"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Fiind familiarizați cu această rubrică, vă reamintesc că sunt cel puțin cinci grupe ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcționare spre vremurile și soroacele din urmă, spre ziua și ceasul pe care-l știe numai Tatăl, grupe captate în acrostihul SEMNE: Semințiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împărații Răsăritului).

Ați putut urmări în edițiile din luna mai Nenorocirea numită în Scriptură ”Strâmtorare”, edițiile din iunie-iulie 2020 Erezii legate de numărul apocaliptic 666. În prezenta ediție revin la Semințiile lui Israel, și conform Scripturilor, sunt câteva evenimente care se împlinesc sau sunt în procesul de împlinire, conform celor scrise.

Apostolul Ioan în Apocalipsa înregistrează de trei ori, în vremurile din urmă prezența în Israel a unui număr de 144 mii cu specificație clară ca fiind parte din douăsprezece seminții ale lui Israel: Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți: o sută patru zeci și patru de mii, din toate semințiile fiilor lui Israel. (Apocalipsa 7:1-8, 14:1, 3).

În primul rând, cei 144 de mii vor fi pecetluiți cu pecetea lui Dumnezeu ca să nu fie loviți de nici o urgie când va veni un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi.(Mat. 24:21)

Al doilea amănunt este că, Ioan scrie clar că cei 144 de mii sunt câte 12 mii din 12 seminții ale lui Israel. Asta nu poate fi altfel interpretată decât așa cum este scris.

Al treilea amănunt este că în înșiruirea specifică a lui Ioan, din Apocalipsa 7: îl găsim pe Levi, ca una din cele 12 seminții. Levi nu mai este preoția Domnului. Lipsește Dan, care datorită păcatului a fost scos afară dintre seminții. Apare Iosif (dar este fiul cel mai mic a lui, Efraim, pe care Israel l-a binecuvântat ca și întâiul punându-și mâna dreapta pe el). Este trecut și Manase (al doilea fiu a lui Iosif) (conform Ezechiel 47:13).

Al patrulea amănunt este că cei 144 mii vor apare pe Muntele Sionului împreună cu Mielul și vor cânta o cântare nouă înaintea scaunului de domnie.

Al cincilea amănunt este țara lui Israel va deveni din nou țara unde curge lapte și miere.

Al șaselea amănunt este că Israel va ajunge să stăpânească teritoriile promise de Domnul Dumnezeu lui Avram, evreul: Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis: "Seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat  (Gen. 15:18). Pe acest teritoriu înainte de israeliți erau amoriții, care păcătuiseră atât de mult, încât Domnul Dumnezeu a hotărât să-i șteargă de pe fața pământului (Gen, 15:15,16; Amos 2:9), acel teritoriu a trebuit să fie repopulat, și Domnul Dumnezeul cerului și al pământului l-a dat descendenților lui Iacov (Israel), nepotul lui Avram.

Al șaptelea amănunt este că cei ce se întorc în Israel sunt verificați ca descendenți celor 12 seminții.

 

Evreii se întorc acasă mai mult ca oricând

Luni, 13 iulie 2020, publicația virtuală Biblical News a relatat următoarele: Comitetul Knesset pentru Imigrări, Absorbție și Afaceri al Diasporei s-a reunit miercuri 8 iulie 2020, pentru a discuta o dilemă majoră: imigrația evreilor se va dubla anul viitor, dar constrângerile bugetare vor îngreuna, dacă nu chiar va fi imposibil, absorbirea lor în societatea israeliană.

La începutul lunii iulie 2020, președintele Agenției Evreilor, Isaac Herzog, a raportat comitetului că aproximativ 250.000 de oameni, în mare parte tineri, vor imigra în Israel în următorii trei-cinci ani. Herzog a adăugat că a crescut numărul de persoane care au contactat Agenția Evreilor de repatriere, ”Aliyah” care, literalmente, înseamnă mutarea acasă, în Israel. Astfel din țările de limbă engleză repatrierea a crescut cu 50% și cu 70% din țările de limbă franceză.

Israelul ar putea primi 45.000 imigranți noi în 2020 și 90.000 de imigranți noi în 2021 (aproape de trei ori mai mult decât numărul imigranților din 2019).

