"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

      “ Si le-am istorisit  cum mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine, și ce cuvinte îmi spusese împăratul.”  Neemia 2:18

 

 1. SEMNIFICAȚIA MÂINII ÎN LUMINA SFINTELOR SCRIPTURI

        “mâna cea bună “-expresia aceasta îi aparține lui Neemia, paharnicul din Susa. Neemia a fost un demnitar evreu care era în robie, dar ajunsese să servească ca paharnic al marelui Împarat Artaxerxes la Susa. Într-o zi, el a auzit despre  situația groaznică în care ajunseseră evreii rămași în țară, în special cei din Ierusalim. Pe lânga faptul că majoritatea trăiau în sărăcie, erau și vulnerabili la orice atac “terorist”, fiindcă nu aveau ziduri de apărare. Pe Neemia nu numai că l-a durut de frații lui din țară,  ci  a luat chiar hotărârea să facă ceva pentru ei. Când situația a fost convenabilă pentru el, Neemia a cerut ajutor împăratului în această privință, a strâns evreii doritori să meargă acasă și a plecat (Neemia 1:1-3).
            
Ajungând la Ierusalim, el  le-a istorisit 
„cum mâna cea bună a Dumnezeului său era peste el…”                                                                                                                                                            
Mâna “cea bună” este un atribut-un calificativ special. Nu orice fel de mâna, - ci mâna “cea bună”- distinctă față de toate celelalte!

            Cine nu recunoaște ce importanță are „mâna” în viața unui om? Mâna este de strictă necesitate pentru un trai normal și echilibrat. E adevărat că toate organele din corpul uman sunt necesare, dar mâna are totuși o importanță primordială.  „Mâna " –spunea cineva este „instrumentul instrumentelor”. „Mâna”, și în special mâna dreaptă, este simbolul iscusinței și a energiei umane. În cele mai multe situații, mâna  reprezintă proprietatea, puterea, sau controlul posesorului ei (Exod 4:2;14:16). De asemenea, în alte situații, mâna reprezintă întreaga persoană (1 Regi 8:15,24 ;Psalm 74:11). Mâna lui Dumnezeu, și în special mâna dreaptă, este prezentată ca un loc de scăpare, refugiu și protecție. Termenul de “mâna,” referindu-se la Dumnezeu, îl găsim scris în multe locuri din Scriptură, fie în mod direct, fie indirect ca în exemplul de mai jos:“Cum mângăie pe cineva mamă-sa, așa vă voi mângăia Eu (cu mâna mea); da, veți fi mângăiați în Ierusalim. “ (Isaia 66:13).

             Toate expresiile întâlnite în Scriptură ce se referă la parți ale “trupului” lui Dumnezeu  (mâini, față, ochi, etc) trebuie luate în mod figurativ.  Astfel de expresii sunt scrise într-o limbă pe care omenirea o poate înțelege. Felul acesta de vorbire nu este altceva decât un “ajutor” de a înțelege câteva din calitățile și acțiunile lui Dumnezeu. Aceste expresii, teologii le numesc “antropomorfisme” – care nu sunt altceva decât expresii metaforice folosite de Dumnezeu ca să acomodeze capacitatea noastră umană și limitată în a înțelege pe Infinitul Dumnezeu. Sau altfel spus, prin aceste expresii cu referire la părți ale corpului uman, Scriptura ne vorbește la nivelul nostru “finit” de înțelegere, pentru că noi, de fapt, nu am putea pricepe altfel. Noi nu am putem să înțelegem terminologia de la nivelul Lui de Dumnezeu, pentru că El este infinit și transcendent.

           Scriptura îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind o “persoana”, dar asta nu înseamnă că e și uman. Mâna este termenul cel mai des folosit ca o asociere cu ființa umană. “Mâna” lui Dumnezeu este  simbolul  tuturor “acțiunilor” divine aplicate asupra noastră. Oriunde vom întâlni în Scriptură expresia “mâna lui Dumnezeu” vom înțelege de fapt “Dumnezeu“.

 

 1. B. BINECUVÂNTĂRI” PRIMITE PRIN MÂNA LUI DUMNEZEU
 2. EXISTENȚA NOASTRĂ

            Mulțumire, în primul rând, pentru aducerea noastră în ființă și menținerea existenței noastre de-a-lungul anilor.

