"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim, şi au întrebat: "Unde este Împăratul de curînd născut al Iudeilor?

Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui. Cînd a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult; şi tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului, şi a căutat să afle dela ei unde trebuia să Se nască Hristosul.  "În Betleemul din Iudea", i-au răspuns ei, "căci iată ce a fost scris prin proorocul: "şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel."  Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi, şi a aflat întocmai dela ei vremea în care se arătase steaua.  Apoi i-a trimes la Betleem, şi le-a zis: "duceţi-vă de cercetaţi cu deamăruntul despre Prunc: şi cînd Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui."  După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, pînă ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. . Cînd au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.  Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pămînt, şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tămîie şi smirnă. În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum. (Matei 2:1-12)

Introducere

               De când erau un copil m-a fascinat relatarea biblică, în preajma sărbătoriri Crăciunului, despre acești călători misterioși din Răsărit. Biblia nu ne dă prea multe date despre ei, în afară de versetele de mai sus. Singurul evanghelist care relatează acest episod atât de ciudat fiind Matei, care nici măcar nu înregistrează numărul lor. Biblia ne spune că au venit din Est –din Răsărit- la Ierusalim, ca urmare este probabil că nu erau evrei.

             Tradiția spune că erau Magi din Persia,  o țară puternică în care se află acum Iranul și Irakul modern. Despre numele și numărul lor avem doar informațiile culese din tradiția bisericii. În secolul al doilea, un părinte al bisericii, numit Tertulian, a sugerat că acești bărbați erau regi, deoarece Vechiul Testament a prezis că împărații vor veni să se închine Lui. Tertulian a tras concluzia că au existat trei împărați, pe baza numărului de daruri menționate: aur, tămâie și smirnă.

             Tot din tradiție aflăm și numele lor care erau: Balthazar, Melchoir și Gaspar, dar în Biblie pur și simplu spune că înțelepții din Orient au venit la Ierusalim întrebând: ""Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui.

              Ce este mai important decât numărul magilor care L-au căutat pe Isus, sau care au fost numele lor, este suveranitatea lui Dumnezeu pe care o vedem la cei care au fost aleși să anunțe nașterea lui Isus, în acest mod special.

Cine erau înțelepții? Se crede că au fost consilieri ai regelui Part. Ei erau descendenți ai înțelepților babilonieni.

             La momentul nașterii lui Hristos, două dintre cele mai puternice imperii din lume, Roman și Part, își revendicau întâietatea. Romanii au cucerit Imperiul grec și au preluat teritoriile occidentale câștigate de Alexandru cel Mare. Parții au cucerit ținuturile estice, fostul Imperiu persan, condus anterior de babilonieni. Toate cele trei culturi din est - Part, Persian și Babilonian, aveau structuri și obiceiuri similare ale instanțelor de guvernare, cu un rege sfătuit de un grup de înțelepți.

            Cu aproximativ șaizeci de ani înainte de nașterea lui Hristos, romanii au cucerit toate teritoriile fostului imperiu Part și au ajuns de a controla ceea ce numim astăzi Orientul Apropiat. Acest teritoriu  includea Israelul cu Ierusalimul și Betleemul.

            În 605 B.C. națiunea evreiască a Israelului a fost cucerită de babilonieni și a fost dusă în captivitate. Majoritatea dintre evrei a fost inițial stabilită într-o tabără de refugiați în afara capitalei Babilonului lângă râul Chebar. Unii au fost aduși la curtea babiloniană pentru a fi asimilați în cultura babiloniană de guvernământ. Unul dintre cei adusi la curte a fost un tânăr pe nume Daniel.

Daniel, cu ajutorul lui Dumnezeu, a devenit șeful înțelepților babilonieni trei ani mai târziu. (Daniel 2:48) Daniel a trăit o viață lungă. El a făcut parte din curtea regală pentru următorii 70 de ani. Deci, el a trăit cel puțin 85 de ani și a slujit împăraților babilonieni și ai Persiei de la 605 la 535 î.H. Ierusalimul a căzut inițial la babilonieni în 605 î.H., dar, în următorii 20 de ani, națiunea mica a continuat să se revolte. De fiecare dată, o armată babiloniană va intra în țară și va aduna mai mulți israeliți, pe care îi va duce în exil. Drept urmare, în întregul Imperiu babilonian s-au plantat multe comunități evreiești.

