"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, şi s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. I-a făcut rugăciuni; şi Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile, şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia lui. Şi Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. După aceea, a zidit afară din cetatea lui David, la apus, spre Ghihon în vale, un zid care se întindea până la poarta peştilor şi cu care a înconjurat dealul, şi l-a făcut foarte înalt. A pus şi căpetenii de război în toate cetăţile întărite ale lui Iuda. A înlăturat din Casa Domnului dumnezeii străini şi idolul Astarteei, a dărâmat toate altarele pe cari le zidise pe muntele Casei Domnului şi la Ierusalim, şi le-a aruncat afară din cetate. A aşezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulţămire şi de laudă, şi a poruncit lui Iuda să slujească Domnului, Dumnezeului lui Israel. Poporul jertfea tot pe înălţimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui, şi cuvintele proorocilor, cari i-au vorbit în Numele Domnului, Dumnezeul lui Israel, sunt scrise în faptele împăraţilor lui Israel. Rugăciunea lui şi felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele şi nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălţimi şi a înălţat idoli Astarteei şi chipuri cioplite, înainte de a se smeri, sunt scrise în cartea lui Hozai (2 Cronici 33: 12-19).

Introducere

Manase a fost fiul lui Ezechia, unul dintre cei opt regi buni ai Regatului lui Iuda. După calculele comentatorilor biblici, Manase s-a născut în 710 î.Hr. - doi ani în prelungirea celor 15 ani pe care Dumnezeu i-a dat tatălui său Ezechia.

Ezechia l-a asociat la domnie pe Manase, fiul său având doar 12ani (698 Î.H.). Domnia de 55 de ani s-a încheiat în 643 î.Hr. - cea mai lungă domnie în Iuda.

Ezechia a fost rege al lui Iuda între anii 715-687 î.Hr. El a preluat tronul de la tatăl său, Ahaz, la vârsta de 25 de ani (2 Cronici 29: 1). Spre deosebire de străbunicul său, David, Ahaz nu a făcut ceea ce era bine în ochii Domnului (28: 1). El s-a închinat Baalilor, a ars sacrificii în Valea Ben Hinnon, și-a sacrificat copiii în foc și a făcut alte practici detestabile ale națiunilor canaanite (28: 2-3).

            

Manase - a avut parte de o moștenire valoroasă

            

În înșiruirea descendenților lui David vine și Regele Ezechia. Regele iudeu Ezechia are o istorie minunată ca om al lui Dumnezeu, ca reformator și ca patriot. El era fiul unui tată rău (Ahaz), și la rândul lui a fost un tată bun pentru un fiu rău (Manase). Alternanța acestor regi buni și răi timp de patru generații ilustrează faptul că, deși ereditatea explică multe din trăsăturile urmașilor, ea nu este definitorie, lucrul certificat de cazurile expuse anterior ce pot fi explicate ca excepții.

Ezechia este unul dintre cei mai des amintiți regi ai lui Iuda, fiind întrecut doar de David și Solomon.Unsprezece capitole ale Bibliei sunt dedicate domniei lui. Șapte capitole din cărțile istorice (trei în 2 Regi, care scot în evidență realizările politice și militare ale lui Ezechia, și patru în 2 Cronici, care pun accentul pe realizările spirituale și religioase ale lui Ezechia).             

Ezechia a avut un tată rău, pe Ahaz, care prin nelegiuirile lui a atras mânia lui Dumnezeu asupra țării. A rupt Legământul cu Dumnezeu, a nesocotit loialitatea față de El și a deturnat  lauda și Închinarea înspre idoli.    

În ciuda exemplului rău pe care tatăl său l-a avut, atunci când a venit la putere, Ezechia a făcut ceea ce era drept în ochii Domnului. El a reformat religia Israelului prin înlăturarea locurilor înalte, spulberarea stâlpilor sacri, tăierea stâlpilor Astarteii (31: 1-3) și renovarea și purificarea Templului (29:15).      

Ruperea Legământului cu Dumnezeu, loialitatea înșelată și lauda și Închinarea deturnate au atras mânia lui Dumnezeu, atunci se subânțelege că îndepărtarea ei se poate face prin reversarea situațiilor.      

Astfel, Ezechia a demonstrat că legământul rupt se poate reface printr-un legământ reînnoit; loialitatea înșelată poate fi reversată printr-o consacrare profundă și printr-o trăire în sfințenie. Iar prin deschiderea Templului și aducerea jertfelor cerute de Domnul închinarea și lauda au fost puse din nou la locul cuvenit venerării lui Dumnezeu.   