Căci ce sunt eu, și ce este poporul meu, ca să putem să-Ți aducem daruri de bună voie? Totul vine de la Tine, și din mâna Ta primim ce-Ți aducem.” Sau “Doamne, Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate acestea...”(1Cronici 29:14,16)

               Se ridică întrebarea de ce să-I mulțumim lui Dumnezeu? Pentru că numai datorită “mâinii Lui bune” suntem ceea ce suntem “din mâna Ta vin toate aceste…’

                Ceea ce suntem, sau am ajuns să fim, nu se datorează noua, ci Lui Dumnezeu. “din mâna Ta vin toate acestea..” Să nu uităm niciodată că totul, absolut totul, vine din “mâna” Sa binecuvântată. Aceasta este frumusețea Tatălui ceresc, că El ne dă nu pentru că este obligat, ci pentru că ne iubește și că El simte plăcere în a face gestul acesta.

 1. PUTEREA (TĂRIA) REVĂRSATĂ ASUPRA NOASTRĂ

             “Mâna cea bună” mai poate fi înțeleasă și ca un simbol al puterii divine care ne-a întărit atunci și încă ne întărește și azi:“a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului, a sfetnicilor săi, și a tuturor căpeteniilor puternice ale lui! Întărit de mâna Domnului, Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpeteniile lui Israel, ca să plece cu mine.” (Ezra 7:28).

              Cum a revărsat, sau cum revarsă Dumnezeu puterea Sa asupra noastră? Eu cred că atât prin rugăciunea noastră personală cât și prin puterea rugăciunii efectuate de altcineva pentru noi. Cu toții cunoaștem versetul: ”mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit…”  Consider că e o necesitate sa ne rugam pentru copiii noștri care locuiesc în Statele Unite, în această societate ce se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-I păstreze curați și neîntinați.  Să fie păziți de uneltirile celui rău și de ispitirile lui. La ce ne-ar folosi America dacă ne-am pierde copiii? 

  “Întărit de mâna Domnului” …Întăriți de mâna Domnului, putem să întărim și noi pe alții, rugându-ne pentru ei.

 1. PROTECȚA SAU PAZA OFERITĂ- (și încă o mai oferă asupra noastră)

” și când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii, și te voi acoperi cu mâna Mea, până voi trece.”(Exod 33:22) ----“te voi acoperi” în sensul de a te proteja.

     “ Dumnezeul cel vecinic este un loc de adăpost, și sub brațele Lui cele vecinice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaș dinaintea ta, și a zis: "Nimicește-l." (Deuteronom 33:27).

“ supt brațele Lui” expresie ce ne amintește că  Dumnezeu ne-a oferit protecția Sa în vremuri grele de prigoană și încercare. Vezi Ezra 8:31: “Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum”.  Sau în versetul care spune “Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? -S-a dovedit adevărat(Rom.8:31b).

 1. GHIDARE- DIRECȚIONARE

          La această temă, putem menționa câteva versete cu adevărat de aur: “Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;  mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.” (Psalmi 73:23-24 ).

      “ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. ” (Faptele Apostolilor 4:28).

           Expresia “Tu m-ai apucat de mâna dreaptă” este atât de profundă, atât de intimă. Această expresie ne face să ne gândim la relația între tata și fiu. Tata ia copilul de mâna, ghidându-l prin labirintul acestei lumi necunoscute pentru el…
        ”mă vei călăuzi” –afirmație aceasta, pentru cei mai mulți dintre noi, astăzi este un fapt împlinit. Da,  putem spune de mii și mii de ori că El (Dumnezeu) ne-a călăuzit într-un mod miraculos în anul trecut ca și în toți acești ani de când îl slujim pe El.

 1. SIGURANȚA- ÎNCREDERE

                Ce oare ne-a determinat să mergem înainte pe calea Domnului atunci când societatea era atât de împotrivitoare? Sunt sigur că fiecare vom spune același termen: siguranță, că El (Dumnezeu) era cu noi. Siguranța că încrederea noastră în EL nu era oarbă așa cum ne spuneau profesorii sau unii dintre colegi.

 “Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit în Legea lui Moise, dată de Domnul, Dumnezeul lui Israel…. și, fiindcă mâna Domnului, Dumnezeului său, era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. (Ezra 7:6).

                 Expresia des folosită de noi “Cu Dumnezeu nimic nu e imposibil” a fost dovedită și în viața noastră ca și în viața lui Ezra.  Ezra se încredea în Dumnezeu și aceasta îi dădea încredere, siguranță ca va putea duce la bun sfârșit ceea ce Dumnezeu a planificat prin el.

