"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Spre deosebire de alte locuri, de alte organizații omenești, cum ar fi: școli, grădinițe, cluburi, teatre, societăți comerciale, ferme cagricole, fabrici, uzine, organizații sindicale, partide politice etc. pe care oamenii le înfințează și tot ei le desfințează, BISERICA este locul de reală întâlnire duhovnicească și de viețuire tainică împreună cu Hristos întemeietorul și Capul Bisericii care este prezent permanent în ea.

Cuvântul Biserică, nu se referă la clădirea Bisericii, care este mai mult sau mai puțin asemănătoare marilor temple din antichitate. Biserica este formată din "pietre vii"și "voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos" (1 Petru 2:5).
In Biserică glorificăm pe Dumnezeu prin rugăciuni și cântări de laudă, slavă și mulțumire și prin celelalte lucrări ce se oficiază în Biserică (botezuri, cununii, parastase, ungere cu mir, rugăciuni pentru bolnavi, rugăciuni pentru cei morți etc.)

Iubite cititor cercetează-te cu atenție, dacă faci parte dintre cei ce formează Biserica lui Hristos, dacă mergi ca mine la Biserică, te îndrepți pe drumul luminos al mântuirii. Dacă da, te îndemn continuă și vei găsi hrana cerească necesară sufletului tău în căutarea fericirii divine.

Biserica creștină datează de mii de ani. Pe parcursul existenței sale mulți istorici, cum ar fi: - Tacitus scriitor roman din primul secol, considerat unul dintre cei mai exacți  ai lumii antice, a făcut mențiuni legate de existența lui Hristos și a Bisericii sale, -Flavius Iosefus istoric evreu în lucrările sale intitulate "Antichitățile" face referire la existența Bisericii. In concluzie noi credem că există dovezi zdrobitoare a existenței Bisericii lui Hristos atât din istoria laică cât și din cea biblică.

De-a lungul istoriei, creștinismul a fost marcat de schisme și dispute teologice care au avut ca efect apariția unor biserici distincte. Principalele ramuri ale creștinismului sunt reprezentate de Biserica Romano-Catolică și bisericile ortodocxe răsăritene din anii 300, urmate de bisericile protestante.

Inceputurile vieții creștine pe teritoriul țării noastre au avut loc pe teritorii dintre Dunăre și Marea Neagră, Dobrogea de azi unde Sf. Apostol Andrei propovăduia evanghelia și hirotoniza episcopi și preoți. Mai târziu prin secolul IV în Nord de Dunăre au apărut primele lăcașuri de cult, biserici paleocreștine.

Ca argument convingător asupra vechimii creștinismului românesc, sunt numeroasele cuvinte lingvistice cu sens religios folosite în sec. III-IV până azi, termeni preluați din latina populară vorbită de strămoșii noștri. Notăm cuvintele: rugăciune, biserică, credință, lege, înviere, înălțare, treime, tata, fecioara, inger, altar, cruce, toacă, păcat, părinte etc.

Din cele de mai sus rezultă că la daco-romani procesul de încreștinare are o notă specifică, în sensul că a durat câteva secole, fiind rezultatul contactului direct a populației autohtone și al coloniștilor cu propovăduitorii noii credințe religioase. Limba latină și credința creștină aufost factorii care au contribuit la consolidarea procesului de unificare etnică, lingvistică și spirituală a autohtonilor cu noii veniți în Dacia, de neamuri și credințe diferite. Romanizarea și creștinarea au fost două procese paralele, încât se poate spune că la încheierea lor au apărut în istorie un popor nou, cu o credință năuă, cu alte cuvinte poporul român s-a născut creștin

Voi susține întotdeauna ca, demersul misionar al Bisericii trebuie să cuprindă conceptul conform căruia Biserica nu este în fond, doar comunitatea cu număr mare sau foarte mare de membri ci chiar și cea cu numărul cel mai mic - cum bună oară este cea din RONTĂU - dar în care sălășluește mărturia cea duhovnicească despre trăirea în viața noastră a vieții lui Isus Hristos, cea autentică.

Biserica Ortodoxă din satul Rontău, județul Bihor - pe care sugestiv o denumesc "BISERICA LUI POPA TANDA" - are și ea o istorie. A fost construită în anul 1700 de către cele 37 de familii existente la acea vreme pe așezarea actualului sat. Săraca Biserică a sărăcenilor - cum le spunea Ioan Slavici - avea pereții din potici ( lemne crăpate ) prinse în cuie și lipite cu noroi din lut cu paie. Tare mult și-au dorit sărăcenii să aibă o Biserică a lor, deoarece până atunci mergeau să se roage la Biserica din Haieu ( actuala bisericuță din cimitirul Haieu ) care ulterior la presiunea autorităților austro-ungare a fost trecută la cultul Greco-catolic. Incă un motiv pentru sărăceni de aș construi propria lor Biserică.

