"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: "Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfîrşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci: iată ce va face rîvna Domnului oştirilor.


Pasajul din Isaia 9: 6-7 citat mai sus este unul dintre profețiile cele mai importante prezentate în cartea lui Isaia despre venirea lui Mesia. Cu toate că acest pasaj este bine cunoscut, doresc ca în studiul de față să ne concentarăm atenția doar asupra unei expresii: un Fiu ni s-a dat…mai precis asupra a trei cuvinte mici, dar care schimbă întreaga perspectivă a acestei profeții. Aceste cuvinte sunt "fiu”, ”ni” și ”dat." Un substantiv (fiu), un pronume personal (ni-nouă) și un verb (dat).

 


Aceste trei cuvinte, în contextul de mai sus, își schimbă înțelesul pe care îl au când sunt luate separat. Din cuvinte vagi și impersonale, devin în pasajul respectiv o predicție puternică.


Cunoaștem din viața de zi cu zi că o persoană poate fi dotată cu o serie de calități bune, dar, dacă nu au nici un efect asupra mea, sunt fără de folos pentru mine.


Dar profetul Isaia ne spune că acest "copil", acest "Fiu" S-a născut și ni s-a dat nouă.Sintagma are o importanță deosebită, fiindcă exprimă ideea că El, Fiul, este în raport cu noi. El a venit pentru noi, pentru binele nostru.

El nu este doar abstractul minunat, El este minunat în viața noastră (ne-a făcut viața minunată).

El nu este doar un consilier înțelept, El este consilierul nostru personal.

El nu este doar Dumnezeu Tare, El este Dumnezeul nostru Tare.

El nu este doar tatăl cuiva, este Tatăl nostru pentru veșnicie.

El nu este o pace în mod abstract, El este pacea noastră reală.


În Sfintele Scripturi, Domnul Isus Cristos se poate găsi sub diferite nume și titluri. Există aproximativ 200 de nume și titluri. Acestea se pot grupa în diferite moduri. Am găsit cea mai proeminentă clasificare, organizată în trei secțiuni referitoare la numele care reflectă natura lui Cristos, poziția Sa în tri-unitatea lui Dumnezeu și lucrarea Lui pe pământ, în numele nostru. Astfel, referitor la Natura lui Cristos: Piatra din capul unghiului: (Efeseni 2:20), Întâiul născut din toată creația: (Coloseni 1:15) - Cap al Bisericii: (Efeseni 1:22; 4:15; 5:23) - Fiul lui Dumnezeu: (Luca 01:35; Ioan 1:49), Fiu al omului: (Ioan 5:27)


Poziția Sa în Trinitate: Alfa și Omega
: (Apocalipsa 1: 8; 22:13) - Emmanuel: (Isaia 9: 6; Matei 01:23) - Domnul tuturor: (Fapte 10:36) - Dumnezeu adevărat: (1 Ioan 5:20).


Lucrarea Sa pe pământ: Autorul și Desăvârșirea
credinței noastre: (Evrei 12: 2) - Pâinea vieții: (Ioan 6:35; 6:48) - Mirele: (Matei 9:15) - Eliberator: (Romani 11:26) – Bunul Păstor: (Ioan 10: 11,14) Preot: (Evrei 02:17) - Mielul lui Dumnezeu: (Ioan 1:29) - Mijlocitor: (1 Timotei 2: 5).


Pentru studiu de față am ales doar patru Nume pe care le-a purtat Domnul Isus sau oamenii l-au identificat cu ele:“...Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine...”
“... Fiul Mariei,..” “... Fiul Omului,..” “... Fiul lui Dumnezeu...

Fiecare din aceste Nume au avut (și mai au și astazi) semnificații profunde, astfel

Ca Fiul lui David, El va fi Copilul Suveran

Ca Fiul Mariei, El va fi Copilul Supranatural

Ca Fiului Omului, El va fi Copilul Servitor

Ca Fiul lui Dumnezeu, El va fi Copilul Salvator

………………………………………………………………………………………..

Ca fiul lui David, El va fi COPILUL Suveran


Expresia Isuse, Fiul lui David, are o conotație cu totul și cu totul aparte. Are de- a face cu spița regală din care urma să se nască ca Mesia Poporului ales al lui Dumnezeu. Și El a venit.

Numindu-l copilul suveran, mă refer la autoritatea ce a avut-o stramoșul său pământesc, David, Acela de Suveran.


Definirea termenului de SUVERÁN, (adj): suprem, absolut, care este în cel mai înalt grad.
Care se află deasupra tuturor, cu o mare autoritate; care deţine autoritatea supremă. Monarh, rege, împărat. Cel care poate dispune liber de soarta şi de acţiunile sale. [Cf. fr. souverain, lat.t. suveranus

A. A fost profeţit că va fi Rege “
Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui vecinic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie." ( 2 Samuel 7: 16 )

“El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfîrşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini...”

Conceptul de “venirea Regelui” a fost “inima” V. Testament.


B. El a fost Regele de drept la tronul lui David Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, Un toiag de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului, Şi prăpădeşte pe toţi copiii lui Set.” Num. 24:

Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, Până va veni Şilo, Şi de El vor asculta popoarele. “ Geneza 49:10


C. El S-a născut să fie Rege Unde este Regele de curind nascut…au intrebat invatatii din Rasarit?“

Hristos Isus S-a nascut sa fie Rege. In cartea sa, numita Apocalipsa, Ioan spunea ca El este“ Rege al regilor…”. El este Cel mai mare dintre toti, pentru ca EL este peste toti…Un rege, asa cum toti stim, are “dreptul suveran de a conduce”.

Regele este ultimul “cort de apel”. Regele “tinea” in mina lui puterea mortii si a vietii, avea dreptul sa faca orice decizie. Isus S-a nascut ca si Rege; si totusi a fost mai mult decât atât..


D. El a fost respins ca Rege Noi nu avem rege decât pe Cezar....


E. El se va reîntoarce ca Rege EL VA DOMNI LA IERUSALIM PE TRONUL LUI DAVID (Isa. 9:6-7).

VA CONDUCE LUMEA INTREAGA – Ap. 19:15. D-l Isus va conduce lumea cu un “toiag de fier”.

VA PRIMI CINSTE SI GLORIE DE LA TOATE NATIUNILE PAMINTULUI Isa. 40: 5,

II. Ca şi fiul MARIEI, El va fi COPILUL Supranatural


Numindu-l copilul Mariei, a avut conotația de copil născut pe cale naturală, dar El a fost conceput în mod supranatural.

Definirea termenului de SUPRANATURÁL, -Ă, supranaturali, -e, adj. (DEX)

Care pare mai presus de forţele şi legile naturii sau în contradicţie cu acestea; care pare în afara naturii, a lumii percepute prin simţuri; care este atribuit unor forţe miraculoase; miraculos, fantastic. (Substantivat, n.); Ceea ce se pretinde a fi mai presus de legile naturii. Fără seamăn, extraordinar, excepţional.

De aceea Domnul Însuşi vă va da un semn:Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu,” Isaia 7:14


Această naştere a fost aparent imposibilă. Această naştere a fost investigată de Iosif, de păstori, de magi, de Irod. Această naştere a fost şi este de o importanţă supremă.
Isus a primit sângele regal prin Maria și dreptul la tronul regal prin Iosif (tatal adoptiv-protectorul lui).
Chiar daca Iosif nu a avut nici un “aport” la conceperea copilului, totusi pentru ca S-a nascut prin soția lui legitimă, El (Isus) a devenit copilul legal a lui Iosif, cu drept de moștenitor la tronul tatalui său, David. De menționat ca Iosif întodeauna e prezentat ca fiind soțul Mariei; doar ca respect se face referire la cazul cu cautarea în Templu: “eu și tatăl tău te-am căutat

III. Ca Fiului omului, El va fi COPILUL SERVITOR


Fiu al Omului
: (Ioan 5:27) - Folosit ca un contrast cu "Fiul lui Dumnezeu" Această afirmație afirmă umanitatea lui Cristos care există alături de divinitatea Lui. El va fi fiinţă umană. El va fi descendent din Sem. El va fi descendent din Avraam. El va fi descendent din Isac. El va fi evreu din tribul lui Iuda. Un descendent din David