    “și, fiindcă” –sau “pentru că “ sau “ca urmare a faptului că”  expresia aceasta spune de la sine atât de mult. Si acum uitându-ne la întreaga frază, putem să vedem întreaga perspectivă:

și, fiindcă mâna Domnului, Dumnezeului său, era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. (Ezra 7:6).

                Ezra a avut succes în acțiunea întreprinsă de el, pentru că: “mâna Domnului, Dumnezeului său, era peste el”

 1. DISCIPLINĂ:

                David, acest om după inima lui Dumnezeu, a fost un om extraordinar din punct de vedere militar, dar cu greșeli ca și noi. Totuși, nici atunci când David a păcătuit, Dumnezeu nu l-a abandonat ci l-a corectat prin disciplinare. Dar să-l lăsăm pe el să ne spună durerea lui…

Căci zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.” Psalmi 32: 4-5

Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi sgura, cum o topește leșia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine.” Is.1:25

                  “Mâna” lui Dumnezeu este și o mână care “apasă” care se poate “întinde împotriva mea”. Așa cum un părinte adevărat este acela ce “nu cruță nuiaua “ ci o folosește, tot așa și Dumnezeul care ne iubește ne-a corectat de multe ori în acești ani. Această disciplinare a fost fie prin boală, sau prin colegi necredincioși ce ne făceau viața amară.  Menționez un alt verset  al lui David:“toiagul și nuiau ta mă mângăie” Psalm 23

                   Acum, după ce încercarea a trecut(dacă a trecut),  recunoaștem că toate acele lovituri de “nuia” au fost cu un scop précis. Acela de a ne face tot mai plăcuți Lui și nu cred că “procesul” disciplinarii noastre s-a terminat.Sunt multe, prea multe, de schimbat în noi, Schimbările sunt necesare până când vom semăna întrutotul cu Domnul Isus.

 1. AJUTOR NEMIJLOCIT, CONCRECT PENTRU SITUAȚII DATE.

                Am citit recent o informație despre renumitul scriitor, Alex Haley , autorul romanului “Rădăcini”. Acesta avea în biroul lui de lucru un tablou ciudat. Tablou era de fapt pictura unei broaște testoase „cocoțată“ pe stâlpul unui gard. Nu puțini vizitatori de -ai renumitului autor, îl întrebau ce caută “ciudățenia” de pictură agățată în biroul lui? La care el răspundea în felul următor: „ De fiecare dată când scriu ceva deosebit, totdeauna când imi citesc lucrările și gândurile scrise și cred că ele sunt minunate (extrordinare) și încep să mă simt mândru de mine însumi , mă uit la broasca (la țestoasa) de pe gard și îmi aduc aminte că ea nu putea să ajungă acolo fără vreun ajutor de la cineva

            Aceasta ar trebui să fie baza mulțumirii noastre zilnice --o aducere aminte că noi suntem aici și acum numai prin și cu ajutorul lui Dumnezeu. De acesta se cade sa-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul Sau oferit constant  și cu credincioșie de-a-lungul acestor ani minunați… Cu toate că pentru mulți dintre noi este clar și de înțeles că suntem datori cu toții să mulțumim lui Dumnezeu, totuși, de cele mai multe ori, nu știm cum să o facem și pentru ce să o facem (în mod public).

          Mâna lui Dumnezeu ne-a ajutat să ne facem datoria față de scoală, serviciu: “În Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să-i facă să împlinească porunca împăratului și a căpeteniilor, după cuvântul Domnului.”  (2 Cronici 30:12).

“mâna lui Dumnezeu a lucrat ….“să împlinească porunca împăratului”

 1. ELIBERĂRE (SCĂPĂRE, SCOATERE)  DIN SITUAȚII DIFICILE, COMPLICATE

     “căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt./ căci prin mâna Lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt."(Exod13:9) sau “Ei sunt robii Tăi și poporul Tău, pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare și prin mâna Ta cea tare.”(Neemia 1:10).

“Moise a zis poporului: "Aduceți-vă aminte de ziua aceasta, când ați ieșit din Egipt, din casa robiei; căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo…”(Exod13:3).

        Am putea aminti multe, foarte multe situații dificile din care Dumnezeu ne-a scăpat. Așa după cum am experimentat în viața noastră, Dumnezeu lucrează prin oameni. Și de multe ori a lucrat prin oameni necredincioși .

