"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Caci un Copil ni s-a nascut, un Fiu ni s-a dat, si domnia va fi pe umarul Lui; il vor numi: "Minunat Sfetnic, Dumnezeu tare, Parintele vesniciilor, Domn al pacii." Isaia 9:1-7

Profetul Isaia este considerat evanghelistul Vechiului Testament datorită bogației de informație ce o prezintă în cartea sa referitoare la Mesia. El este vizionarul, este proorocul care a vazut în viitor, este cel care a zărit din timp intervenția extraordinară pe care o va face Dumnezeu în viața poporului Israel, intervenție a cărei urmări se vor resimti și în viața celorlalte națiuni ale lumii.

Isaia a proclamat profeția din care am citat mai sus prin anul 725 I.C. Bunul rege Ozia murise iar urmașii săi au dus țara la paragină, atât din punct de vedere economic cât și spiritual. În Israel domnea Pecah iar în Iuda Ahaz, ambii regi erau considerați corupți și slabi.

 

Dacă capitolul 8, din Isaia se termină sumbru, cu un blestem: ”iată nu va fi decât necaz, negură, …întunerec beznă.”…cu alte cuvinte, situație fără speranța, fără ieșire, capitolul 9, începe cu o promisiune, cu o speranță:

Totuși întunerecul nu va împărății veșnic pe pământul în care acum este necaz.”,După cum în vremurile trecute...

În acest capitol -9-, Isaia are o viziune a Planului lui Dumnezeu de mântuire în două etape și anume, o viziune istorică și una mesianică. Consider necesară o incursiune cu Isaia în istorie, cu mult înainte ca el să-și facă profeția, și anume să privim la:

I. VIZIUNEA ISTORICĂ

A. VREMURILE TRECUTE (înainte de venirea lui MESIA)

1. Sub robia madianită, pe timpul lui Gedeon (Judecători7:19-25), a fost o perioda grea pentru poporul lui Dumnezeu. Evreii trebuiau să-și procure de mâncare pe ascuns. Gedeon a fost găsit de Dumnezeu noaptea pe când acesta bătea grâul în aria părinților săi.

Isaia vorbește de speranța că evreii vor fi eliberați de dominație și tiranie pe niște căi greu de imaginat ca pe vremea lui Gedeon. Atunci, Dumnezeu prin Gedeon a izgonit din țară pe madianiți doar printr-o mâna de oameni (300 împotriva a 30,000). Desigur că nu luptătorii au câștigat bătalia ci Dumnezeu. Tot așa în vremurile din urmă eliberarea va veni prin și de unde nimeni nu se va așteapta: printr-un Copil, numit Emanuel din Galilea Neamurilor.

2. Pe vremea lui Solomon, Zabulon si Neftali au dispăut ca seminții separate, fiind absorbite de alte triburi. Zabulon a fost anexat tribului lui Așer (1 Regi 4:16). Iar Neftali a rămas să locuiască printre cananiți (Jud 1:33).

3. Sub robia Siriana , pe timpul lui Ben-Hadad, erau de asemenea asupriți,

Ben-Hadad a ascultat pe împaratul Asa, a trimis căpeteniile oștirii lui împotriva cetăților lui Israel, și au pustiit Iionul, Dan, Abel-Bet-Maaca, tot Chinerotul și toată Țara lui Neftali. (1Regi 15:20)

4. Sub robia Asiriana, pe timpul lui Tiglat-Pileser III,...a acoperit cu ocară Țara lui Zabulon și a lui Nephtali...”

Pe vremea lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, a luat Iionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedes, Hator, Galaad și Galileia, toată Țara lui Neftali, și pe locuitori i-a dus în robie în Asiria. (2Regi15:29).

În anul 745 IC, a urcat pe tronul Asiriei Tiglath-Pileser III (numit Pul in Biblie, 2 Regi 15:19. La scurt timp după aceasta, a început să-și întărească armata și să pornească campanii de cuceriri teritoriale. Tiglath-Pileser III a reușit să-și extindă imperiul atât de mult incât a ajuns și la granița cu Israelul.

