur, ne va purifica conștiința de faptele moarte pentru a sluji Dumnezeului celui viu.”
Aceasta este o promisiune uimitoare! Cristos ne curăță conștiințele de acte care duc la moarte! Cum o face? Prin sângele lui Christos, pentru că pe cruce El S-a oferit pe Sine, fără păcat, lui Dumnezeu! El S-a oferit pe Sine Însuși - viața Sa fără cusur, perfectă - ca jertfă lui Dumnezeu pentru noi din cauza păcatelor noastre. Prin urmare, El singur este capabil să ne curățească conștiințele prin sângele Său.
Chiar dacă toate mințile noastre au fost corupte de păcat și arse ca pe un fier fier încins (1 Timotei 4: 2), Christos ne poate curăța conștiințele.

3.FACE PACE - „şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui.”(Col. 1:20)
Păcatul pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu. De asemenea, în starea de rebeliune, omul se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Omul păcătos este într-un continuu război spiritual cu Dumnezeu. Singura soluție de împăcare este sângele lui Isus Christos. Dacă vrem pace, trebuie să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și să acceptăm jertfa Fiului Său. Oricât de simplu ar suna, trebuie să facem doar ceea ce spune Biblia. (Ps. 119: 165, 167). Dumnezeu spune că pacea vine când trăim în armonie cu El - când facem ceea ce ne spune El să facem.

4.ESTE SINGURA CALE - „şi fără vărsare de sânge, nu este iertare.” (Ev.9:22b)
Planul său de răscumpărare a fost același ca și pentru Abel, Moise și Noe - prin vărsarea de sânge. O astfel de mare răscumpărare pentru întreaga omenire, pentru eternitate, nu a putut fi realizată prin sângele doar unei capre sau berbec. Răscumpărarea de o asemenea mărime a necesitat o jertfă mult mai mare, și anume - sângele Fiului Său - Isus.
Cel mai mare lucru realizat de sângele lui Isus a fost acesta - ți-a spălat tot păcatul și te-a făcut curat și pur - alb ca zăpada. Din momentul în care îl primești pe Isus ca Domn al vieții tale, Dumnezeu nu își va aminti niciun păcat din trecut în viața ta. Cât de puternic este sângele Lui!
Cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să acceptați cu bucurie acest cadou gratuit. Pe lângă faptul că a fost răscumpărat de păcat, sângele ne-a eliberat și de blestemul legii, astfel încât Binecuvântarea lui Avraam să vină asupra noastră în Hristos (Galateni 3:13).

CONCLUZIA:

Valoarea infinită a iubirii Mântuitorului este văzută și în caracterul Lui. Christos este „mielul fără cusur”. Niciun om nu își poate ispăși propriul păcat, pentru că fiecare om este o creatură depravată. Păcatul a invadat fiecare parte a personalității sale. Prin urmare, el trebuie să piară. „Plata păcatului este moartea” (Romani 6: 3-23). Și din nou, „Sufletul care păcătuiește va muri” (Ezechiel 18: 4).

Ca Mielul lui Dumnezeu pe cruce, Domnul Isus a purtat păcatul lumii. Ca Miel pe tron, Domnul Isus trăiește pentru a păstra pe toți cei care vin la Dumnezeu prin El. „Prin urmare, El poate, de asemenea, să-i mântuiască pe toți cei care vin la Dumnezeu prin El, de vreme ce El trăiește pentru a mijloci pentru ei” (Evrei 7:25).

Dacă credem în Cristos, trebuie să credem și în jertfa Sa făcută prin mijlocirea sângelui Său. Jertfa perfectă pentru a ne elibera de sub povara păcatului. Sângele acela mă face să fiu întreg ca ființă umană. Sângele acela aduce un zâmbet pe fața lui Dumnezeu. Este perfect, ispășind greșeala mea
SÂNGELE LUI CRISTOS ESTE PLANUL LUI DUMNEZEU ptr TINE „şi sângele lui Isus Christos ne curăţeşte de orice păcat”Tu ce faci cu el? Mă rog ca Bunul Dumnezeu să te determine  să accepți jertfa de sânge pe care Fiul Său a făcut-o pentru tine ca să poți fi mântuit și să ajungi să ai viață veșnică.

Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago