"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Asistăm din nou la un conflict în Orientul Mijlociu, care deși are loc între statul Israel și gruparea teroristă Hamas, conflictul este le nivel internațional, el desfășurându-se între urmașii lui Ismael și Isaac, cei doi fii ai lui Avraam evreul. Despre Ismael, Domnul Dumnezeu a spus: El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni; … şi va locui în faţa tuturor fraţilor lui. (Genesa 16:12). Pe de altă parte, Domnul Dumnezeu a spus despre Isaac, înainte de a se naște: Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veşnic pentru sămânţa lui după el. (Genesa 17:19). Din cei doi frați au ieșit câte douăsprezece seminții, formând națiunile arabe și națiunea Israel.

Ziua de sărbătoare a Naşterii Mântuitorului este unică pentru religiile creştine, fiind 25 decembrie, pe când ziua de sărbătoare a Învierii este funcţie de decizia celor două mari biserici: catolică şi ortodoxă, pentru că Naşterea lui Isus Christos are o semnificaţie unică de drept şi de fapt. Când Isus Christos intră într-o persoană acolo este Christmas, pentru că atunci începe acea persoană să experimenteze magnitudinea Domnului Isus Christos, care va deveni tot mai reală în viaţa de zi cu zi. 

SEMNEle vremurilor, indicatoare de apropiere a Zilei celei Mari a Domnului, concentrate în cinci direcţii definite de acrostihul SEMNE ca fiind Seminţiile lui Israel, Erezii, Muntele Templului, Nenorociri şi Esticii (Împăraţii Răsăritului) sunt în atenţia acestei ediţii prin prezentarea unor EREZII, evenimente de penetrare a păcatului sodomit în sferele de influenţă religioasă, în contrast cu scoaterea Christmas-ului înafara legii.

Desigur că românii care au iubit şi iubesc America s-au rugat şi se roagă tot timpul pentru ocrotirea, bunăstarea şi fericirea ei. Avem obligaţia creştino-morală să o facem, ca fiind partea noastră şi totodată trebuie să fim gata oricând să acceptăm voia Domnului.

Statele Unite ale Americii a fost o ţară binecuvântată de Dumnezeu pentru că a respectat cel puţin trei principii scripturale: Legiferarea judecătorească la nivel federal şi statal, făcută în baza principiilor Scripturii; Răspândirea Evangheliei în toată lumea şi Apărarea Israelului. Cât timp aceste principii au fost respectate de poporul şi liderii americani, pământul american a avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu.

Muntele Templului împroprietărit prin cumpărare pe porţiuni; formarea unui Guvern Economic Mondial care trebuie neapărat trebuie să cuprindă ţări din Răsărit; nenorocirea financiară care ne atacă programele de pensionare şi înmulţeşte numărul oamenilor care nu au ce mânca sunt temele acestei ediţii din capitolul SEMNE ale vremurilor.

SEMNEle vremurilor, care sunt indicatoare de apropiere a Zilei celei Mari a Domnului, le-am concentrat în cinci direcţii definite de acrostihul SEMNE fiind Seminţiile lui Israel, Erezii, Muntele Templului, Nenorociri şi Esticii. Nenorociri financiare fără precedent în istorie sunt în atenţia acestei ediţii.

Evenimentele lumii de azi cu corespondenţă Scripturală începând de la centrul scoarţei terestre, Ierusalimul, la nord, sud, est şi vest şi până la marginile pământului se intensifică iar noi putem distinge care sunt semne ale vremurilor din urmă. E foarte important a distinge bine vremurile pe care le trăim, în a înţelege Scriptura mai adânc şi a-i vedea împlinirile scrise cu mii de ani în urmă, vădite şi în vremurile noastre ale secolului XXI.