Noul Legamant - Un PACT Neconditional

Page 37 of 65 Pavel în cuvântul de apărare înaintea împăratului Agrippa, la Cezarea, menționează că moștenirea se poate primi în urma iertării prin credința în Christos Domnul. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, și de sub puterea Satanei la Dumnezeu; și să primească, prin credința în Mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți . (Fapte 26:17-18) Moștenirea împreună cu cei sfințiți o primim în urma iertării depline. Atenție primim moștenirea cu cei Sfințiți și nu cei sfinți. Moștenirea lăsată de Christos Domnul este atribuită celor socotiți îndreptățiți, justificați (neprihăniți). El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Christos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moștenitori ai vieții veșnice . (Tit 3:5-7) După conversația cu tânărul bogat căruia i-a fost greu să renunțe la ce are, îndrăznețul Petru cere Domnului să-i spună ce răsplată vor primi cei ce au renunțat la tot și L-au urmat pe Mântuitorul. Isus le-a răspuns: " Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-ați urmat, veți ședea și voi pe douăsprezece scaune de domnie și veți judeca pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit și va moșteni VIAȚA veșnică . (Mat.19:28-29). Moștenirea noastră este viața veșnică. Avem asigurată VIAȚA veșnică prin testament, în puterea Sângelui Domnului Christos ca parte esențială a unui PACT Necondițional. … prin moartea Lui … să căpătăm veșnica moștenire care ne-a fost făgăduită. Siguranța intrării în posesia moștenirii este testamentul lăsat nouă, după moartea Sa de însăși Domnul nostru și întărit de Tatăl. VIAȚA în Christos începe aici și se continuă în veșnicie, pentru că viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3NjY=