"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Pentru cei care, încă mai au frică de Domnul, împăratul David a lui Israel, are o învățătură foarte practică zilelor noastre. Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l înalţe spre biruinţa adevărului. (Psalm 60:4). Conform principiilor Cărții Vieții,  Scriptura, situația morală mondială a ajuns la un nivel în care oricând poate izbucni mânia Domnului Dumnezeu, și celor ce avem frică de El, trebuie să înălțăm steagul spre biruința adevărului. Într-o democrație dacă vezi ceva, spune ceva și fă ceva. (If you see something, say something and do something)

Pentru majoritatea oamenilor de azi, imagini cu persecuția creștină din primul secol - credincioși reuniți pe furiș în case izolate, creștini târâți prin închisori de maximă siguranță, creștini capturați, arși de vii, răstigniți sau aruncați la fiare le sunt familiare doar prin vizionarea de filme specifice persecuției creștinilor.


Imagini de acest gen sunt văzute și azi, reprezintă realitatea cumplită cu care se confruntă milioane de credincioși creștini - bărbați, femei și copii - în multe părți ale lumii noastre, chiar acum, în secolul 21.

Sunt cel puţin cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele din urmă, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului).

Datorită spaţiului limitat, vă voi prezenta cele mai semnificative evenimente, pe scurt, al primelor patru luni ale anului 2014, care se încadrează în cele cinci categorii ale semnelor vremurilor din urmă. De fapt e prima dată în ultimii zece ani când într-o perioadă, relativ, scurtă, mai puţin de 4 luni pot prezenta informaţii ample despre vremurile din urmă, în toate cele cinci categorii. Să fie pentru că suntem într-un an care se termină cu 14 aşa cum declară analiştii? Primul război mondial s-a declanşat în anul 1914. Căderea Imperiului lui Napoleon a avut loc în 1814. Rusia cucereşte Suedia, Finlanda şi-şi extinde imperiul în ţările baltice, în 1714. Iată numai câteva date care ne arată că, în anii cifrei 14 s-au întâmplat evenimente ce au schimbat cursul istoriei.

Convenția anuală a Bisericilor Baptiste din SUA și Canada, anul acesta s-a ținut la Cleveland, Ohio, unde s-au estimat în jur de 1000 de participanți din America, Australia, Europa. Vă prezentăm aici rezoluțiile care s-au aprobat și a căror mesaj a fost trimis oficilităților americane.

 

Cuprins:

Semintiile lui Israel
Erezii
Muntele Templului
Nenorociri
Esticii (Împaratii Rasaritului)

 

Imparatia - Mantuirea - Biserica

Nenorocirile din aceasta secunda: http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

CASCADIA: http://www.opb.org/news/widget/aftershock-find-your-cascadia-earthquake-story/

 

Domnul Isus înainte de a se înalta la cer le-a spus ucenicilor: Nu este treaba voastra sa stiti vremurile sau soroacele; pe acestea Tatal le-a pastrat sub stapânirea Sa. (Faptele Apostolilor 1:7). La fel si apostolul Pavel a folosit aceiasi termeni: Cât despre vremuri si soroace, n-aveti trebuinta sa vi se scrie, fratilor. Pentru ca voi însiva stiti foarte bine ca ziua Domnului va veni ca un hot noaptea. ( 1 Tesaloniceni 5:1-2).

Este vreo diferenta între vremuri sau soroace si semne?

 

 

CALVINISM

Total Depravity – Totala cădere a omului
Unconditional election – alegerea necondiţionată
Limited Atonement- ispăşire valabilă pt. cei aleși
Irresistible Grace- irezistibilul har
Perseverance of the Saints- păstrarea sfinţilor

CALVINISM

Libertatea omului de a păcătui sau nu

Alegere necondiţionată de răspunsul omului

Largheță în ispăşire (ispășire valabilă pentru toți)

Efectul harului special spre cei aleși

Asigurarea veșniciei

ARMENIANISM

 

Totala cădere a omului

Alegerea condiţionată de răspunsul omului

Largheță în ispăşire (ispășire valabilă pentru toți)

