Home
IDENTITATEA (6) PDF Print E-mail
Written by Marinela Buzas   
Wednesday, 23 August 2017 11:34

Domnul Isus ne-a iubit așa de mult că a murit pentru noi luând asupra Lui vina tuturor păcatelor noastre. Dacă ai răspuns acestei iubiri, dăruindu-i Domnului Isus viața și iubirea ta (primindu-l ca Domn și Mântuitor personal) ai primit o identitate nouă și poți să trăiești o viață frumoasă care Îl onorează pe Dumnezeu. Deasemenea, dușmanul tău de moarte, Diavolul, este ȋnvins și nu mai are nici un drept asupra ta. Totuși Diavolul, este într-un război continuu cu cei care aparțin lui Dumnezeu și caută cu orice chip să le facă răul. De aceea noi trebuie să fim vigilenți, să ne cunoaștem identitatea în Cristos și să trăim pe baza principiilor și promisiunilor Biblie care ne vor păzi de capcanele celui rău. Asta nu înseamnă că nu vom mai cădea, dar să nu uităm că suntem copiii preaiubiți ai Dumnezeului cel preaînalt. Păcatul nu este un mod de viață pentru creștin. În momentul în care noi înțelegem, prin lumina Scripturii și călăuzirea Duhului Sfânt, că un lucru este păcat, ne vom lăsa de el. Noi suntem într-un proces de creștere spirituală. În acest proces experimentăm dragostea lui Dumnezeu prin curățirea de păcate și iertare. Identitatea creștinului, celui născut din Dumnezeu ca să trăiască pentru Dumnezeu, este faptul că are puterea să se ridice când a căzut în păcat și cu ajutorul Duhului Sfânt să trăiască o viață de victorie asupra păcatului. “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9). În numerele anterioare am discutat despre: relația cu Dumnezeu și cu alți oameni, iertare, muncă și bani. În numărul din luna aceasta vom continua să discutăm despre subiectul banilor.

 

Integritatea


C.S. Lewis definește integritatea astfel: a face ce este corect chiar și atunci când nu ne poate vedea nimeni. Integritatea în domeniul posesiunilor materiale este de o importanța vitală pentru sănătatea spirituală și fizică a creștinului. Creștinul, trăind o viață integră, are pace la nivel spiritual, odihnă sufletească și fizică și se bucură de protecția lui Dumnezeu peste viața sa. „El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. Ocroteşte cărările neprihănirii şi păzeşte calea credincioşilor Lui.” (Proverbe2:7,8).”Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea se sărută.” (Psalmi 85:10).

Dumnezeu promite multe binecuvântări celor cinstiți. Biblia ne spune că un nume bun prețuiește mai mult decât bogățiile. Un om cinstit este respectat, are liniște și pace interioară, lasă copiilor o moștenire cu mult mai prețioasă ca banii, este demn de urmat, nu are frică, doarme liniștit noaptea și are multe alte binecuvântări. Dar cel mai mare beneficiu este că are împăcarea cu Dumnezeu și răscumpărarea sufletului. “Ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16:26). Dacă suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu vom iubi ce iubește El și vom urâ ce urăște El.

Domnul iubeşte dreptatea și adevărul! Atunci când suntem integrii și nu mințim ca să obținem un câștig nedrept, noi afirmăm faptul că Îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât banii. Noi ne arătăm încrederea și dependența noastră de Dumnezeu pentru că ne mulțumim cu un venit mai mic dar corect, în loc să mințim și să avem un venit mai mare. „Mai bine puţin cu frică de Domnul, decât o mare bogăţie cu tulburare!” (Proverbele 15:16). „Mai bine puţin cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate.” (Proverbele 16:8).

Diavolul este mincinos dar Dumnezeu este Adevărul. Dumnezeu așteaptă onestitate complectă din partea noastră în privința banilor. Biblia ne spune că nici un mincinos (cineva care trăiește în minciună) nu v-a vedea fața lui Dumnezeu. Cum ne câștigăm banii, ce declarăm la taxe, cum ne cheltuim banii, nu sunt lucruri de puțină importanță pentru Dumnezeu. Cum ne raportăm la bani, arată clar dependența și încrederea noastră în Dumnezeu, sau neîncrederea și neascultarea noastră față de El. Dacă alegem ca să trăim în minciună, noi ieșim de sub protecția și autoritatea lui Dumnezeu dându-i Diavolului autoritatea peste noi.