Evanghelistul Marcu îl prezentă pe Domnul Isus ca unul care slujeşte, ca pe ROBUL CE SE JERTFEŞTE: Marcu 8:29; 15:39)

Căci Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!" (Marcu 10: 45 )


Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul, şi nu-l va face să se audă pe uliţe. Trestia frîntă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă, nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, pînă va aşeza dreptatea pe pămînt; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.” Isaia 42:1-4


Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cînta de bucurie; căci în pustie vor ţîşni ape, şi în pustietate pîraie.” Isaia 35:5-6

SLUJITÓR, -OÁRE, slujitori, -oare, s.m. şi f. 1. (Astăzi rar) Persoană care slujeşte (pe cineva); servitor, slugă

Ca Fiul lui Dumnezeu, El va fi COPILUL Salvator

SALVATÓR adj., s. 1. adj. (pop.) izbăvitor, mântuitor, (înv.) mântuielnic sau Eliberator: (Romani 11:26) - Așa cum israeliții au avut nevoie ca Dumnezeu să-i elibereze din robia Egiptului, tot așa Cristos este Eliberatorul nostru din robia păcatului

“Dar când a venit împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său.” Galateni 4:4

“Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. “1 Ioan 3:8


Ca Fiul lui Dumnezeu, El a fost singurul om fără păcat care a trăit vreodată.
El a fost singurul sacrificiu care a putut să ridice păcatele omenirii. El este singurul Mântuitor care ne poate să ne ducă la cer -- “şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.” (1 Ioan 4:14).


Dumnezeu Și-a adus la îndeplinire Planul Său de mântuire prin Copilul care S-a născut la Betleem. Jertfa Sa, modelul Său de viață sunt o încurajare pentru fiecare dintre noi Să-l alegem ca Domn al vieții. El a fost trimis de Tată să aducă lumina acolo unde era întunerec, și speranța vieții veșnice. Lucarea EL a desăvarșit-o, este la îndemâna, doar trebuie să decizi să o accepți.
Concluzia

Darul pe care Dumnezeu l-a dat întregii omeniri este darul Fiului Său. Darul mântuirii. El l-a pus la dispoziția tuturor, se cere doar să ai dorință de a intra în posesia lui. Problema este că omenirea nu este interesată de a-l primi. Într-o zi, oamenii vor regreta profund că au avut ocazia de a lua acest cadou, dar l-au refuzat. Până atunci, din păcate pentru ei, va fi prea târziu.

Un aspect unic despre acest cadou este că El l-a dat celor care Îl urau și au fost răzvrătiți împotriva Lui.


Gândiți-vă: cum ar fi să dai un cadou unuia care ți-a bătut cuie prin mâini, sau cuiva care ți-a ucis fiul? Ce adevărat exemplu de har a dat Isus! Ce adevărat exemplu de milă! Deoarece El a fost încarnarea și întruchiparea Dumnezeului Sfânt, viața Lui reflectată toate atributele sfinte ale lui Dumnezeu. Dragoste lui curată, fără limite și egoism.


Dragul meu cititor, te întreb dacă ai primit acest dar de la Tatăl Dumnezeu, pe Fiul ce ni s-a dat, pe Isus Cristos? Dacă nu, atunci te îndemn sa-L primești chiar acum ca să ai parte cu El în împărăția Sa veșnică.
Bunul Dumnezeu să te ajute la aceasta! Amin!

Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos Chicago

 

Cultura

Zarzavagiul și gustul libertății

on 20 Iunie 2018

In Memoriam Václav Havel (5 octombrie 1936, Praga – d. 18 decembrie 2011, Hradec...

Fariseismul politic american

on 20 Iunie 2018

În Sfânta Scriptură citim la Ioan capitolul 9 despre un oarecare orb care a fost...

Tatal - Fisa de post

on 20 Iunie 2018

In America de Nord este din nou celebrata Ziua Tatalui, un bun prilej de analize...

Intelectualii și politica: înapoi la binele public...

on 18 Mai 2018

„A fost odată un bacil revoluţionar” Este firesc să ne alarmeze dezastrul. Mai a...