CEO-ul Agenției Evreiești, Amira Ahronoviz, a prezentat statisticile oficiale ale agenției Aliyah pentru 2019: 35.000 de imigranți, inclusiv 24.651 din Comunitatea Statelor Independente; 3.963 din țările europene; 3.539 din America de Nord; 1.746 din America Latină; 663 din Etiopia; 442 din Africa de Sud; 318 din Turcia și alte țări din Orientul Mijlociu; și 189 din Australia și Noua Zeelandă. În 2009, numai 16.000 de oameni au fost aduși în Israel prin Aliyah.

"Profetul Ieremia vorbește despre două etape ale repatrierii poporului evreu în țara lui Israel", a spus Rabinul Gimpel pentru Breaking Israel News, menționând că intrăm în mod clar în a doua etapă a acestei profeții. „Privind istoria, se pare că de la o țară la alta, exilul devine tot mai complicat. Din țările arabe, Etiopia, Rusia, Franța, restul Europei și chiar din America, este tot mai dificil să repatriem poporul nostru… ” Rabinul Gimpel a subliniat că, în ciuda faptului că este profeție, și am aștepta să se facă mai ușor, este, până la urmă, produs prin mijloace grele, care necesită bani. „Israelul a absorbit mai mulți imigranți pe cap de locuitor decât oricare altă țară din lume”, a spus Rabin Gimpel. „Nu este ușor, dar scopul fundamental al statului Israel este de a oferi o casă națională pentru poporul evreu”.

Profetul Ieremia se ocupă mult de repatrierea evreilor. Merită poporul Israel acest tratament? Nicidecum! Întoarcerea lor acasă este numai prin credincioșia Domnului Dumnezeu, care ține ce a promis. Poporul Israel nu este abandonat, datorită legămintelor biblice necondiționale ei vor fi readuși pe teritoriile promise lui Avram.

Legământul biblic, literal, e un contract, un acord între Domnul Dumnezeu și o persoană sau un popor al Său, în care Domnul Dumnezeu face promisiuni posibile de îndeplinit. Legămintele biblice sunt considerate legăminte condiționale și necondiționale. Care este diferența între ele?

 

Legământul vechi – un PACT Condițional

Legămintele biblice condiționale - conțin promisiuni care sunt împlinite prin anumite acțiuni ale omului și conțin aplicarea pedepsei pentru călcarea legământului.

Pentru înțelegerea legămintelor luăm două exemple: legământul vechi sau mozaic, un legământ condițional și legământul nou, un legământ necondițional, care este similar legământului cu Avram, în baza căruia israeliții se întorc acasă. Ieremia, profetul, scoate în evidență, un legământul vechi, condițional, călcat prin neascultarea de glasul Domnului astfel: Domnul mi-a zis iarăși: "Vestește toate cuvintele acestea în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului și zi: "Ascultați cuvintele legământului acestuia și împliniți-le! Căci am înștiințat pe părinții voștri, din ziua când i-am scos din țara Egiptului și până în ziua de azi; i-am înștiințat în toate diminețile, zicând: "Ascultați glasul Meu!" Dar ei n-au ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat fiecare pornirile inimii lor rele. De aceea am împlinit asupra lor toate cuvintele legământului acestuia pe care le poruncisem să-l păzească, și pe care nu l-au păzit." (Ieremia 1: 6-8).

 

Legământul Nou – un PACT Necondițional

Al doilea legământ prezentat de Ieremia face parte din legămintele biblice necondiționale, care, conțin promisiuni bazate numai pe puterea și suveranitatea Domnului Dumnezeu și experimentate prin credința care produce atitudine și acțiune. Legămintele biblice necondiționale nu conțin pedepse ci numai binecuvântări.

În luna august 2020, studiind mai adânc legământul nou, care a început cu Israel, se continuă cu Biserica și se va încheia cu Israel, am constatat că legământul nou este un legământ necondițional.

Legământul cel nou este menționat tot de Ieremia astfel: Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând: "Cunoaște pe Domnul!", ci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor." (Ieremia 31:31-34).