            Cu aceste comunități au venit Scripturile lor. O parte a motivului pe care înțelepții îl știau despre venirea lui Mesia a fost că Daniel și comunitatea exilaților evrei au adus cu ei sulul „Vechiul Testament”

              Redau mai jos trei din caracteristicile mai importante pe care cred eu că le-au avut magii în această căutare, și anume au fost:

  1. Pasionați: Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit

              Fără nici o îndoială cred că și în acest caz, Dumnezeu a inițiat căutarea lui Hristos. Dumnezeu i-a făcut să se uite la creația Lui. Dumnezeu a folosit creația pentru a Se descoperi pe Sine însuși:

 "Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.  În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. " Rom 1:20

              Ap. Pavel spune că Dumnezeu este ușor de discernut în natură. El spune că Domnul, Care este invizibil, se face cunoscut prin ceea ce El a creat. Că atunci când cineva se uită la univers, singura concluzie cu care poate veni este că Dumnezeu există.

             Regele David a spus: " Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mînilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. . "(Psalmul 19: 1-2)

               Numai Biblia descrie steaua și vizita magilor la copilul Isus și numai un singur pasaj descrie acest eveniment. Singura relatare cunoscută a înțelepților și a evenimentului astronomic care le-a împins la acțiune se găsește în Evanghelia lui Matei. Această limitare a datelor indică nevoia de prudență în oferirea de explicații și interpretări.

               Timp de secole, oamenii s-au întrebat ce fel de "stea" a condus magii din Răsărit spre Ierusalim în căutarea Regelui Nou Născut.

Multe, chiar foarte multe explicații, s-au dat de-a lungul timpului pentru steaua din Betleem. Pentru că Biblia nu dă nici o altă dată despre stea, decât acest mic amănunt Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit  toate aceste pot fi considerate speculative, indiferent cât de multă certitudine o poate pretinde un autor.

              Cuvântul grec pentru magi (plural -magos) este redat "astrologi". Lexiconului grecesc al lui Thayer arată că acest cuvânt provine dintr-o rădăcină babiloniană și înseamnă "om de știință oriental, om înțelept, astrolog sau vizionar". Acest vechi cuvânt babilonian ar fi fost folosit și pentru a-l descrie pe Daniel, precum și pe prietenii săi, Șadrac, Meșac și Abednego, care au slujit ca și consilieri  regali la curtea Babilonului (Daniel 2:48). Acest cuvânt avea o semnificație mult mai largă și mai înaltă decât termenul "astrolog" așa cum este folosit astăzi. Persoanele desemnate aici erau filosofi, preoți sau astronomi. Ei trăiau în principal în Persia și Arabia. Erau oamenii învățați ai națiunilor estice consacrați astronomiei, religiei și medicinei. Au fost oameni de mare încredere la curtea persană, au fost folosiți ca și consilieri regali pentru a le da sfaturi. Acești oameni nu erau evrei, dar se poate că au știut despre nașterea lui Mesia în Iuda.

             Mag a fost un titlul aplicat celor mai învățați indivizi ai timpului și locului lor. În calitate de student al Scripturii evreiești, foarte respectat atât pentru caracterul său, cât și pentru înțelepciunea sa, Daniel, captivul evreu, a fost liderul intelectual și spiritual al Babilonului.

              Traducerea  ar putea fi "stea în est" sau "stea în ascensiune". Apariția unui eveniment stelar extraordinar, straniu, pe cer, noaptea, i-a făcut să călătorească într-o țară străină în căutarea unui rege. Ce i-au determinat și cum au știut că e vorba de un rege? Cum de L-au identificat drept "rege al evreilor"?

                Magii erau în primul rând cititori în stele-astronomi care aveau cunoștințe aprofundate despre stele și mișcarea acestora. Cu mare ușurință putea să identifice pe nume orice stea pe care o puteau vedea cu ochiul liber (pe timpul acela nu era descoperita luneta si nici telescopul).

                Stelele m-au fascinat întotdeauna. Tatăl meu m-a învățat cum să deosebesc Steaua Polară, Luceafărul, Carul Mare s-au Carul mic pe bolta cerului. Întotdeauna mi-am dorit să știu mai mult despre stele, despre legile după care se călăuzesc. Așa că atunci când am avut ocazia am profitat de ea ca să-mi măresc cunoștințele.