Satul Rontău de astăzi, în acea perioadă se numea satul Sărăceni, denumire care provenea de la sărăcia sătenilor. In anul 1700 ei și-au costruit o biserică  săracă cu pereții din potici cum spuneam mai sus, care în 1868 a suferit un incendiu provocat din neglijență, iar preotul din acea vreme cu numele de "Părintele Trandafir" împreună cu credincioșii au reconstruit Biserica, de data aceasta din cărămidă.

Părintele Trandafir fiind prietenul marelui scriitor român Ioan Slavici care și scrie o nuvelă cunoscută în literatura română sub denumirea de "POPA TANDA" în care scriitorul arată cu lux de amănunte viața și activitatea sătenilor din Sărăceni alături de Părintele lor Trandafir.

Părintele Trandafir era prezent peste tot: în vecini, la câmp, la vale, la munte, în Biserică, la nunți, ne cruțând pe nimeni cu vorbele lui. După atâta tăndălitură (cicăleală) - cum spunea Slavici, - oamenii din sat i-au pus numele, l-au poreclit "Popa Tanda". Popa Tanda  a și rămas.

Spuneam mai sus că în acea perioadă toate bisericile din jurul satului Sărăceni la presiunea autorităților austro-ungare au cedat trecând la cultul greco-catolic. Biserica Ortodoxă din Sărăceni a fost singura din zonă care s-a opus, rămânând în continnuarre ortodoxă. Acest fapt se datorează credinței și rugăciunilor preotului Trandafir alături de enoriașii lui. In acele momente, la intrarea în Biserică Părintele Trandafir s-a rugat cu următoarele cuvinte, care au rămas scrise  în istoria acestei biserici: "Puternice Doamne ajută-ne să scăpăm, de cei ce vin să ne distrugă credința strămoșească (ortodoxă), limba noastră românească și familiile noastre, veniți credincioșii mei să ducem Biserica dincolo în România".La care credincioșii au răspuns în cor: "o ducem părinte și nu o lăsăm la cei ce doresc să distrugă credința, limba și familiile noastre".

Popa Tanda - scria Eminescu - "e un mărgăritar de popă românesc, vrednic de a figura în orce carte de citire pentru sate, un popă cu gura de lup și inimă de miel, care, mai cu bătaia de joc, mai cu sfatul, dar cu pilda proprie mai cu seamă, ridica nivelul moral și material al unei pustietăți cum îi a Sărăcenilor".

Popa Tanda era exemplu în fața sătenilor prin felul în care își îngrijea casa, cum își cultiva grădina și ogoarele lui, prin felul în care se gospodărea cu ale lui, ducând la târg ce-i prisosea. Imitându-l, sărăcenii ajung să shimbe fața satului, să-l facă înfloritor, de nerecunoscut. Iar Popa Tanda ajunge la bătrânețe mulțumit, petrecându-și timpul cu nepoții, elogiat de săteni care la început l-au primit cu rezerve, dacă nu  cu ostilitate.

Destinele Bisericii Ortodoxe din Rontău ( fost Sărăceni ), activitatea sa ca lăcaș de rugăciune a fost preluată după Părintele Trandafir de mai mulți preoți care s-au zbătut în sărăcie, greutăți și interdicții alături de enoriașii lor. Printre aceștia amintesc pe: Popa Coste (părintele Constantin) ginerele Părintelui Trandafir, opoi Damșa Vasile (1878-1880), Lăpușan Gheorghe (1880-1900), Pop Teodor (1900-1924), Racolțea Eugen (1925-1935), Tirla Ioan (1935-1955), Porumb Ioan (1955-1979) și actualul preot (în prezent pensionar) Bocșan Emanuil despre care voi vorbi mai mult în cele ce urmează.

Satul Rontău este o așezare rurală mică cu doar 200 numere de casă dar în plină dezvoltare. Se găsește la doar 500 metri de renumitele băi termale 1 Mai și Felix, așa că oaspeții noștri și nunumai, pot face baie ori diferite tratamente balneare cu multă ușurință. Satul aparține de Primăria Sânmartin, județul  Bihor.

Prin munca, prin exemplul personal al preotului din sat, prin munca sătenilor și cu sprijinul Consiliului Local al Primăriei Sânmartin, umilul sat în care adineaori trona indolența a devenit un sat de ne recunoscut, cu case mari și frumoase, cu grădini înfloritoare, cu drumuri asfaltate?un sat în centrul căruia se înalță majestuos noua Biserică care în prezent este la faza de finisaje interioare și exterioare.

