"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mânilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămânea; toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veşmânt, şi se vor schimba. Dar Tu rămâi Acelaş, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” (Psalm 102:25-27).           

Termenul de “schimbare” este unul dintre cei mai folosiţi în comunicarea curentă. Chiar dacă nu este pronunţat tot timpul, el este experimentat, transmis sau asimilat în permanenţă. A schimba înseamnă “a înlocui un lucru cu altul sau pe cineva cu altcineva” (în general de aceeaşi natură). (Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 1998) 

I. LUMEA SCHIMBĂTOARE
          

Consider că fiecare dintre noi suntem conştienţi că trăim într-o lume ce este într-o perpetuă schimbare. Viaţa în sine e o succesiune de schimbări. Chiar mersul nostru monoton de fiecare zi implică schimbare…


A. « Domenii » supuse schimbării :


a) Omul este schimbărtor: sunt schimbări evolutive şi involutive, de progres şi regres, pozitive şi negative. Totul se schimbă atât în jurul nostru cât şi în noi înşine ca fiinţe umane. Astfel, în corpul nostru mor zilnic milioane de celule şi tot atâtea se nasc la loc, aşa că la fiecare al şaptelea an, corpul uman are alte celule, complet noi. Noi ne naştem, creştem, ne maturizăm, îmbătrânim şi apoi în final murim. Înfăţişarea noastră se schimbă, culoarea sau densitatea părului de pe cap se schimbă. Felul nostru de a gândi se schimbă, opiniile noastre asupra aceloraşi probleme se schimbă de atâtea ori. Chiar atitudinile noastre, luarea de poziţii se schimbă în funcţie de circumstanţe...Deciziile pe care le-am luat cu atâta prudenţă ajung în cele din urmă să fie schimbate...(Există şi o schimbare bună la om, şi anume schimbarea atitudinii faţă de păcat şi mântuire)


b) Lumea materială din jurul nostru se schimbă. Anotimpurile se schimbă şi odată cu aceasta aspectul pământului se schimbă: “iarba se usucă, floarea cade”. Clima se schimbă. Întregul Univers este supus Legii Entropiei sau Celei de a - II-a Lege a Termodinamicii. Apar chiar fenomene noi, termeni noi...

Mai rapid decât aşteptările savanţilor, sistemul ecologic se schimbă şi el. Se „nasc” în zilele noastre  catastrofe naturale ca furtuni de mare intensitate, huricane, taifunuri, cutremure, şi alte catastrofe naturale devastatoare. De asemenea sunt temeri referitoare la schimbarea (creş-terea) accelerata a temperaturii globului pământesc, aşa zisul „global warming”


c) Ştiinţa şi tehnologia se schimbă într-o viteză de necrezut. Sistemul de telecomunicaţii se schimbă în permanenţă. Sistemul informaţional se schimbă şi el. Poşta s-a schimbat de asemenea. Din ceea ce a fost singurul mijloc de comunicare de altădată, azi poşta e „bătrână, prea înceată; telefonul, faxul şi mai nou internetul au impins poşta la acest calificativ. Viteza de deplasare a vehicolelor se schimbă
şi ea. Numărul descoperirilor ştiinţifice se măreşte cu fiecare zi, împlinindu-se prorocia lui Daniel: „ Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.” (Daniel 12:4).

d) De asemenea, lumea politică e într-o permanentă schimbare. Sistemele politice se schimbă. Relaţiile între ţări se schimbă. Sistemele de guvernare se schimbă şi ele. Regii şi preşedinţii de naţiuni se schimbă. Zilnic în lume sunt conflicte armate atât între naţiuni cât şi în „interiorul” naţiunilor. Nu e de loc greu să recunoaştem câtă dreptate avea profetul Daniel când a zis: „El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi”(Daniel 2:21).


e) Starea morală a omenirii se schimbă şi ea. Dar din păcate aceasta schimbare e de fapt o deteriorare pe zi ce trece, adică merge în jos. Aproape tot ce cândva erau valori morale, virtuţi, astăzi nu mai au nici o căutare şi în locul lor, viciile au ajuns  valori alternative. Lumea a început să „accepte” ceea ce cândva „respingea.” Şi aceasta e tot o schimbare, dar în rău ...
 