                Imi amintesc cu plăcere de vizita mea ca student la Observatorul Astronomic din Cluj-Napoca când am avut ocazia pentru prima dată să mă uit printr-un telescop și să vad stele atât de aproape de mine. A fost o experiență unică și de neuitat. Era într-o seară de primăvară a anului 1978. Discutând cu astronomul de serviciu, am aflat că dânsul putea să identifice cu ușurință unele stele de pe boltă și, de asemenea, să observe când o stea sau un corp ceresc apărea dintr-o dată sau dispărea.

              Înțelegerea mea despre acești magi este că , fiind obișnuiți cu stelele de pe bolta cerească atât de bine,  atunci când o stea nouă și interesantă a apărut pe bolta cerească, au observat-o imediat și au trecut la explicații.

            Cuvântul grecesc aster, tradus "stea" în Matei 2: 2-10, are un sens mai general decât termenul tradus. Se poate referi la orice fel de corp ceresc - stea, planetă, asteroid, cometă, meteor sau altul. Majoritatea astronomilor, teologilor și chiar unii laici declară cu oarecare certitudine că au determinat identitatea stelei de Crăciun și se concentrează pe una sau o combinație a acestor obiecte. * Cele cinci mai cunoscute și acceptate explicații includ: o conjunctie de planete (doua planete venind impreuna pe cer), o conjuncție a unei planete cu o stea strălucitoare, o "ocultare" în care Luna trece în fața unei planete, o cometă sau o supernova.

            Nu este exclus faptul că acești înțelepți ai vremii să fi avut cunoștințe despre profețiile Vechiului Testament despre Mesia lui Israel. Peste 300 de profeții despre venirea lui Mesia sunt relatate în Sfintele Scripturi, ca:

Isaia 7:14: De aceea Domnul Însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi-I va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). 

              Tot ce se poate că acești înțelepți ar fi fost, de asemenea, familiarizați cu profeția lui Balaam. Aceasta a fost o profeție dată în timp ce încerca să blesteme Israelul pentru regele Balac din Moab, în ​​timp ce Israel se rătăcea în pustie. El a spus: " Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, Un toiag de cârmuire se ridică din Israel" (Numeri 24: 17)

             Evreii au anticipat venirea lui Mesia așa cum anticipăm astăzi întoarcerea Lui. Au văzut o stea, o planetă, o super novă, o aliniere specială a planetelor, o cometă? Sau a fost un fenomen supranatural ca un nor de stâlp care a condus pe israeliți prin pustie?

             De asemenea, posibil că ei ar fi fost conștienți de scrierile lui Daniel care au trăit în Babilon în timpul lui Nebucadnețar, regele Babilonului, și al lui Cir, regele miezilor și al persanilor. Într-una dintre profețiile lui Daniel, aflăm scris Cuvântul lui Dumnezeu despre cele 70 de săptămâni sau 70 de grupuri de 7 ani, care se referă asupra națiunii lui Israel pentru o restaurare completă și aceasta trebuia să înceapă cu venirea poruncii de a restaura și reconstrui Ierusalimul. Dar cu o săptămână înainte de sfârșit, sau 69 de săptămâni, Mesia, prințul, va veni și apoi va muri. (Daniel 9: 24-27).

Deci ar fi fost 483 de ani de când Artaxerxes Longimanus a poruncit să restaureze și să reconstruiască Ierusalimul în jurul lui 445 î.H., iar timpul pentru Mesia era acum aproape.

           La fel ca magii  de altădată ar trebui și noi să-L căutăm pe El cu o deosebită pasiune.

  1. Persistenți … că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim…… magii au plecat. şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, pînă ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul…

               Magii nu numai că erau pasionați în căutarea Regelui nou născut, ci și perseverenți. Călătorind mult timp, trecând prin zone care le-ar putut pune viața în pericol, au fost răbdători, perseverenți în căutarea lui Isus Hristos. Magii nu s-au gândit la distanță, pericole, dificultăți. ( După unii cercetători biblici călătoria ar fi fost de aproximativ 1.000 de mile sau cam 40 de zile). Călătoria a fost extrem de dificilă în acele vremuri. Nu a fost o călătorie ușoară - condițiile de călătorie erau uneori foarte dificile din cauza vremii sau a terenului sau a amenințării cu jaf - numai steaua pe care o vedeau în est a fost singura lor asigurare de a continua căutarea. Au existat triburi ostile de evitat, râuri largi ca Tigru și Eufrat să le treacă, iar deșerturile neterminabile să le traverseze.

