"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

 Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos, şi prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morţi, şi toţi fraţii cari sunt împreună cu mine, către Bisericile Galatiei: Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Domnul nostru Isus Hristos!  El S-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.  A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. Galateni 1:1-5

INTRODUCERE

Chiar înainte ca Hristosul înviat să se întoarcă în Cer, El le-a spus ucenicilor Săi:

" Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului." (Fapte 1: 8).

Primii creștinii au proclamat cu îndrăzneală pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în primul rând poporului Israel. Mii de locuitori din Ierusalim au răspuns la Evanghelie.

Când persecuția din partea autorităților evreiești i-a împrăștiat din Ierusalim, "vestea lor bună", Evanghelia, s-a împrăștiat cu ei.

Ei au început să propovăduiască în acele provincii unde s-au împrăștiat evanghelia în primul celor care au îmbrățișat deja credința evreiască. Neamurile - au fost evitate ca fiind necurați până când Dumnezeu Însuși a arătat că și ei acum făceau parte din poporul Său ales, Samaria, famenul din Etiopia, sutașul roman Corneliu, etc.

Biserici mixte cu iudei și neamuri au apărut curând în întregul Imperiu Roman. Pe parcurs de patruzeci de ani, alte centre urbane au înlocuit Ierusalimul ca punct focal al Bisericii  (Antiohia Siriei).

În primul secol majoritatea creștinilor timpurii erau evreii care au crescut sub influența obiceiurilor și legilor religioase ale iudaismului. Dar când acești evrei au început să-L urmeze pe Hristos, relațiile lor cu Dumnezeu s-au schimbat. Au ajuns la un alt nivel de maturitate spirituală, deoarece au primit o revelație specială a lui Dumnezeu prin Hristos.

Apostolul Pavel a început prima călătorie misionară în jurul anului 46 D.H după ce Dumnezeu a descoperit bisericii din Antiohia siriana să-i trimită pe Pavel și pe Barnaba pentru o lucrare misionară specială. Pavel și Barnaba au început călătoria lor spre insula Ciprului. Începând din orașul estic Salamis, ei au proclamat Evanghelia din sinagogă în sinagogă în timp ce se mută în orașul de vest din Paphos.

Din Cipru, Pavel și Barnaba au plecat la Perga și apoi au plecat spre Antiohia, în regiunea Pisidia, care în acea vreme făcea parte din provincia romană Galatia (sud). După ce l-au auzit pe Pavel predicând Evanghelia în sinagogă, mulți dintre evrei au răspuns pozitiv. Dar într-o săptămână, evreii necredincioși au instigat orașul împotriva lui Pavel și Barnaba și aceștia au fost nevoiți  să fugă din oraș.

Din Antiohia Pisidiei, Pavel și Barnaba s-au mutat mai departe spre est în provincia Galatia și s-au oprit mai întâi în orașul Iconia. Când au predicat acolo în sinagogă, mulți evrei și neamuri au venit la credință, dar biserica nu a fost stabilită pentru că Pavel și Barnaba au părăsit repede orașul când necredincioșii iudei au plănuit să-i ucidă.

Următoarea lor oprire a fost orașul Listra, unde Pavel a reușit să înceapă o altă biserică. În Listra, Pavel a vindecat un om care a fost bolnav de la naștere. Când locuitorii orașului au văzut această minune, ei l-au numit pe Pavel - Zeul Hermes- și Barnaba l-au numit- Zeus. Ei au încercat să ofere sacrificii misionarilor, dar Pavel și Barnaba au explicat că sunt simpli oameni muritori. Ulterior, unii evrei necredincioși au sosit din Iconia și au reușit să-i influențeze pe cetățenii din Listra împotriva lui Pavel și Barnaba, dar Dumnezeu ia cruțat viața lui Pavel și s-a mutat din nou. Pavel și Barnaba au călătorit în est în Galatia până la Derbe, unde mulți oameni sau întors la Hristos. În Derbe, Pavel avea în cele din urmă timp să organizeze biserica prin numirea bătrânilor.

