Romanian Times | Iulie 2020

ROMANIANTIMES Anca MIZUMSCHI - fragmente din romanul Țara mea suspendată CRIZA COVID-19 Prelungirea VIZEI DE ȘEDERE ÎN SUA Toți cei interesați puteți accesa acest site unde veți găsi formularul I-539 și instrucțiunile de completare. www. uscis.gov /i-539 I-539, Application To Extend/Change Nonimmigrant Status Când eram mici jucam v-ați ascunselea într-o cramă de la „Vinalcool”, printre butoaiele de lemn. Lemnul baricului era înalt și afumat și avea mai mulți ani la un loc, decât toți copiii care alergau prin umbra răcoroasă. Era începutul lui octombrie în Dobogea și lumina care cădea se oprea întâi în pământ și apoi se ridica în aer, lovită ca o piele de animal pe care dacă o atingi cu mâna, începe să respire ușor. Sora-mea striga, „Anca, Anca!” și eu mă ascundeam. Îmi plăcea să îi aud vocea aproape plângând, descumpănită în pădurea de lemn trecut prin vin. Avea cinci ani, nu era încă la școală și era foarte frumoasă. Ca și mama, în curtea din fața cramei, aranjand cu migală tava cu sarailie. Mama, cu buricele degetelor înfășurate în miere, cu bucățele mici de nucă lipite de încheieturi ca niște pistrui. În dreapta noastră, dealurile de cretă, ascundeau în burtă biserici bizantine care comunicau unele cu altele. Un filigran subteran care, în mintea mea, se termina în cramă. Era simplu să îmi imaginez icoanele rupestre zgâriate în interiorul peretelui butoaielor, ca niște graffiti plictisite și adormite sub vin. Nu jucam v-ați ascunselea ca să fiu găsită - ceea ce soră-mea nu înțelegea - ci ca să dispar. Alegeam șirul cu butoaiele cele mai mari, mă ghemuiam în spatele lui și așteptam.Așteptamca sfântade lângămine, de obicei una mai tinerică și mai vioaie să bată cu degetul îndoit în lemn, încetișor, ca să am voie să intru. Pe vremea aceea, zilele de toamnă erau încă lungi și puteai să stai mult sub dealurile de cretă. Dacă nu îți era frică să mergi tot timpul înainte printre înscripții cu caractere chirilice, glagolitice și runice puteai chiar să ajungi la Ecuator și atunci te trezeai printre oameni străini și riscai să fii unicul reprezentant al continentului Dobrogea, așa că era mai înțelept să te întorci la sora ta de cinci ani, care te căuta cu lacrimi în ochi și mucii amestecându-i-se pe față și să spui cu voce moale, „Hai, nu mai plânge, că sunt aici, lângă tine. Nu am plecat nicăieri.” VAURMA Bisericile de cretă de la Murfatlar Dorothy Ghitea Real Estate Broker Licensed in Oregon dghitea@gmail.com 503-481-0767 Buying and Selling with Peace of Mind DRP - a doua sesiune de finanțare nerambursabilă Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează cea de-a doua sesiune de finanțare nerambursabilă pentru anul 2020, în perioada 20 iulie -02 august a.c.. Cererea de finanțare se completează în limba română și se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită. Aceasta va fi însoțită de următoarele documente: – copii ale actelor de identitate (în funcţie de ţara de domiciliu sau de reşedinţă) al reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect, cu mențiunea ”conform cu originalul”; – actul constitutiv, statutul, actul de numire al persoanelor din conducere, împreună cu ultimamodificare a acestora, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscală, precum și orice alte documente care atestă statutul juridic al solicitantului, conform legislației statului de reședință. Cererea de finanțare și documentele menționate pot fi trimise doar în format electronic (scan pdf), la adresa de e-mail proiecte@dprp.gov.ro, începând cu prima zi a sesiunii. După transmiterea pe e-mail a documentelor menționate, solicitantului i se transmite numărul de înregistrare al cererii. Ulterior, responsabilul de proiect solicită, prin e-mail, documente suplimentare sau clarificări, în funcție de specificul proiectului la care solicitantul are obligația de a răspunde în cel mult 5 zile lucrătoare. În această etapă are loc o examinare preliminară a eligibilității solicitantului și a proiectului. Dacă proiectul și solicitantul întrunesc condițiile de eligibilitate, responsabilul de proiect va solicita completarea dosarului de finanțare cu următoarele documente care vor fi transmise pe e-mail în format electronic (scan pdf), la adresa proiecte@dprp.gov.ro - CV-ul reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect; - declaraţia de eligibilitate completată și semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită de acesta; - în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului sau persoana împuternicită de acesta nu este cetăţean român, solicitantul va depune declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română completată și semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită de acesta; - declaraţie cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal; - extras de cont; - documente specifice, în funcție de natura activităților derulate în proiect, conform; - dovada contribuţiei financiare proprii, care poate fi reprezentată și de aport în natură cuantificabil. Pentru mai multe detalii accesati site-ul romaniantimes.com sau http://dprp.gov.ro/web/a-doua-sesiune-de-finantare-nerambursabila-2020/ Dezbateri privind accesarea de finanțări nerambursabile În contextul deschiderii celei de-a doua sesiuni de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) continuă seria dezbaterilor cu reprezentanții mediului asociativ românesc din afara granițelor țării, prin organizareaunei sesiuni dedezbateri online cu tema ”Modalitateade accesare afinanțărilor nerambursabile oferite de DRP”, în data de 27 iulie a.c., orele 18:00. DRP pune la dispoziția reprezentanților comunităților de români din afara granițelor o platformă de prezentare și de dezbatere asupra modului de completare a cererii de finanțare, precum și a documentelor ce trebuie depuse în vederea accesării finanțărilor nerambursabile oferite deDepartamentul pentruRomânii de Pretutindeni.Va fi abordat, de asemenea, modul în care se realizează decontul de cheltuieli și prezentarea documentelor justificative care îl însoțesc. În acest sens, dezbaterea va fi organizată în data de 27 iulie a.c., orele 18:00, în format online, prin intermediul platformei Skype. Formatul întâlnirii prevede o durată de maxim 1h30 minute și 20 de participanți. Participarea se va realiza pe bază de înscriere la adresa de e-mail dezbatere@dprp.gov . ro, în ordinea înscrierilor, în limita locurilor disponibile. Pentru înscriere, vor fi transmise numele, prenumele și datele de contact ale participantului și ale persoanei de contact dacă aceasta este diferită, țara și asociația pe care o reprezintă, precum și coordonatele contului de Skype (ID live). Fiecare asociație va putea delega un singur reprezentant. Totodată, solicitările de informații și detalii suplimentare pot fi adresate pe același e-mail dezbatere@dprp.gov.ro. Pe perioada desfășurării dezbaterilor online se vor aplica regulile Chatham House, disponibile aici: https://www.chathamhouse.org/chatham-house-rule. Comunicat DRP

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3NjY=