"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Stăpânul înainte de a pleca într-o lungă călătorie, îşi împărţi talanţii robilor Lui!

Robilor dintre apele cele mari le-a dat cinci.

Robilor de la soare-apune le-a dat doi,

Iar celor de la răsărit le-a dat unu.

Se ştie bine ce au făcut fiecare cu talanţii, însă totuşi ne vom opri cu privirea un pic,

asupra robilor de la răsărit.

Aceştia după ce au primit talantul, l-au îngropat adânc în pământ.

Ei s-au gândit în sinea lor, că îngropându-l are să-i piară urma şi la talant şi la Stăpânul lui.

S-au împrejmuit şi cu un gard înalt, iar la fiecare ulucă au pus câte un om cu puşca.

Paza să le fie straşnică şi atunci când va veni Stăpânul după talant, să-L culce la pământ,

prin deschiderea focului.

Dar cum focul pe care vroiau să-l deschidă ei, era tot al Stăpânului, îi înghiţi pe mulţi,

iar o parte dintre cei rămaşi se omorâră unii pe alţi !...

Şi Stăpânul care vede totul, trimise totuşi pe câţiva să-I aducă talantul; dintre cei care se mai temeau de El.

Aceştia îl dezgropară şi l-au adus Stăpânului.

Unii dintre ei însă L-au rugat pe Stăpân să îl lase la ei ca să încerce să lucreze cu el aşa cum au făcut alţii de pe alte meleaguri cu ceilalţi talanţi.

Şi Stăpânul în bunătatea Lui cea mare le acordă încă o şansă, aşteptând ca şi ceilalţi care încă nu veniseră la El, să vină!...

Dar aceia s-au întors cu faţa către Mamona şi-l luară ca stăpân .

Mamona cum sosi, pe loc îi şi binecuvântă din belşug cu de toate!...

Începu să pompeze în ei grăsimea pământului, de care unii atât se umflară de-au şi crăpat chiar!...

Iar altii urmează să pleznească curând.

Dar cum din tot locul şi dintotdeauna au fost şi din aceia care nu-l iubesc pe Mamona, Stăpânul îi luă sub ocrotirea Lui directă, dându-le pîinea cea de toate zilele şi bucurie în El.

Apoi cu privirea Lui blândă asupra însîngeratului pământ şi cu răbdarea Lui cea mare, le-a spus la toţi că vremea talanţilor este pe sfârşit;

și “că vremea “marii şi ultimei clătinări” a şi sosit, când focul de la suprafaţă se va uni cu cel nestins din adânc şi împreună vor săvârşi judecata şi dreptatea Lui pe pământ !...

Amin!

 

Vasile Ghiţă

5-28-02