#MeToo in Biblie

on 18 Mai 2018

Fara indoiala campania “#MeToo” este una din cele mai rasunatoare forme de justi...

Monica Lovinescu, la zece ani de la plecare

on 22 Aprilie 2018

URNELE FUNERARE, PATRIA, CĂRȚILE ȘI GOLGOTA „E oare mai bine să-ţi petreci viaţa...

Politica

Declarație privind Dedicarea Ambasadei SUA la Ieru...

on 18 Mai 2018

14 mai 2018 | Biroul de presă al Casei Albe - Washington D.C. - Putătorul de Cuv...

Semne ale vremurilor din urmă

on 20 Noiembrie 2017

Continuăm prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţ...

Semne ale vremurilor din urma

on 20 Octombrie 2017

În prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare...

Eclipsa totala de soare

on 15 August 2017

Scriu articolul înainte de eclipsa totală de soare din 21 august 2017, fenomen...

SUMMIT-UL G-20

on 18 Iulie 2017

Summitul primelor 20 puteri economice ale lumii a avut loc la Hamburg, Germania,...

Semne ale vremurilor - Israelul anului 2017

on 18 Iunie 2017

Cele cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor spre zi...

Orașe SUA

Interviu cu Pastorul Daniel Ciobanu, Președintele...

on 20 Iunie 2018

N.C. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația acestui interviu prilejuit de Conven...

De ce, Anthony?

on 20 Iunie 2018

Saptamana trecuta a fost o saptamana nefericita…doi oameni pe care-i admiram mul...

Corul AGAPE cu o structură unică slujind biserici...

on 18 Mai 2018

N.C.:Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația interviului pentru publicația...

100 de ani de la Marea Unire

on 18 Mai 2018

Întâlnire 7 Mai 2018, noon - Restaurant Monarch - Clackamas, OR Participanți: (d...

Un timp când zâmbetele dor

on 18 Mai 2018

Pe data de 4 mai 2018, comunitatea română din orașul Portland și împreună cu ea...

Încercarea de reînviere a comunismului

on 18 Mai 2018

Nouă nu ne vine să credem! În ruptul capului nu ne vine să credem! După cei şapt...

Meditatii crestine

Steag înălțat spre birunița adevărului

on 20 Iunie 2018

Pentru cei care, încă mai au frică de Domnul, împăratul David a lui Israel, are...

Scrisoarea către bisericile din Galatia și către t...

on 18 Mai 2018

 Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos, şi pri...

Aniversarea a 100 de ani! de la unirea Basarabiei...

on 23 Martie 2018

ROMÂNIA ESTE LA FEL ȚARA UNDE „CURGE LAPTE ȘI MIERE"!, ȘI CE DURERE PENTRU POPOR...

Geneza Bisericii lui Christos (2)

on 18 Martie 2018

FONDAREA BISERICII sau Geneza Bisericii „Nașterea” și „primii pași” ai biserici...

Stins din Privire în Privire (1)

on 18 Februarie 2018

Drama singurătății Am scris cândva despre singurătate ca o dramă, ca o tragedie...

Geneza Bisericii lui Christos (1)

on 18 Februarie 2018

(o scurtă perspectivă) „Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și...

Diverse

Proclamația guvernatorului statului Illinois cu oc...

on 20 Iunie 2018

George Cristian Maior: Proclamația guvernatorului statului Illinois onorează un...

Proclamaţia statului Texas dedicată sărbătoririi C...

on 20 Iunie 2018

George Cristian Maior: România este profund onorată de Proclamaţia statului Texa...

Marea Unire, rolul SUA şi al românilor-americani î...

on 20 Iunie 2018

Preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop şi ambasadorul George Maior au con...

Cooperare instituţională cu o serie de instituţii...

on 20 Iunie 2018

Vizita preşedintelui Academiei Române, Ioan Aurel Pop, în Statele Unite ale Amer...

Romania la FIRST Tech Challenge World Championship

on 18 Mai 2018

First Tech Challenge este o competiție pentru elevi de liceu, care proiectează,...

Homless Jesus

on 18 Martie 2018

In Fața bisericii „ Peter & Paul Jesuit Catholic Church” Jefferson Avenue, p...