B. Efecte ale schimbării :


Negative:
  
Sociologii sunt de părere că aceste schimbări atât de rapide pe toate planurile şi în toate domeniile au profunde efecte negative asupra omenirii. Asfel de schimbări produc în fiinţa umană sentimentul de nesiguranţa şi teamă (frică). În terminologia medicală cotidiană sunt înregistrate în jur de 2000 de feluri de frici.
  

Psihiatrii sunt de părere că în majoritatea cazurilor bolilor mintale, cauza acestora sunt schimbările ce au avut loc în viaţa pacienţilor sau a celor apropiaţi lor. Schimbări în statutul familial, divorţ, pierderea sau schimbarea locului de muncă, pierderea celor dragi, pierderi în afaceri, singurătatea, părasit de copii, sau de partenerul de viaţă etc...


Mulţi psihologi cred că însăşi personalitatea noastră este determinată în mare măsura de schimbările pe care le-a suferit sau prin care am trecut de-a- lungul anilor. Nu toate schimbările sunt rele.
 

Pozitive 
:

Sunt şi schimbări bune, atât de ordin material cât si psihologic. Printre altele, schimbările ne învaţă să nu ne încredem în lucruri sau posesiuni ce sunt trecătoare. şi oarecum ne determină să ne orientăm spre ceva sau mai bine zis spre


Cineva care nu se schimbă niciodată. şi Acesta este Dumnezeu, spune Scriptură. Nu contează ce furtună, urgan sau mare schimbare va veni în viaţa noastră, El va fi întotdeauna acolo, Acelaşi, având întotdeauna aceeaşi putere, autoritate şi vointa de a ne ajuta. Promisiunile Lui sunt Da şi Amin.
 


II. 
DUMNEZEUL  .  NESCHIMBĂTOR

“dar Tu vei rămânea; Dar Tu rămâi Acelaş, şi anii Tăi nu se vor sfârşi” (Psalmul 102 :27)


A.     Dumnezeu este neschimbător în esenţa sau natura Sa
.   Imutabilitatea sau  faptul că Dumnezeu este neschimbător este una dintre atributele de bază ale lui  Dumnezeu, este  atributul care îi defineşte esenţa sau natura Sa unică de Dumnezeu. A fi imutabil înseamnă a nu fi diferit azi de ieri şi apoi mâine de azi. Singurul căruia i se atribuie aceasta caracteristică este Dumnezeu care întotdeauna a fost la fel şi va rămâne aşa pentru veşnicie. El nu are de ce să se schimbe în bine pentru că deja  este perfect. Nu se poate schimba în rău, pentru că este Sfânt de trei ori. Dumnezeu este imposibil să se schimbe. Dacă s-ar schimba nu ar mai fi Dumnezeu (1Samuel 15:29). Natura şi fiinţa Sa sunt infinite nesupuse procesului de schimbare. Nu a existat timp când El să nu fi fost în fiinţă. Dumnezeu niciodată nu a evoluat, nu a crescut sau să fi avut nevoie de imbunătăţire. El este în permanenţă Acelaşi (Eu sunt cel ce sunt) pe toată scara timpului (Exod 3:14). El nu este influenţat de nimic şi de nimeni. Biblia ÎL prezintă  pe  Dumnezeu ca fiind  neschimbabil, etern, existând din totdeauna şi pentru totdeauna. Atributele Sale care Îl definesc sunt eterne, neschimbabile şi întodeauna în balans unele cu altele, pentru că ele curg, deriva din Însăşi natura Sa infinită şi neschimbabilă.       

Pentru a înţelege mai bine această tematică atât de profundă, vă îndemn să privim împreună la câteva din atributele lui Dumnezeu de esenţă  (Aceste atribute sunt netransferabile).


a) Omnipotent - Atotputernicia Sa nu se schimbă: „singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea vecinică. ” (I Timotei 6:16).


