"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

şi am văzut fiara şi pe împăraţii pămîntului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui.” Apocalipsa 19:19

"Duhurile cele rele i-au strâns în locul care ... se cheamă Armaghedon." Apocalipsa 16:16

INTRODUCERE

Scriptura zugrăvește Armaghedonul ca bătălia finală şi decisivă care încununează războiul de veacuri dintre Hristos şi Satana. Armaghedonul reprezintă încercarea extremă a lui Satana de a-i distruge pe cei care îndrăznesc să asculte de Dumnezeu prin ameninţarea cu tortură şi moarte.

Armaghedonul reprezintă doar culmea unui plan creat de Satana de mii de ani care să-i împiedice pe copiii lui Dumnezeu să capete mântuirea. Ca vrăjmaş, a cărui înălţare de sine a atras aruncarea lui din ceruri, Satana şi-a declarat scopul de a-L răsturna pe Dumnezeu şi de a prelua conducerea universului Său: Isaia 14:13, 14. "Tu ziceai în inima ta: 'Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.' "

 

Dacă în capitolul 18 am văzut căderea Babilonului, în capitolul 19, vom vedea lauda cerului peste căderea Babilonului, de asemenea, vom vedea anticiparea căsătoriei lui Hristos și a Mireasei Lui, adica biserica. Acest capitol se încheie cu victoria Domnului Hristos asupra fiarei și a proorocului mincinos împreună cu aliații acestora.

I. Evenimente premergătoare bătăliei de la Armaghedon

a.) O căsătorie (nuntă) (Apocalipsa 19:1-9)- un eveniment ce va avea loc în cer, în timp ce pământul este în mijlocul perioadei de tribulație. Se va întâmpla după Scaunul de judecată al lui Hristos și va implica pe toți copiii lui Dumnezeu. Acest eveniment este frecvent menționat în Scriptură ca Cina de la Ospățul nunții Mielului. Acesta va fi un timp de mare bucurie pentru tot poporul răscumpărat al lui Dumnezeu, pentru biserică, la sfârșitul vremurilor. El va lua numai pe poporul Său! Restul va fi lăsat în urmă să îndure Necazul cel mare și să se confrunte cu focurile Iadului.

Cina de la Ospățul nunții Mielului este o cina de laudă gloriosă.Toată lumea în ceruri vor lăuda pe Dumnezeu și pe Hristos la Cina cea mare. Centrul de laudă este în jurul a patru strigăte de Aleluia (versetele 1, 3, 4, 6). Aleluia înseamnă pur și simplu laudă lui Dumnezeu. Cina cea mare va fi aleluia mântuirii. Cina va fi umplută cu aleluia victoriei (v.2-3). Domnul Isus Hristos va triumfa pe pământ. De asemenea cei douăzeci și patru de bătrâni și patru creaturi vii vor oferi aceeași închinare. Ei vor izbucnit în laude Dumnezeului Însuși, spunând nimic altceva decât "Aleluia, Aleluia, Aleluia".

Nunta aceasta este precedată de o celebrare. De obicei, o nunta este urmată de sărbătoare. În Rai, lucrurile sunt diferite! Aflăm din acest pasaj că va exista în cer bucurie și înainte și după nuntă. Căsătoria-Nunta Domnului Isus, este un catalizator de imnuri de laudă aduse Lui în Cer. Sunt aduse imnuri Domnului care umplu cerul pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi (crucea, sângele, mormântul gol, etc).
Acesta este momentul în care Domnul Isus ajunge să primească Mireasa Sa. Acesta va fi momentul cel mai special în toată istoria creației, momentul în care Mielul lui Dumnezeu ia Mireasa Lui la Sine! Pregătirea va fi desăvârșită (v. 7b-8) - "soția Lui s-a pregătit." De obicei, miresele din Vechiul Testament au pregătit propriile articole de îmbrăcăminte de nuntă.
Tu și cu mine trebuie să înțelegem că noi trebuie să ne pregătim pentru acea zi, care vine cît de curînd!!
b.) Venirea pe pămînt al Domnului Isus după nunta SA (
din Ceruri: Apocalipsa 19:11-16: Zaharia 14:5 b; I Tesaloniceni 3:13 b; II Tesaloniceni 1:7;1:10; Iuda 14 și Matei 25:31)