Menahem, regele Israelului, a încercat să negocieze cu împăratul Asiriei ca să-i plăteascp tribut, dar între timp a fost asasinat. Noul rege, Pekah încearcă o alianță cu Siria și Iuda în speranța de a opri înaintarea Asiriei.

Prin anul 734 IC, Tiglath-Pileser III mărșăluia cu armata de-a lungul coastei Mării Mediterane cu intenția de a bloca eventualele legături ale lui Israel cu Egiptul sau Iuda. În anul 733 IC, Asiria cucerise deja partea de Nord a Israelului, înclusiv Zabulon și Neftali (2 Regi 15:29). Tiglath-Pileser, a re-organizat aceste ținuturi cucerite din Nord, dându-le nume și capitale noi, ca Megido, Dor, și Gilead.

Zabulon și Neftali au suferit mult de pe urma dominației straine ca o pedepsă de la Dumnezeu pentru ceea ce făcuseră, și anume se complăceau în idolatrie, imoralitate și nedreptate. Așa că Dumnezeu I-a dat pe mâna Asirienilor să-I disciplineze pentru o vreme.

Asirienii erau dominați de dorința de supremație mondială. Aveau o armată foarte bine dotată și crudă în același timp, fiind formată în mare parte din mercenari care erau gată să facă orice pentru plată (Isaia 5). Ei au adoptat practica exilării populației cucerite și înlocuirea cu alte popoare pe care le-au deportat. Făceau aceasta în ideea că exilații vor deveni dezorientați, slabiți și fără gând de reîntoarcere. Cruzimea lor era recunoscută între popoare. Trageau în teapă pe captivi (ca și Vlad Țepeș la romani), trăgea pe viu pielea de pe ei în fața familiilor acestora.

Apoi, propun o privire a timpului în care Isaia și-a proclamat profeția,

B. VREMURILE PREZENTE ( la venirea lui MESIA)

Profetul vorbește cu peste 700 de ani înainte ca cele spuse de el să se întâmple. Pe atunci Iuda era amenințată de invazia Asirienilor.

”Poporul, care umbla în întunerec, vede o mare lumină;

…peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină

Expresiile: umbla, locuiau, sunt la timpul trecut. În schimb expresiile: vede, răsare, sunt la timpul prezent (timpul profetic).

Era de asemenea o mare întunecime morală, spirituală (Isa 7:6, 8:6) și mulți profeți falși- ca și în zilele noastre (Isaia 5:26-29, 9:17).

Se presupune că între versetul 2 și versetul 3 din capitolul 9, ar fi o distanță de sute sau chiar mii de ani.

Contrastul dintre întunerec și lumina de care vorbește aici Isaia, poate fi înțeles la fel ca și contrastul dintre dezastrul fizic prin care a trecut acea parte a țării, și referirea la un nou început istoric al poporului, dar în același timp și simbolizarea păcatului, vizavi de harul lui Dumnezeu. (Isaia 5:20-30, 29:15-18, 42:1-18, 60:1-5).

Referirea la întuneric, de fapt Isaia o începe chiar în capitolul 8. Aspectul cel mai proeminent prezentat în Scriptură referitor la întunerec este aspectul spiritual sau umblarea în păcat: « Poporul, care umbla în întuneric » a ajuns la urmă să zacă ca un bolnav “norodul acesta zăcea în întunerec” Mat 4:16.

Poporul ales s-a îndepărtat aşa de mult de Dumnezeu încât ceea ce a fost cândva lumină a ajuns de fapt întunerec: „Aşa că, dacă lumina care este în tine este întunerec, cît de mare trebuie să fie întunerecul acesta!” (Mat. 6:23).

Un alt contrast de care vorbește Isaia aici este cel dintre “vremurile străvechi" marcate de umilință și dezonorare și vremurile “ce o sa vină” (in viitor) ce vor fi marcate de prosperitate și onoare (9:2).