 

Fondarea bisericilor--Consolidarea doctrinei

 

Începutul credinței în provinciiile Galatiei și Frigiei este relatat de evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor :

Din Perga şi-au urmat drumul înainte, şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos….. În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu

Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Și toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa vecinică, au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara. 

Unul dintre marile lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut prin prima călătorie misionară a lui Pavel a fost să aducă pe mulți oameni dintre neamuri la Hristos. Spre surprinderea lui Pavel, majoritatea evreilor din Galatia au respins Evanghelia. Când Pavel s-a confruntat cu această largă opoziție, a ajuns să-și dea seama că Dumnezeu dorea ca el să se concentreze asupra atingerii Neamurilor :

Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: "Cuvîntul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întîi vouă; dar fiindcă voi nu-l primiţi, şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa vecinică, iată că ne întoarcem spre Neamuri. Căci aşa ne-a poruncit Domnul: "Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mîntuirea pînă la marginile pămîntului." Fapte Ap.13: 46-47).

Acest pasaj arată o schimbare majoră în lucrarea lui Pavel. Ca evreu, el a dat în mod firesc prioritate evanghelismului evreiesc. Dar reacțiile lor negative la Evanghelie l-au convins pe Pavel că Dumnezeu Îl chema să ajungă la neamuri. Și lucrarea aceasta a fost realizată cu mult succes. La Iconia, Pavel și Barnaba au mers ca de obicei în sinagoga evreiască. Acolo au vorbit atât de eficient încât mulți evrei și neamuri au crezut ( În Iconia, Pavel şi Barnaba au intrat în sinagoga Iudeilor, şi au vorbit în aşa fel că o mare mulţime de Iudei şi de Greci au crezut. Fapte 14:1).

Într-un mod similar, în capitolul 14 din Faptele Apostolilor 27, Luca a arătat cum Pavel a rezumat prima călătorie misionară, spunând că "Dumnezeu ... a deschis ușa credinței neamurilor".   Dar afluxul de Neamuri a cauzat de fapt probleme grave în Galatia, de către falșii evrei, de către iudaizatori.

 Galateni nu au negat niciodată dumnezeirea lui Hristos, crucea lui Hristos sau învierea lui Hristos. Ei doar (influiențați de iudaizatori) au adăugat la simplitatea elementelor evanghelice element din Legea mozaică. Aceasta a fost greșeala gravă până la punctul în care  Ap.Pavel îi corectează!

Pavel susține supremația adevăratei Evanghelii extrem de înalte. El a spus că, chiar dacă un înger din paradis sau el el însuși ar propovădui ceva diferit - să fie un blestem-anatema.

 

Falsificarea doctrinei - Confuzia în biserici

 

(Evoluția în timp a Bisericii) Intervenția iudaizatorilor în bisericile Galatiei:

La foarte puțin timp după ce Pavel și Barnaba au părăsit aceste trei orașe, a aflat cu durere că deja pe urmele lor au venit iudaizatorii care au provocat dezbinare în biserici susținând că creștinii trebuie să țină și Legea lui Moise ca să fie mântuiți. Aceștia se pretindeau ucenicii lui Isus și că chipurile ar fi trimeși de biserica din Ierusalim, fapt ce nu era adevărat.

În bisericile din Galatia, învățătorii falsi au instruit pe galateni să se bazeze pe propriile lor eforturi umane de a trăi în neprihănire. Ei nu au realizat marea binecuvântare a Duhului Sfânt pe care Hristos l-a adus atunci când a inaugurat veacul care va veni. Ca răspuns, Pavel a amintit galatenilor că aceia care aparțin lui Hristos posedă deja Duhul Sfânt în plinătatea puterii sale. Când urmașii lui Hristos se bazează pe puterea Duhului; el produce în ei roadele neprihănirii.

Astfel, Pavel fiind îngrijorat de creștinii din Listra, Iconia și Antiohia Pisidiei, cu riscul vieții lor, împreună cu Barnaba s-a întors în fiecare dintre aceste orașe. Ei au întărit bisericile și le-au explicat din nou bazele pe care se primește mântuirea și că creștinii trebui să stea tari pe poziția de libertate în Hristos și să nu se mai plece sub jugul robiei.