Noi respectăm legile financiare ale țării în care trăim

Ca buni administratori ai banilor câștigați printr-o muncă cinstită, noi vom avea grijă ca să îi folosim cu înțelepciune. Cei care au o companie, fac investii și caută moduri legale de a-și reduce taxele. E de așteptat ca să fim buni administratori ai banilor, dar nu să furăm. Tradus în termeni practici, noi declarăm tot venitul (chiar dacă am fost plătiți cash), plătim taxe corespunzător, nu construim fără permis, nu furăm și nu declarăm nimic fals. De exemplu, dacă ai lucrat 6 ore nu declari că ai lucrat 8 ore . Dacă lucrezi pe cash, nu mergi să aplici pentru Food Stamps sau Unemployment, declarând că nu ai venit. Cu ajutorul Duhului Sfânt, noi putem să biruim ispita de a înșela pentru un câștig necinstit. Este un act de voință: „Decid să fii corect!”

Mi-ar fi greu să cred că este vreun om care ar putea să spună că la acest capitol nu a eșuat niciodată. La capitolul integrității în domeniul financiar am avut mult de învățat și corectat în viața mea și încă mai învăț. Dar cu fiecare lecție învățată și cu fiecare instanță când aleg să fac ce este corect, am mai multă bucurie și pace în inima mea, Îl onorez și Îi aduc bucurie Iubitului inimii mele, Domnului Isus.

Nu te pune garant

Dicționarul limbii române definește cuvântul garant astfel: Cel care garantează cu bunurile sale plata datoriei cuiva; cel ce răspunde de datoria altuia, chezaș. Biblia ne învață să nu ne punem garant pentru cineva. Iată câteva versete pe acest subiect: “Cine se pune chezaş pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit”. (Proverbe 11:15). “Omul nechibzuit dă garanţie şi girează pentru semenul său.” (Proverbe 17:18). “ Să nu fii printre oamenii care oferă garanţie  sau care girează pentru datorii, căci, dacă nu ai cu ce să plăteşti, chiar patul tău va fi luat de sub tine!” (Proverbe 22:26,27).

La scurt timp după ce m-am căsătorit, o mătușa a venit să ne ceară, mie și soțului meu, bani împrumut pentru ca să-i investească. Bineînțeles că ne-a promis un profit bun. Ea dorea ca noi să garantăm cu casa, dar nu am putut pentru că era pe numele mătușii mele care m-a adoptat. Dar aveam o sumă frumoasă de bani primiți la nuntă. Imediat am fost de acord și i-am dat acei bani. Alți membrii ai familie au garantat cu locuințele ca ea să poată împrumuta bani de la bancă. Nu ne-am mai întâlnit cu acești bani până în ziua de astăzi (cu excepția unei sume mici care ne-a ajutat să acoperim cheltuielile de înmormântare a mătușii mele). Cei care au garantat cu apartamentele, le-au pierdut la bancă. A fost o perioada de stres și neliniște in viața noastră. Era mătușa soțului meu, dar eu m-am grăbit să dau banii. Eu și soțul meu am început să ne pierdem pacea în familie. Dar ceva bun a ieșit din toată această experiență. Am luat decizii împreună care ne-au protejat în ultimii 20 ani de multe capcane de genul acesta. Deasemenea am putut să-mi clarific principii biblice care până atunci nu mi-au fost clare.

După această experiență, mi-am clarificat următoarele două verste: “Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.” (Matei 5:42) , “Dacă cineva ştie facă bine şi nu-l face vârşeşte un păcat! ” (Iacob 4:17). Biblia spune că a te pune garantor, este un lucru rău, așa că eu am înțeles mai târziu că binele pe care trebuie să-l fac, e să nu mă pun ca garantor pentru nimeni. Totuși cum rămâne cu generozitatea, a da celui care are nevoie și îți cere ajutorul? A da celui ce e în nevoie de lucruri de bază pentru supraviețuire sau a te pune garantor pentru cineva sunt două lucruri diferite. A garanta pentru ca cineva ca să scoată bani de la bancă pentru investiții, locuințe pe care nu-și pot permite să le întrețină, mașinii noi sau alte afacerii, este un lucru neînțelept. Atunci când te pui garantor, îți iei responsabilitatea că vei plăti cu posesiunile tale materiale, această datorie dacă este cazul. Chiar dacă persoana pentru care te-ai pus chezaș aplică pentru bankrupcy și este scutită de a plăti datoria, banca își va recupera datoria de la cel care a garantat. Nu oricine poate fi garantor. Banca se asigură că va putea să își recupereze banii. Biblia ne avertizează de acest lucru. A pierde tot ce ai adunat pentru că te-ai pus garantor este o durere de care Biblia ne îndeamnă să ne ferim.