Speranța luminării a acestor zone, cunoscută acum sub numele de Galilea Neamurilor, apare evidentă în versetul 2. Peste ani, evanghelistul Matei va scrie în 4:13-23, expresia " Galileia neamurilor" (Mat 4:15-16) se referă la aceea “amestecatură’ de popoare aduse de asirieni ca să populeze țara după ce au deportat o bună parte din cele 10 seminții (2 Regi 17:24).

Iar privind la vremurile viitoare, vom putea zări nădejdea la orizont, în

C. VREMURILE VIITOARE (după venirea lui MESIA)

...în vremurile viitoare........”

Profetul Isaia, spune că există speranță, că perioada cu „necaz”, se va sfârși odată cu nașterea unui „Copil”, a unui…Fiu care ni s-a dat ”, cu totul deosebit. Și că atunci, în zilele din urmă vor fi mari schimbări, schimbări de-a dreptul radicale. Salvarea, mântuirea lui Dumnezeu va veni pe o cale și din locul unde nimeni nu se aștepta. Isaia, profețește că Dumnezeu va onora acele locuri care odinioară au fost umilite și întunecate. Ținuturi cândva nebăgate în seamă vor fi binecuvântate…

„va acoperii cu slava... tinuturile de lînga mare, Galilea Neamurilor.” (Isaia 9:1).

Despre împlinirea acestei profeții vorbește Matei,

"Țara lui Zabulon și Țara lui Neftali înspre mare, dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor,16 Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumina; și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina." (Mat.4:13-15).

I. VIZIUNEA MESIANICĂ

PLANUL LUI DUMNEZEU=COPILUL

1. Primul stadiu (etapa) –la prima sa venire (ver.1-2).

a) El va aduce și va acoperi cu slavă, locul ocării de odinioară (ver.1). Unde a fost cîndva rușinea și umilirea stăpînitorilor va fi eliberare și slavă.

b) El va aduce (și poporul va putea vedea) o mare lumina, în locul întunerecului de nepătruns, al umbrei morții din trecut (ver. 2a). Căci în locul umbrei morții … răsare lumina (ver.2b și Ioan 8:12).

c) El va distruge jugul robiei asiriene care se credea de neînvins,

« Caci jugul care apasa asupra lui, toiagul, care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfarimat, ca in ziua lui Madian. » (ver.4)

d) În acest verset profetul face o anticipare a victoriei poporului lui Dumnezeu asupra Asiriei (cap.52:7). Eveniment ce a avut loc în anul 701 Înainte de Christos.

2. Al doilea stadiu (etapa)-la a doua venire (ver.3-7).

a) Va înmulți poporul, (lărgirea națiunii caqre fusese deportată și decimată) -prilej de mare bucurie,

"Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii, și el se bucură înaintea Ta cum se bucură la seceris, cum se veselește la împărțirea prăzii. " (ver.3) (Aluzie la extensia globala).

b) El va distruge jugul robiei umane de orice fel, al oricărei nații,

4 "Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul, care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian."dar și jugul robiei de orice fel: încluzând robia păcatului:

"Voi sunteți robii celui de care ascultați” va spune Ap. Pavel mai târziu (Rom.6:16).

c) El va distruge dorința de război…." orice haină de război tăvălită în sânge (ver.5) "Și nu vor mai învăța arta războiului” (Isaia 2:4).

(Versete scrise pe soclul monumentului din fața sediului O.N.U din New York)

d) El va sta pe Scaunul de Domnie al ...al lui David și împărăției lui... pentru că va fi un Fiu regesc, și

e) Va guverna peste Israelul,

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie se suie pâna în vremuri străvechi, pâna în zilele veșniciei." (Mica 5:2).