Destinele Bisericii Ortodoxe din Rontău au fost conduse cu bune cu rele timp de peste 30 de ani de preotul Bocșan Emanuil. In prezent este pensionar, se mândrește și pe bună dreptate cu cei trei băieți pe care îi are și pe care ia făcut preoți (meseria lui tata - o performanță mai rară). Cel mai mare - Ovidiu - este preot la Biserica Ortodoxă din orașul Alejd,județul Bihor. Mijlociul și cel mai înalt - Horațiu - este preot în satul Zece Hotare, județul Bihor iar cel mic - mezinul - Virgiliu - este preot în satul Rontău, în satul natal cum se zice. Și se mai zice că a fi Popă în satul tău nu e ușor dar nici greu dacă știi să lucrezi cu oamenii. Despre Virgiliu Popă în satul său natal voi scrie în curând un alt articol.

Părintele Emanuil Bocșan și-a început activitatea de preot în satul Chișlaz, județul Bihor, apoi 11 ani a slujit ca preot în satul Tria tot județul Bihor. La întrebarea dacă îl mai leagă ceva de acele locuri părintele Emanuil mi-a răspuns: "da mă leagă de acele locuri amintiri plăcute, credincioși deosebiți, acolo m-am făcut ca ei, ca să mă cunoască mai bine și eu la rândul meu să-i cunosc mai bine".

In anul 1978, soția preotului Emanuil a primit un post de învățătoare la Oradea, copiii trebuiau să meargă la liceu, pentru care cauze părintele Emanuil a cerut Episcopiei să fie transferat de la Tria la Parohia Rontău unde după plecarea preotului Porumb Ioan satul a rămas fără popă. Ajuns aici, chiar de la început părintele Emanuil a înțeles un lucru, cum că în Tria era mai liniștit, oamenii erau mai săraci pe când la Rontău oamenii mai aveau câte ceva, iar de unde este poți și lua.

In cea dintâi duminecă la Rontău, părintele Emanuil ține predica: "Nu voiesc să vă las orfani" înaintea oamenilor ce s-au adunat în număr destul de mic, veniți ca să vadă pe popa cel nou. Nu este mai mare mulțumire pentru omul ce dorește binele altora decât acela când vezi că ești ascultat de către alții și că vorbele tale prind rădăcini. Puțin s-a amăgit părintele Emanuil pentru că în duminicile următoare audiența a fost foarte slabă. Chiar în a doua duminică n-avea cui să-i vorbească, de multe ori câte o babă bătrână și cântărețul mai avea părintele prin biserică. "Așa nu se face treabă" - spune el. Dacă ar fi fost altfel de om, s-ar fi oprit aci.                          

"Așteptați" - grăi el. "Dacă nu veniți voi la mine, mă duc eu la voi"! Și apoi porni popa la colindat. Cât e ziua de mare, gura lui nu se mai oprea. Unde prindea oameni, acolo îi ținea la sfaturi, devenind astfel un al doilea Popa Tanda pentru satul Rontău. Aproape doi ani de zile a dus-o părintele Emanuil cu sfatul, apoi în biserică ținea cele mai alese predici, citea frumos Evanghelia și o explica pe înțelesul oamenilor, îi place să cânte în biserică cu o voce inconfundabilă, îi place să mângâie și să dea ajutor sufletesc celor rătăciți, cu vorba lui blândă dar autoritară, exemplul lui personal în familie, în biserică și în-afara ei, toate acestea au făcut ca astăzi Biserica din Rontău să fie plină până la refuz duminică de duminică de credincioși din sat, din Oradea, de oameni aflați la odihnă și tratament în Stațiunile Balneare 1 Mai și Felix.

Părintelui Emanuil ia plăcut încă din tinerețe să construiască. A construit cu ajutorul credincioșilor și a Consiliului Parohial din Tria o casă parohială iar biserica de acolo a fost renovată. La Rontău și-a construit o casă mare de toată frumusețea, a mărit casa parohială, iar biserica care era la venirea sa într-o stare jalnică a fost mărită și ea, s-a refăcut în întregime pictura interioară iar mobilierul, scaunele, strana și suporții icoanelor au fost confecționate și sculptate de meșteri din Moldova cu finanțare exclusivă din partea unor oameni aflați în acea vreme la tratament în Băile 1 Mai care au apreciat calitatea rugăciunilor ce se fac în Biserica din Rontău.

