"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Tu suflete miraculos
Ce porți pecetea nemuririi
Ai vrea să zbori către Hristos
Dar nu e timpul devenirii.


Țesut din duhuri nevăzute
Visând Lumina Învierii
Îți porți destinul pe cărări știute
De tine și de Duhul Mângâierii.

 

Îmbrățișarea mamei ce te-a zămislit
Te-a învățat iubirea ne-ntinată
Iar glasul ei întruna ți-a șoptit
De dorul ce în veci o cată.

Și atunci ai râs zburdând
Prin vânt, prin ploaie sau ninsoare,
Eternul vers al unui Univers cântând
L-ai regăsit în măreția creației eterne de sub Soare.


În tine s-a născut frumosul
Iar dorul de a-l împlini
Prefigurează-n taine adânci destinul
În vadul presărat cu spini.


Dar cum să înțelegi durerea
Și truda ce-nsoțește visul
Căci clipa și cu nemurirea
Se luptă înfruntâmd abisul.


Întruna visele se nasc și mor
Lăsând în urmă suferința
Al lacrimilor nesecat izvor
În trecerea spre neființă.


În zborul tău cel lin
Te-ai contopit cu Universul
Uitând de propriul tău destin
Sclipire ce se naște în imensul plan divin.


Viața și moartea într-o îmbrățisare eternă
Creează simfonia unui Univers infinit
Culminând cu miracolul Învierii – Lumină
Ce coboară adevărul în sufletul cel chinuit.


Duhul Mângâierii, ce-n taină te-nsoțește
De-a lungul vieții întruna îți șoptește
Nu te teme să plângi, nu te teme să râzi,
Copacul iubirii din suflet să nu-l frângi.


Prin bine și adevăr transformă-l în copac divin
Cu fructe divine pentru cei ce vin
Prieteniile, iubirile ce vor să pară trecătoare
Lasă-le în tihnă și fă-le loc să zboare.


Ele se supun unor legi divine
Iar timpul lor nu-ți aparține
Celor ce pleacă oricât ți-ar fi de greu
Dăruiește-le o floare de aceeași culoare

Sădită de ei în lumina sufletului tău,
Urându-le să nu-și amintească ce-a fost rău!


Suferința se așterne în suflet, învelind totul în ceață
Întunericul te cuprinde iar timpul și spațiul îngheață
Temelia ta pare că s-a prăbușit
E timpul când ființa dragă această lume a părăsit.


Ridică-te copile, întunericul sigur va lăcrima
Și din bezne adânci va răsări lumina
pentru ca tu să creezi frumosul cu o putere dublă
Împlinind visele celui plecat, ce-n lume nu mai umblă.


Tu porți a Tatălui cunună
Iar glasul Lui în minte îți răsună
Ascultă Logosul cel sfânt
Și vei cunoaște pacea pe pământ
Căci Tatăl tău ceresc s-a întrupat
În fiul Lui ce pentru noi s-a dat.