"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Awana este un program creştin interactiv pentru copii, cu vârstele cuprinse între 5 şi 14 ani. Numele AWANA este compus din primele litere ale cuvintelor: „Approved Workmen Are Not Ashamed” (tradus în limba română: „lucratorului încercat nu-i este ruşine”), cuvinte preluate din 2 Timotei 2:15, care reprezinta motivaţia liderilor învaţatori de copii implicaţi în aceasta lucrare: „Cauta sa te înfaţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrator care nu are de ce sa-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul Adevarului.”

 

Scopul primordial al întâlnirilor Awana este acela de a împărtăşi Vestea Bună a salvării prin Domnul Isus Hristos la cât mai mulţi copii. Copiii sunt ajutaţi să-L cunoască pe Dumnezeu prin lecţii biblice, memorarea unor pasaje din Scriptură, cântări, activităţi de creaţie şi jocuri. În acelaşi timp, întâlnirile Awana au ca scop formarea de tineri învăţători de copii.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor copiilor de diferite vârste, programul Awana este structurat în trei cluburi, diferenţiate pe vârstele copiilor participanţi. Astfel, copiii de la gradiniţă şi clasele I, a II-a şi a III-a se vor numi Scântei, cei mai marişori (clasele a IV-a şi a V-a) Flăcări, şi cei mai mari, care se află în clasele a VI-a, a VII-a, şi a VII-a, se vor numi Torţe. Aceasta pentru că fiecare dintre noi, mai mici sau mai mari, trebuie sa răspândim în jurul nostru lumina cunoaşterii lui Dumnezeu. Structura unui an Awana este identică cu cea a anului şcolar (timp activ şi timp de vacanţă).

La Philadelhia Portland, Awana, a început cu 4 ani în urmă. În fiecare an în luna mai, are loc ceremonia de înmânare a premiilor. Domnul Gabi Bogdan împreună cu un grup de voluntari se ocupă de organizarea acestor clase. Clasele vor începe din nou în Septembrie.