"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Vasile Cinpean este din anul 2011, Pastorul celei mai mari biserici române din diaspora, reconfirmat de biserică pentru încă 4 ani în anul 2015. Biserica numără aproape 1500 de membrii, iar la unele servicii, biserica are peste două mii de suflete. Sute de alte suflete din întreaga lume urmăresc în direct serviciile bisericii pe internet. A fi pastorul unei biserici asa mari, nu este un lucru ușor. Într-o lume în care biserica a devenit ținta unor atacuri demonice tot mai puternice din exterior, în societatea în care trăim și chiar a fi creștin în Statele Unite, a devenit un lucru tot mai greu.

 

1.      Care sunt satisfacțiile pastorului unei biserici de marimea bisericii Philadelphia?

 

Dați-mi voie mai întâi să salut pe cititorii noștrii, acum la început de an. Din partea mea și a soției mele Rodica, dar și din partea membrilor bisericii Philadelphia, urăm tuturor un călduros „La mulți ani” și un an nou binecuvântat de Dumnezeu cu împliniri spirituale și materiale. Dumnezeu să vă călăuzească pe toți cât mai aproape de El și să fiți protejați și în siguranță „la umbra Celui atotputernic”.

Binențeles că viața pe pământ ne oferă la toți, în fiecare zi multe satisfacții. Dacă ar fi să numesc doar una din satisfacțiile pe care poziția de slujitor al Domnului în biserica Philadelphia mi le oferă, este satisfacția de a ști că mă găsesc acolo unde Dumnezeu mă vrea. Adevărata satisfacție și bucurie sufletească vine dintr-o relație reală și o poziție corectă față de Dumnezeu, de care suntem dependenți total în fiecare moment. Însuși Domnul Isus și-a exprimat bucuria de a păzi poruncile Tatălui, și de a rămâne în dragostea Lui.

„Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină.” Ioan 15:10-11

2.      Care sunt dezavantajele?

Nu doresc să mă gândesc la dezavantaje, pentru că ar însemna să facem o incursiune pe teritoriul nemulțumirii și să facem comparație între situația mea și a altor oameni. Ar trebui să mă gândesc la câștigurile materiale și ambițiile mele profesionale și la toate piedicile întâmpinate în a le obține. Dar toate acestea sunt puse în umbră de strălucirea promisiunilor lui Dumnezeu, care binențeles sunt, valabile pentru toți credincioșii nu numai pentru mine pentru că sunt pastor.

3.      Care a fost cea mai mare decizie din viața dumneavoastră: când ați ales să evadați din România, din lagărul comunist (poți te rog să scrii cum ai fugit în Iraq), sau când ați ales să lăsați un serviciu bine văzut de inginer și la fel de bine plătit pentru poziția de Pastor Senior al bisericii Philadelphia?

În viață am luat mai multe decizii mari. Pe două dintre ele le-ați amintit în întrebarea dumneavoastră. Dar vreau să spun că aceste decizii, și altele ca ele, nu au fost foarte grele. M-am născut într-o familie de credincioși și de mic copil, prin intermediul părinților, am avut experiențe cu Dumnezeu. Deși creșterea mea spirituală continuă încă, am avut harul de a simți pe Dumnezeu aproape totdeauna când aveam de luat decizii mari. Plecarea mea din România comunistă acum 30 de ani în urmă, nu a fost rezultatul planurilor mele bine întocmite și nici a dorinței mele de a ajunge în America. A fost pur și simplu o ușă deschisă de Dumnezeu. Astfel, la scurt timp după ce tatăl soției mele a reușit să ajungă în lagărul de refugiați din Italia, eu am avut oportunitatea de a ajunge pe teritorul Turciei, cu un grup de muncitori români care mergeau la lucru în Iraq. Am prins această oportunitate creată de Dumnezeu, m-am despărțit de grupul care era sub controlul delegaților comuniști, și m-am predat în lagărul de refugiați din Istanbul.

