"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: "Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfîrşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci: iată ce va face rîvna Domnului oştirilor.


Pasajul din Isaia 9: 6-7 citat mai sus este unul dintre profețiile cele mai importante prezentate în cartea lui Isaia despre venirea lui Mesia. Cu toate că acest pasaj este bine cunoscut, doresc ca în studiul de față să ne concentarăm atenția doar asupra unei expresii: un Fiu ni s-a dat…mai precis asupra a trei cuvinte mici, dar care schimbă întreaga perspectivă a acestei profeții. Aceste cuvinte sunt "fiu”, ”ni” și ”dat." Un substantiv (fiu), un pronume personal (ni-nouă) și un verb (dat).

 


Aceste trei cuvinte, în contextul de mai sus, își schimbă înțelesul pe care îl au când sunt luate separat. Din cuvinte vagi și impersonale, devin în pasajul respectiv o predicție puternică.


Cunoaștem din viața de zi cu zi că o persoană poate fi dotată cu o serie de calități bune, dar, dacă nu au nici un efect asupra mea, sunt fără de folos pentru mine.


Dar profetul Isaia ne spune că acest "copil", acest "Fiu" S-a născut și ni s-a dat nouă.Sintagma are o importanță deosebită, fiindcă exprimă ideea că El, Fiul, este în raport cu noi. El a venit pentru noi, pentru binele nostru.

El nu este doar abstractul minunat, El este minunat în viața noastră (ne-a făcut viața minunată).

El nu este doar un consilier înțelept, El este consilierul nostru personal.

El nu este doar Dumnezeu Tare, El este Dumnezeul nostru Tare.

El nu este doar tatăl cuiva, este Tatăl nostru pentru veșnicie.

El nu este o pace în mod abstract, El este pacea noastră reală.


În Sfintele Scripturi, Domnul Isus Cristos se poate găsi sub diferite nume și titluri. Există aproximativ 200 de nume și titluri. Acestea se pot grupa în diferite moduri. Am găsit cea mai proeminentă clasificare, organizată în trei secțiuni referitoare la numele care reflectă natura lui Cristos, poziția Sa în tri-unitatea lui Dumnezeu și lucrarea Lui pe pământ, în numele nostru. Astfel, referitor la Natura lui Cristos: Piatra din capul unghiului: (Efeseni 2:20), Întâiul născut din toată creația: (Coloseni 1:15) - Cap al Bisericii: (Efeseni 1:22; 4:15; 5:23) - Fiul lui Dumnezeu: (Luca 01:35; Ioan 1:49), Fiu al omului: (Ioan 5:27)


Poziția Sa în Trinitate: Alfa și Omega
: (Apocalipsa 1: 8; 22:13) - Emmanuel: (Isaia 9: 6; Matei 01:23) - Domnul tuturor: (Fapte 10:36) - Dumnezeu adevărat: (1 Ioan 5:20).


Lucrarea Sa pe pământ: Autorul și Desăvârșirea
credinței noastre: (Evrei 12: 2) - Pâinea vieții: (Ioan 6:35; 6:48) - Mirele: (Matei 9:15) - Eliberator: (Romani 11:26) – Bunul Păstor: (Ioan 10: 11,14) Preot: (Evrei 02:17) - Mielul lui Dumnezeu: (Ioan 1:29) - Mijlocitor: (1 Timotei 2: 5).


Pentru studiu de față am ales doar patru Nume pe care le-a purtat Domnul Isus sau oamenii l-au identificat cu ele:“...Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine...”
“... Fiul Mariei,..” “... Fiul Omului,..” “... Fiul lui Dumnezeu...

Fiecare din aceste Nume au avut (și mai au și astazi) semnificații profunde, astfel

Ca Fiul lui David, El va fi Copilul Suveran

Ca Fiul Mariei, El va fi Copilul Supranatural

Ca Fiului Omului, El va fi Copilul Servitor

Ca Fiul lui Dumnezeu, El va fi Copilul Salvator

………………………………………………………………………………………..