Mai multe capitole despre Ezechia se găsesc în cartea profetului Isaia, care a slujit în Ierusalim, în timpul domniei sale.  Ezechia a fost asociat la domnie cu Ahaz (tatăl său) începând din 729 î.H., apoi a fost singur suveran între 716–697 î.H și între 697–687 î.H.

 

Manase - a avut o îndepărtare (de Dumnezeu) periculoasă

         

Cu toate că Manase s-a născut într-o casă regală temătoare de Dumnezeu, cu toate că a fost instruit în iudaism din copilărie, când a ajuns rege cu autoritate, el a fost implicat în închinarea Baalilor, stâlpilor Astarteii, stelelor, lui Moloh și vrăjitoriei. El a așezat idolii pe care îi făcuse în Templul Domnului.  Rebeliunea împotriva autorității tatălui său a fost severă: el a reconstruit ceea ce tatăl său, Ezechia, distrusese. v.1-8. A crezut că știe mai bine decât tatăl său cum să conducă regatul. El nu a urmat exemplul de înțelepciune al tatălui său.     

Chiar dacă a ieșit dintr-o casă evlavioasă, Manase a avut o ură nelegiuită față de Dumnezeu! El a devenit atât de rău încât a depășit cu mult națiunile vecine păgâne. Chiar dacă prima dintre cele Zece Porunci a fost să nu aibă alt Dumnezeu decât pe YHWH (Exodul 20: 3-5), el a introdus în închinarea poporului alți zei în locul Dumnezeului adevărat. Nefiind mulțumit doar cu venerarea zeilor de la popoarele vecine, el a importat din Asiria și Babilon închinarea la oștile cerurilor (33: 3), ceea ce a fost interzis în mod categoric de către Dumnezeu (Deuteronom 4:19, 17: 3.).          

Manase și-a sacrificat copiii în focul din Valea Ben Hinnom (33: 6). În timp ce oamenii s-au închinat zeului canaanit Moloh, s-a apropiat într-o frenezie atât de mult de idolul înflăcărat și apoi și-a aruncat fiul prim-născut la moarte pe mâinile albe ale idolului.           

Manase a sacrificat fiul său cel mai mare pentru ca el să poată aparține pentru totdeauna acestei „zeități amabile”. Disprețuirea lui pentru Domnul a mers și mai departe, făcând o ligă cu diavolii. El a practicat meșteșugul divinității și a relaționat cu vrăjitoarele, a consultat medii și spirite (33: 6 ).                   

Manase a fost un tip nedrept, lua mită și practica violență (2 Regi 21:16); Isaia a fost martirizat în această perioadă Evrei 11:37 Habucuc a vorbit despre această perioadă ca fiind un timp de nedreptate și violență.

Dar Manase a fost pricina că Iuda şi locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit şi au făcut rău mai mult decît neamurile pe cari le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase şi poporului său, dar ei n-au vrut să asculte.( 2 Cronici 33:9-10).

 

Manase - a avut parte de o pocăință benefică

              

Manase era plin de mândrie. Nu trebuia să răspundă nimănui. Nu și-a cerut scuze nimănui pentru nimic din ceea ce a făcut. Lui nu i-a păsat nici măcar de Dumnezeu. Dar într-o zi, Dumnezeu a decis că a fost suficient. Dumnezeu l-a trimis pe regele Asiriei să invadeze Ierusalimul. El a făcut ca „regele asirian să-și trimită căpitanul său, un tartan, să asedieze pe Iuda până când a fost devastat”. Judecata pe care Dumnezeu a exercitat-o ​​asupra Ierusalimului și a lui Iuda a fost atât de intensă „încât urechile tuturor celor care au auzit despre ea au furnicat” (2 Regi 21:12). Manase a fost capturat și dus în umilință cu un „cârlig în nas și cu cătușe de bronz” (33:11) și a fost așezat într-o temniță întunecată și înfricoșătoare, hrănit doar cu puțină pâine și oțet pentru a-l menține în viață.              

El trebuia să fie dus în punctul cel mai de jos în care să-i fie rușine de viața lui și să realizeze că a greșit față de Dumnezeul tatălui său. Versetul 10 indică faptul că Domnul încercase cu Manase înainte, dar el nu a ascultat. În acest punct, el se smerește și strigă către Dumnezeu. Și Dumnezeu îl ascultă și îi schimbă inima. (v.14)-17) - (Vezi Rugăciunea lui Manase)              

Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, şi s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. I-a făcut rugăciuni; şi Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile, şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia lui. Şi Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu... După aceea, a zidit afară din cetatea lui David, la apus, spre Ghihon în vale, un zid care se întindea până la poarta peştilor şi cu care a înconjurat dealul, şi l-a făcut foarte înalt. A pus şi căpetenii de război în toate cetăţile întărite ale lui Iuda.2 Cronici 33:12-14

S-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. I-a făcut rugăciuni

             

Aceasta a fost pocăința lui. Punctul său de întoarcere la Dumnezeu. Ce este pocăința? Mai întâi, să ne uităm la semnificația cuvântului „pocăință”. Cuvântul pocăință din Biblie este tradus din cuvântul grecesc „metanoia”  și înseamnă „gândire, schimbare de gândire, pocăință”(Vines).           