Legământul nou este numit în teologia românească legământ necondiționat când de fapt este un LEGĂMÂNT NECONDIȚIONAL (cu ”L” și nu cu ”T”). Am avut un mesaj filmat intitulat: LEGĂMÂNTUL NOU – UN PACT NECONDIȚIONAL, mesaj, care se poate urmări pe Google, punând următoarele cuvinte: Noul Legământ – PACT Necondițional – Youtube ori accesați acest link:

https://www.youtube.com/watch?v=Mcce9R40DO8 . Prima reacție după publicare a fost următoarea remarcă, primită din România: ”Noi nu avem în limba română expresia ”condițional” sau ”necondițional”” Într-adevăr, spre surprinderea mea nu am găsit definiția cuvintelor ”condițional” sau ”necondițional”, definiții specifice fără a fi conectate cu cuvinte apropriate cum ar fi ”condiționat” sau ”necondiționat”. Eram convins că ceva lipsește teologiei românești, în a defini legămintele condiționale (necondiționale) altfel decât legăminte condiționate (necondiționate). De ce?

”În lingvistica românească, construcțiile literare condiționale nu s-au bucurat de interes, iar observația academicianului Alexandru Graur potrivit căreia propozițiile condiționale reprezintă o categorie complexă și puțin studiată, este și astăzi valabilă. O simplă comparație cantitativă a capitolelor consacrate construcțiilor literare condiționale în gramaticile de referință ale unor limbi romanice precum spaniola sau italiana, respectiv româna ne demonstrează că cercetările românești nu sunt, din păcate, aliniate la tendințele internaționale și că descrierea acestor construcții literare condiționale, în limba română, este destul de sumară. Construcția literară condițională specifică, prin urmare, o relație de implicație, de condiționare (inferență) între două procese comunicate. (inferența este o operație logică de derivare a unui enunț din altul, prin care se admite o judecată în virtutea unei legături a ei cu alte judecăți considerate ca adevărate n.a.). Structura construcției [având conjuncția ”dacă” sau sinonime ale lui dacă] reprezintă cadrul sintactic (cadrul de aranjare a cuvintelor în propoziție) cel mai cuprinzător a ceea ce denumim o condițională, înglobând o gamă largă de construcții”. (Ministerul Educației Naționale / Universitatea Transilvania din Brașov / Școala Doctorală Interdisciplinară Facultatea de Litere: Sintaxa și semantica construcțiilor condiționale în limba română – Brașov, 2014). Pentru cei interesați materialul de mai sus se poate citi pe internet.

Revenind la legăminte, legământul condițional specifică, prin urmare, o relație între două procese comunicate, relație  de implicație, care constă în anunțarea legământului în mod repetat prin care se transmite o judecată în virtutea relației legământului. Structura, forma de prezentarea a legământului condițional, conține conjuncția ”dacă” sau sinonime ale acesteia (și, atunci, etc) și reprezintă cadrul definitoriu al legământului.

În același context: Legământul necondițional specifică, o relație, între două procese comunicate, relația de implicație, care constă în anunțarea legământului în mod repetat prin care nu se transmite o judecată în virtutea relației legământului, ci se transmite binecuvântarea intrării în relația legământului. Structura, forma de prezentarea a legământului necondițional, nu conține conjuncția ”dacă” sau sinonime ale acesteia (și, atunci, etc).

Poporul Israel se întoarce acasă în teritoriile date prin legământul cu Avraam, și va veni vremea când poporul Israel va intra în legământul nou, necondițional.

Frumusețea este că tu și eu putem intra în legământul nou, înainte de poporul Israel. Biserica Domnului Christos are parte de legământul nou anunțat de Ieremia pentru Israel, și de Domnul Isus scriitorii Noului Testament. (pentru detalii urmăriți mesajul pe YouTube menționat înainte).

Ce vă zic vouă, zic tuturor: VEGHEAŢI ! a spus Domnul Isus prin Marcu 13:37.

 

 

Cultura

Binele din tot acest rau

on 25 Iunie 2020

Alaturi de cuvantul criza, pe care il auzim vehiculat foarte des, s-a lipit de v...

Sărbători Pascale 2020

on 12 Aprilie 2020

Anul 2020 ne pune la grea încercare, care este deopotrivă a trupului, a spiritu...

Bucovina - drumul de la Paradis la Infern

on 12 Aprilie 2020

Până recent, Bucovina și Suceava beneficiau de o reputație mediatică ireală, apr...

Un virus ce ne provoaca sa ne gandim altfel

on 11 Aprilie 2020

Multi dinte noi am dorit a fi agenti de schimbare si influenta dar nu am reusit...