Ca fiul lui David, El va fi COPILUL Suveran


Expresia Isuse, Fiul lui David, are o conotație cu totul și cu totul aparte. Are de- a face cu spița regală din care urma să se nască ca Mesia Poporului ales al lui Dumnezeu. Și El a venit.

Numindu-l copilul suveran, mă refer la autoritatea ce a avut-o stramoșul său pământesc, David, Acela de Suveran.


Definirea termenului de SUVERÁN, (adj): suprem, absolut, care este în cel mai înalt grad.
Care se află deasupra tuturor, cu o mare autoritate; care deţine autoritatea supremă. Monarh, rege, împărat. Cel care poate dispune liber de soarta şi de acţiunile sale. [Cf. fr. souverain, lat.t. suveranus

A. A fost profeţit că va fi Rege “
Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui vecinic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie." ( 2 Samuel 7: 16 )

“El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfîrşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini...”

Conceptul de “venirea Regelui” a fost “inima” V. Testament.


B. El a fost Regele de drept la tronul lui David Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, Un toiag de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului, Şi prăpădeşte pe toţi copiii lui Set.” Num. 24:

Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, Până va veni Şilo, Şi de El vor asculta popoarele. “ Geneza 49:10


C. El S-a născut să fie Rege Unde este Regele de curind nascut…au intrebat invatatii din Rasarit?“

Hristos Isus S-a nascut sa fie Rege. In cartea sa, numita Apocalipsa, Ioan spunea ca El este“ Rege al regilor…”. El este Cel mai mare dintre toti, pentru ca EL este peste toti…Un rege, asa cum toti stim, are “dreptul suveran de a conduce”.

Regele este ultimul “cort de apel”. Regele “tinea” in mina lui puterea mortii si a vietii, avea dreptul sa faca orice decizie. Isus S-a nascut ca si Rege; si totusi a fost mai mult decât atât..


D. El a fost respins ca Rege Noi nu avem rege decât pe Cezar....


E. El se va reîntoarce ca Rege EL VA DOMNI LA IERUSALIM PE TRONUL LUI DAVID (Isa. 9:6-7).

VA CONDUCE LUMEA INTREAGA – Ap. 19:15. D-l Isus va conduce lumea cu un “toiag de fier”.

VA PRIMI CINSTE SI GLORIE DE LA TOATE NATIUNILE PAMINTULUI Isa. 40: 5,

II. Ca şi fiul MARIEI, El va fi COPILUL Supranatural


Numindu-l copilul Mariei, a avut conotația de copil născut pe cale naturală, dar El a fost conceput în mod supranatural.

Definirea termenului de SUPRANATURÁL, -Ă, supranaturali, -e, adj. (DEX)

Care pare mai presus de forţele şi legile naturii sau în contradicţie cu acestea; care pare în afara naturii, a lumii percepute prin simţuri; care este atribuit unor forţe miraculoase; miraculos, fantastic. (Substantivat, n.); Ceea ce se pretinde a fi mai presus de legile naturii. Fără seamăn, extraordinar, excepţional.

De aceea Domnul Însuşi vă va da un semn:Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu,” Isaia 7:14


Această naştere a fost aparent imposibilă. Această naştere a fost investigată de Iosif, de păstori, de magi, de Irod. Această naştere a fost şi este de o importanţă supremă.
Isus a primit sângele regal prin Maria și dreptul la tronul regal prin Iosif (tatal adoptiv-protectorul lui).
Chiar daca Iosif nu a avut nici un “aport” la conceperea copilului, totusi pentru ca S-a nascut prin soția lui legitimă, El (Isus) a devenit copilul legal a lui Iosif, cu drept de moștenitor la tronul tatalui său, David. De menționat ca Iosif întodeauna e prezentat ca fiind soțul Mariei; doar ca respect se face referire la cazul cu cautarea în Templu: “eu și tatăl tău te-am căutat

III. Ca Fiului omului, El va fi COPILUL SERVITOR


Fiu al Omului
: (Ioan 5:27) - Folosit ca un contrast cu "Fiul lui Dumnezeu" Această afirmație afirmă umanitatea lui Cristos care există alături de divinitatea Lui. El va fi fiinţă umană. El va fi descendent din Sem. El va fi descendent din Avraam. El va fi descendent din Isac. El va fi evreu din tribul lui Iuda. Un descendent din David