În schimb noi trebuie să ajutăm pe cel în nevoie după puterile noastre și călăuzirea Duhului Sfânt care este în noi. “Împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.” (Isaia 58:7). Vedeți din nou expresia aceasta de a nu-ți întoarce spatele. Este repetată de multe ori în Biblie și se referă la cei care au nevoi de bază, nu de a-și satisface mofturile. Îmi place foarte mult practica primilor creștini. Ei aveau un grup de oameni, a cărui slujbă era să ajute pe cei în nevoie. Creștinii își aduceau banii la biserică, iar acest consiliu de ajutorare a celor în nevoi verificau ca să vadă că nevoile sunt legitime și acordau ajutorul cu multă responsabilitate. Si astazi, fiecare creștin poate și trebuie să doneze o parte din venitul lui bisericii din care face parte, ca din aceste donații cei care sunt în nevoi legitime să fie ajutați.

Sindromul cumpărării compulsive și hoarding

Sindromul cumpărăturilor compulsive și hoarding, sunt și acestea arme ale celui rău, ca să ne împiedice de a ne bucura de la lucrurile pe care Dumnezeu le are pentru noi. Aceasta este o problem reală, o boală a sufletului. Dumnezeu vrea ca să ne bucurăm de roadele muncii noastre, nu să fim controlați de lucrurile materiale care să ne ia tot timpul și energia. Noi nu trebuie să ne folosim resursele financiare doar să acumulăm de dragul de a acumula. Domnul Isus a murit ca să ne elibereze și de aceste adicții. Domnul vrea ca noi să avem ordine în inima și mediul nostru înconjurător. Dacă nu mai ai loc să calci în casă de lucruri, dacă nu poți să arunci lucrurile de care nu mai ai nevoie, dacă în continuu cumperi diferite produse doar că ți se pare că sunt la un preț bun sau îți atrag privirea, ai nevoie de ajutor ca să te oprești. Găsește pe cineva matur în credință care să se roage, să postească cu tine ca tu să po ț i să înlocuiește acest obicei distructiv cu alte activități constructive.

A cumpăra pe credit / Cum să scăpăm de datorii

Biblia este sursa învățăturilor pentru toate aspectele vieții și existenței noastre pe acest pământ. Mă minunez de faptul că unii necreștinii recunosc și folosesc principiile Biblie în afaceri, relații personale sau sfaturi practice. Principii de bază pentru administrarea banilor sunt: a aveau un buget (Luca 14), a plăti datoriile și a nu te împrumuta (Proverbe 22:7), a te înconjura cu oameni de caracter (1 Corinteni 15:33), a economisi bani și a investi (Proverbe 21:22) și a fi generos (1 Corinteni 15:33). Unul dintre cei mai competenți oameni care discută administrarea banilor din perspectiva Bibliei, este Dave Ramsey. Cursurile lui Dave Ramsey, sunt bazate principiile Biblice și experimentate de el și familia lui în mod personal. De la eșec financiar și căsătorie pe cale de divorț a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu în mod personal și să studieze principiile Biblie despre bani și să le pună în practică. Mulți creștini și necreștini au benficiat de aceste cursuri și nu numai că au găsit libertate financiară dar mulți și-au salvat căsătoriile sau au ajuns să devină creștini. Am vizionat aceste cursuri în casa mea cu alți prieteni și împreună cu copiii (sunt și cursuri speciale pentru copii). Aș recomanda ca aceste seminare de Dave Ramsey să fie parte din biblioteca fiecărei Biserici. Recomand fiecăruia cel puțin să asculte gratis pe youtube, seminariile acestea, dacă nu pot să-și permită să le cumpere.

Mândria, Aroganța și Etichetarea

În primii ani trăiți în America, am condus o mașină veche de peste 10 ani. Chiar după ce ne-am cumpărat un Adult Family Home, nu am simțit deloc nevoia să ne cumpărăm o altă mașină. Când a venit al doilea copil îmi era greu să pun scaunul copilului în mașină, iar mașina se tot strica, așa că ne-am cumpărat o mașină mai mare și mai nouă. Comparativ cu mașina pe care o aveam, această nouă mașină, Honda Odossey, cu doar 2 ani vechime, era într-o stare mecanică și estetică mult mai bună. Prima remarcă primită de la o prietenă a fost aceasta: “În sfârșit ai intrat și tu în rând cu lumea.” Șocant, nu-i așa? Oare în ce categorie am fost până atunci pentru ea? Acum, aveam mai multă valoare? Greșit! Valoarea noastră o dă Domnul Isus. Toți am fost cumpărați cu același preț, sângele Domnului Isus. Toți suntem creați după chipul și asemănarea Lui.