1. Isus se întoarce vizibil:„Și am văzut cerul deschis, și iată un cal alb și cel care ședea pe el a fost numit Credincios și Adevărat, și în neprihănire El judecă și Se luptă.” Apocalipsa 19:11

Texte similare: Apocalipsa 1:7; Faptele Apostolilor 1:11; Matei 24:27

Deși a doua Lui venire este diferită de prima venire, ele merg mână în mână. Nu există nici un scop pentru întruparea Lui, fără a lua în cele din urmă în considerație încoronarea Lui. Isus, care a venit pe pământ ca Dumnezeu în trup va reveni ca Dumnezeu responsabil, Regele Regilor și Domnul Domnilor.Vizibil ...

2. Isus se întoarce victorios. Apoc. 19:11-16,

A doua Sa venire este diferită de prima Sa venire: „Care în vremurile sale, el se arăta, cine este fericitul și singurul, Regele regilor și Domnul domnilor; 1 Timotei 6:15

Prima dată a fost pentru o crucificare, a doua oară pentru o încoronare ...Regele regilor și Domnul domnilor. Nici un conducător pământesc nu va fi în stare să i se împotrivească ...orice genunchi se va pleca.

3. Isus se întoarce într-o răzbunare violentă.

“Oriunde va fi stîrvul (Sau: hoit, mortăciune.), acolo se vor aduna vulturii Matei 24:28

La Armaghedon sute de milioane de oameni se vor aduna, și acolo vor muri la Cuvântul care iese din gura Domnului Iisus "...... şi teascul a fost călcat în picioare afară din cetate; şi din teasc a ieşit sînge, pînă la zăbalele cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii... Apoc. 14:20 ,în această vale de 200 mile ! Răzbunarea este a Lui, pentru că dreptatea trebuie să se facă! Unul este ... o cina de bucurie, altele de judecată! (v. 19-20)

II. Bătălia de la Armaghedon

Locul. Armaghedonul nu este de fapt o bătălie. Este doar locul unde bătălia va fi purtată. Acest cuvânt este menționată doar o singură dată în Scriptură, și anume în pasajul din Apoc. 16:16.

Armaghedon este numele ebraic al locației geografice în Israel: "HARMAGEDDON înseamnă" Muntele Meghido ". "HAR" înseamnă munte, iar "Meghido" mijloace de sacrificare. Când vorbim despre Armagedon atunci, literalmente vorbind despre "muntele de sacrificare."

O altă părere este că rădăcina cuvântului vine din termenul ebraic "har moed", care înseamnă "muntele adunării" sau "muntele strângerii". Acelaşi termen (har moed) l-a folosit Satana când a spus, "Voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor." Aceasta leagă bătălia Armaghedonului de ameninţarea iniţială făcută de Satana de a prinde şi nimici adunarea lui Dumnezeu - pe muntele Sionului.

Meghido este un deal cu vedere la valea Izreel. Aici, în ultimele zile, Satana și Antihristul va aduna conducatorii lumii pentru luptă. Armagedon- locul bataliei finale a acestui veac, în care intervine Dumnezeu pentru a distruge armatele lui Satana și de a arunca pe Satana în Adânc (Apoc. 16:16).

Meghido este un loc real situat în nordul Israelului. Acesta include o cîmpie extinsă, care se intinde de la Marea Mediterană pînă la partea de Nord/ Est a țării lui Israel. Meghido este la aproximativ 18 kilometri sud-est de Haifa, 45 de mile nord de Ierusalim, și la vreo 10 mile de Nazaret.

Meghido a fost locul unde Debora și Barac au învins pe canaaniți (Jud. 4-5). Tot aici Gedeon a învins pe Madian (Judecători 7); regele Saul a fost ucis aici în timpul unui război cu filistenii (1 Samuel 31); Ahazia a fost ucis aici, prin Iehu (2 Regi 9), și Iosia a fost ucis de egipteniii lui Neco cînd le-a ieși înainte (2 Împărați 23). Conform cercetătorului istoric, Alan Johnson, "mai mult de 200 bătălii s-au purtat aici sau pe aproape ."

În cei șase mii de ani de istorie Meghido a fost devastat și reconstruit de cel puțin douăzeci de ori. Orașul a fost fondat de către canaaniți în aproximativ 4000 ÎC.

