"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Pentru America zarurile au fost aruncate

Numerele care au căzut au fost 66 !...”Comunism în casă”

O eră nouă pentru America: „comunismul luminos”.

Muntele Himalaia al bunăstării şi democraţiei adevărate, a ajuns o dună de nisip

care se spulberă toată sub buzele vântului de răsărit.

 

Poporul american a început deja să vadă şi să simtă că şi fără muncă se poate trăi foarte bine.

De la individ şi până la mari companii se experimentează cu euforie acest letal mod de viaţă.

Tineretul american se aruncă cu piepturile dezvelite în suliţele nefastului comunism

cu o totală naivitate şi necunoştinţă de cauză.

Au venit timpurile triste când părinţii dau la copii în loc de pâine, pietre! ...Congresul şi cu toată legislaţia americană au permis să se ia munca din mâinile acestui minunat popor şi să o exporte peste graniţele ţării.

Începând să respingă pe Dumnezeu, poporul s-a îndepărtat de muncă, mai ales tineretul, care a îmbrăţişat calea drogurilor şi a fărădelegii în general.

Are loc o dureroasă trecere de la spiritul unei puternice personalităţi pe toate planurile: de muncă, cinste , onoare, de belşug de întrajutorare, de iubire de credinţă în Dumnezeu, la spiritul de turmă, de lipsă de cuvânt, de lipsa de responsabilitate, de ocolirea muncii, sfidarea legilor, violenţă, respingerea totală a lui Dumnezeu, într-un cuvânt de anihilarea personaliţăţii umane şi de aici cale deschisă la o uşoară manipulare a omului.

Se lucrează intens subteran pe strategii cu bătaie lungă se combină şi se recombină având loc mutaţii valorice, materiale, ideologice, ieşite toate din computerul lui Satana.

Comunismul pătrunde cu elemente noi, moderne, fiind armonic legat de timpul luciferic în care trăim! Greşala pe care a făcut-o în unele părţi ale globului în trecut, să fim foarte siguri că nu o va mai repeta, fiind pregătit pentru orice fel de megadezamorsare care va trebui, în funcţie de situaţia care se va cere pentru a dăinui.

Acestea de acum vor veni cu paşi repezi, prin destabilizări repetate şi devalorizări de monedă, prin depolarizarea bogăţiilor acumulate, prin dizolvarea controlului asupra lor de persoane private, acumularea acestora de către stat şi punerea lor la dispoziţia unui grup

de persoane privilegiat şi dictatorial, care va face ce va vroi pe toate planurile societăţii.

 

Vasile Ghiţă