Despre umanitatea amenințată

on 18 Martie 2020

Scenariul sumbru al pandemiei, avansând ca o veritabilă religie omniprezentă a m...

Ce să fac când mi-e frică

on 18 Martie 2020

In ultima vreme, informatiile ce abunda in jurnul nostru nu sunt din cele mai bu...

Politica

Socialismul democratic

on 16 Februarie 2020

Anul trecut pe vremea asta scriam despre socialismul inventat de Marx și Engels...

Hărțuit dar nu învins

on 16 Februarie 2020

Războiul continuă. Nu, nu este vorba despre războiul cu care suntem obișnuiți de...

Ura! Ura! Ura!

on 23 Ianuarie 2020

Sunt sigur că prima dată când ați citit titlul, v-ați dus cu gândul la mitinguri...

Filozofia, religia, stiinta si politica (11) – Nic...

on 23 Ianuarie 2020

Am afirmat în eseul anterior, în care am vorbit despre Renaștere, că Triada Nico...

Evreizarea Canaanului

on 25 Noiembrie 2019

Scriu acest articol, cu ceva emoții, la evenimentele petrecute săptămâna aceasta...

Schimbările Climatice și Escatologia

on 20 Iulie 2019

De peste 15 ani mă preocupă și am scris adesea la rubrica prezentă despre schimb...

Orașe SUA

Ce a făcut Trump pentru America?

on 28 August 2020

Cel puțin 100 de realizări pentru binele Americii Președintele Donald Trump a fo...

Gândirea ta Americă...

on 28 August 2020

Gândirea ta Americă, limpede în istorie A început să cadă în absurd și bizar, În...

Părinții Americii - Alexandru Hamilton

on 22 Iulie 2020

“Nu ma astept niciodata la un lucru perfect de la un om imperfect.” ~ Alexandru...

Life is a Peach - Dare Take a Bite!

on 25 Iunie 2020

“Artistul aparține operei sale, și nu opera artistului.” ~ Novalis In the Apolog...

Lumină și culoare - interviu cu pictorul Mihai Olt...

on 15 Mai 2020

“Artistul aparține operei sale, și nu opera artistului.” ~ Novalis 

Un nou normal

on 15 Mai 2020

Pentru început doar un “mic detaliu”: rata supraviețuirii COVID19 este de 98.54....

Meditatii crestine

Identitatea (33)

on 28 August 2020

Identitatea omului în Christos Domnul vis-a-vis de prietenie „Nu vă mai numesc r...

Trăiește ca fiu și nu ca rob

on 28 August 2020

“Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: “Iată, eu îţi slujesc ca un rob de at...

Salvarea de la bombele crizelor secolui XXI în exp...

on 22 Iulie 2020

ODATĂ CU ANUL 2020! CA URMARE A NECREDINȚEI „Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabi...

Fiicele Sarei

on 22 Iulie 2020

Un frumos exemplu de supunere fără teamă „Astfel se împodobeau odinioară sfintel...

Identitatea (31)

on 25 Iunie 2020

Identitatea omului în Christos Domnul vis-a-vis de judecată - (VI) Acesta este c...

Identitatea (30)

on 15 Mai 2020

Identitatea omului în Christos Domnul vis-a-vis de judecată - (V) La timpul de r...

Diverse

Mesajul de Paști al Președintelui TRUMP

on 16 Aprilie 2020

10 aprilie 2020 ora 12:09 PM (ora locală)PREȘEDINTELE:„Vă mulțumesc foarte mult...

Alegeri pentru Parlamentul României - 2020

on 02 Aprilie 2020

Cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în străinătate, ca...

CRIZA COVID-19 - Prelungirea VIZEI DE ȘEDERE ÎN SU...

on 19 Martie 2020

Toți cei interesați puteți accesa acest site unde veți găsi formularul și instru...

Permisul de conducere international

on 19 Martie 2020

Tipul de permis de conducere care se poate folosi în România dacă conducătorul a...

Pensionari români scutiți de impozit

on 18 Martie 2020

La primul forum media organizat de publicația RomanianTimes, sâmbătă 8 februarie...

O transformare tăcută dar puternică a SUA cu efect...

on 18 Martie 2020

Când președintele Statelor Unite Donald J. Trump amintește realizările de la pre...