"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

De câteva ediții ale publicației Romanian Times vă supun atenția la semne ale vremurilor din urmă,legate de Muntele Templului, care, de fapt, a avut o importanță istorico-religioasă de la aducerea Chivotului Legământului, pe acest munte. Una din preocupările studiului prezent este să urmărim cum s-a prezentat Domnul Dumnezeu omenirii, până acum și cum înțelegem, din Scripturi, că se va revela pământenilor, în vremurile din urmă. De la facerea Chivotului Mărturiei, Domnul Dumnezeu s-a revelat în mod cu totul special în anume loc, sau locuri. Am vorbit despre Chivot și vreau să mai accentuez câteva adevăruri.

Binecuvântările Chivotului Legământului erau pe de o parte garanția israeliților că Dumnezeu este prezent acolo, că rugăciunile lor sunt ascultate și că sunt pe o cale bună; și în același timp binecuvântările Chivotului Legământului era garanția că străinii, acolo, se pot apropia de Dumnezeu, dar, numai după rânduielile date de El. La trecerea Iordanului, Domnul Dumnezeu numește Chivotul Legământului ca fiind ”chivotul legământului Domnului”; ”chivotul legământului Domnului întregului pământ” și ” chivotul mărturiei” (Iosua 3,4).

În ediția din Iunie 2013, a prezentei rubrici, am scris că, în Sfânta Scriptură există perioade în care prezența lui Dumnezeu este revelată în mod cu totul special și aduce binecuvântări deosebite în acel loc. Studiind Scriptura, am constatat ceva foarte specific în istoria lumii în perioadele existenței Templului. De la început precizez că scriu despre Templul lui Dumnezeu nu ca și formă, ci ca o semnificație. Templu ca formă este un edificiu. Templu ca și semnificație este locul întâlnirii cu Dumnezeu, locul părtășiei, locul laudelor, locul ascultării rugăciunilor, locul revelației, locul confirmării, locul unde Domnul Dumnezeu vorbește în mod specific.

Sunt șapte perioade când pământenii și în particular Israelul au experimentat și vor experimenta într-un mod cu totul special binecuvântările lui Dumnezeu. In fiecare din aceste perioade trebuie să admitem conecția Templului. Templul lui Dumnezeu a fost și este simbolul prezenței lui Dumnezeu.

În vizita făcută în Israel în iunie 2013 am avut ocazia să vizitez pentru vreo 4 ore Institutul Templului. Este în cartierul evreiesc al oraşului vechi şi aici se vorbeşte foarte deschis despre al Treilea Templu. La intrarea în Institut am făcut poze în faţa Menorei cu şapte braţe, 200 lbs de aur masiv, protejată într-o cupolă transparentă special destinată acestui scop. Acest obiect este unul din obiectele pregătite pentru a fi instalate în noul Templu. Menora este aşezată cu braţele spre Zidul Plângerii.


Ghidul ne spunea că nu există bariere legale de reconstruire a Templului. Impedimentul este de ordin politic. Unul din rolurile Institutului este de a promova tot mai mulţi politicieni care să susţină procesul de reconstruire. Institutul pledează tot mai mult pe dispariţia Cupolei Stâncii şi construirea pe acel loc al Templului.

Continuând prezentarea călătoriei prin Israel, în cele patru zile când am fost cazați, pe Muntele Măslinilor, în Ierusalim, în prima zi când am ajuns, după masă, am mers la Zidul Plângerii. Impresionat de ce am văzut, am început să facem poze, dar am fost opriți de evreii de rând, noi nerealizând că în ziua Sabatului e interzis a face poze. La Zidul Plângerii am fost în trei din cele patru zile petrecute în Ierusalim. În zona Zidului, femeile și bărbații au locuri separate printr-un gard, iar la evenimente deosebite femeile și bărbații stau aproape de gard, arătând unitate în ceea ce fac.

Rămân la afirmația scrisă în ediția din iunie 2013, și voi reveni asupra acestui subiect: ”Sunt șapte perioade când pământenii și în particular Israelul au experimentat și vor experimenta într-un mod cu totul, totul special binecuvântările lui Dumnezeu. In fiecare din aceste perioade trebuie să admitem conecția Templului. Templul lui Dumnezeu a fost și este simbolul prezenței lui Dumnezeu. Vom începe cu Primul Templu construit pe Muntele Moria.” Fiind presat de prea mulți ca să scriu impresiile din Israel, și având un loc limitat, în această ediție voi împărtăși impresii de călătorie din Israel, fiind acolo în perioada 12 iunie - 19 iunie 2013.

Călătoria în Israel a început în Tel-Aviv (Colina Primăverii), oraș fondat în 1909, lângă portul Jafa (2 Cronici 2:16, Iona 2:3), astăzi centrul economic al Israelului cu peste 1 milion de locuitori.

Sunt în drum spre Israel, cu dorința ca la sfârșitul săptămânii (sâmbătă 15 iunie 2013) să fiu pe Muntele Templului. Făcând pregătirea traseului (Tel-Aviv – Cezarea lui Filip – Marea Galileii – Ierusalim - TelAviv), cu mașina, mi s-a confirmat că Israel e o națiune mică. Sunt câteva ore de condus între aceste locuri. Planurile sunt multe, împlinirile sunt ale Domnului, și în ediția din iulie voi veni cu amănunte.