Exemplul părintelui Emanuil Bocșan a fost preluat de mulți săteni din Rontău care și-au construit case mari și frumoase în jurul cărora domnește ordinea și curățenia iar florile pe timpul verii dau un ton de frumusețe aparte. Voi aminti doar pe câțiva dintre harnicii gospodari ai satului pe care îi cunosc, care își lucrează cu bune rezultate grădinile și pământurile ce le dețin, care își fac curat în jurul caselor și în interiorul acestora și la care intri cu plăcere ori de câte ori ești invitat. Aș începe cu preotul Virgiliu Bocșan, apoi Ionel Ardelean de la Nr. 90/B, Ioan Sărmășan Nr. 90/J, Florica Nagy Nr. 92, Dorel Iancuș Nr. 90, Nicolae Gomboș Nr.89/A, Gheorghe Boloș Nr. 88/B, Pavel Ștrengar Nr. 98, Ovidiu Rusu Nr. 96, Sorin Șimandan Nr. 88/A. Toți aceștia sunt locuitori de pe Strada Șicator, stradă ce măsoară peste 1 km. lungime, stradă cu o mie și una de gropi adânci ce ne rup mașinile, stradă fără trotuare și cu o canalizare necorespunzătoare.

La Rontău Biserica Ortodoxă ce datează de peste 300 de ani a devenit ne încăpătoare, numărul enoriașilor crește pe zi ce trece ceea ce a făcut imperios necesar construirea unei noi biserici. Sfințirea Locului noii biserici s-a făcut în anul 2008 de către P. S. episcop Șofronie în prezența unui sobor de preoți și a unui numeros număr de credincioși. Valoarea totală estimată a lucrărilor de construcție a noii biserici este de peste două milioane lei noi. In prezent Biserica din satul nostru s-a înălțat cu cele trei turnuri ale sale unde glasul (dangătul) celor trei clopote se aude peste zări. Sfânta Cruce de pe turnul mare a bisericii este vizibilă de la mari depărtări mai cu seamă noaptea fiind puternic luminată de acele becuri cu senzori. Biserica nouă are montate giamurile, ușile, este tencuită în interior - exterior și în prezent se desfășoară lucrările de finisaj care merg greu, încet din lipsă de fonduri, din lipsă din ceea ce numim noi "bani". Tot ce s-a făcut, ce s-a construit până în prezent la noua biserică a fost din contribuția creștinilor din sat, din contribuția alocată de Primăria din Sânmartin la care s-au adăugat și donațiile făcute de oameni cu suflet bun din-afara comunității.

La lucrările de construcție a noii biserici din Rontău și-au adus contribuția de seamă membrii Consiliului Parohial sub îndrumarea și conducerea preotului Virgiliu Bocșan - "vioara întâi"- în activitatea Consiliului Parohial. Țin să amintesc câțiva dintre membrii Consiliului Parohial care pe lângă donațiile în bani făcute bisericii, au răspuns -prezent- întotdeauna la chemarea preotului la lucrări ne calificate (încărcart - descărcat materiale, demontat schele, săpat șanțuri, scos și îndreptat cuie din scândurile folosite, adunat molozuri din interiorul și exteriorul bisericii etc.): Cornel Gherdan - epitrop, Traian Cuc - epitrop, Mihai Roșu, Ioan Suciu, Radu Ciorba, Gheorghe Alexan, Nicolae Gomboș. Tot la asemenea lucrări au participat mereu: Mihai Rob, Nicolae Judea, Traian Șandor, Dumitru Ardelean-junior și alți.

Spuneam mai sus că lucrările de finisaj la noua biserică se desfășoară încet din lipsă de fonduri, din lipsă de ceea ce numim noi "bani" pentru care fapt facem un apel către toți creștinii ortodocși și nu numai din România, din județul Bihor și din străinătate să facă o faptă de milostenie așa cum este obișnuită INIMA DE ROMÂN, să contribuie cu o "cărămidă" din munca lor, din veniturile lor la ridicarea noi biserici din Rontău, podoabă a creștinătăți ortodoxe pe pământ ardelenesc. Toți cei ce vor să doneze sunt bine veniți și le promitem acestora că vor fi scriși pe o placă comemorativă în interiorul bisericii și vor fi pomeniți ca și "ctitori"și binefăcători, la sfintele slujbe ce se vor oficia în această biserică. Puteți face o donație, în orce sumă, la sediul parohiei sau în contul acesteia în RON - 1 RO48BTRLOO5o1205746198XX - deschis la Banca Transilvania.

Binecuvântează Doamne pe toți cei ce iubesc podoaba Casei Tale!
Ionel Cadar

 

tel: 0771-344.618        
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Cultura

Stilul românesc de tabula rasa

on 18 Martie 2018

În ultima vreme, când spunem stilul românesc, merită să reflectăm la dovezile di...

