"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel


Sunt cel puţin cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele din urmă, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului).


Apostolul Pavel i-a scris lui Timotei că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. (2 Timotei 4:3). Scriind apoi galatenilor, apostolul Pavel ne avertizează scriind: chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! (Galateni 1:8,9).

Toată lumea, bogaţi sau săraci sunt în căutarea unei soluţii convenabile de supravieţuire în faţa nenorocirii produse de criza economico-politică mondială. Pentru creştinul autentic soluţia e clară, în lumea plină de necazuri soluţia este dată de Domnul Isus: ”Îndrăzniţi, că Eu am biruit lumea”. Să fie asta valabil numai din punct de vedere spiritual? Nu cred. Rezolvă situaţia? Depinde care este de fapt situaţia. Ce este clar, în orice cirumstanţe adverse, este că trebuie să ne oprim, să analizăm şi să constatăm unde ne aflăm, să ne vedem oportunităţile şi să acţionăm în limitele resurselor disponibile.

În ultimii ani, în timpul crizei economice de după anul 2000, s-a descoperit ştiinţific că există o connecţie între practicile religioase şi scăderea stresului, a presiunii arteriale şi a îmbunătăţirii abilităţii de a trece prin durerile fizice şi psihice, prin situaţii de criză incluzând criza financiară.

Ori de câte ori am avut ocazia v-am prezentat informaţii referitoare la evoluţia cipului sau mai clar, identificatorul pe bază de frecvenţa radio. (RFID = Radio Frequency Identificator Device), ca instrument de identificare a obiectelor, animalelor şi persoanelor. Urmăresc săptămânal evoluţia tehnicii RFID, interesându-mă nu atât de tehnica implantării cipului, ci mai mult tehnica aplicării cipului. Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care a avut-o cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identificare ce va fi elaborat de fiară va fi aplicat PE mână sau PE frunte. Fiarei care se ridica din pământ i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.15-18).

În ediţia 161 a ziarului, la jumătatea lunii mai 2006, am scris printre altele: ”Sunt cel puţin cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului). Consider semnele ca fiind telegrame ale Mirelui către Mireasă, ale Domnului Isus către Biserica Sa”. În jurul acestor cinci direcţii, pe perioada de peste cinci ani, am prezentat semnele vremurilor din urmă. Le puteți gasi grupate accesând romaniantimes.com -  Semne ale vremurilor. Încep anul 2012 cu semne din categoria Erezii și Nenorociri, urmând ca pe parcursul anului, cu voia Domnului, să vin și cu altele la momentul oportun.

- de la handicapuri la analfabetism
editat pentru
LeJournalduNet - preluat si  tadus pentru ziare.com


Am ajuns la peste 7 miliarde de pamanteni, cu o explozie semnificativa tanand cont ca la inceputul secolului al XX-lea numara 2 miliarde.
Le Journal du Net va propune, pentru a va edifica, un tur al lumii demografice si economice. Statisticile nu sunt deloc multumitoare.

1. Conditii igienice precare
Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, mai mult de 2,6 miliarde de persoane nu au intotdeauna acces la toalete sau alte forme de salubritate, in timp ce 910 milioane de oameni nici macar nu au apa potabila. Totusi, de mentionat ca dupa 1990 aproximativ 1,1 miliarde de oraseni si 723 milioane de persoane din zoan rurala s-au putut bucura de acces la o sursa imbunatatita de apa potabila.

VALORILE SCRIPTURII IGNORATE ŞI SCOASE AFARĂ DIN VIAŢA SOCIALĂ


Multe ar fi de scris despre nivelul degradant al societăților creștine în secolul XXI, care ignorând, încetul cu încetul valorile Scripturii au ajuns să fie făcute de rușine de mișcarea modernă musulmană. Ceea ce creștinismul a renunțat de bună voie, islamul îl impune cu forța. Vă las pe voi, cititorii mei, privind la cele de mai jos să vă dați seama ce ușor am renunțat la valorile Scripturii, ferindu-ne de ”tradiție”, ”să nu fim înapoiați”, ”să nu fim ca cei de la țară”. Am răstălmăcit Scriptura admițând că putem să bem, să participăm la jocuri de noroc, putem să ne permitem ce-și permit cei fără Dumnezeu. La nivelul conflictelor să mergem la tribunal. Acceptăm ușor divoțul. La nivel financiar, am acceptat că ne putem întinde mai mult decât ne este plapuma ș.a.m.d.

DISCURSUL INTEGRAL AL MAJESTĂȚII SALE, Regele Mihai I:

"Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi,

Sunt mai bine de şaizeci de ani de când m-am adresat ultima oară naţiunii române de la tribuna Parlamentului. Am primit cu bucurie şi cu speranţă invitaţia reprezentanţilor legitimi ai poporului. Prima noastră datorie astăzi este să ne amintim de toţi cei care au murit pentru independenţa şi libertăţile noastre, în toate războaiele pe care a trebuit să le ducem şi în evenimentele din Decembrie 1989, care au dărâmat dictatura comunistă. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru.

Continuând subiectul tratat în edițiile anterioare, de data asta, voi da mai multe citate ale liderului olandez Geer Wilders depsre mișcarea musulmană. Așa cum, presupun că știți, joi, 23 iunie 2011, liderul olandez national-liberal Geert Wilders, a fost declarat nevinovat de Curtea Supremă a Olandei, fiind judecat pentru incitare la ură rasială declarându-se deschis împotriva invadării musulmanilor în lume. Asociații de fanatici musulmani și extremiști de stânga l-au dat în judecată pe Wilders, dar sentința definitivă de nevinovăție s-a dat pe baza recunoașterii legale a dreptului oricărui olandez la libera exprimare, inclusiv împotriva islamului.

Am mai scris despre împânzirea lumii cu musulmani fiind încă un semn, încadrat la capitolul Nenorociri. Articolul de față este o continuare a unui articol scris in ediţia din octombrie 2010 și justifică prin evenimente actuale, adevăruri scrise atunci neștiind prea multe de ce se va întâmpla în anul 2011 când tot mai multe mişcări populare sub pretextul libertății și democrației au loc în țări ca: Libia, Tunisia, Egipt, Siria, Iordania, Pakistan, Iran, Yemen, Arabia Saudită. Zic sub pretextul libertății și democraţiei pentru că în lumea islamică, oamenilor li se refuză dreptul de a se converti de la Islam la o altă religie, pentru că legea Sharia stipulează, că aceasta ar fi o crimă cu sancţiuni la fel de grave ca și pedeapsa capitală.

Domnul Isus înainte de a se înălţa la cer le-a spus ucenicilor: Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. (Faptele Apostolilor 1:7). La fel şi apostolul Pavel a folosit aceleaşi termeni: Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. ( 1 Tesaloniceni 5:1-2).

 

Este vreo diferenţă între vremuri sau soroace şi semne?  Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte SOROC ca fiind termenul fixat pentru săvârşirea unei acţiuni. În ce priveşte escatologia, adică doctrina (învăţătura) care se preocupă de sfârşitul întregii istorii a lumii, spre care sunt îndreptate toate acţiunile răscumpărătoare ale lui Dumnezeu în istorie, cea mai mare greşeală este fixarea unei date exacte, fixarea soroacelor (an, lună, zi). Despre Venirea Domnului, însăşi Domnul Isus a spus: Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24:36, Marcu 13:32).