Israelul e o țară mică, și totuși cheie în a preveni colapsul civilizației occidentale în Orientul Mijlociu. Israelul trebuie să facă față continuu agresiunii musulmane pentru a-și păstra ce i-a mai rămas din pămîntul pe care Dumnezeul cerului și al pământului l-a dat de moştenire poporului Său!

Ca să înţelegem importanţa politică şi escatologică a „centrului scoarţei terestre”, a locului care a fost făcut şi este măr de ceartă pentru întreaga lume, peticul de pământ din estul Ierusalimului, continuu și în această ediție a rubricii Escatologice o incursiune în istorie, legată de Ierusalim, Muntele Moria sau Muntele Templului și Templu.


Primul Templu, numit templul lui Solomon, a fost construit pe o perioadă de şapte ani fiind folosiţi în jur de 30 mii de oameni calificaţi. Indiferent de ce spun unii și alții, locul Templului este fără îndoială Ierusalimul. Acolo a fost adus chivotul legământului cu cele două table ale legii. Acolo a fost adus cortul întâlnirii cu toate uneltele sfinte. În binecuvântarea rostită de înţeleptul şi împăratul Solomon la sfinţirea Templului printre altele declară că Ierusalimul a fost ales de Dumnezeu pentru a fi locul de găzduire a Templului:

Și anul acesta, 2013, un grup de evrei, în procesul de pregătire pentru al Treilea Templu, la sărbătoarea evreiască de Paște (Passover) a organizat un ritual de sacrificare. Astfel, joi 21 martie 2013, vizavi de Muntele Templului din Ierusalim sacrificarea rituală nu a fost doar o reconstituire istorică, dar, spun ei, a fost un exercițiu de pregătire a ceremonialelor din Templu.

Sacrificiul anual de Passover s-a practicat în ultimii ani fără prea mari probleme, desigur la o scară mică. Anul acesta organizatorii au fost neplăcut surprinși de un drept de veto al Serviciilor Veterinare din Israel, care au refuzat să autorizeze evenimentul. Organizatorii au dus problema în instanța de judecată, și au fost capabili de a obține rapid o decizie de autorizare a ritualului.

Suntem la mijlocul lunii martie 2013, și sunt determinat de ceea ce se întâmplă în jur să revin cu aceste informații.


De pe google și alte motoare de căutat pe internet, prin email, prin viu grai, pastori, preoți și laici cred și transmit mai departe erezia următoare: ”î
ncepând cu 23 martie 2013 toți americanii vor primi obligatoriu un cip apocaliptic RFID implantat în mână, conform H.R. 3200 section 2521, Pg. 1001, paragraph 1. Cu 8 zile înainte de 23 martie nu pot nimic decât să spun tuturor, ceea ce a spus Domnul Isus: Vă rătăciți ! Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu (Matei 22:29).


Iată aici, nealterat pargraful 1 din Sectiunea 2521 al hotărârii H.R. 3200:
(1) The Secretary shall establish a national medical device registry (in this subsection referred to as the ‘registry’) to facilitate analysis of post market safety and outcomes data on each device that—(A) is or has been used in or on a patient; and B) is(i) a class III device; or (ii) a class II device that is implantable, life-supporting, or life-sustaining.

Sunt cel puţin cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele din urmă, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului).

În această ediție voi atinge din nou Muntele Templului, cu referință la evenimente actuale. Este intersant că acest articol îl scriu în același timp, când în programul de citire a Scripturii pentru un an, mă gasesc în cartea Exodul, unde Domnuezeu îi spune lui Moise detalii de facerea Cortului Întâlnirii, a ceremoniilor și îmbrăcămintelor preoțești. Totul „trebuia făcut cum porucise lui Moise Domnul”. Când Moise a ajuns la popor, de pe Munte, Domnul Dumnezeu a dat înțelepciune unor oameni să se facă totul așa cum i se spuse lui Moise.

Domnul Dumnezeu i-a zis lui Moise să-I facă un locaş sfânt ca să locuiască în mijlocul lui Israel. Cortul Întâlnirii şi apoi Templul au fost şi sunt elemente esenţiale în care se materializa relaţia omului cu Dumnezeu. Referitor la Templul Dumnezeul celui viu, Biserica lui Christos, este locul unde se vede relaţia mea şi a ta cu Dumnezeu prin ceea ce suntem şi facem. De pe vremea lui Moise, după apariţia Cortului Întâlnirii Domnul Dumnezeu şi-a manifestat prezenţa pe pământ în mod cu totul vizibil şi acceptabil minţii umane. De la construirea Primului Templu, tot timpul, Dumnezeu a avut un Templu pe pământ. După distrugerea celui de-al doilea Templu, Biserica, Templul Dumnezeului celui viu a împlinit și îndeplinește misiunea Templului. Evreii se pregătesc și în secolul XXI să construiască cel de-al treiplea templu. Și evreilor li se va da harul să construiască al treilea Templu, doar, pentru împlinirea Scripturii.