Din Antiohia Pisidiană, misionarii s-au întors pe coastă, predicând în orașele Perga și Atalia. Și din Atalia, au navigat înapoi spre Antiohia Siriană.

În Epistola către Galateani, Pavel s-a referit la timpul său petrecut cu bisericile din Galatia. Se presupune că, el a scris această epistolă la foarte puțin timp după prima călătorie misionară. Dar este important să rețineți că epistola către galateni nu menționează întâlnirea binecunoscută a apostolilor din Ierusalim înregistrată în Faptele Apostolilor 15, care au avut loc mai târziu.

Adunarea din Ierusalim a abordat câteva dintre aceleași probleme ca și scrisoarea lui Pavel adresată Galatenilor, iar Pavel ar fi apelat la această adunare pentru a-și susține opiniile dacă adunarea ar fi avut deja loc în momentul în care a fost scrisă Galateni.

Așadar, pare probabil că el a scris Epistola către Galateni în anul 48 D.H, în decurs de un an, după ce a părăsit Galatia, dar înainte de a fi avut loc Consiliul de la Ierusalim.

Învățătorii falsi

Până la prima călătorie misionară a lui Pavel, biserica creștină era predominant evreiască. Biserica primară a început în Ierusalim și a ținut ferm această identitate evreiască. Prin urmare, afluxul de Neamuri a dus la tot felul de probleme teologice și practice. Neamurile trebuie să adopte tradițiile evreiești? Au trebuit să țină Legea lui Moise ca Vechiul Testament pe care credincioșii trebuiau să-i facă? Aceste tipuri de întrebări au dat naștere unor învățători falși în Galatia. Acești învățători evrei au venit cu propriile lor căi de a trata neamurile în biserică, insistând asupra faptului că trebuiau să fie circumciși.

În timpul călătoriei sale misionare, Pavel nu circumcise credincioșii dintre neamuri (în afară de  Timotei), dar în absența lui, învățătorii falși învățau exact opusul. Acum Pavel știa că Dumnezeu a ordonat circumcizia pentru Israel și nu s-a opus circumciziei pentru evrei. Dar, în Galatia, circumcizia pentru Neamuri devenise o chestiune foarte serioasă pe care Pavel nu o putea ignora. Aceasta a reprezentat o deviere gravă din inima Evangheliei creștine.

În primul rând, ei negau suficiența morții și învierii lui Hristos pentru mântuire; în al doilea rând, a demonstrat o dependență necorespunzătoare de puterea cărnii; și în al treilea rând, a dus la împărțirea în bisericile din Galatia.

Au existat mulți care au vrut să întoarcă primele progrese ale Evangheliei la propriile lor scopuri. Ei mergeau pe urmele lui Pavel și ai altor misionari, încercând să "îndoaie" pe noii convertiți în propriile lor căi de gândire "evreiești".

 

Fortificarea bisericilor - Corectarea doctrinei

 

Pavel a răspuns foarte repede și în mod direct la atacurile nefaste a acestor impostori prin faptul că a stabilit în mod clar autoritatea sa apostolică și astfel a fundamentat Evanghelia pe care a propovăduit-o.

Pana lui Paul a sângerat cu pasiune, pe măsură ce scria această scrisoare. Biserica Galatiană începuse să se îndepărteze de la adevărul Evangheliei pe care Pavel la împărtășit mai întâi cu ei. El îi mustră și le corecteze învățăturile false și credințele care într-un așa scurt timp au pus stăpânire în inimile credincioșilor de acolo.

- Există un grup de învățători din Galatia care pretindeau că sunt ucenici ai apostolilor (a celor unsprezece). Ei au susținut că au mai multă autoritate decât Pavel pentru că "au învățat adevărul" direct de la apostolii originali. Dar au înțeles greșit adevărul, erau convinși că circumcizia era încă necesară și astfel au răstălmăcit adevărul pe care Pavel la împărtășit și au convins Bisericile din Galatia să înceapă să respecte și Legea și învățăturile lui  Hristos.

Paul era supărat pentru că, chiar și apostolii nu erau de acord cu mesajul pe care acești "discipoli ai apostolilor" îl predicau ...