Dovezile despre pocăința adevărată au fost în stilul de viață schimbat. El a aruncat idolii și a restaurat închinarea la Templu la fel cum făcuse tatăl său. Charles Hodge a spus cândva că „Testul sigur al calității oricărei schimbări presupusă a inimii se va regăsi în efectele ei permanente. ”         

După roade lor îi veți cunoaște ” a spus Domnul Isus.

În urma actului de smerenie și căință Dumnezeu îl iartă! Da, Dumnezeu a iertat pe acest rege ticălos care a făcut atâta rău.( v.13). Chiar dacă făcuse atât de mult rău și a vărsat sânge nevinovat (2 Regi 21:16). Dumnezeu încă îl iartă. Dumnezeu vede că pocăința lui era adevărată.         

Și prin exemplul lui Manase, vedem că Dumnezeu este bun și iertător și nimeni nu se poate îndepărta atât de mult de El ca Dumnezeu să nu poată să-l ierte. Oricât de înrăit și nelegiuit poate să ajungă cineva, Dumnezeu are putere să-l reabiliteze. A făcut-o cu Manase și poate să o facă cu oricine vine la El cu căință și pocăință.          

Pocăința păcătosului nu este o opțiune; este singurul pas important pe care trebuie să-l facă un păcătos pentru a-L îndupleca pe Dumnezeu.

Lecție importantă despre pocăință.

Păcatul este iritabil pentru Dumnezeu; un păcătos trebuie să-și exercite pocăința pentru a primi iertarea lui Dumnezeu. El cere ca toți păcătoșii să se pocăiască de păcatele lor pentru a-și obține iertarea. Dumnezeu va ierta pe orice păcătos care se pocăiește de păcatul său, indiferent de amploare! În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, nu există niciun păcat pe care să nu-L poată ierta.      

Dumnezeu va răscumpăra orice viață și o va face mai frumoasă decât oricare dată anterioară, dacă pocăința de un păcat poate fi exercitată. Adică, un păcătos trebuie să-și recunoască mai întâi păcatul și să se pocăiască de el înainte de a obține iertarea lui Dumnezeu. Orice păcătos care se întoarce la Dumnezeu pentru a-l sluji cu credință nu va regreta acțiunea sa. El va primi harul lui Dumnezeu pentru a prospera în toate căile sale. De fapt, Scriptura afirma:

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17).

 

Și prin exemplul lui Manase, Biblia ne informează că Dumnezeul nostru este Dumnezeul celei de a doua șanse. El a luat un criminal, pe numele său Moise, și l-a transformat într-un mare conducător național și spiritual. El a luat un mincinos și înșelător, pe Iacob, și l-a făcut piatra de temelie a unei națiuni. El a luat un adulter și un criminal precum David și l-a folosit pentru a scrie mulți psalmi pentru a întări și încuraja poporul lui Dumnezeu. El a luat o femeie care a fost căsătorită și divorțată de cinci ori și acum trăia cu un al șaselea bărbat și a transformat-o în primul evanghelist care a intrat în Samaria.

El a luat pe Manase, cel mai rău dintre cei  mai răi regi, pe care i-a avut cândva Iuda, și l-a schimbat într-un credincios fidel lui Dumnezeu:

A aşezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulţămire şi de laudă, şi a poruncit lui Iuda să slujească Domnului, Dumnezeului lui Israel. Poporul jertfea tot pe înălţimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. ”(2 Cronici 33:16-17).

Dumnezeu este gata pregătit să dea oricui a doua șansă dacă se întoarce la El cu smerenie și pocăință. Cere iertare prin pocăință și crede că El poate să te reabiliteze și să te transforme într-un copil al Lui. Bunul Dumnezeu să te ajute la asta.

 

Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos din Chicago

 

 

Cultura

Despre traumele ce vindecă amnezia popoarelor

on 21 Decembrie 2020

Liviu Cangeopol scrie cu cerneala unei traume profunde, ce nu-și va înceta proba...

Perfectiunea printre imperfecti

on 21 Decembrie 2020

Ni se pare la toti ca acest an parca nu se mai termina. Am vrea sa dormim si sa...

Probleme nu prea noi și o soluție veche

on 22 Noiembrie 2020

Ni se pare la toti ca acest an parca nu se mai termina. Am vrea sa dormim si sa...