Evanghelistul Marcu îl prezentă pe Domnul Isus ca unul care slujeşte, ca pe ROBUL CE SE JERTFEŞTE: Marcu 8:29; 15:39)

Căci Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!" (Marcu 10: 45 )


Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul, şi nu-l va face să se audă pe uliţe. Trestia frîntă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă, nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, pînă va aşeza dreptatea pe pămînt; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.” Isaia 42:1-4


Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cînta de bucurie; căci în pustie vor ţîşni ape, şi în pustietate pîraie.” Isaia 35:5-6

SLUJITÓR, -OÁRE, slujitori, -oare, s.m. şi f. 1. (Astăzi rar) Persoană care slujeşte (pe cineva); servitor, slugă

Ca Fiul lui Dumnezeu, El va fi COPILUL Salvator

SALVATÓR adj., s. 1. adj. (pop.) izbăvitor, mântuitor, (înv.) mântuielnic sau Eliberator: (Romani 11:26) - Așa cum israeliții au avut nevoie ca Dumnezeu să-i elibereze din robia Egiptului, tot așa Cristos este Eliberatorul nostru din robia păcatului

“Dar când a venit împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său.” Galateni 4:4

“Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. “1 Ioan 3:8


Ca Fiul lui Dumnezeu, El a fost singurul om fără păcat care a trăit vreodată.
El a fost singurul sacrificiu care a putut să ridice păcatele omenirii. El este singurul Mântuitor care ne poate să ne ducă la cer -- “şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.” (1 Ioan 4:14).


Dumnezeu Și-a adus la îndeplinire Planul Său de mântuire prin Copilul care S-a născut la Betleem. Jertfa Sa, modelul Său de viață sunt o încurajare pentru fiecare dintre noi Să-l alegem ca Domn al vieții. El a fost trimis de Tată să aducă lumina acolo unde era întunerec, și speranța vieții veșnice. Lucarea EL a desăvarșit-o, este la îndemâna, doar trebuie să decizi să o accepți.
Concluzia

Darul pe care Dumnezeu l-a dat întregii omeniri este darul Fiului Său. Darul mântuirii. El l-a pus la dispoziția tuturor, se cere doar să ai dorință de a intra în posesia lui. Problema este că omenirea nu este interesată de a-l primi. Într-o zi, oamenii vor regreta profund că au avut ocazia de a lua acest cadou, dar l-au refuzat. Până atunci, din păcate pentru ei, va fi prea târziu.

Un aspect unic despre acest cadou este că El l-a dat celor care Îl urau și au fost răzvrătiți împotriva Lui.


Gândiți-vă: cum ar fi să dai un cadou unuia care ți-a bătut cuie prin mâini, sau cuiva care ți-a ucis fiul? Ce adevărat exemplu de har a dat Isus! Ce adevărat exemplu de milă! Deoarece El a fost încarnarea și întruchiparea Dumnezeului Sfânt, viața Lui reflectată toate atributele sfinte ale lui Dumnezeu. Dragoste lui curată, fără limite și egoism.


Dragul meu cititor, te întreb dacă ai primit acest dar de la Tatăl Dumnezeu, pe Fiul ce ni s-a dat, pe Isus Cristos? Dacă nu, atunci te îndemn sa-L primești chiar acum ca să ai parte cu El în împărăția Sa veșnică.
Bunul Dumnezeu să te ajute la aceasta! Amin!

Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos Chicago

 

Cultura

Trandafirul Nimanui

on 23 Ianuarie 2018

30 de ani de la moartea scriitoarei cu origini bucovinene Rose Ausländer (1901,...

Viata printre picaturi si faramituri…

on 23 Ianuarie 2018

Ce rapid au trecut sarbatorile, nu? Le-am asteptat mai mult decat au durat si ne...

Taxe, taxe si iar taxe …

on 23 Ianuarie 2018

Noua legea privind Reducerea impozitelor și Promovarea Locurilor de Muncă din 20...

Despre femei, iluzii si Efectul Matei

on 19 Decembrie 2017

Moto: « Si l’on dit que les hommes oppriment les femmes, le mari s’indigne, mai...