             Magii au venit să se închine  Împăratului nou născut al iudeilor. Magii, ajungând la Ierusalim, s-au dus direct la Palatul Regelui unde credeau ei că era logic să se nască un Fiu de Împărat. Și cu îndrăzneală l-au întrebat pe Irod, Împăratul: „Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor?”

            Dar, spre surprinderea lor, nimeni din Palat, incluzând pe Irod, nu a știut nimic de așa ceva.

Cu siguranță Irod s-a înfuriat în sine însuși, dar nu s-a arătat pe față la întrebarea și declarația lor " Unde este Împăratul de curînd născut al Iudeilor?"  Nou născut rege al iudeilor?  Aici nu se nasc regi. Aici toți prinții care ar fi putut cândva pretinde tronul Iudeii au fost uciși fără nici o milă. Irod a trebuit să omoare, să comită acte de înșelăciune și trădare pentru a deveni rege. Cine în Iudea ar putea fi născut de curând ca rege? Un nou rege? Și de ce ar avea o stea? Și de ce ar dori oamenii aceștia să se închine unui copil? Irod ar fi trebuit să fie alături de el. Dar el a rămas calm și a încercat să facă o înțelegere cu magii.

              Irod, după ce a vorbit cu marele preot evreu, a găsit răspunsul că Hristosul trebuia să se nască în Betleem (Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veciniciei. Mica 5:2) și le-a spus înțelepților să meargă acolo și să-L găsească, apoi să se întoarcă la Irod și să-i spună, ca și el să se poată închina regelui nou-născut: "duceţi-vă de cercetaţi cu deamăruntul despre Prunc: şi cînd Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui."         

            Uniii cercetători cred că au trecut deja doi ani înainte ca Magii să ajungă la Betleem. Versetul din Matei 2:16 sugerează acest interval de timp. Iar în versetul 2:11 găsim că bebelușul Isus era într-o casă și nu în iesle.

            Iar în Matei 2: 9-10 ni se spune că atunci când au părăsit Ierusalimul, înțelepții au văzut din nou steaua pe care o văzuseră în Răsărit.

După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, pînă ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. . Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 

          Să analiză expresia " steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, pînă ce a venit şi s-a oprit ". Această formulare a dus pe mulți la concluzia că steaua trebuie să fi fost un fel de fascicul de lumină, ca lumina reflectoarelor cerești, îndreptând calea spre locuința în care locuiau Isus și părinții Săi.

          Sau poate că steaua se mișca de-a lungul rutei de la Ierusalim la Betleem, îndreptându-se spre casa lui Iosif și a Mariei. Nici un fenomen astronomic cunoscut nu poate funcționa în astfel de moduri, iar pe această bază unii interpreți au sugerat că steau de Crăciun a fost o manifestare a Shekinahului sau a strălucirii divine.

          Acești bărbați (magii) au venit cu un singur scop în minte. Scopul lor era să se închine Celui care S-a născut Rege al evreilor. Ei au venit de fapt să se închine Fiului lui Dumnezeu. Au făcut-o cu pasiune, perseverență și încredere. Ei au făcut-o cu certitudinea speranței. Aceste calități ale magilor se pot desprinde chiar din întrebarea lor: "Unde este Împăratul de curînd născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui".

            Ei nu au plecat pe acest drum lung și periculos doar pentru o plimbare recreativă în deșert, ci s-au arătat în Ierusalim Regelui Irod și au spus: "am înțeles că s-a întâmplat ceva în domeniu nostru al astronomilor.  Am văzut o stea strălucitoare și am crezut că a însemnat ceva. Ei au fost siguri de interpretarea lor. În mintea lor nu era nici un dubiu "Unde este El? Am venit să ne închinăm Lui. " Și ei au adus cu ei cadouri costisitoare, daruri potrivite pentru un rege. Ei au venit la sigur. Darurile aduse cu ei este o dovadă în plus că ei credeau că Îl vor întâlni pe Noul Rege născut al iudeilor.

