"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

În afara faptului că se menționează două acțiuni legate de Mântuitorul, până la vârsta matură, nu sunt alte detalii amintite în scriptură. Prima acțiune este cunoscută sub numele de Fuga în Egipt, atunci când Împăratul Irod a ordonat uciderea tuturor pruncilor de sex masculin, până la vârsta de doi ani, după ce a aflat că s-a născut un Împarat al lumii. Temându-se de rivalitate a dat acest ordin sângeros. În această situație, Iosif a părăsit Bethleemul împreună cu Maria și pruncul Iisus, îndreptându-se spre Egipt pentru ca acesta să fie pus la adăpost de furia soldaților. La întoarcere, Sfânta familie se stabilește în Nazaret.

De asemenea, în jurul vârstei de 12 ani a făcut o călătorie cu părinții, plecând din Nazaret la Ierusalim, pentru Paște. La întoarcere, când părinții știau că este într-un grup de copii, au avut surpriza să nu-l găsească. După căutări, a fost găsit în sinagogă, împreună cu preoții.


Viața lui Iisus în Nazaret trebuie să fi fost foarte simplă și puțin cunoscută, dacă după 30 ani nimeni nu pătrunsese încă taina misiunii Sale Dumnezeiești, pentru care El a venit pe pământ. Dacă însuși Natanael, din satul vecin Cana, când a auzit lumea vorbind despre Iisus, în ajunul vieții Sale publice, a putut să exclame: “Din Nazaret poate fi ceva bun“? El era cunoscut mai curând drept “fiul teslarului”.

Auzind El de Botezul pe care îl săvârșește Ioan, hotărăște să meargă și El să fie botezat în râul Iordan.

Râul are o lungime de 322 km și își are izvoarele în Libia. Alimentează Marea Galileii cu apă potabilă și se varsă în Marea Moartă. Mi se pare demn de menționat că toată această zonă se află sub nivelul Mării Mediterane, care se socotește nivel 0. Botezul Mântuitorului s-a petrecut la gura de vărsare a râului Iordan în Marea Moartă, dar statul Israel a amenajat la ieșirea râului din Marea Galileii la Yerdenit un loc de intrare pentru pelerini în apa Iordanului. Momentul botezului Mântuitorului Iisus de către Sfântul Ioan Botezătorul este menționat în Noul Testament și dovedește prima Epifanie – arătarea Sfintei Treimi – se aude glasul Tatălui din cer care spune: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit”, Fiul se botează în apa Iordanului, iar Sfântul Duh se așează deasupra Lui în chip de porumbel. La data sărbătoririi Botezului Domnului, în fiecare an se produce o minune dumnezeiască, apele Iordanului întorcându-și mersul lor firesc pentru câteva clipe.

Dar Domnul nu a fost înțeles în Nazaret, chiar când numele Său era deja renumit în toată Galileea. Chiar Mântuitorul a arătat motivul: “Adevarat zic vouă, ca nici un prooroc nu este bine primit în patria sa”. În Nazaret au vrut să-L omoare consătenii. Sfântul Luca descrie scena din sinagogă, când oamenii erau plini de mânie la cuvintele Sale. “Și toți în Sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie. Și sculându-se, L-au scos afară din cetate și l-au dus până la sprânceana muntelui ca să-l arunce în prăpastie”. Dar totuși era prea devreme; ceasul Său încă nu sosise, așa că “ El – continua Evangelia – trecând prin mijlocul lor, S-a dus,”.

După ocupația romană din anul 67, Nazaretul Evangheliilor a dispărut complet. Localizarea spațiului Bunei Vestiri putea fi transmisă numai prin viu grai.

Zidul care înconjoară Biserica Buna Vestire este placat cu numeroase reprezentări ale Maicii Domnului, din diferite țări, după toate continentele, printre care și România.

Orașul în sine, situat în Galileea, partea de nord a Israelului, are în jur de 35.000 locuitori și se află la jumătatea distanței dintre coasta Mediteranei și Marea Galileei. Este poate zona cea mai bogată, culturi de citrice, smochini, curmali banană, viță de vie și o bogăție multicolora de flori aproape tot timpul anului.

Când ieși afară din clădirile de pe malul râului, unde sunt multe obiecte bisericești și acarti și amintiri pentru turiști pe un zid înconjurător pe partea stângă găsim plăcute cu versetul din biblie care amintește Botezul Domnului, în mai multe limbi, printre care și limba română.

 

VA URMA