Fața lui Christos

on 18 Martie 2018

Am privit recent cateva picturi cunoscute ce reprezentau momentul rastignirii di...

A murit chiar și Billy Graham

on 18 Martie 2018

Luna trecută, pe data de 21 februarie, s-a stins din viață cel care a fost Billy...

A crede cu crez

on 18 Februarie 2018

Defaimarea credintei crestine si a unor afirmatii ce tin de ea, nu este nimic no...

Pe scurt - O cuvântare triumfală a președintelui A...

on 18 Februarie 2018

Pe data de 31 ianuarie, a avut loc prima cuvântare oficială a Președintelui Trum...

La stâlp, la zid

on 18 Februarie 2018

Probabil sunt treizeci și cinci de ani, dacă nu mai mult, de când am avut pentru...

Politica

Semne ale vremurilor din urmă

on 20 Noiembrie 2017

Continuăm prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţ...

Semne ale vremurilor din urma

on 20 Octombrie 2017

În prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare...

Eclipsa totala de soare

on 15 August 2017

Scriu articolul înainte de eclipsa totală de soare din 21 august 2017, fenomen...

SUMMIT-UL G-20

on 18 Iulie 2017

Summitul primelor 20 puteri economice ale lumii a avut loc la Hamburg, Germania,...

Semne ale vremurilor - Israelul anului 2017

on 18 Iunie 2017

Cele cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor spre zi...

Semne ale vremurilor

on 19 Mai 2017

Sunt cel puţin cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarel...

Orașe SUA

Tips for Selling Your Home Fast This Spring

on 18 Martie 2018

The spring homebuying season is fast approaching. With more sellers on the marke...

Pe urmele lui Michelangelo

on 18 Martie 2018

“În viață, frumusețea dispare. În artă, nu.” ~ Leonardo da Vinci Invitatul meu d...

Lantul

on 18 Februarie 2018

Sunt oameni care s-au nascut inzestrati cu anumite calitati si talente natural o...

Caribbean adventures

on 23 Ianuarie 2018

“Not all those who wander are lost.” –J. R. R. Tolkien Few are the pleasures tha...

Asteptandu-l pe Mos Craciun

on 19 Decembrie 2017

A fost odata ca niciodata, ca de n-ar fi, nu s-ar fi povesti, o iesle saracacioa...

„Am fost prieteni o viaţă, dar n-am ştiut că e ţig...

on 19 Decembrie 2017

Dragă nene Mitică, Că aş dori să ne mai vedem odată e foarte adevărat, dar nu se...

Meditatii crestine

Aniversarea a 100 de ani! de la unirea Basarabiei...

on 23 Martie 2018

ROMÂNIA ESTE LA FEL ȚARA UNDE „CURGE LAPTE ȘI MIERE"!, ȘI CE DURERE PENTRU POPOR...

Geneza Bisericii lui Christos (2)

on 18 Martie 2018

FONDAREA BISERICII sau Geneza Bisericii „Nașterea” și „primii pași” ai biserici...

Stins din Privire în Privire (1)

on 18 Februarie 2018

Drama singurătății Am scris cândva despre singurătate ca o dramă, ca o tragedie...

Geneza Bisericii lui Christos (1)

on 18 Februarie 2018

(o scurtă perspectivă) „Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și...

Cand plansul devine terapie

on 15 Septembrie 2017

(O privire de ansamblu asupra Cărții Plângerilor lui Ieremia) “O! voi, cari trec...

Lupta pentru adevarata credinta

on 18 Iulie 2017

O privire de ansamblu asupra Epistolei lui IUDA Mesajul și lumea apostolului Iud...

Diverse

Homless Jesus

on 18 Martie 2018

In Fața bisericii „ Peter & Paul Jesuit Catholic Church” Jefferson Avenue, p...

Campanie comuna MAE - MAI

on 19 Decembrie 2017

Campanie pentru informare diaspora cu privire la obținerea din timp a pașaportul...

Inscrierea certificatului de nastere american

on 19 Decembrie 2017

Înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere amer...

Drapelul Romaniei arborat pe cladirea Primariei Sa...

on 19 Decembrie 2017

În onoarea Zilei Naționale a României, administrația orașului San Francisco a ar...

La centenar

on 19 Decembrie 2017

Aici, în țara minunată, plină de oftat Suntem bogați în sfinți și în martiri Ace...

La Mulţi Ani, România!

on 30 Noiembrie 2017

La Mulţi Ani, România! Exerciţiu de admiraţie la 99 de ani de la 1 Decembrie 191...