Care-i generatia mea?

on 19 Decembrie 2017

Din varii situatii si conversatii avute in ultima perioada raman cu impresia ca...

Fara vize in Canada

on 19 Decembrie 2017

Românii pot călători în Canada fără vize începând cu data de 1 decembrie 2017 pe...

Politica

Semne ale vremurilor din urmă

on 20 Noiembrie 2017

Continuăm prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţ...

Semne ale vremurilor din urma

on 20 Octombrie 2017

În prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare...

Eclipsa totala de soare

on 15 August 2017

Scriu articolul înainte de eclipsa totală de soare din 21 august 2017, fenomen...

SUMMIT-UL G-20

on 18 Iulie 2017

Summitul primelor 20 puteri economice ale lumii a avut loc la Hamburg, Germania,...

Semne ale vremurilor - Israelul anului 2017

on 18 Iunie 2017

Cele cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor spre zi...

Semne ale vremurilor

on 19 Mai 2017

Sunt cel puţin cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarel...

Orașe SUA

Caribbean adventures

on 23 Ianuarie 2018

“Not all those who wander are lost.” –J. R. R. Tolkien Few are the pleasures tha...

Asteptandu-l pe Mos Craciun

on 19 Decembrie 2017

A fost odata ca niciodata, ca de n-ar fi, nu s-ar fi povesti, o iesle saracacioa...

„Am fost prieteni o viaţă, dar n-am ştiut că e ţig...

on 19 Decembrie 2017

Dragă nene Mitică, Că aş dori să ne mai vedem odată e foarte adevărat, dar nu se...

Vizită oficială la Portland

on 20 Noiembrie 2017

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, cu me...

Întrevederi ale ambasadorului George Cristian Maio...

on 20 Noiembrie 2017

Ambasadorul George Cristian Maior s-a întâlnit cu oficiali şi cu românii care lu...

Întâlniri ale ambasadorului George Maior în cadrul...

on 20 Noiembrie 2017

Ambasadorul George Cristian Maior s-a întâlnit cu specialiştii români din compan...

Meditatii crestine

Cand plansul devine terapie

on 15 Septembrie 2017

(O privire de ansamblu asupra Cărții Plângerilor lui Ieremia) “O! voi, cari trec...

Lupta pentru adevarata credinta

on 18 Iulie 2017

O privire de ansamblu asupra Epistolei lui IUDA Mesajul și lumea apostolului Iud...

Vocabular de … Paște

on 15 Aprilie 2017

Limba română posedă taine revelatoare în cuvintele ei. Să pornim de la termenul...

De la indoiala la certitudine (Ioan 20: 24-29)

on 15 Aprilie 2017

Evangheliile ne relatează că în urma prinderii, judecării nedrepte, răstignirii...

Pierderi (Fiti cu voie buna)

on 21 Ianuarie 2017

Duhul Sfânt vă strigă vouă, tuturor celor ce suferiți pagubă: fiți cu voie bună,...

Nevoia de trezire spirituala

on 21 Ianuarie 2017

(Trezirea din timpu lui Ezechia) Am de gînd dar să fac legămînt cu Domnul, Dumne...

Diverse

Campanie comuna MAE - MAI

on 19 Decembrie 2017

Campanie pentru informare diaspora cu privire la obținerea din timp a pașaportul...

Inscrierea certificatului de nastere american

on 19 Decembrie 2017

Înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere amer...

Drapelul Romaniei arborat pe cladirea Primariei Sa...

on 19 Decembrie 2017

În onoarea Zilei Naționale a României, administrația orașului San Francisco a ar...

La centenar

on 19 Decembrie 2017

Aici, în țara minunată, plină de oftat Suntem bogați în sfinți și în martiri Ace...

La Mulţi Ani, România!

on 30 Noiembrie 2017

La Mulţi Ani, România! Exerciţiu de admiraţie la 99 de ani de la 1 Decembrie 191...

Stelian ONUFREI - Candidate for Unites States Cong...

on 20 Iulie 2017

On July 14, 2017 Stelian Onufrei officially became a candidate for Unites States...