Omnipotent
- înseamnă capabil să facă orice (Geneza 17:1; 18:14; Iov 9:12; 42:2; Isaia 43:13; Ieremia 32:17; Matei 19:26; Apocalipsa. 1:8; 19:6.)  Dumnezeu este Suveran şi Atotputernic. El a adus toate în fiinţă şi în mişcare. Nimic nu este peste puterea şi autoritatea Lui. El poate face orice, el nu are bariere şi nici limite de acţiune.  Dumnezeu niciodată însă nu-şi foloseşte puterea sau autoritatea Sa, ca să acţioneze împotriva propriilor sale atribute (1 Timotei 2:3).  

b) Omniprezent - Atotprezenţa Sa nu se schimbă: „Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul. Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate căile mele.” (Psalm 139:1-4).


Omniprezent
- înseamnă că Dumnezeu există peste tot în acelaşi loc cu aceleaşi atribute. Nimic din fiinţa sau esenţa Sa nu va căpăta schimbare prin schimbarea locului ei de acţiune.  Dumnezeu nu este limitat în timp şi spaţiu. El a creat toate. El poate fi în toate locurile în acelaşi timp după buna Lui plăcere  (Proverbe 15:3).

c) Omniscient - Atotştiinţa Sa nu se schimbă. El deja ştie totul, pentru că El a creat totul. El nu are nevoie să-şi îmbunătătească cunoştiinţele în nici un domeniu : „Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.” (Psalmul 147:5). Omniscienţa înseamnă a cunoaşte totul, o cunoaştere perfectă şi o inteligenţă infinită. Dumnezeu ştie trecutul, prezentul şi viitorul nostru - El este Atotştiutor. Dumnezeu are perfecta cunoştintă despre orice... El cunoaşte toate lucrurile, vede toate şi aude orice (Iov 11:7).


d)
Eternitatea lui Dumnezeu. El este fără început şi fără sfârşit. El este veşnic-neschimbător. Dumnezeu este etern. El nu “îmbătrâneşte” cum cred unii. Dumnezeu nu–şi schimbă atributele Sale niciodată (Habacuc 1:12 ), „Dumnezeul cel vecinic este un loc de adăpost, şi subt braţele Lui cele vecinice este un loc de scăpare.” (Deuteronom 33:27) (vezi şi Isaia 57:15; Romani 16:26; 1 Timotei 1:17).

Tatăl este  etern şi neschimbător:
“în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov 1:17).  Fiul este etern şi neschimbător: “Isus Hristos este acelaş ieri şi azi şi în veci!” (Evrei 13:8 ) şi ”a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veciniciei.” (Mica 5: 2). Duhul Sfânt este etern şi neschimbător: “cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic. (Evrei 9:14).

e) Unitatea dumnezeirii nu se schimbă niciodată-Sfânta Treime rămâne mereu aceeiaşi
: Dumnezeu este UNUL „Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor:, Eu sunt Cel dintîi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.” (Isaia 44: 6) şi „Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. (Efeseni 4: 6).

B. Dumnezeu este neschimbător în Caracterul sau în Atributele sale morale.
 Acestea sunt atribute ce sunt transferabile omului.

a) Sfinţenia Sa nu se schimbă niciodată.
Nu a existat perioadă de timp când El să nu fi fost, să nu fi existat ca Sfânt: «Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui»! (Isaia 6:3) şi  «Zi şi noapte, ziceau fără încetare: «Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!» (Apocalipsa 4:8).      

Sfinţenia este unul dintre cele mai importante atribute morale sau tranzitive ale lui Dumnezeu. Este singur atribut despre care Sfânta Scriptura spune că I se “potriveşte” lui Dumnezeu de trei ori (sfânt, sfânt, sfânt). Dumnezeu singurul, este “sfânt” la modul absolut: „Căci numai Tu eşti Sfânt (Apocalipsa 15:4). El este unic: Nimeni nu este sfânt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu decât Tine...”. (1 Samuel 2:2). Absolut totul ce se referă la Dumnezeu este sfânt: Numele Său este sfânt, „Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt”(1 Cronici 16:10, 35; 29:16; Psalm 30:4; 33:21; 97:12; 103:1; 105:3; 106:47; 145:21), Cuvântul Său e sfânt:” din pricina sfintelor Lui cuvinte, (Ieremia 23:9). Tronul Său este sfânt, Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe „scaunul Lui de domnie cel sfânt.” ( Psalm 47:8). Dacă Dumnezeu ar deveni mai puţin Sfânt, păcatul nu ar mai fi considerat păcat, …


a) Dreptatea Sa nu se schimbă niciodată :


Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci. (Psalm 111:3 ). Sfânta Scriptura îL prezintă pe Dumnezeu ca fiind „dreptatea personificată, şi această calitate este unul dintre atributele Sale fundamentale:


Căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat” (Deuteronom 32:4). Sau alte versete relevante pentru această tematică: „Domnul este drept” (2Cronici 12:6b) şi dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie” (Psalmul 97:2).


Dumnezeu este Legiuitor şi Judecător în acelaşi timp. El nu poate încălca legile Sale pe care le-a promulgat.


c)  Mila, îndurarea şi compasiunea nu se schimbă.


De observat că mila este un alt atribut al lui Dumnezeu, probabil cel mai evocat pe paginile Scripturii, şi de dorit: „Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credicioşie.”(Psalm 86:15).


Bunatatea Sa  nu se schimbă niciodată. Dumnezeu este bun, încă prea bun faţă de noi oamenii ce suntem aşa de răi şi de nemeritoşi…„Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui din neam în neam.(Psalmul 100:5, 145:7-9).


b) Credincioşia Sa nu se schimbă niciodată.
Dacă Dumnezeu nu ar fi credincios faţă de noi, de mult am fi fost distruşi : ”Şi te voi lăuda în sunet de alăută, Îţi voi cânta credincioşia. Dumnezeule, Te voi lăuda cu arfa, Sfântul lui Israel! (Psalm 71:22) sau

Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înoiesc în fiecare dimineaţă. şi credincioşia Ta este atât de mare!”(Plângerile lui Ieremia 3:22-23).


c) Dragostea Sa nu se schimbă, nu se mută…
Sfânta Scriptură declară că Dumnezeu este dragoste: “Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.” (1Ioan 4:8) sau   Domnul mi Se arată de departe: ,Te iubesc cu o iubire vecinică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea! ” ( Ieremia 31:3) sau un alt verset,

Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta dela tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.»(Isaia 54:10a). Dacă Dumnezeu şi-ar diminua din suveranitatea Sa, omul i-ar putea lua locul
 

III.    BENEFICIILE OMULUI DE A AVEA UN DUMNEZEU NESCHIMBĂTOR


a) Stabilitate în Cuvânt şi faptă:Dumnezeu nu este un om ca să mintă, Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit oare, nu va împlini?” (Numeri 23:19)
 Alvin Toffler, spunea în renumita sa carte, şocul Viitorului că atunci când oamenii trec prin schimbări rapide au nevoie de aşa numite “insule ale stabilităţii” ca să poată face faţă noii situaţii create. Au nevoie de ceva stabil, sigur, neschimbător într-o lume în permanentă schimbare şi nesiguranţă.
Despre acest atribut de excelenţă a lui Dumnezeu-Imutabilitatea- vorbeşte Sfânta Scriptură în termeni de o frumuseţe rară. Pentru că Dumnezeu este în permanenţă acelaşi, neschimbător este comparat cu o stâncă ce stă neclintită:


”El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, Căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.”
(Deuteronom 32 :4). La fel ca stânca care rămâne  imovabilă, nemişcată atunci când furtuni şi valuri vin peste ea, Dumnezeu este imutabil. Acest termen de imutabil vine din limba latină « immubilis ». În Dumnezeu « nu este nici schimbare, nici umbră de mutare  (Iacov 1:17).

b) Confidenţa. Planurile lui Dumnezeu nu se schimbă: « Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.” Psalmul 33:11 şi


Înainte ca astronautul American Alan Shepherd să zboare în cosmos, I s-a luat un interviu de către câţiva ziarişti. Una dintre întrebările reporterului a fost următoarea: “Pe ce anume te bazezi în acest zbor?” (gândindu-se că acesta o sa-i răspundă ceva despre supra-technica americană), la care Alan răspunde cu o seninătate de l-a lăsat uimit: „Eu mă bazez pe faptul că Legile (fizice) lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată.”     