Două milenii mai târziu, acesta a fost cucerit de Tutmose III, regele Egiptului. Regele David însuși a reconstruit orașul pe ruinele vechi, ca pe vremea lui Solomon, Meghido să ajungăt de două ori dimensiunea Ierusalimului. Căderea acestuia a început cu o invazie de către asirieni.

În 734 ÎC, regele Tiglath-Pileser III a cucerit cea mai mare din Israel, la nord regatul Iudeei. Succesorul său a cucerit ultima enclava a regatului Israel și a distrus Samaria, în 722 î.Hr.. În anul următor, în următoarea linie la tron ​​asirian, Sargon, a distrus multe dintre cetățile din Regatul lui Israel (Meghido fiind inclus) și, așa cum el a înregistrat într-un inscripție triumfătoare, a deportat oamenii săi în Babilon.

"Toate armatele lumii ar putea manevra forțelor lor în această câmpie vastă ... nu există niciun loc în întreaga lume mai potrivit pentru război decât aici ... este cel mai natural cîmp de luptă de pe întregul pământ." Împăratul Napoleon despre Megiddo, în 1799:

Profetul ISAIA arată pe D-l Hristos că vine cu pete de sânge pe îmbrăcăminte (din Edom, - Iordania de astăzi).

Se spune că această luptă se va intinde din valea Megido, în nord ... prin valea Iosafat aproape de Ierusalim, și în jos în Iordania, la sud. Iar profetul Ezechiel a profețit că armatele din această bătălie mare ar "acoperi pământul", iar Ierusalimul (muntele Sion) fiind la centrul conflictului (1600 stadii este aproape exact 200 de mile, care este distanta dintre Nord la vârful de sud a țării lui Israel).

Bătălia va fi centralizată la Meghido, dar nu va fi inclusivă acolo. Războiul va fi purtat de-a lungul întregii țara lui Israel. Cuvântul care este tradus "luptă" în Apocalipsa 16:14 este polemos cuvântul grecesc, care înseamnă, că de fapt Armaghedonul va implica mai multe bătălii ce se vor lupta de-a lungul întregii țarii a lui Israel "un război sau o campanie".

Caracteristici ale bătăliei de la Armaghedon:

1. Va implica toate națiunile lumii (Zaharia 14:2).

2. În bătălia de la Armaghedon, scopul va fi să anihileze evreii și de a combate pe HRISTOS și armata sa (Zaharia 12:2-3, 9; 14:2, Apocalipsa 19:19)

3. În bătălia de la Armaghedon ANTI-Cristul va fi liderul armatei inamice (Apocalipsa 19:19)

4. În bătălia de la Armaghedon, armatele sunt înfrânte de cuvântul lui Hristos – care este o sabie ascuțită (Apocalipsa 19:15).

5. În bătălia de la Armaghedon, morții nu vor fi înmormântați, trupurile lor vor fi consumate în totalitate de păsările cerului (Ieremia 25:33; Apocalipsa 19:17-18,21).

7. După bătălia de la Armaghedon, săbiile și arcurile vor fi transformate în fiare de plug, și cosoare (Isaia 2:4), și nimeni nu va mai face război.

Până în momentul bătăliei de la Armaghedon ANTI-Christul va avea un control ferm pe conducerea lumii. Dar acest lucru nu va dura prea mult.

Armatele lumii se vor aduna pentru a distruge Israelul, dar atunci când sosesc, ei află că se opun de fapt Dumnezeului Însuși (Ezechiel 38:12).