         Magii au fost perseverenți în cautarea Regelui nou născut indiferent de obstacole sau de curse întinse de Irod. Ei au vrut într-adevăr să vină și să se închine lui Isus. Ei erau căutători serioși. Este o minune că magii nu au fost deziluzionați. Au găsit un Copil sărac într-un oraș nesemnificativ, fără să I se acorde o atenție deosebită. Și totuși I-au plătit omagiul care se potrivea unui Rege.

        Lumea de astăzi nu-i plătește nici un omagiu Pruncului Isus, nu pentru că Isus nu le-ar îndeplini așteptările pentru un Rege, ci pentru că pur și simplu nu-L vrea ca rege.  Nu vrem un Domn peste noi care să ne spună ce să facem sau ce nu. Isus nu a vrut împărăția lui Irod. El Și-a făurit una complet diferită decât aceea. Aș dori să avem înțelepciunea magilor, care știau să se bucure când au găsit un Rege mai mare decât ei.

  1. Personal (s-au aruncat; s-au închinat; şi-au deschis vistieriile; I-au adus daruri)

Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pămînt, şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tămîie şi smirnă.   

             Căutarea magilor a fost personală. Ei nu au trimis emisari sau discipoli de ai lor să afle despre acest Rege nou născut în acea țărișoară obscură.  Comparând Iudea cu Persia, diferența este colosală.

Ei nu numai că au venit în mod personal să-L caute pe Noul Rege, ci, atunci cănd l-au văzut, I s-au închinat și

I-au adus daruri.       

             Ar trebui ca și noi să-l căutăm pe El, pe Isus Mesia, în mod personal. L-au căutat personal. Nu contează dacă bunica sau bunicul voastru L-au căutat și L-au cunoscut, sau dacă mama voastră ÎL cunoaște pe El. Nu contează dacă soțul dvs. Îl cunoaște. Trebuie să-L căutați și să-L găsiți voi înșivă.

           Dumnezeu le-a răsplătit călătoria și ei au ajuns de s-au închinat Regelui Regilor. Au adus daruri, daruri scumpe, pentru că știau că se vor închina unui Împărat. Darurile pe care ei le-au pus la piciorele Pruncului Isus erau cu semnificații profunde. Astfel,

  • prin Aur – care reprezenta Regalitate – ei au declarat Am găsit pe Regele meu.

Aurul este un dar pentru un rege. Aurul era la fel de prețios în acea zi ca în zilele noastre. Dacă nu erau absolut siguri de statutul Celui pe care îl căutau, ar fi mai adus  aur? Credința lor este trăită prin darurile lor.

(b) Prin Tămâie – care face referință la închinarea la Zeitate - ei au declarat L-am găsit pe Dumnezeul meu. Tămâia era o mirodenie arsă unui Dumnezeu. A fost o practică obișnuită de a arde tămâia ca o ofertă unui Dumnezeu în timpul acesta din istorie. Acest gest vorbea de la sine despre punctul lor de vedere cu privire la Pruncul Isus, că El a fost mai mult decât un rege. Observați că ei nu au adus daruri lui Irod, pe care ei l-au considerat de asemenea rege.

c). Prin Smirna – evidenția rolul pe care avea să-L aibă Pruncul pentru Umanitate. Ei au declarat: Mi-am găsit Mântuitorul

                Smirna sau Mirul a fost o mirodenie folosită la înmormântare. Mirul se găsea într-un copac în Arabia și în alte câteva locuri și avea un parfum foarte apreciat în îmbălsămare. (Ioan n 19:39). Acest al treilea dar este un alt dar foarte valoros și tot posibilul să fie cu semnificație despre scopul pentru care a venit Isus.Cadouri pe care le vedem aici sunt daruri pentru un Împărat, un Dumnezeu și Unul care a venit să moară, un sacrificiu.

           Închinarea Magilor a fost personală așa cum de fapt toată căutarea lor a fost în acest spirit. Ei s-au aruncat și s-au închinat Mântuitorul (v. 9-11a).  L-au venerat dintr-o dorință sinceră

Ei s-au sacrificat Mântuitorului (versetul 11b), aducând fiecare câte un dar deosebit de scump: Aur pentru regele lor,  Tămâie pentru Domnia Lui și  Smirnă pentru moartea Sa.

             Aducerea de daruri a fost deosebit de importantă în Orientul antic atunci când se apropiau de un superior (comparați Geneza 43:11; 1Samuel 9: 7-8; 1Regi 10: 2).