și peste întreaga lume,

« Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, și Numele Lui va fi singurul Nume. » Zaharia 14: 9

f)Va avea o domnie pe veci… « El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfîrşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăției lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci: iată ce va face rîvna Domnului oştirilor. » (ver.7)

POTENTIALUL REALIZARII PLANULUI PRIN COPIL

«  Căci un Copil ni s-a născut, un fiu ne-a fost dat... » (ver. 6a ; 2Cor.9:15)

1. Planul lui Dumnezeu se va putea realiza prin următoarele căi:

a) Prin „implicarea” directă a lui Mesia în locurile întunecate de păcat și necunoștere a Cuvântului lui Dumnezeu (Mat.4:14-16; 1Ioan 2:8; 1 Ioan 1:5b).

b) Prin a aduce speranță acolo unde nu exista deloc (Iov.10:21-22; 38:17).

c) Prin „eliberarea” din robie a acelora ce erau „legați ”

Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc vești bune celor nenorociți: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită să vestesc robilor slobozenia, și prinșilor de război izbavirea. (Isaia 61:1).

d) Prin „mărirea numărului locuitorilor în ciuda deportărilor” anterioare, prin oameni noi întorși la Domnul :„El va face ca domnia lui să crească.” ver. 6a

e) Prin „aducerea” păcii, El fiind numit Prinț al Păcii (Isaia 11:6-7; Mica 5:5 ; Zah.9:9 ; Mal.4:1).

f) Printr-o „guvernare „ perfectă”.

· Având „domnia...pe umărul Său”(Ver.6) și versetul

Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el, nimeni nu va închide, și când va închide el nimeni nu va deschide (Isaia 22:22).

· Fiind o domnie fără de sfârșit implinind profeția dată lui David (2Sam.7:16) și

· Va fi o domnie întărită prin … judecată și neprihănire... (ver.7).

2. Credibilitatea realizarii Planului lui Dumnezeu a constat în,

Credibilitatea realizării planului de mîntuire a lui Dumnezeu este recunoscută în numele și în caracterul ce l-a avut “Copilul speranței”, în integritatea și în implinirea spuselor.

a) Caracterul „Copilului”( recunoscut în Numele ce le-a purtat):

fiind Minunat, ca Dumnezeu,

Sfetnic, ca Rege (Mica 4:9)

Dumnezeu Tare, Putere dumnezeiască,

Părintele Veșniciilor, protecție eternă

Prinț (Domn) al Păcii, Pace durabilă

b) În integritatea spuselor LUI. În îndeplinirea exactă a ceea ce a spus. Pentru că El a fost ceea ce a spus că este. Domnul Isus a spus: Eu sunt vița, eu sunt pâinea, eu sunt lumina…. și așa a fost : Ioan 8:12, Ioan 15:1 Ioan 14: 6, Ioan 10:14; Ioan 11:25 ; Ioan 10:9; Ioan 6:35

III. CONCLUZIA

Odată pe când Domnul Isus se afla în Sinagoga din Nazaret, I s-a dat să citească din Cartea Profetului Isaia, și a citit următoarele,

Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci M-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, El M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propăvăduiesc robilor de război slobozirea, și orbilor căpătarea vederii,să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului”

(Luca 4_18-19).

Dumnezeu, și-a adus la îndeplinire Planul Său de mântuire prin Copilul care s-a născut la Betleem. Jertfa Sa, modelul Său de viață sunt o încurajare pentru fiecare dintre noi Să-L alegem ca Domn al vieților noastre. El a desăvarșit lucrarea pentru care a fost trimes de Tatăl ca să aducă lumina acolo unde era întuneric, și speranța vieții veșnice.

Te îndemn să nu mai rămîi în negura nepăsării, ci să ieși din ea, acceptîndu-L ca Mîntuitor al tău personal, pe Cel care a fost în viziunea lui Isaia un Copil al speranței, și apoi lăsându-L pe El să-ti guverneze viața. Mîntuirea adusă de EL este la îndemână, doar trebuie să decizi să o accepți. Te îndemn să nu mai amâni, ci Să-L accepți ca Mântuitorul tău personal chiar acum. Domnul să te ajute la aceasta. Amin

Ioan Sinitean, Chicago

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}