Cât despre decizia de a mă dedica „full-time” pentru slujirea bisericii, și aceasta a evoluat în mod natural prin felul cum Dumnezeu a condus viața și familia mea precum și biserica Philadelphia. Am început slujirea în biserică la scurt timp după venirea mea în Portland, fără să mă gândesc vreodată că voi fi chemat la slujba de pastor senior. Am slujit voluntar ca membru în comitet, lider de tineret, secretar și apoi pastor asistent. În tot acest timp Dumnezeu m-a binecuvîntat cu serviciu bun, în câteva dintre cele mai bune companii din Portland, ultima fiind compania Daimler Trucks (Freightliner).

4.      Care este cea mai mare responsibilitate pe care o are un pastor al unei biserici asa de mari?

Orice acțiune sau slujire care influiențează sufletele oamenilor este o enormă responsabilitate. Singurul lucru care da liniște unui slujitor chemat la păstorirea sufletelor, este smerirea înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin Cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt este totul și face totul. Apostolul Pavel scrie Corintenilor: „Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu prin care aţi crezut, şi fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească. Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt tot una, şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.” 1 Cor. 3:5-9

Prin urmare, cred că responsabilitatea cea mai mare a unui pastor este sădirea și udarea ogorului, adică predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Toate realizările aparțin lui Dumnezeu, iar ne-realizările trebuie văzute de noi ca oportunități noi de slujire.

5. Ați participat recent împreună cu un grup de români de la biserica Philadephia la demonstrația de solidarzare cu familia Bondariu de la Washington DC, ce v-a determinat să faceți aceasta?

Da. Am demonstrat în fața ambasadei Norvegiei din Washington DC, pentru reunificarea părinților Bodnariu cu cei 5 copii ai lor, care au fost luați de către agenția Barnevernet în urmă cu două luni. În primul rând m-am alăturat celor aproximativ o mie de persoane care au participat la această acțiune, în calitate de tată și bunic. Pe lângă aceasta, nu puteam să nu mă implic în calitatea de credincios și slujitor a lui Dumnezeu în biserica Philadelphia, în care punem mare accent pe integritatea familiei, în baza învățăturilor biblice. Marius și Ruth Bodnariu sunt acuzați de creștinism radical și sunt tratați ca vinovați de abuz, înainte de a cunoaște care sunt acuzațiile și înainte de a avea ocazia să se apere. Mai mult însă, agenția norvegiană de protecție a copiilor, nu ia în considerare trauma produsă acestor copii prin separarea lor de dragostea părinților și de siguranța pe care au avut-o numai în sânul familiei.

Aflăm cu tristețe despre faptul că în Norvegia acest caz nu este unic și consider că prin rugăciuni pentru această familie dar și prin unire și acțiune, vom putem influiența autoritățile la o decizie favorabilă. Pentru cititorii noștrii care mai doresc să se implice, urmează pe data de 12 februarie, un nou protest la Consulatul Norvegiei din San Francisco.

6.      Care sunt planurile de viitor pentru biserică?

Planurile de viitor sunt multe. Aș putea enumera aici: Creșterea și maturizarea spirituală a tuturor membrilor bisericii; Slujirea familiilor, a copiilor, a tinerilor și a persoanelor înaintate în vârstă; Răspândirea mesajului mântuitor a Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos. Slujirea bisericii Philadelphia nu se limitează pe plan local, ci tot mai mult suntem implicați în acțiuni prin care ajungem să facem o diferență în viața oamenilor din Europa, Africa, Asia și ambele Americi, de Nord și de Sud. În continuare dorim să exploatăm la maximum orice resursă și oportunitate pe care o avem, recunoscând faptul că lumea se precipită prin evenimente ireversibile spre împlinirea profețiilor biblice despre vremea sfârșitului.

Invităm pe toți cititorii noștrii și pe credincioșii de pretutindeni să ne rugăm zilnic pentru țara în care trăim și pentru mântuirea sufletelor oamenilor din orice trib, limbă, popor și națiune.