Romanian Times | Iulie 2020

ROMANIANTIMES „STATELE UNITE VORAVEAMEREU ÎN ROMÂNIAUNALIAT STRATEGIC ȘI UN PRIETEN FERM, DEDICAT UNEI COOPERĂRI STRÂNSE ÎN PLAN TRANSATLANTIC, CONFORMVALORILOR ȘI INTERESELOR NOASTRE COMUNE” ALOCUȚIUNEA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI ÎN CADRUL RECEPȚIEI OFERITE DE AMBASADA STATELOR UNITE ALE AMERICII CU OCAZIA CELEI DE-A 244-AANIVERSĂRI A ZILEI INDEPENDENȚEI Joi, 2 iulie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut o alocuțiune în cadrul recepției oferite de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 244-a aniversări a Zilei Independenței: „On the occasion of the 244th anniversary of the Independence Day of the United States of America, it is my pleasure to present to our American friends Romania’s warmest congratulations! We gathered here today to celebrate not only the Independence Day of the United States of America, but a milestone in the historical progress of freedom as well: the principles of democratic governance enshrined in the Declaration of Independence continue to inspire the world! They continue to strengthen the fundamental values of the transatlantic and global community of democracies. Contextul global complex de astăzi este marcat de provocări majore. Pandemia de COVID-19, intensificarea competiției mondiale și tentativele unor actori internaționali de a eroda unitatea transatlantică și reziliența statelor democratice se suprapun, iar efectele lor au impact asupra tuturor partenerilor transatlantici. PentruRomânia, răspunsul laacesteprovocări esteunul singur:Solidaritate!Solidaritate în relația bilaterală de Parteneriat Strategic cu Statele Unite ale Americii. Solidaritate în cadrul Uniunii Europene. Solidaritate în relația transatlantică. Solidaritate între și cu statele ale căror valori derivă din principiile care fundamentează o ordine globală deschisă și prosperă: democrație, stat de drept, relații comerciale libere și corecte, protejarea categoriilor vulnerabile, respect pentru drepturile omului și dreptul internațional. Epistola Iubirii Biserică, te-am ținut de mână, de-alungul veacurilor, zice Domnul Isus.... Te-am născut în suferințele Golgotei Te-am îmbrăcat în speranța Învierii Și te-am împuternicit prin umplerea cu Duh. Am răspândit cu tine Vestea Bună din Ierusalim, Iudea și Samaria până la marginile pământului. Cu fiecare convertit, Cerul s-a bucurat - și persecuția s-a întențit. Am fost cu tine în arenele romane și în martiriul din India și Arabia, Am privit cu tristețe trecerea pe nesimțite de la credința curată la religia amestecată cu păgânism, la tradiții și poveri puse pe umerii celor ce doreau sincer să slujească Dumnezeului adevărat . În lupta milenară cu îngerii căzuți, Cerul a privit împărțirea în multe crezuri, luptele de partide și apoi, s-a așezat pătura caldă a creștinismului adormit, frământat de pofte și aruncat în apostazie. Prin toate încercările și ispitele, ai rămas frumoasă și curată -Biserică, Mireasa mea ... Glasul tău, mereu acoperit de vuietul Lumii, a străbătut prin secole, a fost auzit de sufletul doritor de pocăință. Strigătul străjerului în noapte se aude și acum - și orice piedici ți se pun, vei birui, Răscumpărată și sfințită Biserică a Celui Preaînalt! A fost un timp de har, în care te-ai adunat în clădiri mari și fastuoase, cu programe bogate și mese întinse. Acum, se apropie clipa în care mă vei vedea față în față. Oprește-te o clipă. stai în liniște și pregătește-ți sufletul de clipa cea mare. Iubește, în cuvânt și faptă, pe cel de lângă tine, sufletele pe care le-am așezat în viața ta, să le fii mărturie. Cântă-mi laude prin viața ta. Închină-te, în reverență, în fiecare zi în biserica din casa ta. Caută-ți frații și surorile, încurajați-vă pe drumul credinței. Curând, pământul și frământările lui, vor rămânea doar mărturia lucrării tale pentru Cel al Căruia ești pentru veșnicie. Alina Jar - Iulie, 2020 Sărbătorim, în 2020, 140 de ani de relații diplomatice cu Statele Unite ale Americii, iar în tot acest timp România a dovedit că înțelege să contribuie activ la întărirea acestei solidarități. Este inclusiv motivul pentru care, anul trecut, la CasaAlbă, alături de Președintele Statelor Unite, am adăugat două noi domenii Parteneriatului nostru Strategic: securitatea rețelelor 5G, de a căror reziliență va depinde în bună parte succesul noii economii digitale, precum și domeniul nuclear-civil, cu rol esențial în asigurarea securității energetice. Totodată, în Declarația Comună adoptată împreună cu Președintele Donald Trump cu acea ocazie, am subliniat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea transatlantică. Este o contribuție comună pe care România și Statele Unite ale Americii o aduc la consolidarea percepției aliate colective privind importanța Mării Negre și a regiunii. România rămâne puternic angajată în sprijinul unei relații transatlantice puternice și solidare, bazate pe relații bilaterale solide între Statele Unite și partenerii săi europeni, o Alianță Nord-Atlantică dedicată securității indivizibile a membrilor săi și cooperării cu Uniunea Europeană. Pandemia de COVID-19 a pus, fără îndoială, la grea încercare societățile noastre. În același timp, însă, ne-a demonstrat tuturor importanța parteneriatelor și alianțelor puternice, bazate pe valori comune, responsabilitate și empatie. România și Statele Unite ale Americii au știut să dea măsura solidarității în relația noastră bilaterală, sprijinindu-se reciproc și contribuind astfel, concret și consistent, la eforturile de protejare a sănătății cetățenilor români și americani. Această solidaritate exemplifică, simbolic, inclusiv modul în care România percepe și va acționa în vederea consolidării Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, a unității de acțiune a Uniunii Europene și a rezilienței relației transatlantice. Așadar, doresc să evidențiez, din nou, rolul pe care valorile universale exprimate în Declarația de Independență îl au și astăzi. Aflate într-un permanent proces de extindere și aprofundare a modului în care sunt înțelese, ele continuă să formeze baza percepției noastre comune asupra provocărilor contemporane. Comunitatea noastră de valori și de securitate conferă o dimensiune specială relației dintre Statele Unite ale Americii și România, parteneriatului transatlantic, precum și cooperării în cadrul familiei globale de democrații. Ne furnizează un punct unic și comun de referință, care să ne ghideze acțiunile comune. Domnule ambasador Zuckerman, vă asigur că Statele Unite vor avea mereu în România un aliat strategic și un prieten ferm, dedicat unei cooperări strânse în plan transatlantic, conform valorilor și intereselor noastre comune! Urez „La mulți ani!” Statelor Unite ale Americii! Happy 4th of July! Happy Independence Day!”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3NjY=