A discrimina, a eticheta, a te uita de sus la cineva care e mai sărac ca tine, nu vine de la Dumnezeu ci de la cel rău. Frica de Domnul este urârea răului;trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă – iată ce urăsc eu.” (Proverbe 8:13). Biblia ne spune că mândria merge înaintea căderii. Această practică este condamnată în Biblie în mod repetat. Valoarea fiecărui om nu este dată de ceea ce are sau nu are, ci de cine suntem, adică de identitatea noastră în Dumnezeu. Nu te lăsa înjosit de nimeni. Nimeni nu are dreptul să-ți diminueze valoarea, să te facă să te simți mai prejos sau inferior. Dumnezeu spune despre tine că ești copilul Lui preaiubit, lumina ochilor Lui, vrednic ca El să moară pentru tine. Ascută-L și crede-L pe Dumnezeu. În spatele discriminării stă Diavolul. El vrea să distrugă imaginea oamenilor și să ne facă să avem sentimente de inferioritate și de depresie. Bogăția adevărată este în relația ta cu Domnul Isus și cei dragi pe care El ia pus în viața ta. Mașina, casa, gașca de oameni “cool”, silueta, abilitățile de tot felul la care poate tânjești ca să îți de-a semnificație nu vor face altceva decât să te dezamăgească. Nu uita că Diavolul este un mincinos, iar scopul lui este să distrugă chiar și pe creștini.

Dacă ai căzut în păcatul mândrie aroganței și etichetării, cere Domnului să te ierte și să te ajute să vezi fiecare om cum îi vede Domnul Isus. Îi vei face Domnului atâta bucurie când te vei purta chiar și cu cei mai neînsemnați oameni cu respect. Dacă vezi pe cineva fiind înjosit de alții, ajută-l și apără-l . În urmă cu 18 ani, când încă locuiam în România, am avut oportunitatea să devenim foster parents pentru un băiețel abandonat în spital de mama lui. Îl chema Sami și avea 2 luni, la fel ca primul nostru băiețel. Consider o mare binecuvântare că acest copilaș a fost adoptat în Statele Unite și nu și-a continuat viața într-un orfelinat, sau mai rău. Remarci de genul: “Alt copil nu ați găsit decât pe țiganul asta?” sau “ Nu veniți la noi ziua, că vă văd vecinii cu țiganul asta și ne faceți de rușine!”, nu ne-au împiedicat să-l creștem și să-l iubim pe Sami până când a fost adoptat la vârsta de 10 luni. Nu pot să nu mă gândesc la câtă tristețe și supărare aceste remarci discriminatorii au provocat Domnului Isus.

Acestea sunt cuvintele Domnului Isus scrise în Matei 24:34-40 “ Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine. Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?’ Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mie mi le-aţi făcut.” Domnul Isus se identifică cu fiecare om pe care El l-a creat. Dacă discriminezi și îți bați joc de un om, tu de fapt faci lucrurile acestea Domnului Isus, și într-o zi vei da socoteală înaintea Lui. Haideți mai bine să iubim ca Domnul Isus pe toți semenii noștri așa cum și noi suntem iubiți de El.

Doamne Isuse îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat

Și pentru lucrurile materiale cu care m-ai binecuvântat.

Ajută-mă să mă bucur de ele și să fiu o binecuvântare

Bucurându-mă de banii mei să aduc mângâiere și alinare.

Gol am venit în lume și nimic nu voi lua cu mine,

Doar faptele bune făcute din dragoste pentru Tine

Orice vorbă, faptă bună, a mea ascultare și dărnicie

Vor primi dreaptă răsplată în a Ta Sfântă Împărăție.

Atunci când împlinesc legea Ta,

Sunt fericit, am pacea și liniștea

Mi-ai dat porunci pentru că mă iubești

De cursele celui rău vrei să mă păzești.

Sunt un copil preaiubit al Tatălui Ceresc

Și pentru El de acum eu vreau să trăiesc,

Am fost mort în al meu păcat ce m-a legat

Dar acum sunt liber, sfânt, curat, spălat.

Marinela Buzas

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Wednesday, 23 August 2017 11:34
 
Copyright © 2007-2017 Romanian Times. All Rights Reserved!
Please visit romaniantimes.org for the past articles!
 

Revista in format electronic

Editii anterioare

Banners

Polls

Spuneti-va parerea despre acest website