 1. MODELĂRE zi de zi ca să arătăm tot mai mult cu El:

 “Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul, și Tu olarul, care ne-ai întocmit: suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. (Psalm 64:8) sau "Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta casă a lui Israel? zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna Mea, casă a lui Israel! (Ieremia 18: 6).

               A fi modelat și transformat este un proces dureros, dar la urmă binecuvântat. În acea perioadă modelarea lui Dumnezeu făcută asupra noastră a fost pe mai multe direcții. Una a fost personală, în asemănare cu Domnul nostru, iar alta a fost aceea de lucrători în via Lui. și această modelare Dumnezeu a făcut-o prin mai multe unelte. Câteodată îngăduind să fim persecutați sau insultați fără motiv. Referitor la modelarea ca și lucrători, Dumnezeu a făcut-o prin frații sau surorile din biserică.

 1. VICTORIEI:

Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta (mâna) Ta mă sprijinește, și îndurarea Ta mă face mare.”(Psalm 18:35);

Domnul întărește pașii omului, când Îi place calea lui”

“ mă face mare” este la urma urmei simbolul victoriei câștigate prin și pentru El. Nu cred că e vorba aici de “mare” în sensul de noi înșine. Nu, nicidecum. Eul nostru trebuie să moară dacă nu a murit deja.
”dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână
. “ (Psalm 37:23-24)

“Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijinește.” (Psalm 63:8).

          Dreapta Lui (mâna dreaptă) ne-a sprijinit în toți acești ani și nu ne-a lăsat să cădem, ci dimpotrivă ne-a dat atâtea și atâtea victorii.

Am enumerat doar 10 binecuvântări de care am avut parte. Ele au fost mult mai multe. Cu toți știm că cifra10 simbolizează perfecțiune. Iar singurul care e perfect este Dumnezeul nostru. Acum, putem spune, fără nici o reținere, că tot ce am primit în timp de la El, a fost necesar pentru formarea noastră nu numai ca și copii ai Săi, ci și ca lucrători destoinici în Via Sa.

 1. BINECUVÂNTAREA ‘MÂINII” LUI DUMNEZEU.

               Așa cum binecuvântările peste noi au venit prin “mâna” lui Dumnezeu  tot așa se cade ca noi să „întoarcem” și să binecuvântăm „mâna” prin care noi le-am primit. Când spunem “mâna lui Dumnezeu,”  înțelegem de fapt că e vorba de Dumnezeu Însuși.

               Am citit despre un medic misionar în India că a lucrat foarte mulți ani într-o regiune a Indiei unde foarte mulți oameni orbeau chiar dacă la naștere vedeau. Doctorul acesta a descoperit o metodă de tratare prin ceva operație. Medicul misionar astfel a redat vederea la foarte mulți oameni. Este însă consemnat faptul că nici unul dintre acești oameni ce își recăpătaseră vederea nu ar fi spus vreodată cuvântul “mulțumesc”. și aceasta nu pentru că  ar fi avut o atitudine de  nerecunoștință, ci pentru simplul motiv că acest cuvânt “mulțumesc” nu era la ei în vocabular. În schimb aveau un alt cuvânt pe care l-au spus doctorului credincios ce le făcuse un așa mare bine. Și de fapt nu era un cuvânt ci un grup de cuvinte:    “ o să-ți spun numele tău” sau “ o să- povestesc și la alții despre tine

               Cum anume să-Î mulțumim lui Dumnezeu? Simplu:

 • Fie mulțumindu-I direct lui Dumnezeu, cum a făcut-o leprosul samaritean Domnului Isus
 • Fie spunînd (istorisind) la alții ceea ce a făcut El pentru noi

sau amândouă:  mulțumind și povestind (istorisind).

                Aceasta a făcut și Neemia”- a istorisit : “căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine( Neemia 2:18).

               A-I mulțumi lui Dumnezeu pentru absolut tot ce a făcut pentru mine și pentru noi toți de a lungul anilor înseamnă, de fapt, să Îl binecuvântăm. Unde am putea fi noi acuma de nu era “mâna cea bună “cu noi în tot timpul? Într-adevăr “mâna cea bună” a Dumnezeului nostru a fost peste noi și concluzia simplă vine că noi suntem datori să Îi  mulțumim. Dar dacă am fi avut parte de mai multe suferințe și încercări decât binecuvântări? Am fi putut să-I mulțumim în același mod? (Habacuc 3:17-19).

                Slăvit și Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl pentru tot ce a făcut pentru noi și o să mai facă în viitor.

 

Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos din Chicago