Romanian Times | Iulie 2020

ROMANIANTIMES Semne pe mână și pe frunte prezentate în Scriptură Rusia trebuie crezută pe cuvânt când spune că e în război cu Occidentul: Interviu cu Dr. Stephen Blank, cercetător ştiinţific principal la American Foreign Policy Council de Tiberiu Dianu Dr. Stephen J. Blank a absolvit Universitatea din Pennsylvania, în Philadelphia, Pennsylvania (licenţă în Istorie, 1971) și Universitatea din Chicago, în Chicago, Illinois (masterat în IstoriaRusiei, 1972; doctorat în Istoria Rusiei, 1979). A lucrat la Universitatea din California la Riverside (conferenţiar, Istoria Rusiei, 1979–1980); Universitatea dinSanAntonio,Texas (conferenţiar, IstoriaRusiei, 1980– 1986); Centrul pentru Doctrină, Cercetare și Educație Aerospațială dinMontgomery,Alabama (profesor asociat, Studii sovietice, Baza Forțelor Aeriene Maxwell, 1986– 1989); Colegiul de război al Forţelor Terestre ale Statelor Unite (profesor de Studii de securitate națională, Institutul de studii strategice, 1989–2013); și ConsiliulAmerican de Politică Externă din Washington, DC (cercetător ştiinţific principal pentru Rusia, din 2013 până în prezent). Dr. Blank a publicat peste 1.000 de articole și monografii despre politicile militare și externe ruso-sovietice, americane, asiatice și europene. A scris şi a coordonat 15 cărți privind politicile externe, energetice și militare rusești și securitatea internațională în Eurasia. Pe 4 octombrie 2019 Stephen Blank a participat la gala anuală ALIANȚA de la Ambasada României din Washington, DC. https://alianta.org/ Cu acea ocazie, Dr. Blank mi-a acordat un interviu în exclusivitate. 1. Domnule profesor doctor Stephen Blank, sunteți cercetător ştiinţific principal la Consiliul American de PoliticăExternă. Descrieţi, vă rog, pe scurt acest institut de cercetare şi activitățile sale mai recente. Este un institut de cercetare care interacționează foarte mult cu Congresul SUA și, de asemenea, cu publicul pentru informare în privinţa problemelor internaționale, în special în ceea ce privește Rusia și China. Aceste ţări au o importanță strategică. Și, pentru a face publicul și Congresul să înţeleagă mai bine, institutul le pune la dispoziţie analize și abordări ale acestor probleme. Ca activități recente publicăm tot timpul. Institutul tocmai a publicat un îndrumar privind apărarea anti-rachetă. Eu am publicat, în calitate de coordonator, un volum referitor la armata rusă, iar institutul a publicat anterior, anul acesta, un alt volum referitor la Coreea. 2. Foarte interesant. Domnule profesor Blank, sunteți un reputat expert în domeniul securității internaționale și al Rusiei. Poziția președintelui Donald Trump cu privire la Rusia, mai mult ca un concurent decât ca un inamic, a atras unele critici. Au aceste critici relevanţă în opinia dumneavoastră? În opinia mea personală, da, au relevanţă. Cred că Rusia a lămurit de mult timp faptul că este în război cu Occidentul. Și cred că trebuie să o credem pe cuvânt. 3. Ultima întrebare, domnule profesor Blank: cum vedețiEuropadeEst,îngeneral,șițăriprecumRomânia și Republica Moldova, în special, confruntându-se cu Rusia post-sovietică în viitorul apropiat? Ei bine, asta e o întrebare foarte complexă. Acum putem da doar un răspuns foarte scurt. Cel mai bun lucru pe care fiecare dintre aceste țări îl pot face pe cont propriu este să își consolideze capacitatea de guvernare şi flexibilitatea internă, să îşi asigure creșterea economică și securitatea, precumșiobunăadministrareșidemocrațiepentrucetăţenii lor. Dar, la un nivel mai larg, toate aceste state europene trebuie să se reunească într-o cooperare mai strânsă, aş spune într-o integrare regională. Niciuna dintre aceste ţări nu se poate confrunta de una singură, într-un mod adecvat, cu Rusia. Însă puterea constă în numărul lor. 4. Da. Vă mulțumesc mult, domnule profesor Blank. În regulă. *** CHICAGO de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com (continuare din pagina 5) de care au avut parte . Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta; căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt . (Exodul 13:9 şi 16) În cântecul de jale a lui Ezechiel referitor la nimicirea și pustiirea țării Israel celor protejați li s-a făcut un semn pe frunte: Domnul i-a zis: Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului, și fă un semn pe fruntea oamenilor, care suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor, care se săvârșesc acolo... nu vă atingeți de nici unul din cei ce au semnul pe frunte! (Ezechiel 9.4, 6) Ioan în Apocalipsa între sigiliul al șaselea și al șaptelea prezintă pecetluirea celor 144,000 din douăsprezece seminții ale lui Israel (câte 12 mii din fiecare seminție) . Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vompune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! (Apocalipsa 7.3) Ei vor fi protejați în timpul Necazului Unic din Istoria Lumii . Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii, care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. (Apocalipsa 9.4). Sunt văzuți apoi cântând pe muntele Sionului : Apoi m-am uitat, și iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; și împreună cu El stăteau o sută patruzeci și patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său și Numele Tatălui Său. (Apocalipsa 14.1). În timpul Necazului Unic din Istoria Lumii, bătrânul Ioan descrie apariția balaurului cu șapte capete și zece coarne, apariția din mare a fiarei cu zece coarne și șapte capete, apariția din pământ a fiarei cu două coarne, care vorbea ca un balaur. Fiarei care se ridica din pământ I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți: mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. (Apocalipsa 13.15-17) Sunt două grupe de semne sau peceți. Una pusă de Dumnezeu sau de trimiși ai lui Dumnezeu pentru cei ce sunt protejați de El și aparțin Lui . A doua grupă este semnul pe mână sau pe frunte obligat de fiară , dând privilegiul de a putea vinde și cumpăra celor care-l va purta. Sunt două grupe de semne sau peceți. Una pusă cu scopul ca oamenii să fie protejați de Dumnezeu de urgiile ce vor veni . A doua grupă de semne e pusă cu scopul de recunoaștere a supunerii balaurului și a celor două fiare . Sunt două grupe de semne. Una pusă de Dumnezeu, și alta pusă de oameni . Semnul lui Dumnezeu este pus celor cunoscuți de Dumnezeu . Semnul fiarei este pus celor ce vor fi cunoscuți de fiară . Ca fiara să-și cunoască supușii, ei trebuie identificați. Tehnologia modernă pătrunde tot mai adânc în necesitatea identificării persoanelor individuale. Punerea semnului pe frunte sau pemână are scopul identificării individului, iar la apariția fiarei va fi confirmarea supunerii în fața fiarei și privilegiul de a cumpăra și vinde. Deși mulți mesageri ai vremurilor din urmă, astăzi, apasă pedala atenționării împlântării cipului, vreau să vă informez, că deși se aplică același principiu al cipului împlântat, comunicarea informațiilor, la distanță prin sistemul de frecvența radio, aplicarea cipului pe pielea umană, mai specific pe mână sau pe frunte este o confirmare științifică, care într-adevăr ne spune că este un semn al vremurilor din urmă . Așa cumammai scris, sunt două părți ale corpului uman, științific, vizate pentru a fi folosite în tehnologiile RFID - IT: mâna umană și fața umană. Interesant este că experimentările se fac în domeniul comercial (unde se vinde și se cumpără). Pecetea Bisericii lui Christos Domnul Membrii Bisericii lui Christos Domnul nu sunt și nu vor avea parte de nici un semn sau pecete pusă oriunde pe corp , pentru apostolul Pavel a scris: voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. (Efes.1:13). El (Domnul Isus) ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului . (2 Cor.1:22). Drept urmare fiind pecetluiți cu Duhul Sfânt tot apostolul Pavel ne scrie: Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării .. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Christos. (Efes.4:29-32) Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați! - v-o spun pentru că de fapt a spus-o Domnul Isus în Marcu 13:37. (Va urma)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3NjY=