El le-a arătat în detaliu că prin introducerea unor cerințe suplimentare pentru justificare (de exemplu, lucrări ale legii), adversarii săi au pervertit Evanghelia harului și, dacă nu ar fi împiedicați, ar aduce convertiții lui Pavel în robia legalismului. Ap. Pavel explică clar că doar credință și doar prin credință oamenii sunt îndreptățiți și numai prin credință trebuie să trăiască noua lor viață în libertatea Duhului. Apostolul Pavel îi atenționează pe Galateni:

O, Galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat, pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? Gal 3:1

 Mă mir că treceţi aşa de repede dela Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie.  Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Galateni 1:6-7

Iar în Galateni 5:7-8, Ap Pavel le scrie: Voi alergaţi bine: cine v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat. 

Cei ce le-au tăiat calea erau așa numiții "iudaizatorii" pentru că au vrut să iudaizeze pe credincioși - să-i facă evrei, precum și creștini. Ei au învățat pe convertiții dintre neamuri că: Câţiva oameni, veniţi din Iudea, învăţau pe fraţi şi ziceau: Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi." . (Faptele Apostolilor 15:1)

Aceștia au determinat pe Pavel și pe Barnaba într-o discuție clară și dezbatere cu ei, așa că Pavel și Barnaba au fost numiți, alături de alți credincioși, să se urce la Ierusalim pentru a se consulta cu apostolii și cu bătrâni despre această problemă.

 Ca răspuns la situația creată de iudaizatori în bisericile Galatiei, Pavel scrie epistola către Galateni unde explică  teme majore ca:

  1. Relația dintre legea lui Moise și Evanghelia lui Isus Hristos - Cea mai mare parte a epistolei se ocupă de acest subiect. (Vezi Gal 1 - 4). Pavel subliniază că îndreptățirea nu vine "prin faptele Legii [lui Moise]", ci prin Evanghelia lui Isus Hristos. (Galateni 2:16,)
  2.  Insuficiența argumentelor iudaizatorilor. El le reamintește despreAvraam, tatăl tuturor credincioșilor, aceste promisiuni înainte de legea lui Moise au fost date chiar și lui Israel. (Galateni 3: 16-19). "Legea [lui Moise] a fost învățătorul nostru pentru a ne aduce la Hristos, ca să fim îndreptățiți prin credință" (Galateni 3:24).
  3. Contrastul dintre faptele cărnii și roadele Duhului - Apostolul avertizează biserica asupra rezultatelor urmăririi poftelor firii pământești: "Cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu." (Gal 5:16 -21). Roadele care trăiesc în spiritul adevărat al Evangheliei, adică "iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, blândețe, bunătate, credință, blândețe, înfrânarea poftelor" (Galateni 5: 22-23) efectele legii lui Moise.
  4. Legile recoltei: "Nu vă înșelați; Dumnezeu nu se lasă batjocorit; căci cine seamănă în firea pământească va secera în firea pământească. "(Galateni 6: 7)

 

 

CONCLUZIE

 

În această lecție am văzut cum Pavel a răspuns la problemele care au apărut în bisericile din Galatia. Am explorat fundalul învățătorilor falși din Galatia, conținutul scrisorii lui Pavel către Galateni și, în sfârșit, am văzut cum Pavel a prezentat în detaliu doctrina mântuirii prin credință numai.

Epistola către Galatenii este un studiu apologetic elocvent și energic pentru apărarea adevărului Noului Testament esențial potrivit căruia oamenii sunt îndreptățiți prin credința în Isus Hristos. De asemenea explică că suntem sfințiți nu de faptele legii, ci de ascultarea care vine din credința în lucrarea lui Dumnezeu pentru noi,  prin harul și puterea lui Hristos și a Duhului Sfânt.

Această epistolă-scrisoarea a fost scrisă nu numai către bisericile din Galatia ci și ție în mod personal ca o avertizare la pericolul falșilor învățături cari te pot devia de pe calea cea dreaptă pe căile ereziilor. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să te păzească și să te țina pe calea Lui.

 

Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos, Chicago