"Am avut ultima noastră șansă, dacă nu vom concepe acum un anumit sistem mai mare și mai echitabil, Armaghedonul va fi la ușa noastră." Generalul Douglas MacArthur 2 septembrie 1945
"Uneori mă întreb," scria el, "dacă ne sunt destinat să asist la Armaghedon." Ronald Reagan
Scopul Bătăliei de la Armaghedon
a. Pentru a finaliza judecata Lui Dumnezeu asupra lui Israel:
b. Pentru a finaliza judecata Lui Dumnezeu asupra Națiunilor care au persecutat Israelul: Joel 3:2
c. Pentru a judeca formal, toate neamurile care au respins pe Hristos: Apocalipsa 19:15. si Apocalipsa 16:9
Participanții la Bătălia de la Armaghedon- toate națiunile lumii- anti-Hristos,
"
La vremea sfîrşitului, împăratul dela miazăzi se va împunge cu el. Şi împăratul dela miazănoapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu cară şi călăreţi..., şi cu multe corăbii; va înainta asupra ţărilor lui, se va revărsa ca un rîu şi le va îneca. Va intra şi în ţara cea minunată, şi zeci de mii vor cădea" Daniel 11:40 -41a
În timpul final acest lucru este exact ceea ce se va întâmpla. Antihristul va conduce alianța sa din Est împotriva Palestinei pentru a extermina evreii în totalitate și să ia Orientul Mijlociu, cu resursele sale bogate pentru sine. El va mărșălui împotriva celor care pretind a fi urmași ai Domnului Isus Hristos.
Amintiți-vă ce am citit în Apoc.7: 4-8; și 11:3-13, și anume că evreii vor fi fost salvați în acel moment. Ei vor accepta pe Isus Hristos ca Mesia al lor, că Iisus Hristos și poporul Său sunt una, de aceea, a lupta împotriva urmașilor lui Isus Hristos este a lupta împotriva lui Hristos. ISUS este Rege al Regilor și Domn al domnilor. El domnește suprem!

Caracteristici fizice a Invingătorului:

· Călărește pe un cal alb - simbol al victoriei (11).

· Are ochii ca para focului - simbol al omniscienței (12).

· Poartă multe coroane - rege peste tot și toți (12).

· Poartă o haină muiată în sânge - El va mîntui pe Evrei prin Sângele Său.

Descrierea Armatei – de Sfinți (14).
În urma după călărețul pe cal alb – simbolul credinței; apar o mulțime de călăreți călări pe cai albi - simbol al victoriei; Toți aceștia sunt îmbrăcați cu in subțire, alb și curat - simbol al purității (14).
Urmașii lui Hristos sunt credincioși lui Isus, care vor avea biruința prin Numele Lui, și sunt deja făcuți curați în fața lui Dumnezeu prin sângele Mielului. Avem deja victoria.

III. Evenimente imediat următoare Bătăliei de la Armaghedon

Rezultatul final al Armaghedonului este distrugerea totală a dușmanilor poporului lui Dumnezeu și al credincioșilor Lui prin Isus Hristos, culminind cu o vale de cadavre prevăzute ca o sărbătoare pentru pasari. Un înger anunță o cină festivă pentru păsări (17-18). Intitulată "Cina cea mare a lui Dumnezeu". De multe ori Dumnezeu judecă răutatea oamenilor prin mijloace de umilire. Păsări răpitoare vor devora o armată vastă- simbolul unei umilințe totale a armatelor ce s-au adunat împotriva Domnului (20-21, 19.)-paradoxul Armaghedonului. Cei ce se credeau deja biruitori vor fi biruiți: fiara și profetul mincinos vor fi capturați (20), și aruncați în Iazul de foc (20). Ei sunt veșnic pedepsiți pentru negarea și ostilitate lor permanentă față de Dumnezeu. Restul armatei or vor fi uciși de sabia călăreților (21).

Izbăvirea poporului lui Dumnezeu prin arătarea Domnului Hristos va aduce implicit nimicirea tuturor celor necredinciosi, a tuturor vrajmașilor lui Dumnezeu și ai poporului Sau. Da, acea zi a izbăvirii lui Dumnezeu pentru unii va fi în același timp ziua judecății finale pentru restul omenirii.

Concluzia. Războiul de la Armaghedon se va da din pricina neprihănirii Domnului Hristos. Doar cei care s-au încrezut total în meritele vieţii fără de păcat a lui Hristos şi în moartea Sa ispăşitoare pot să biruiască cu El forţele răului. "Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte" (Apocalipsa 12:11).

Aşa că Armaghedonul şi pregătirea pentru a-L întâmpina pe Hristos se concentrează asupra unei legături personale cu Mântuitorul. Îmbrăcaţi în armura neprihănirii Lui, sfinţii vor birui chiar în faţa decretului de moarte. Dacă nu aveţi acum asigurarea plăcută a acelei ocrotirii spirituale, îmbrăcaţi-vă chiar în această clipă cu haina Lui.