Monica Lovinescu: copilul-minune al literaturii, c...

on 22 Noiembrie 2020

La 19 niembrie 1923 vedea lumina zilei la București Monica Lovinescu, fiică a cr...

Constantin Karadja: Un model ilustru, abia la 70 d...

on 16 Octombrie 2020

Din dragoste românească și din admirație pentru România Unul dintre cei dintâi c...

Masti si sensuri

on 16 Octombrie 2020

Am auzit spunându-se de nenumărate ori: „A purta o masca pe fata este un mic sac...

Politica

Anul 2020 – anul Chinei

on 21 Decembrie 2020

Încheiem anul 2020 extrem de dificil pe plan spiritual, social, politic și econo...

Marea Resetare

on 23 Noiembrie 2020

Trăim acum, în luna noiembrie 2020, situații greu de imaginat că ar fi posibile...

Votul tău este important pentru America și România

on 17 Octombrie 2020

Suntem din nou în fața unor decizii care ne vor afecta pe noi și familiile noast...

Socialismul democratic

on 16 Februarie 2020

Anul trecut pe vremea asta scriam despre socialismul inventat de Marx și Engels...

Hărțuit dar nu învins

on 16 Februarie 2020

Războiul continuă. Nu, nu este vorba despre războiul cu care suntem obișnuiți de...

Ura! Ura! Ura!

on 23 Ianuarie 2020

Sunt sigur că prima dată când ați citit titlul, v-ați dus cu gândul la mitinguri...

Orașe SUA

Încă un an

on 21 Decembrie 2020

O trecere în revistă a unui an sumbru marcat de evenimente care au schimbat isto...

Colinde, colinde…

on 21 Decembrie 2020

E vremea colindelor! Al bradului impodobit, casutei de turta dulce, cadourilor s...

Moment crucial istoric al secolului XXI

on 22 Noiembrie 2020

Asistăm neputincioși, într-o măsură sau alta, la evenimente care se petrec sub o...

Campionul de lângă noi - Max Cristea

on 22 Noiembrie 2020

La prima vedere pare un copil obisnuit, asemeni multor copii de opt ani, ii plac...

Lucruri mici, lucruri mari…

on 16 Octombrie 2020

Toamna cu frunze multicolore, soare ce luceste palid, zile ce trec si zile ce vi...

Democrația americană la răscruci de drumuri

on 16 Octombrie 2020

Mai avem doar câteva săptămâni până la alegerile prezidențiale din Statele Unite...

Meditatii crestine

MESAJUL NAȘTERII DOMNULUI

on 24 Decembrie 2020

NU VĂ TEMEȚI CĂ VI S-A NĂSCUT ASTĂZI MÂNTUITOR, CARE ESTE HRISTOS DOMNUL de Preo...

Ana în așteptarea lui Mesia

on 21 Decembrie 2020

Mai era acolo şi o proorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea e...

Al zecelea lepros sau sentimentul recunoștinței

on 22 Noiembrie 2020

“Isus mergea spre Ierusalim, şi a trecut printre Samaria şi Galilea. Pe când int...

Zilpa și descendenții ei – Binecuvântarea ce conti...

on 16 Octombrie 2020

Texte biblice: Geneza 30:13, 35:26; 49:20; Deuteronom 33:24, 25 (Luca 2:36; Apoc...

Semne ale vremurilor din urmă: Israel

on 24 Septembrie 2020

La capitolul escatologic Semne ale vremurilor mă voi ocupa în continuare de Isra...

Manase și Dumnezeul celei de a doua șanse

on 24 Septembrie 2020

Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, şi s-a smerit ad...

Diverse

Mesajul de Paști al Președintelui TRUMP

on 16 Aprilie 2020

10 aprilie 2020 ora 12:09 PM (ora locală)PREȘEDINTELE:„Vă mulțumesc foarte mult...

Alegeri pentru Parlamentul României - 2020

on 02 Aprilie 2020

Cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în străinătate, ca...

CRIZA COVID-19 - Prelungirea VIZEI DE ȘEDERE ÎN SU...

on 19 Martie 2020

Toți cei interesați puteți accesa acest site unde veți găsi formularul și instru...

Permisul de conducere international

on 19 Martie 2020

Tipul de permis de conducere care se poate folosi în România dacă conducătorul a...

Pensionari români scutiți de impozit

on 18 Martie 2020

La primul forum media organizat de publicația RomanianTimes, sâmbătă 8 februarie...

O transformare tăcută dar puternică a SUA cu efect...

on 18 Martie 2020

Când președintele Statelor Unite Donald J. Trump amintește realizările de la pre...