Efectul harului funcție de răspunsul omului

Răsplata asigurării veșniciei în Christos

Binecuvantare
Ocrotire
Transformare
Echipare
Zidire

        Ori de câte ori am avut ocazia v-am prezentat informaţii referitoare la evoluţia cipului RFID = Radio Frequency Identificator Device), ca instrument d e i d e n tifi care a obiectelor, animalelor şi persoanelor. Urmăresc săptămânal evoluţia tehnicii RFID, interesându-mă nu atât de tehnica implantării cipului ci mai mult tehnica aplicării cipului. Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care o are cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identifi care ce va fi elaborat de fi ară va fi aplicat PE mână sau PE frunte. Fiarei care se ridica din pământ I s-a dat putere să dea sufl are icoanei fi arei, ca icoana fi arei să vorbească, şi să facă să fi e omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fi arei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fi arei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fi arei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.15-18).
              În capitolul următor din Apocalipsa găsim că un al treilea înger i-a zis lui Ioan: „Dacă se închină cineva fi arei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei PE frunte sau PE mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfi nţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se î n c h i n ă fi arei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Apoc. 14:9-11).
             În ianuarie 2011 vânzările pe plan mondial ale cipurilor a crescut cu 14 la sută faţă de anul 2010, ajungând la vânzări de 25,5 miliarde dolari, cipul fi ind folosit în toate domeniile vieţii sociale şi economice. În sectorul industrial creşterea a fost cu 50 la sută comparat cu anul 2010. Raportat pe ţări în ianuarie 2011, creşterea cea mai mare a avut loc în SUA cu 25 la sută, urmând Europa cu 13 la sută, Japonia cu 9,6 la sută şi Asia ( China şi India) cu 12 la sută.
 AgerPress în 22 februarie 2011 a publicat un articol despre compania japoneză Nippon Telegraph and Telegram Corp. Communications Science Laboratories, care a pus în circulaţie un cip aplicat pe mână, care monitorizează mişcările purtătorului. Dispozitivul, arată ca un ceas mic de mână, are cameră de înregistrat, microfon şi poate măsura orice mişcare făcută de purtător, trimite informaţia la un computer ce colectează datele. Funcţie de informaţiile transmise se pot înregistra activităţile persoanei purtător al cipului.
 Pacienţilor cu un mare pericol al bolilor de inimă, cu ajutorul cipului, se monitorizează mişcările inimii fi ind mult mai uşoară comunicarea în caz de intervenţia medicului înainte de a se produce un atac de cord.
 Încă din anul 2009 Massachusetts General Hospital’s Cardiovascular Research Center a raportat folosirea cipului la înregistrarea simptomelor pentru bolilor cronice şi special a cancerului. Mai mult, există posibilitatea de comunicare între cip şi concentraţii de molecule din corpul uman.
 Se vede cum cipul devine tot mai uzual, şi cu utilizări practice de mare folos pentru om, astfel că atunci când va trebui să fi e implantat nu va mai fi o noutate sau un potenţial pericol pentru sănătatea omului. Azi, îl folosim aproape fi ecare dintre noi, de la remotul de deschidere a garajului, la comanda televizorului, la card-ul de deschidere a uşilor, la paşapoarte. Omul se obişnuieşte atât de mult cu el că devine o necesitate, şi nu va fi un semn de întrebare când va trebui să fi e pus pe mână sau pe frunte ca un semn al fiarei.

 

Realităţile ce le trăim nu ne pot ţine indiferenţi. Pe de o parte înţelegem că sunt telegrame ce le primim în vederea pregătirii de întîlnire cu Domnul, pe de altă parte Scriptura ne obligă să spunem binelui bine şi răului rău, fără a aştepta schimbări radicale în lumea care se duce din rău în mai rău. Una din ocaziile cele mai potrivite când mii de reprezentanţi ai comunităţilor româneşti pot să-şi exprime un anume punct de vedere sunt Convenţiile anuale.

Vă prezint, pe scurt, în acest număr
REZOLUŢIILE APROBATE LA CEA DE-A 96-A CONVENŢIE a Asociaţiei Bisericilor Române Baptiste din SUA şi Canada

Definim o rezoluţie ca şi expresia opiniei or punctului de vedere asupra unor realităţi cu care se confruntă cei peste 1 milion de români din America.