Pentru că ştiu că Dumnezeu este “omniprezent” şi acest atribut a Lui nu se schimbă îmi dă linişte ca El este cu mine în permanenţă. Dacă sunt convins că Dumnezeu este “omniscient “şi acest atribut rămâne la fel peste vreme şi împrejurării, mă va face să înţeleg că pentru El nimic nu este străin ce să întâmplă în viaţa mea intimă. Pentru că ştiu că Dumnezeu este “omnipotent” şi puterea Lui nu se micşoarează niciodată mă  încurajează să-I cer ajutorul în orice vreme. Pentru că ştiu că Dumnezeu este “immutabil” mă va determina să caut să mă încred doar în ceea ce este “neschimbabil” şi etern. şi Acesta este doar Dumnezeul nostru.


c) Speranţă: « orice ni se dă bun şi orice dar desăvîrşit este de sus, pogorându-se dela Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” Iacov 1:17


Pentru că Dumnezeu, Tatăl nostru, nu se schimbă noi putem să ne bazăm pe generozitatea Lui, pe binecuvântările Lui de care avem nevoie în orice secundă a vieţii noastre.  Dacă noi ne bazâm pe acest atribut divin, nu vom experimenta zile negre şi lipsite de nădejde. Să urmărim îndemnul Scripturii :


Deaceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hoărârii Lui, a venit cu un jurământ; pentru ca, prin două lucruri cari nu se pot schimba, şi în cari este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte.” (Evrei 6 :17-18)
 

IV.  CONCLUZIA
   

În incheierea  acestui studiu despre Dumnezeul neschimbător într-o lume schimbătore, doresc să-i spun lui Alvin Tofler (şi tuturor cititorilor) că există  astfel de “insule de stabilitate”. şi  aceste insule în limbajul biblic sunt numite stânci: “Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă, şi întăritura mea!” (Psalmul 18:2).
  

Sfânta Scriptură declară cu autoritate că singura insula de stabilitate este Dumnezeu: ”Tu eşti stânca mea, în care mă ascund ”. Aceasta este confidenţa (siguranţa) noastră a creştinilor într-o lume nesigură şi schimbătoare. Având pe  Dumnezeul care nu se schimbă, ca Tata  ne dă certitudinea trecerii cu succes prin această lume schimbătoare.


În cartea profetului Maleahi, în capitolul 3 cu versetul 6, există o expresie de legatură cauzală:  ” Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.”


Pentru că Dumnezeu nu se schimbă (a rămas şi rămâne Acelaşi), de aceea copii lui Israel au fost păziţi şi nu nimiciţi. Făcând o extrapolare, la noi, copii Săi de astăzi, putem spune şi noi : ” Pentru că Tu (Dumnezeul nostru) nu te schimbi; de aceea, noi, copii Tăi, nu vom  fi nimiciţi.”  

Pentru că vor exista unii cititori care vor spune că au existat cazuri în care “ceva” s-a  schimbat la Dumnezeu, doresc să le vin în întâmpinare şi să le spun : Da, este adevărat. Atitudinea lui Dumnezeu  funcţie de atitudinea omului s-a schimbat şi se mai schimbă:


Exemplul cel mai concludent este acela când ninivenii şi-au schimbat atitudinea faţă de Dumnezeu. Atunci şi Dumnezeu si-a schimbat atitudinea fata de ei, cruţându-le viaţa (Iona 3:2-4:2).


Notă: Aceste schimbări de atitudini însă nu a afectat cu absolut nimic caracterul lui Dumnezeu (Vezi şi Numeri 23:19 şi 1 Samuel 15:19).


Dragul meu cititor îl cunoşti tu pe acest Dumnezeu neschimbător care poate să-ţi schimbe destinul tău chiar acum? Dacă nu, te îndemn să-l inviţi în inima ta chiar acum de început de an. Fie acest început de an pentru tine, un An Nou binecuvântat cu Dumnezeul Neschimbător.