Acești Magi L-au privit pe Isus ca fiind superiorul lor, să spunem cel puțin și mult mai mult dacă privim îndeaproape darurile.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

          Fiind înștiințați de Dumnezeu într-un vis ca să nu se mai întoarcă pe la Irod, au plecat în țara lor într-un alt mod. Domnul le-a dat o lumină și au urmat-o până au venit față în față cu Domnul Isus Hristos. Când L-au întâlnit, viața lor s-a schimbat pentru totdeauna--s-au întors în ţara lor pe un alt drum. 

           O traducere în engleză a Bibliei redă versetul 12 "au plecat în țara lor într-un alt mod".  Acest lucru demonstrează un principiu important. Cei care Îl întâlnesc pe Isus sunt întotdeauna schimbați de Isus. Când vă întâlniți pe Domnul Isus Hristos și El devine Mântuitorul vostru, veți fi o persoană diferită. Veți ieși din întâlnirea cu el un individ schimbat. Aceasta este puterea harului Său; aceasta este puterea mântuirii sale.  Căutarea după Isus este singura căutare care duce până la urmă la găsire și schimbare.

 

CONCLUZIE

           Cum aș putea concluziona studiul despre Magii înțelepți altfel decât să subliniez faptul că c nu a fost zadarnică căutarea lor. A fost o căutarea cu folos, o căutare care a schimbat traiectoria vieții lor pentru totdeauna.  Magii au venit - în perioada potrivită, au căutat persoana potrivită pentru scopul potrivit (închinarea).

          Dumnezeu a avertizat magii într-un vis să meargă acasă într-un mod diferit. Nu numai că s-au întors pe un traseu diferit, dar și ei s-au întors acasă ca bărbați diferiți. Când vă întâlniți cu adevărat cu Isus Hristos și-L recunoașteți Cine este, nu veți mai fi niciodată aceeași persoană. Odată ce L-ați întâlnit pe Isus, viața  are o nouă direcție. Biblia spune în 2 Corinteni 5:17: " Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 

           Înțelepții au fost avertizați să fugă de la regele Irod, pentru ca ei să evite mânia lui.  Dumnezeu, în Cuvântul Său, trimite un avertisment întregii omeniri. El ne spune că vine moartea și că dincolo de aceasta există un loc numit Iad, unde păcătoșii sunt pedepsiți pentru toată eternitatea. Dumnezeu cheamă pe cei pierduți la pocăință. El îi cheamă pe cei pierduți la credință. El îi cheamă pe păcătoși să vină la Isus, astfel încât păcatele lor să poată fi iertate, iar sufletele lor să fie spălate în sângele Mielului.

          Episcopul anglican, J. C. Ryle, a spus despre acești magi următoarele cuvinte:

 "Nu am citit de nici o credință mai mare decât aceasta în toată Biblia. Este o credință care merită să fie plasată una lângă alta cu cea a tâlharului convertit de pe cruce. Tâlharul a văzut pe cineva murind de moartea unui răufăcător și totuși s-a rugat și la numit "Domn". Înțelepții au văzut un bebeluș nou-născut de o femeie săracă, și totuși l s-au închinat și au mărturisit că este Hristos.
           Magii erau cu adevărat înțelepți. Astăzi, înțelepții îl caută încă. Înțelepții îi slujesc încă și înțelepții se închină Lui. Înțelepții încă Îl caută pe Isus. Magii nu au fost înțelepți doar că L-au căutat pe Isus, îi numim astăzi înțelepți pentru că L-au găsit pe Isus.

Înțeleptul – ÎL căutată pe El, cel mai înțelept – persistă până ÎL găsește - Cel mai înțelept este acela care de acum înainte ÎL urmează.

      Dacă Îl căutați astăzi, Îl puteți găsi așa după cum El Însuși a spus în Predica de pe munte: Cereţi , şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.” (Matei 7: 7-8).

       Mă rog ca Bunul Dumnezeu să te lumineze și pe tine așa cum a luminat odinioară pe magii din Răsărit ca să-L cauți pe cel născut în Ieslea din Betleem, pe Regele Regilor. Și dacă o să faci lucrul acesta cu seriozitate și sinceritate, El o să se lase găsit de tine și acest fapt o să-ți schimbe destinul vieții tale pentru totdeauna. Dumnezeu să te ajute la aceasta. Amin!

 

Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago